Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja mieszana – ale to już było Dr inż. Elżbieta Gajek 10 października 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja mieszana – ale to już było Dr inż. Elżbieta Gajek 10 października 2008"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja mieszana – ale to już było Dr inż. Elżbieta Gajek 10 października 2008 http://www.ils.uw.edu.pl/~egajek

2 Przemiany środków komunikacji historia Kultura oralna Kultura pisma – początek edukacji mieszanej Kultura druku Kultura cyfrowa

3 Kultura oralna Wspólnota – silna spójność społeczna Komunikacja bezpośrednia Mało wiedzy Cała wiedza społeczności w pamięci ludzkiej Jeden język porozumiewania się w plemieniu Naturalne sprawności językowe: mówienie i słuchanie Bogactwo intonacyjne i emocjonalne przekazu Nauka języków obcych incydentalna lub bezpośrednia Blisko 20% ludności świata – analfabeci pozostają w kulturze oralnej - nieco zmodyfikowanej przez media – głównie TV

4 Kultura pisma Możliwa komunikacja pośrednia – pismo Więcej wiedzy Wiedza społeczności gromadzona poza pamięcią ludzką Nauka języków zamierzona Podręczniki dwujęzyczne: grecko- łacińskie Samotność autora i czytelnika Pismo dla celów rachunkowych – kultura mykeńska Martwota tekstu pisanego Sprawności czytania i pisania były sprawnościami opanowanymi osobno – Czytanie głośne, pisanie tekstu dyktowanego

5 Pismo - krytyka Platon: ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza, z samego siebie. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek przypominania sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie im się zdawało, że wiele umieją, a po części nie będą umieli nic i tylko obcować będzie z nimi trudno; to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę. (Platon 1958:120)

6 Platon cd. Coś strasznie dziwnego ma w sobie pismo, Fajdrosie, a prawdę rzekłszy, to i sztuka malarska. Toż i jej płody stoją przez tobą jak żywe, a gdy ich zapytasz o co – wtedy uroczyście milczą. A tak samo słowa pisane. Zdaje ci się nieraz, że one myślą i mówią. A jeśli ich zapytasz o coś z tego, o czym mowa, bo się chcesz nauczyć, one wciąż tylko jedno wskazują; zawsze jedno i to samo. A kiedy się mowę raz napisze, wtedy się ta pisana mowa toczyć zaczyna na wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym, którzy ją rozumieją, jak i tym, którym nigdy w ręce wpaść nie powinna, i nie wie, do kogo warto mówić, a do kogo nie. A kiedy fałszywie ją oceniają i niesłusznie hańbią, zawsze by się jej ojciec przydał do pomocy, bo sama ani się od napaści uchronić nie może, ani jej odeprzeć nie potrafi. (Platon 1958:121)

7 Pismo - technika Pismo jest technologią wymaga materiałów i znajomości procesu technologicznego Sprawności językowe: pisania i czytania zależą od techniki

8 Druk – upowszechnienie pisma Druk jest technologią: wymaga materiałów i znajomości procesu technologicznego Sprawności językowe: czytanie druku zależy od techniki. Przez stulecia nie było indywidualnego pisania tekstów drukowanych. Obniżenie jakości tekstów. Krasicki: Nie jedno głupstwo wydrukowali

9 Druk – upowszechnienie pisma Czytanie książek – recepcja Wielojęzyczność Tłumaczenia Nauczanie języków Skorowidze alfabetyczne: słowniki, encyklopedie Sprawności językowe: posługiwanie się alfabetem Zniszczenie komunikacji obrazowej – została tylko w sztuce Uczenie się samodzielne z tekstów drukowanych Samotność – indywidualizm Powszechna zmiana sposobu myślenia na liniowy

10 Media cyfrowe 1 Są technologią: wymagają materiałów i znajomości procesu technologicznego Zmniejszanie dystansu pomiędzy profesjonalistami i amatorami Zmniejszenie roli pamięci indywidualnej Instrukcje obsługi komputera wpływają na nasz sposób myślenia Większa wszechstronność użytkownika Nowe sprawności językowe Przez stulecia nie było indywidualnego pisania tekstów drukowanych Zwiększenie samotności (przeciwdziałanie przez tworzenie sieci społecznych)

11 Media cyfrowe 2 Zwiększenie znaczenia komunikacji obrazowej Pisanie (tworzenie) tekstu audiowizualnego wymaga wielu dorosłych specjalistów lub jednego nastolatka Media masowe coraz częściej korzystają z wideo amatorów Brak chęci do uczenia się na przyszłość 20% ludności świata posługuje się internetem

12 Edukacja komplementarna Platformy edukacyjne, inne narzędzia techniki Wspólnota bezpośrednia ponad granicami geograficznymi Otwarcie na innych ludzi, inne kultury, języki Podręczniki są nieaktualne w chwili druku Recepcja: Dostęp do stron internetowych Interakcja i kooperacja: Możliwości komunikacyjne, współpraca z wykorzystaniem sieci Kreatywność: Własne publikacje tekstowe i audiowizualne

13 Komunikacja Tekstowa: poczta, blogi, wiki Głosowa: komunikatory, skype, podcasty Obrazowa: albumy z fotografiami Filmowa: nagrania filmów lub prezentacji z filmami Wideokonferencje: w parach lub grupach przyzwyczajenia odbiorców

14 Stosowanie nowych mediów w edukacji Można robić to co dotychczas Można robić to szybciej, lepiej efektywniej Można robić to, co dotychczas nie było możliwe lub było bardzo trudne do zrobienia

15 Sprawności językowe: mówienie Zmniejszenie sztuczności mówienia w klasie Mówienie do konkretnych osób Systemy mowa-tekst Rozmowa z botami

16 Sprawności językowe: słuchanie Wzrost roli słuchania Strony internetowe z nagraniami Oprogramowanie do nauki wymowy intonacji Jednoczesne czytanie i słuchanie. Słuchanie zamiast czytania – programy tekst-mowa Książki audio Translatory mowa-mowa

17 Sprawności językowe: czytanie Zastępowane przez słuchanie Większa różnorodność tekstów Teksty audiowizualne Teksty nieliniowe SMS Różne strategie czytania stosowane do różnych tekstów Słuchanie zamiast czytania: mowa-tekst Translatory: tekst-tekst

18 Sprawności językowe: pisanie Różne rodzaje tekstu: tekst nieliniowy, tekst audiowizualny, Różne narzędzia pisania: Prezentacja PowerPoint, (pecha – kucha 20*20sec), edytor tekstu Różne strategie pisania: tekst wspólny – Wiki, tekst konwersacyjny – fora, blogi Materiały referencyjne: bazy danych, korpusy, wyszukiwarki graficzne) Różni odbiorcy: publikacja na stronach internetowych, dla konkretnego odbiorcy - współpracownika

19 Sprawności językowe: mediacja Pomiędzy językami sprawnościami, np. tekst – mowa, mowa – tekst obrazem i tekstem gatunkami tekstu

20 Sprawności językowe: interakcja Telefon – rozmowa bez ograniczeń geograficznych Skype Wideokonferencje

21 Zadanie z fotografiami Tworzenie esejów fotograficznych Z narracją obrazową Komiksów Z narracją dźwiękową Serwery do publikacji zdjęć, np. picassa Programy do tworzenia albumów zdjęć Programy do tworzenia filmów: Fotostory, Windows Movie Maker, Windows DVD Maker,

22 Zadania z blogiem Blogi - współtworzenie tekstów Literacki - pisanie historyjki (jeden za drugim) Tematyczny, kulturowy Pamiętnik internetowy Serwer blogowy: http://mu.wordpress.org/download/ http://mu.wordpress.org/download/ Edublogs: http://edublogs.org/http://edublogs.org/ ECML Blogging http://www.ecml.at

23 Zadanie z wiki Wiki – współtworzenie tekstu Wspólne pisanie jednego tekstu Pisanie tekstu do wikipedii Serwer wiki http://pl.wikidot.com/new-site

24 Zadanie z podcastem Podcasty – wspólne tworzenie nagrań Podomatic http://www.podomatic.com/http://www.podomatic.com/ Łódzka platforma podcastingowa http://www.podcasting.com.pl/ http://www.podcasting.com.pl/ Audiacity http://audacity.sourceforge.net/ (GNU)http://audacity.sourceforge.net/ Sound capture

25 Zadania z filmem You Tube Obejrzyj film – w klasie, w bibliotece lub w domu. Ćwiczenia jak do wideo: Oglądanie wizji bez głosu, słuchanie głosu bez wizji; Sprawdzanie rozumienia obrazu, tekstu słuchanego Wykonaj film, umieść na You Tube

26 Zadanie z filmem Własne media: Film: z kamery, aparatu fotograficznego, komórki Edycja: Windows Movie Maker, Window DVD Maker, PowerPoint Producer Film 1- 2 min. maksymalnie

27 Współpraca (Web 2.0, Web 3.0) Platformy edukacyjne Learning Management System Virtual Learning Environment Moodle Ilias Dokeos Sakai Programy widoekonferencyjne zoho ooVoo dimdim megameeting Serwery społecznościowe, np. google groups.

28 Przyszłość – otwarcie edukacji Wspólna tablica interaktywna dla wielu grup uczniów Mediablogi, vodcasty, mobile learning Współpraca codzienna Kreatywność audiowizualna

29 Media cyfrowe w edukacji Prof. Musioł rektor UJ (2005 rok konferencja EuroCall) Nasz uniwersytet powstał, zanim wynaleziono druk, który szybko przyjęliśmy w uczelni. Podobnie teraz stosujemy nowe techniki elektroniczne do realizacji misji uniwersytetu odpowiednio do potrzeb uczonych i studentów.

30 Trudności są w nas Kultura przeszłości Przesądy i determinizm Brak akceptacji zmiany i innowacji Maksymalizm i idealizm Złe historie innowacji edukacyjnych Stereotypy genderowe Brak holistycznej wizji edukacji

31

32

33

34

35

36 Dziękuję


Pobierz ppt "Edukacja mieszana – ale to już było Dr inż. Elżbieta Gajek 10 października 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google