Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw

2 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, zwracając szczególną uwagę na potrzeby przedsiębiorców w procesie integracji z UE. Samorząd Województwa (Kuj-pom) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa) Gmina Miasta (Toruń) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Gmina Miasta (Grudziądz) Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Warszawa) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1995 roku. Obecnie jest największą organizacją wspierania biznesu w regionie kujawsko-pomorskim.

3 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kapitał zakładowy Zatrudnienie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1995 roku. Obecnie jest największą organizacją wspierania biznesu w regionie kujawsko-pomorskim.

4 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) obsługującej programy pomocowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Wybrane działania spółki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw Utworzyła i zarządza Toruńskim Parkiem Technologicznym (TPT). Aktualnie na terenie Parku funkcjonują 33 firmy. Promuje ideę clusteringu w regionie - wypromowane klastry branżowe: maszynowo-narzędziowy, drzewno-meblarski, turystyczny oraz IT. Realizuje projekt Komisji Europejskiej prowadząc biuro sieci Enterprise Europe Network (EEN). Sieć oferuje usługi wspomagające w pełni rozwinąć potencjał innowacyjny firm. Organizuje szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców oraz władz samorządowych. Pozyskuje środki i zarządza projektami finansowymi z funduszy UE. Przygotowuje dokumentacje projektów dla władz samorządowych oraz przedsiębiorców.

5 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny Formalnie Park został utworzony w 2005 roku i jest wyodrębnioną organizacyjnie częścią Agencji. Stan obecny 4 720 m² powierzchni przemysłowo-technicznych 2 630 m² powierzchni biurowych 4 sale seminaryjne, sala konferencyjna laboratorium komputerowe 10,5 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych kompleksowa infrastruktura uregulowany stan prawny gruntów 33 firmy funkcjonujące na terenie Parku 260 zatrudnionych osób – docelowo 600 98% użytkowanych powierzchni biurowych 95% rozdysponowanych gruntów inwestycyjnych

6 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rozwój spółki Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego - wartość inwestycji 49 mln PLN Planowane rezultaty w 2014 roku 1,4 ha uzbrojonego terenu inwestycyjnego budowa 4 nowych obiektów biurowo- technologiczno-laboratoryjnych o łącznej powierzchni 8 600 m² 20 - 25 firm działających w wybudowanych obiektach ponad 200 nowo zatrudnionych osób 5 - 6 firm korzystających z powierzchni laboratoryjnych oraz prowadzących działalność B + R + I

7 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach POIG realizowane są również działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

8 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw Porównanie SPO WKP i PO IG w woj. kujawsko-pomorskim W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim zawarto 335 umów na łączną kwotę 242,39mln zł W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w woj. kujawsko-pomorskim dotychczas zawarto już 71 umów na łączną kwotę dofinansowania 294,03 mln zł

9 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw

10 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw Wartość podpisanych umów w podziale na poszczególne działania

11 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw

12 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Działanie 4.4 PO IG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym W ramach Działania 4.4 PO IG ogłoszono dotychczas trzy rundy aplikacyjne (pierwszą w 2008 roku, drugą w roku 2009, obecnie trwa nabór wniosków na rundę trzecią)

13 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG W ramach I rundy zostało złożonych 493 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 6 300,85 mln zł - w tym w woj. kujawsko-pomorskim 37 wniosków na łączną kwotę 488,89 mln zł. W ramach II rundy aplikacyjnej złożonych zostało 326 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 5 065,94 mln zł (woj. kujawsko-pomorskie – 37 wniosków na łączną kwotę 425,37 mln zł).

14 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Dotychczas podpisano 181 umów (wszystkie w ramach I rundy) na łączną kwotę dofinansowania 2 303,61 mln zł

15 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

16 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu W ramach Działania 6.1 PO IG ogłoszono dotychczas trzy rundy aplikacyjne (pierwszą i drugą w roku 2009, obecnie trwa nabór wniosków na trzecią rundę

17 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG W ramach I rundy Działania 6.1 PO IG wpłynęło 305 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2,88 mln zł (w tym 20 wniosków na łączną kwotę 200 tys. zł w woj. kujawsko- pomorskim) W ramach II rundy wpłynęło 271 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2,97 mln zł (woj. kujawsko- pomorskie - 11 wniosków na łączną kwotę 106 tys. zł). W obu rundach wszystkie wnioski zostały złożone w ramach I etapu Działania 6.1

18 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Dotychczas zostało podpisanych 217 umów na łączną kwotę dofinansowania 2,09 mln zł (wszystkie w ramach I rundy)

19 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

20 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Działanie 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej W ramach Działania 8.1 PO IG ogłoszono dotychczas trzy rundy aplikacyjne (pierwszą w 2008 roku, drugą i trzecią w roku 2009)

21 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG W ramach I rundy Działania 8.1 PO IG wpłynęło 449 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 193,01 mln zł –w tym woj. kujawsko-pomorskie – 12 wniosków na łączną kwotę 5,06 mln zł. W ramach II rundy wpłynęły 822 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 492,08 mln zł –w tym woj. kujawsko-pomorskie – 23 wnioski na łączną kwotę 13,26 mln zł. W ramach III rundy wpłynęło 1 329 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 898,02 mln zł –w tym woj. kujawsko-pomorskie – 22 wnioski na łączną kwotę 15,63 mln zł.

22 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Dotychczas zostało podpisanych łącznie 511 umów na łączną kwotę dofinansowania 268,76 mln zł w ramach I rundy - 219 umów na łączna kwotę 92,88 mln zł w ramach II rundy - 292 umów na łączna kwotę 175,88 mln zł

23 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

24 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B W ramach Działania 8.2 PO IG ogłoszono dotychczas cztery rundy aplikacyjne (pierwszą w 2008 roku, drugą i trzecią w roku 2009, obecnie trwa nabór na czwartą)

25 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG W ramach I rundy Działania 8.2 PO IG wpłynęły 284 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 122,19 mln zł – w tym w woj. kujawsko-pomorskim 11 wniosków na kwotę 7,95 mln zł W ramach II rundy wpłynęło 376 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 179,16 mln zł - w tym w woj. kujawsko-pomorskim 10 wniosków na kwotę 7,62 mln zł W ramach III rundy - 323 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 170,79 mln zł - w tym w woj. kujawsko-pomorskim 6 wniosków na kwotę 5,63 mln zł

26 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Dotychczas zostało podpisanych łącznie 265 umów na łączną kwotę dofinansowania 108,76 mln zł w ramach I rundy - 144 umów na łączna kwotę 59,51 mln zł W ramach II rundy - 121 umów na łączna kwotę 49,26 mln zł

27 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

28 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Działanie 1.4-4.1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac W ramach Działania 1.4-4.1 PO IG ogłoszono dwie rundy aplikacyjne (pierwszą w 2008 roku, drugą w roku 2009)

29 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Dotychczas zostały podpisane 34 umowy – wszystkie w ramach I rundy na łączną kwotę dofinansowania 73,67 mln zł

30 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP W pozostałych województwach nie zawarto umów

31 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG II runda ogłoszona w roku 2009 i cieszyła się większą popularnością od rundy I z roku 2008. Wartość złożonych wniosków w 2009 roku wyniosła 720,9 mln zł, a liczba rekomendowanych do dofinansowania wniosków to 206.

32 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

33 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG

34 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono dotychczas w ramach działań 4.4, 6.1, 8.1, 8.2 ponad 40 mln zł. Środki zostały wypłacone w formie zarówno zaliczek, jak i refundacji. Beneficjenci składają kolejne wnioski o płatność.

35 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podsumowanie realizacji wybranych Działań w ramach PO IG Planowane terminy naborów do końca 2009 roku: PO IG 4.4 28.09 – 30.10.2009 (w trakcie) PO IG 6.1 14.09 – 09.10.2009 (zamknięty) PO IG 8.1 26.10 – 13.11.2009 PO IG 8.2 05.10 – 23.10.2009 (w trakcie) PO IG 1.4-4.1 02.11 – 30.11.2009 - dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 16.11 – 14.12.2009 – dla Przedsiębiorstw innych niż MSP

36 Janusz Pucek Dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167 87-100 Toruń Tel: 56/657 72 95, 657 14 54 Fax: 56/ 657 72 94, 657 14 54 E-mail: rif@tarr.org.pl Punkt Konsultacyjny- tel. 56/655-57-65


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – możliwości dla przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google