Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak dotrzeć do przyrody, która znajduje się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak dotrzeć do przyrody, która znajduje się"— Zapis prezentacji:

1 Jak dotrzeć do przyrody, która znajduje się
Przestrzeń wokół nas Jak dotrzeć do przyrody, która znajduje się dookoła nas ?

2 Ekologia Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się badaniem wzajemnych zależności między organizmami żywymi a środowiskiem, w którym żyją.

3 Ochrona środowiska i przyrody
Zajmuje się zmniejszaniem szkodliwego wpływu rozwoju cywilizacji na środowisko i ochroną przed zniszczeniem obiektów cennych przyrodniczo. W dzisiejszym świecie bardzo dużo uwagi poświęca się środowisku i przyrodzie. Podejmowanych jest wiele działań, które mają je chronić. Sprawa ochrony środowiska była również tematem Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w 1972 roku w Sztokholmie. Wzięło w niej udział 114 państw. Powołano wtedy Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Zorganizowano również Konferencję Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (Szczyt Ziemi 1992). Do pozostałych organizacji międzynarodowych, wspierających założenia polityki ochrony środowiska zaliczamy Europejską Agencję Środowiska i Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu.

4 We współczesnym świecie, gdzie degradacja środowiska jest tak daleko posunięta, zewsząd słychać nawoływania do ochrony przyrody i prowadzenia ekologicznego trybu życia: do segregacji odpadów, oszczędzania energii i wody, odpowiedzialnej konsumpcji dóbr, rezygnacji z samochodów Wszystkie te tak bardzo dziś potrzebne działania (albo właśnie powstrzymywanie się od negatywnych w skutkach zachowań) wymagają silnej motywacji i przede wszystkim przekonania o słuszności takiego postępowania. Niestety coraz częściej żyjemy w oderwaniu od przyrody – a przynajmniej tak się wielu z nas wydaje. Straciliśmy poczucie, że jesteśmy częścią świata i że mamy – czy tego chcemy czy nie – ogromny wpływ na stan otaczającego nas środowiska, zarówno tego najbliższego jak i tego po drugiej stronie kuli ziemskiej. 

5 DLACZEGO ORGANIZUJEMY
DEBATĘ ? Od tego, jak zadbamy o nasze środowisko, zależy przyszłość młodszych pokoleń. Działania na rzecz ekologii powinniśmy zaczynać od najbliższej przestrzeni wokół nas. Tą przestrzenią są nasze gospodarstwa domowe, ale także szkoła. O to, aby przestrzeń wokół szkoły stała się bardziej przyjazna ekologicznie możemy zadbać wspólnie. Ale co zrobić, żeby tak się stało?

6 Co możemy zrobić ? Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost.  W jakim miejscu powinien znajdować się kompostownik? Nie powinno być zbyt nasłonecznione. Dobrze też, jeżeli jest ogrodzone krzewami od reszty ogrodu.  Rola kompostownika: Gdy nadchodzi czas sadzenia, znowu potrzeba więcej ziemi. Szczególnie przydatny w tym okresie okazuje się kompost. Jest bogaty w składniki odżywcze i minerały oraz zapewnia wszystko, czego rośliny potrzebują, aby dobrze się rozwijać. Ponieważ kompost jest dobrym nawozem, idealnie nadaje się do uprawy młodych roślin.

7 Co możemy zrobić ? Ogród szkolny jest wspaniałym uzupełnieniem pracowni biologicznej czy przyrodniczej. Wielu pedagogów podkreślało walory edukacyjne i wychowawcze pracy w ogrodzie. Trudno jest uczyć przyrody tylko i wyłącznie za pomocą książek w sali szkolnej. Ograniczenie się do takiej formy nauczania sprawiłoby, że lekcje byłyby zwyczajnie nudne, a uczeń zrozumiałby i zapamiętał znacznie mniej niż wtedy, gdy ma możliwość badać zjawiska i procesy poza klasą w środowisku naturalnym. Pokazywanie roślin czy zwierząt na rysunku czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy. O wiele większe walory edukacyjne a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie.

8 Co możemy zrobić ? Możemy zmniejszyć liczbę produkowanych śmieci. Odpady ze stołówki mogłyby trafiać do kompostownika, pozostałe śmieci powinny być segregowane. Szkoła już przeprowadza zbiórkę makulatury, nakrętek i baterii, ale powinniśmy się także zastanowić, jak sprawić, aby niektóre rzeczy wykorzystywać ponownie, zmniejszać liczbę odpadów. Koszty, które byłyby przeznaczone na wywóz śmieci, mogłyby być zaoszczędzone i przeznaczone na zorganizowanie ogródka i zakup kwiatów, aby przestrzeń wokół szkoły była bardziej zielona i kolorowa.

9 DEBATA Dyskutujemy Analizujemy Działamy


Pobierz ppt "Jak dotrzeć do przyrody, która znajduje się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google