Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA KOŚCIOŁA W JASIENIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA KOŚCIOŁA W JASIENIU"— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA KOŚCIOŁA W JASIENIU

2 BUDOWA KOŚCIOŁA                                                                                                                                                                                                                                                                      Jako datę rozpoczęcia budowy kościoła w Jasieniu przyjmuje się rok1906. Potwierdza to dokument znaleziony podczas remontu w wieży kościoła. Dokument umieszczony był w małym, cynowym pudełku. Sporządzono go w języku łacińskim i opatrzono biskupią pieczęcią. Jego treść przedstawia się następująco:

3 Roku Pańskiego 1906, kiedy głową Państwa Niemieckiego i Królestwa Prus był Wilhelm II, za czasów Papieża Piusa X, gdy biskupem Wrocławia był Kardynał Jerzy Kopp, a biskupem pomocniczym doktor Marx, zaś proboszczem Lasowic Wielkich Józef Kulig; kiedy w przylegających wsiach Wielkie i Małe Lasowice, będących w posiadaniu kościołów, właścicielem był hrabia Ujazdu, ten kościół poświęcony Świętej Rodzinie w miejscowości Jasienie został wzniesiony z wielu dobroczynnych składek katolików z Jasienia, ale nie wszystkich. Miejscowość ta liczy 1000 katolików i 100 wyznawców ewangelickich, posiada jedną szkołę z trzema nauczycielami i czterema klasami. Do Szkoły należy Królewskie Gospodarstwo Rolne, którego zarządcą przez dłuższy czas była rodzina von Blacha, patronująca budowie tej nowej Świątyni. Jako szczególni dobrodzieje tego kościoła wpisali się: 1)      Augustyna Kinder z żoną, który ofiarował 1000 talarów 2)      Andrzej Recha – kościelny 3)      Augustyn Boreński, ofiarował 500 talarów 4)      Augustyn Cieplik, ofiarował 500 marek 5)      Wszyscy pracownicy finansowani z Królewskich Dóbr Najuboższych z Ubogich Nam wszystkim niechaj Bóg użyczy nieba. W wigilię Wszystkich Świętych Roku pańskiego 1906

4 Kościół pod wezwaniem św
Kościół pod wezwaniem św. Rodziny został wzniesiony w latach 1906 – Początkowo miała to być jedynie kaplica pogrzebowa. Członkowie Rady Parafialnej oraz ówczesny proboszcz ks. Józef Kulig, działając w imieniu mieszkańców wsi starali się uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na budowę. Wystosowali oni szereg pism zarówno do władz państwowych, takich jak Wydział Kościelny i Szkolnictwa Wysokiego Urzędu Królewskiego w Opolu, jak i do organów władzy kościelnej, czyli Biskupa Wrocławskiego.

5 Kwestia dotycząca finansowania budowy kaplicy nie została do końca wyjaśniona. Z przytoczonego wyżej dokumentu wynika, iż głównymi fundatorami kościoła w Jasieniu byli Augustyn (ur zm ) i Maria (ur zm ) Kinder. Przekazali oni na rzecz budowy największą sumę pieniędzy. Pozostałymi fundatorami jak wynika z dokumentu byli: Andreas Recha, Augustyn Boreński i Augustyn Cieplik. Zaś patronat nad budową nowej świątyni objął Ernest von Blacha. Przy budowie kaplicy pracowali mieszkańcy Jasienia i okolic, aby obniżyć koszt budowy samodzielnie wyrabiali i wypalali cegłę, murując z niej ściany wewnętrzne kaplicy. Cegłę na ściany wewnętrzne zakupiono natomiast w cegielni. Dach pokryto dachówką, a wieżę ocynkowaną blachą. W nowo wybudowanej kaplicy pogrzebowej z czasem zaczęto odprawiać Msze Święte niedzielne oraz udzielać sakramentów świętych.

6 W kościele w Jasieniu znajdują się dwa ołtarze, mianowicie ołtarz główny: Świętej Rodziny oraz ołtarz boczny z wizerunkiem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Niestety nie udało się dotrzeć do informacji mówiących o ich pochodzeniu. Ołtarz główny zrobiony został w Kuniowie. Nie wiadomo, kto go wykonał ani kiedy. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus

7 O historii ołtarza św. Tereski opowiedziała ks
O historii ołtarza św. Tereski opowiedziała ks. Marcinowi Tomczykowi pani Zofia Recha. Ołtarz ten ufundowany został przez Józefa (ur zm ) i Julię (ur zm ) Recha za przywrócenie zdrowia ich córce Zofii Recha (ur zm ). Chorowała ona długi czas na chorobę, której nie potrafiono właściwie zdiagnozować. Ówczesny Metropolita Wrocławski – Arcybiskup Adolf Bertram poradził panu Józefowi, by kierował modlitwy do „młodego wiekiem świętego czy świętej”. W tym czasie wyniesiono na ołtarze taką właśnie „młodą świętą”, a była nią św. Tereska od Dzieciątka Jezus.

8 Pozostałe elementy wystroju kościoła to obrazy Drogi Krzyżowej pochodzące z 1928r., a także figury św. Antoniego, św. Jana Nepomucena i Serca Pana Jezusa. Wiemy, że pierwsze ławki do kościoła wykonał pan Franz Pieloth (ur zm. w roku 1925) posiadając jedynie piłę taśmową do cięcia drewna. Pozostałe zabiegi musiał wykonywać ręcznie. Przy pracach tych pomagał mu syn Józef (ur zm ). Dziełem pana Franza Pieloth jest również chór i oszklone okna. (w ramce podpis pana Pieloth umieszczony w książeczce do nabożeństwa)

9 CZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
Przebieg działań wojennych nie ominął naszej świątyni i budynku plebani w Lasowicach Wielkich. 24 stycznia 1945 roku budynek plebani, a wraz z nim wszystkie dokumenty dotyczące kościoła, na skutek pożaru zostały spalone. Zniszczenia archiwaliów dokonała armia sowiecka. Kościół w Jasieniu stał się zaś obozowiskiem dla żołnierzy armii czerwonej. Nie stanowił on dla nich żadnej świętości. Na bezczeszczenie świątyni nie mogli spokojnie patrzeć mieszkańcy Jasienia, dlatego też pod nieobecność wojska ludzie starali się powynosić przedmioty kultu. Między innymi mieszkająca po sąsiedzku rodzina Pilot, ukryła w piwnicy swego domu: naczynia liturgiczne, monstrancję, dzwonki, świeczniki, świece, obrusy i ornaty. Przedmioty te wróciły na swoje miejsce dopiero po wojnie.

10 ROZBUDOWA KOŚCIOŁA W LATACH POWOJENNYCH
Pierwszy poważny remont kościoła przeprowadzono w roku Proboszczem parafii był wtedy ksiądz Gerhard Klein. Rozbudowano wtedy tylną część kościoła. Dobudowane zostały lewa i prawa strona przy wieży. Po lewej stronie dobudowano klatkę schodową. Po prawej natomiast wygospodarowano miejsce na konfesjonał. We wrocławskiej ludwisarni zamówiono dwa dzwony do naszego kościoła. Do Kluczborka dotarły one pociągiem, a stamtąd furmankami przewieziono je do Jasienia. Jeden dzwon mniejszy poświęcono św. Teresce, a drugi większy Najświętszej Marii Pannie.

11 W latach 70 – tych mieszkańcy podjęli się kolejnych prac w obrębie naszego kościoła i cmentarza. W roku 1972 wyremontowano i utwardzono drogę do domu parafialnego. W 1973 roku na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza przekopano pod nadzorem ekspertów kilka głębokich rowów.

12 W kolejnym roku dnia 20 maja 1974 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Oleśnie dokonano przepisu działki należącej do pani Marty Pelka na rzecz Parafii Lasowice Wielkie, przeznaczonej pod budowę nowego cmentarza w Jasieniu. W niedzielę dnia 13 czerwca 1976 roku miało miejsce poświęcenie nowego cmentarza wraz z nowym krzyżem cmentarnym. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Gerhard Klein za zezwoleniem Kurii Biskupiej w Opolu. W kwietniu 1977 roku otrzymaliśmy również pozwolenie na rozbudowę pomieszczeń gospodarczych na cmentarzu. Nowe pomieszczenie gospodarcze przeznaczone było do przechowywania sprzętu pogrzebowego. W tymże czasie w naszym kościele założono ogrzewanie elektryczne i wyremontowano organy.

13 Kolejne zmiany w kościele zostały wprowadzone po roku 1981
Kolejne zmiany w kościele zostały wprowadzone po roku Proboszczem parafii był wtedy ks. Marcin Tomczyk. W roku 1982 wycięte zostały stare drzewa rosnące na cmentarzu. Były to kasztany i dęby – z nich właśnie zrobiono nowe ławki. Po uporządkowaniu terenu wokół kościoła zajęto się budową nowego ogrodzenia. Rozebrany został stary drewniany płot, a w jego miejsce postawiono metalowy.

14 Dnia 1 kwietnia 1986 roku przy współudziale Duszpasterskiej Rady Parafialnej rozpoczęła się kolejna rozbudowa kościoła w Jasieniu. Powiększono przednią część kościoła, dobudowano 5 metrów muru, wyrównano zakrystie i rozbudowano prezbiterium, dostosowując je do wymogów współczesnej liturgii. Całe prezbiterium i dwie zakrystie podpiwniczono, a przez cały kościół poprowadzono kanał do ogrzewania. W roku 1988 w piwnicy zainstalowano piec nawiewowy. Rok później w całym kościele zmieniono posadzkę, zamiast zwykłych cementowych płytek, położono płytki marmurowe. Sufit został podbity boazerią. Wieża otrzymała nowa kopułę, którą pokryto miedzianą blachą. Na całym budynku, starej i nowej części kościoła zrobiono nowy dach, pokrywając go dachówką pochodzącą z rozbiórki. Tak jak w latach minionych i tym razem mieszkańcy Jasienia aktywnie włączyli się w przebieg prac budowlanych. Czas remontu stał się doskonałą okazją do wymiany starych ławek i drzwi na nowe.

15 W roku 1991 dokonano renowacji ołtarza głównego i bocznego
W roku 1991 dokonano renowacji ołtarza głównego i bocznego. Pracy tej podjęli się panowie Jach. Wykonany został również nowy ołtarz twarzą do ludzi, ambonka, balaski, konfesjonał oraz nowe ramy stacji Drogi Krzyżowej. W roku 1993 kompleksowy remont przeszły jasieńskie organy. Wymieniono wszystkie drewniane elementy. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem dokonanym w roku 2005 był remont dachu. Starą, zniszczoną dachówkę zastąpiono nową. Przygotowując się do uroczystości obchodów stulecia naszej świątyni obecna Duszpasterska Rada Parafialna z ks. proboszczem Andrzejem Szymonem podjęła decyzję o wymianie chodnika wokół kościoła. Dnia 2 lipca 2008 roku firma Blys zakończyła prace brukarskie.

16

17 Dziękujemy za uwagę! W prezentacji wykorzystano materiały autorstwa pani Magdaleny Zacharejko


Pobierz ppt "HISTORIA KOŚCIOŁA W JASIENIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google