Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE dr inż. Jarosław Jankowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE dr inż. Jarosław Jankowski."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE dr inż. Jarosław Jankowski

2 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Społeczeństwo informacyjne: faza rozwoju społeczeństwa, w której kluczową role odgrywa informacja, umiejętność jej sprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Gospodarka informacyjna: sfera ekonomiczna społeczeństwa informacyjnego, system ekonomiczny, w którym jednym z podstawowych czynników wytwórczych obok pracy, kapitału i zasobów materialnych jest informacja Gospodarka elektroniczna: mechanizmy i narzędzia rynku elektronicznego połączone ze strukturą organizacyjno-informacyjną i instytucjonalno-prawną Biznes elektroniczny (e-biznes): organizacja zasadniczych procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych PODSTAWOWE DEFINICJE

3 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (I) Rynek: zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującym a sprzedającym w procesie wymiany dóbr i usług. Zjawiska towarzyszące wymianie handlowej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych uznaje się za nowy rynek i określa się go jako rynek elektroniczny Rynek elektroniczny (wąskie ujęcie): to kompleks systemów informatyczno telekomunikacyjnych służących do realizacji transakcji kupna-sprzedaży wyrobów i usług w danej branży. Systemy informatyczne uczestniczą we wszystkich etapach poprzedzających transakcję takich jak udostępnianie informacji technicznej i handlowej, negocjowanie transakcji, kontrole realizacji transakcji aż do realizowania płatności i obsługi dalszych kontaktów z kontrahentem. Istotne jest wzajemne powiązanie systemów umożliwiające automatyzację wymiany informacji i redukcję udziału człowieka w przeprowadzanych transakcjach.

4 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Rynek elektroniczny (szersze ujęcie): rynek elektroniczny jest to segment gospodarki narodowej lub gospodarki globalnej, na którym transakcje ekonomiczne są realizowane za pomocą systemów informatyczno-telekomunikacyjnych. Systemy te tworzą kompleks wzajemnie powiązanych i współdziałających systemów informacyjnych, które stanowią platformę informacyjną do kształtowania popytu, podaży, cen, warunków transakcji oraz realizacji wszystkich etapów transakcji ekonomicznych. Rynkiem elektronicznym rządzą takie same prawa jak rynkiem tradycyjnym, tylko zmienia się technologia wymiany informacji i przeprowadzania transakcji. DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (II) Rynek elektroniczny (ujęcie systemowe): rynek elektroniczny stanowi komunikacyjny i informacyjny system, który wspiera wszystkie lub pojedyncze fazy i funkcje rynku. Systemów informatyczne traktuje się jako spójną całość.

5 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Przyjmuje się: że rynek uważa się za elektroniczny, gdy zastosowanie technik informatycznych, telekomunikacyjnych a także medialnych w istotny sposób wpływa na jego organizacje i zachodzące w nim procesy. Gdy środowiskiem funkcjonowania organizacji jest rynek elektroniczny komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego rynku powinna odbywać się w sposób elektroniczny. Umiejscowienie przestrzenne: w odniesieniu do tradycyjnego rynku podział przestrzenny na rynki lokalne, światowe, regionalne i krajowe wskazuje na konieczność umiejscowienia przestrzennego rynku elektronicznego, dla którego jako miejsce prowadzenia transakcji określa się tzw. przestrzeń wirtualną, inaczej cyberprzestrzeń. Za kolejna cechę charakterystyczną podaje się zasięg globalny, co powoduje, że dowolna organizacja, bez względu na fizyczna lokalizację może prowadzić działalność globalną. Istotą rynku elektronicznego jest również ścisły jego związek z rozwojem technologii, a nie tylko z rozwojem ekonomiczno społecznym, jak to ma miejsce w przypadku rynku tradycyjnego. DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (III)

6 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska STRUKTURA RYNKU ELEKTRONICZNEGO Rynek elektroniczny y Zapytanie o produkt y Złożenie zamówienia y Realizacja płatności y Dostarczenie informacji y Realizacja zamówienia Przyjęcie płatności Zobowiązania do realizacji zamówienia y Zatwierdzenie płatności T ransfer funduszy Ele k troni czny transfer funduszy Bank klienta y Odroczenie płatności y Transfer funduszy Obsługa transakcji B ank dostawcy y Odpowiedź na zapytanie Potwierdzenie przyj. zamówienia Potwierdzenie wysłania (offline) Dostawa produktu online y Potwierdzenie płatności Klient Dostawca (Organizator)

7 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU 1957 - amerykańska agencja ARPA we współpracy za środowiskiem naukowym rozpoczęła rozwój programu kosmicznego w oparciu o zaawansowane technologie, powstanie pierwszych protokołów sieciowych 1969 - uruchomienie pod nadzorem ARPA pierwszej sieci komputerowej oraz powstanie pierwszych węzłów zagranicznych z wykorzystaniem łączy satelitarnych. Początkowe zastosowania sieci ograniczały się głównie do przesyłu poczty elektronicznej. Stopniowo rozwijano dodatkowe protokoły co doprowadziło do specyfikacji usługi Telnet umożliwiającej zdalną pracę w trybie interakcyjnym na podłączony do sieci komputerze oraz FTP umożliwiającej transfer plików pomiędzy odległymi jednostkami 1971 - 13 węzłów 1973 – 35 węzłów

8 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska ARPANET W 1980 ROKU

9 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU 1976 - opracowanie w AT&T Bell Lab pierwsza wersja systemu operacyjnego UNIX i protokółu UUCP (Unix-to-Unix CoPy), 1975 - zmiana statusu sieci z eksperymentalnej na użytkową, próby rozwijania usług opartych na różnych protokołach 1982 - oficjalnym standardem stał się, obowiązujący do dziś protokół TCP/IP. Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił znaczący rozwój sieci z około 10,000 hostów w Internecie aż do ponad 100 tys. w 1989 r. Wprowadzona struktura warstwowa: Aplikacji (Telnet, FTP, e-mail) Sieciowa (IP, ICMP, IGMP). Obsługuje ruch pakietów poprzez sieć i routowanie pakietów Transportowa (TCP). Zapewnia wiarygodny przepływ danych z gwarancją ich dostarczenia do adresata. Połączeniowa (sterowniki urządzenia i karta interfejsu sieciowego; np. Ethernet, token ring, użycie ARP i RARP).

10 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe 1990 - powstaje algorytm szyfrowania danych z użyciem klucza publicznego (PGP) 1991 - wprowadzenie hypertekstowego systemu kodowania informacji World Wide Web. Początkowo mogły być wyświetlane jedynie pliki zawierające tekst oraz liki zakodowane w standardzie HTML. Dwa lata później wprowadzono do użytku pierwszą graficzną wersja przeglądarki WWW: NSCA Mosaic 1992 - liczba hostów przekroczyła 1,000,000, Pojawiają się komercyjne rozgłośnie, pierwsze sklepy oraz koncepcje aby uczynić z sieci medium reklamowe 1994-1996 wzrost liczby hostów z 2 mln. 217 tys. do 9,5 przy jednoczesnym rozwoju również w aspekcie geograficznym. Liczba państw w których dostępny jest Internet wzrosła z 31 w 1991 r. do 96 w końcu 1995 1993 - usługi oparte o WWW wraz z rozszerzeniami takim jak JAVA, VRML oraz USENET i tradycyjna poczta elektroniczna. Nadal wykorzystywany jest jeszcze protokół przesyłaniaplików FTP oraz IRC umożliwiający porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. 2000 - liczba aktywnych użytkowników sięgnęła 200-230 milionów 2001 - około 320 milionów użytkowników, 2008- około 1 mld użytkowników GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU

11 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Elektroniczne transfery funduszy (1973 - 1984) Rozwój systemów elektronicznej wymiany dokumentacji i systemów między organizacyjnych, sieci przemysłowe i branżowe (1984 - 1991) Komunikacja z udziałem poczty elektronicznej (1984 - 1991) Dominacja internetu w kontaktach interorganizacyjnych (1992 - 1997) Okres globalizacji handlu elektronicznego (1997 - 2000) Etap załamania (2003) Etap przejściowy (2004) Wzrost (2005 - ?) ETAPY ROZWOJU E-BIZNESU

12 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska ROZWÓJ TECHNOLOGII Większa moc obliczeniowa –1973:1 milion instr. /sek. –2006: 2 miliard instr. /sek. Większa pojemność pamięci –1973: 0.125 mb –2006: 512.0 mb Mniejsze koszty –1973: $4,000,000 –2006: $1,000 Wzrost współczynnika Szybkość/Wielkość/Koszt

13 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska ROZWÓJ TECHNOLOGII WZROST: 12000 x WZROST: 3 mld razy Rozwój pamięci dyskowych –1973: 10 MB –2006: 1 terabyte = 1000GB – Szybkość transferu informacji –Ludzka mowa : 30 bits/sec –1973 Modem 300 bits/sec –2003 Modem: 56,000 bits/sec –T1: 1,544,000 bits/sec –DSL: 7,000,000 bits/sec –Internet 2: 1,000,000,000 bits/sec –Optyczne 10,000,000,000,000 bits/sec

14 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Organizacje przenoszą cześć swoich procesów do środowiska elektronicznego. Powstają nowe przedsiębiorstwa o wyspecjalizowanych cechach funkcjonowania, które koncentrują się wyłącznie na rynkach elektronicznych. Środowisko elektroniczne wykorzystuje się do usprawnienia działań organizacji, które zmuszone są do funkcjonowania w warunkach globalizacji i zwiększonej konkurencyjności. Wykorzystuje się nowe sposoby dotarcia do klientów Pojawia możliwość wprowadzania nowych form organizacji i alternatywnych sposobów komunikacji oraz sposobu przeprowadzania transakcji Powstanie podmiotów, charakterystycznych tylko i wyłącznie dla e-biznesu. Powstają nowe sektory funkcjonowania organizacji w środowisku elektronicznym, wykraczające poza wcześniejsze zastosowania. NASTĘPSTWA ROZWOJU TECHNOLOGII

15 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe B2B - realizacja procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (ang. business to business) B2C - realizacja procesów marketingowych i sprzedaży ukierunkowanych na konsumenta (ang. business to customer) C2C - narzędzia i usługi dla wymiany dóbr między konsumentami (ang. customer to customer) C2B - realizacja usług w których konsumenci są stroną inicjującą zakupy od firm (ang. customer to business) B2A - realizacja usług i dostaw na rzecz administracji (ang. business to administration) B2G - realizacja procesów biznesowych, gdzie mają udział zamówienia rządowe (ang. business to government) SEKTORY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W INTERNECIE

16 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Wartość ekonomiczna Kompresja czasu Przesyłanie informacji na duże odległości Restrukturyzacj a więzi WydajnośćSzybsza realizacja procesów Korzyści dużej skali działalności Pominięcie pośredników EfektywnośćSkrócenie terminów wykonania zadań Rozwój kontroli globalnej Dostęp do specjalistycznej wiedzy rozproszonej w różnych krajach InnowacjeZapewnienie wysokiej jakości usług Rozwój nowych rynkówBudowa organizacji sieciowych GOSPODARCZE ZNACZENIE SIECI GLOBALNYCH

17 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Przekazywanie informacji Umieszczenie w Internecie informacji dotyczącej produktów i usług oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W krajach zachodnich tego typu model, pozwalający na odciążenie działu obsługi klienta, jest obecnie rzadko wykorzystywany jako jedyna forma obecności w Internecie. Interakcja Dwustronna wymiana informacji, gdzie potencjalni klienci oprócz dostępu do aktualnej informacji, maja również możliwość zadawania pytań i natychmiastowego otrzymywania odpowiedzi. Transakcja Przejście od interakcji do samego procesu zakupu (wybór towarów, sposoby płatności, warunki sprzedaży itd.). Dotyczy również internetowej wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi (Business to Business - B2B), np. w formie zorganizowanych rynków internetowych. Transformacja procesów biznesowych Wykorzystanie Internetu do całkowitej zmiany sposobu działania branż i rynków. Transformacja ta może dotyczyć takich wymiarów jak łańcuch dostaw, rynek geograficzny czy grupa klientów. ETAPY ROZWOJU NA DRODZE DO EBIZNESU PRZEKAZYWANIE INFORMACJI INTERAKCJA TRANSAKCJE TRANSFORMACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

18 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska DOSTARCZANIE INFORMACJI Użytkownik 1 Serwer WWW Zapytania Wyniki Użytkownik 2 Użytkownik n

19 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Producenci Klienci Centra logistyczne Dystrybutorzy Dostawcy Logistyka Produkcja Wirtualne przedsiębiorstwa Giełda Wymiana Kontakty z klientami Przepływ informacji Przepływ towarów Źródło: AMR RESEARCH (2000)

20 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska STRUKTURA ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Voice (IVR, ACD) E-Mail Direct Interaction Sales Auto. Marketing Auto. Mobile Sales (Prod. CFG) Field Service Portal/Extranet EDI E-Mail Financ. DM HR DM Prod. DM DW Closed-Loop Processing (EAI Toolkits, ETLM Tools, Embedded Mobile Agents) Cust. DM Order DM Operational SCMERPCRM Conf. Web Storefront Collab.Planning Conf. Mfg.Exec. WHMgmt. Trans.Mgmt. DemandPlanning Trans.Planning Distrib.Planning SupplyPlanning Mfg.Planning KM/CM Analytical Svc. Auto. LogisticsHRMfg.Finance EmployeeSystems Industry-SpecificSolutions StrategicPlanning LegacySystems EmployeeSS Fact. HH Devices ProductMgmt.OrderMgmt. Web/Intranet Źródło: : META GROUP ACD = AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR CFG = CONFIGURATION DM = DATA MINING DW = DATA WAREHOUSE ETLM = EXTRACT, TRANSFORM, LOAD & MANAGE HH = HAND-HELD IVR = INTERACTIVE VOICE RESPONSE ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ZARZĄDZANIE CRM

21 WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska ASPEKTY TECHNOLOGICZNE EBIZNESU Infrastruktura Architektura aplikacji Bazy danych Data Mining Personalizacja Systemy CRM Przetwarzanie Ochrona prywatności Kryptografia Systemy ERP Ochrona sieci Systemy agentowe Wymiana danych Komunikacja bezprzewodowa Płatności elektroniczne Wyszukiwanie informacji

22 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Obecność online - witryna internetowa (większość firm ma za sobą ten etap), reklama firmy i funkcje informacyjne Prezentacja oferty - katalog; dostarczamy więcej informacji o produktach, usługach, procedurach i warunkach współpracy, kształtowanie wizerunku organizacji Komunikacja z klientami i wsparcie przed sprzedażą oraz obsługa po sprzedaży Składanie zamówień i warunki realizacji - wymaga integracji oprogramowania związanego ze stronami WWW z resztą systemu Intranet wewnątrz przedsiębiorstwa - organizacja wewnętrznego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych bezpośrednio z Internetu, Pełna integracja wszystkich środowisk przy użyciu technologii internetowych - wewnątrz własnej organizacji dostęp do każdej informacji odbywa się poprzez strony firmowe Ekstranet dla partnerów - udostępnianie wybranych informacji operacyjnych dla partnerów w biznesie REALIZACJA STRATEGII EBIZNESU

23 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE Model biznesowy określa sposób w jaki firma zapewni w dłuższym czasie zyski z działalności w Internecie. Na model składa się zespół działań związanych z Internetem jak i działań organizacyjnych, planistycznych, które wykraczają poza jego obszar. Elementy modelu biznesowego Wartość oferowana klientowi Zakres oferty Polityka cenowa Źródła przychodów Realizacja modelu Trwałość przewagi Otoczenie InternetWyniki

24 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Firmy przyjmują rolę pośrednika, który doprowadza do kontaktu nabywcy i sprzedawcy. Źródło dochodu stanowią prowizje od realizowanych transakcji. Firmy funkcjonują w różnych sektorach - B2B, B2C, C2C. Przykłady - biura podróży, serwisy aukcyjne, finalizowanie transakcji, serwisy ogłoszeniowe (ang. brokerage model). Dochody pochodzą ze sprzedaży powierzchni reklamowej. Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej audiencji (odbiorców przekazu) w interesujących reklamodawców grupach docelowych. Przykłady: portale, wortale, serwisy informacyjne, marketing motywacyjny (ang. advertising model). MODEL POŚREDNIKA MODEL REKLAMOWY MODELE BIZNESU W INTERNECIE Expedia.com ESPN.com

25 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Firmy tego typu zajmują się gromadzeniem danych na temat konsumentów, które następnie udostępniają innym podmiotom. Stosuje się różne rozwiązania, które motywują użytkowników do podawania informacji o swoich preferencjach. Dotyczy również firm czy osób które zajmują się poszukiwaniem i sprzedawaniem informacji (ang. infomediary model). Sprzedaż detaliczna i hurtowa w Internecie. Zarówno dotyczy sprzedaży katalogowej i ofertowej. Można wyróżnić sprzedaż produktów tradycyjnych, produktów elektronicznych i mieszaną (ang. merchant model). POŚREDNIK I BROKER INFORMACYJNY MODELE BIZNESU W INTERNECIE MODEL HANDLOWY Clicknvote.com Amazon.com

26 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE Firmy produkcyjne, które chcą dotrzeć bezpośrednio do klientów, z pominięciem sieci pośredników. Pozwala to na obniżenie kosztów i umożliwia podniesienie jakości obsługi konsumentów, poprzez bezpośredni kontakt i wsparcie (ang. manufacturing model). Firmy, które nawiązują współpracę z producentami i sprzedawcami, a z drugiej strony z większą liczbą serwisów Internetowych, które zainteresowane są promowaniem określonych produktów, jednak nie mogą nawiązać bezpośredniej współpracy z producentem. Dotyczy również tzw. Sieci reklamowych gdzie firma jednoczy serwisy internetowe i reklamodawców (ang. affiliate model). MODEL PRODUCENTA MODEL SIECIOWY cj.com Globalscape.com

27 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE Użytkownicy uzyskują dostęp do określonych usług w zamian za określone opłaty (ang. utility model). Ponoszą koszty tylko w przypadku aktywności za faktycznie zrealizowane usługi. Oplata abonamentowa uprawnia użytkowników do korzystania z określonych treści witryny (ang. subscribtion model). Często w ramach serwisu wyodrębnia się sekcje bezpłatne z informacjami podstawowymi a opłatę pobiera się przy dostępie do danych poszerzonych. MODEL WSPÓLNOTY MODEL ABONENCKI Economy.com Energis.pl MODEL TARYFOWY

28 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe NOWE MODELE I KIERUNKI Wartość serwisu stanowią użytkownicy, którzy tworzą serwis internetowy, uczestniczą aktywnie w tworzeniu jego treści. MODEL WSPÓLNOTYMODEL SPOŁECZNOŚCIOWY Przedmiotem zainteresowania sektora b2b są również mikro przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność w Internecie. Świadczenie usług odbywa się na masową skalę. MODEL WSPÓLNOTYUSŁUGI DLA MIKRO BIZNESU System reklamowy Google Myspace.com

29 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe ANALIZA I OCENA MODELU Wartość oferowana klientowiJaki aspekt Internetu umożliwia przedstawienie oferty o unikatowej wartości? Czy Internet umożliwia znalezienie sposobu zaspokojenia nowych potrzeb klientów Zakres ofertyJaka jest wielkość grupy klientów do których firma może dotrzeć za pomocą Internetu? Polityka cenowaW jaki sposób Internet wpływa na kształtowanie ceny? Źródła przychodówCzy wykorzystanie Internetu powoduje powstanie nowych źródeł przychodu ? Działania powiązaneJakie działania należy wykonać dla podjęcia działalności w Internecie? Realizacja modeluJakie są konsekwencja dla strategii, struktury organizacji i otoczenia? UmiejętnościJakie nowe umiejętności organizacja musi pozyskać dla realizacji projektu w Internecie Trwałość przewagiCzy Internet ułatwia (utrudnia) utrzymanie przewagi konkurencyjnej

30 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Szczecin 2003 Technologie internetowe WERYFIKACJA PODEJŚCIA DO EBIZNESU firmy nowej gospodarki - slogan dotyczący firm, które w znaczącym stopniu wykorzystują technologie teleinformatyczne lub są z nimi związane. Pojęcie to nie odnosi się do produktu ani jego jakości czy też sytuacji finansowej firmy. W rzeczywistości istnieje tylko jedna gospodarka e-commerce - handel elektroniczny to w zasadzie zwykły handel, tylko wykorzystujący inne narzędzia i technologie. Firma zajmująca się produkcją dóbr lub usług oraz ich sprzedażą i dystrybucją, mająca doświadczenie w relacjach handlowych posiada potencjalnie pełen zasób wiedzy niezbędnej do działalności w Internecie promowanie zaawansowanych technologii przez firmy IT - często wystarcza niewielkie wsparcie technologiczne do rozpoczęcia działalność i przeprowadzania transakcji finansowych w Internecie powszechność i nieuchronność handlu elektronicznego - jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że każda firma powinna prowadzić działalność w Sieci, jednak rzeczywistość zweryfikowała takie podejście bezkrytyczne wzorowanie na konkurencji - wprowadzanie rozwiązań internetowych, tylko dlatego, że firmy konkurencyjne to robią i zachodzi przypuszczenie, że przynosi im to zyski nieokreślony termin generowania zysków - wiele firm nastawiało się na zyski w bliżej nieokreślonej przyszłości, bez precyzyjnego biznes planu, chciały jak najszybciej zaistnieć w Internecie

31 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Szczecin 2003 Technologie internetowe LITERATURA Chmielarz:Witold Handel elektroniczny i nie tylko w gospodarce wirtualnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2001 Kisielnicki Jerzy.: Systemy informacyjne biznesu Media, komunikacja, biznes elektroniczny pod red. B. Junga, Difin, 2001 Rosenfeld Louis, Morville Peter: Architektura infomacji, Helion, 202 Sznajder Andrzej.: Marketing wirtualny, Szpringer Włodzimierz : Handel Elektroniczny - konkurencja czy regulacja, Difin, 2001 Unold Jacek : Systemy informacyjne marketingu. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, 2001 Wielki Janusz.: Elektroniczny marketing poprzez Internet "E-biznes: Strategie sukcesu w gospodarce internetowej" - praca zbiorowa. Wyd. Liber. Warszawa 2001 r. Dziuba Dariusz T. : Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

32 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Szczecin 2003 Technologie internetowe INTERNET Świat http://www.businessweek.com http://www.netcommerce.com http://www.business2.com http://www.emarketer.com http://www.ecommercetimes.com http://www.ecommercetoday.com.au http://www.internetday.com http://www.internetnews.com http://www.internetworld.com http://www.internet-magazine.com http://www.mediametrix.com Polska http://www.e-biznes.pl http://www.getin.pl http://www.biznesnet.pl


Pobierz ppt "WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE dr inż. Jarosław Jankowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google