Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE dr inż. Jarosław Jankowski

2 WYDZIAŁ INFORMATYKI PODSTAWOWE DEFINICJE
Technologie internetowe PODSTAWOWE DEFINICJE Społeczeństwo informacyjne: faza rozwoju społeczeństwa, w której kluczową role odgrywa informacja, umiejętność jej sprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Gospodarka informacyjna: sfera ekonomiczna społeczeństwa informacyjnego, system ekonomiczny, w którym jednym z podstawowych czynników wytwórczych obok pracy, kapitału i zasobów materialnych jest informacja Gospodarka elektroniczna: mechanizmy i narzędzia rynku elektronicznego połączone ze strukturą organizacyjno-informacyjną i instytucjonalno-prawną Biznes elektroniczny (e-biznes): organizacja zasadniczych procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

3 DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (I)
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (I) Rynek: zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującym a sprzedającym w procesie wymiany dóbr i usług. Zjawiska towarzyszące wymianie handlowej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych uznaje się za nowy rynek i określa się go jako rynek elektroniczny Rynek elektroniczny (wąskie ujęcie): to kompleks systemów informatyczno telekomunikacyjnych służących do realizacji transakcji kupna-sprzedaży wyrobów i usług w danej branży. Systemy informatyczne uczestniczą we wszystkich etapach poprzedzających transakcję takich jak udostępnianie informacji technicznej i handlowej, negocjowanie transakcji, kontrole realizacji transakcji aż do realizowania płatności i obsługi dalszych kontaktów z kontrahentem. Istotne jest wzajemne powiązanie systemów umożliwiające automatyzację wymiany informacji i redukcję udziału człowieka w przeprowadzanych transakcjach.

4 DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (II)
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (II) Rynek elektroniczny (szersze ujęcie): rynek elektroniczny jest to segment gospodarki narodowej lub gospodarki globalnej, na którym transakcje ekonomiczne są realizowane za pomocą systemów informatyczno-telekomunikacyjnych. Systemy te tworzą kompleks wzajemnie powiązanych i współdziałających systemów informacyjnych, które stanowią platformę informacyjną do kształtowania popytu, podaży, cen, warunków transakcji oraz realizacji wszystkich etapów transakcji ekonomicznych. Rynkiem elektronicznym rządzą takie same prawa jak rynkiem tradycyjnym, tylko zmienia się technologia wymiany informacji i przeprowadzania transakcji. Rynek elektroniczny (ujęcie systemowe): rynek elektroniczny stanowi komunikacyjny i informacyjny system, który wspiera wszystkie lub pojedyncze fazy i funkcje rynku. Systemów informatyczne traktuje się jako spójną całość.

5 DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (III)
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe DEFINICJE RYNKU ELEKTRONICZNEGO (III) Przyjmuje się: że rynek uważa się za elektroniczny, gdy zastosowanie technik informatycznych, telekomunikacyjnych a także medialnych w istotny sposób wpływa na jego organizacje i zachodzące w nim procesy. Gdy środowiskiem funkcjonowania organizacji jest rynek elektroniczny komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego rynku powinna odbywać się w sposób elektroniczny. Umiejscowienie przestrzenne: w odniesieniu do tradycyjnego rynku podział przestrzenny na rynki lokalne, światowe, regionalne i krajowe wskazuje na konieczność umiejscowienia przestrzennego rynku elektronicznego, dla którego jako miejsce prowadzenia transakcji określa się tzw. przestrzeń wirtualną, inaczej cyberprzestrzeń. Za kolejna cechę charakterystyczną podaje się zasięg globalny, co powoduje, że dowolna organizacja, bez względu na fizyczna lokalizację może prowadzić działalność globalną. Istotą rynku elektronicznego jest również ścisły jego związek z rozwojem technologii, a nie tylko z rozwojem ekonomiczno społecznym, jak to ma miejsce w przypadku rynku tradycyjnego.

6 STRUKTURA RYNKU ELEKTRONICZNEGO
Dostawca Klient Zapytanie o produkt Złożenie zamówienia Realizacja płatności Dostarczenie informacji Realizacja zamówienia Rynek elektroniczny Odpowiedź na zapytanie Potwierdzenie przyj. zamówienia Potwierdzenie wysłania (offline) Dostawa produktu online Potwierdzenie płatności WYDZIAŁ INFORMATYKI Przyjęcie płatności Zobowiązania do realizacji zamówienia (Organizator) Odroczenie płatności Transfer funduszy Zatwierdzenie płatności Transfer funduszy Elektroniczny transfer funduszy Bank klienta Obsługa transakcji Bank dostawcy Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

7 WYDZIAŁ INFORMATYKI GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU
Technologie internetowe GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU amerykańska agencja ARPA we współpracy za środowiskiem naukowym rozpoczęła rozwój programu kosmicznego w oparciu o zaawansowane technologie, powstanie pierwszych protokołów sieciowych uruchomienie pod nadzorem ARPA pierwszej sieci komputerowej oraz powstanie pierwszych węzłów zagranicznych z wykorzystaniem łączy satelitarnych. Początkowe zastosowania sieci ograniczały się głównie do przesyłu poczty elektronicznej. Stopniowo rozwijano dodatkowe protokoły co doprowadziło do specyfikacji usługi Telnet umożliwiającej zdalną pracę w trybie interakcyjnym na podłączony do sieci komputerze oraz FTP umożliwiającej transfer plików pomiędzy odległymi jednostkami węzłów 1973 – 35 węzłów

8 Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska
ARPANET W 1980 ROKU WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

9 WYDZIAŁ INFORMATYKI GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU
Technologie internetowe GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU opracowanie w AT&T Bell Lab pierwsza wersja systemu operacyjnego UNIX i protokółu UUCP (Unix-to-Unix CoPy), zmiana statusu sieci z eksperymentalnej na użytkową, próby rozwijania usług opartych na różnych protokołach oficjalnym standardem stał się, obowiązujący do dziś protokół TCP/IP. Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił znaczący rozwój sieci z około 10,000 hostów w Internecie aż do ponad 100 tys. w 1989 r. Wprowadzona struktura warstwowa: Aplikacji (Telnet, FTP, ) Sieciowa (IP, ICMP, IGMP). Obsługuje ruch pakietów poprzez sieć i routowanie pakietów Transportowa (TCP). Zapewnia wiarygodny przepływ danych z gwarancją ich dostarczenia do adresata. Połączeniowa (sterowniki urządzenia i karta interfejsu sieciowego; np. Ethernet, token ring, użycie ARP i RARP).

10 WYDZIAŁ INFORMATYKI GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU
Technologie internetowe GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU INTERNETU powstaje algorytm szyfrowania danych z użyciem klucza publicznego (PGP) wprowadzenie hypertekstowego systemu kodowania informacji World Wide Web. Początkowo mogły być wyświetlane jedynie pliki zawierające tekst oraz liki zakodowane w standardzie HTML. Dwa lata później wprowadzono do użytku pierwszą graficzną wersja przeglądarki WWW: NSCA Mosaic liczba hostów przekroczyła 1,000,000, Pojawiają się komercyjne rozgłośnie, pierwsze sklepy oraz koncepcje aby uczynić z sieci medium reklamowe wzrost liczby hostów z 2 mln. 217 tys. do 9,5 przy jednoczesnym rozwoju również w aspekcie geograficznym. Liczba państw w których dostępny jest Internet wzrosła z 31 w 1991 r. do 96 w końcu 1995 usługi oparte o WWW wraz z rozszerzeniami takim jak JAVA, VRML oraz USENET i tradycyjna poczta elektroniczna. Nadal wykorzystywany jest jeszcze protokół przesyłaniaplików FTP oraz IRC umożliwiający porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. liczba aktywnych użytkowników sięgnęła milionów około 320 milionów użytkowników, około 1 mld użytkowników

11 WYDZIAŁ INFORMATYKI ETAPY ROZWOJU E-BIZNESU
Technologie internetowe ETAPY ROZWOJU E-BIZNESU Elektroniczne transfery funduszy ( ) Rozwój systemów elektronicznej wymiany dokumentacji i systemów między organizacyjnych, sieci przemysłowe i branżowe ( ) Komunikacja z udziałem poczty elektronicznej ( ) Dominacja internetu w kontaktach interorganizacyjnych ( ) Okres globalizacji handlu elektronicznego ( ) Etap załamania (2003) Etap przejściowy (2004) Wzrost ( ?)

12 Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska
ROZWÓJ TECHNOLOGII Większa moc obliczeniowa 1973: 1 milion instr. /sek. 2006: miliard instr. /sek. Większa pojemność pamięci 1973: mb 2006: mb Mniejsze koszty 1973: $4,000,000 2006: $1,000 Wzrost współczynnika Szybkość/Wielkość/Koszt WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

13 Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska
ROZWÓJ TECHNOLOGII Rozwój pamięci dyskowych 1973: MB 2006: 1 terabyte = 1000GB Szybkość transferu informacji Ludzka mowa : bits/sec 1973 Modem bits/sec 2003 Modem: ,000 bits/sec T1: ,544,000 bits/sec DSL: ,000,000 bits/sec Internet 2: ,000,000,000 bits/sec Optyczne 10,000,000,000,000 bits/sec WZROST: x WZROST: 3 mld razy WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

14 NASTĘPSTWA ROZWOJU TECHNOLOGII
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe NASTĘPSTWA ROZWOJU TECHNOLOGII Organizacje przenoszą cześć swoich procesów do środowiska elektronicznego. Powstają nowe przedsiębiorstwa o wyspecjalizowanych cechach funkcjonowania, które koncentrują się wyłącznie na rynkach elektronicznych. Środowisko elektroniczne wykorzystuje się do usprawnienia działań organizacji, które zmuszone są do funkcjonowania w warunkach globalizacji i zwiększonej konkurencyjności. Wykorzystuje się nowe sposoby dotarcia do klientów Pojawia możliwość wprowadzania nowych form organizacji i alternatywnych sposobów komunikacji oraz sposobu przeprowadzania transakcji Powstanie podmiotów, charakterystycznych tylko i wyłącznie dla e-biznesu. Powstają nowe sektory funkcjonowania organizacji w środowisku elektronicznym, wykraczające poza wcześniejsze zastosowania.

15 SEKTORY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W INTERNECIE
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe SEKTORY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W INTERNECIE B2B - realizacja procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (ang. business to business) B2C - realizacja procesów marketingowych i sprzedaży ukierunkowanych na konsumenta (ang. business to customer) C2C - narzędzia i usługi dla wymiany dóbr między konsumentami (ang. customer to customer) C2B - realizacja usług w których konsumenci są stroną inicjującą zakupy od firm (ang. customer to business) B2A - realizacja usług i dostaw na rzecz administracji (ang. business to administration) B2G - realizacja procesów biznesowych, gdzie mają udział zamówienia rządowe (ang. business to government)

16 WYDZIAŁ INFORMATYKI GOSPODARCZE ZNACZENIE SIECI GLOBALNYCH
Technologie internetowe GOSPODARCZE ZNACZENIE SIECI GLOBALNYCH Wartość ekonomiczna Kompresja czasu Przesyłanie informacji na duże odległości Restrukturyzacja więzi Wydajność Szybsza realizacja procesów Korzyści dużej skali działalności Pominięcie pośredników Efektywność Skrócenie terminów wykonania zadań Rozwój kontroli globalnej Dostęp do specjalistycznej wiedzy rozproszonej w różnych krajach Innowacje Zapewnienie wysokiej jakości usług Rozwój nowych rynków Budowa organizacji sieciowych

17 WYDZIAŁ INFORMATYKI ETAPY ROZWOJU NA DRODZE DO EBIZNESU
Technologie internetowe ETAPY ROZWOJU NA DRODZE DO EBIZNESU Przekazywanie informacji Umieszczenie w Internecie informacji dotyczącej produktów i usług oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W krajach zachodnich tego typu model, pozwalający na odciążenie działu obsługi klienta, jest obecnie rzadko wykorzystywany jako jedyna forma obecności w Internecie. Interakcja Dwustronna wymiana informacji, gdzie potencjalni klienci oprócz dostępu do aktualnej informacji, maja również możliwość zadawania pytań i natychmiastowego otrzymywania odpowiedzi. Transakcja Przejście od interakcji do samego procesu zakupu (wybór towarów, sposoby płatności, warunki sprzedaży itd.). Dotyczy również internetowej wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi (Business to Business - B2B), np. w formie zorganizowanych rynków internetowych. Transformacja procesów biznesowych Wykorzystanie Internetu do całkowitej zmiany sposobu działania branż i rynków. Transformacja ta może dotyczyć takich wymiarów jak łańcuch dostaw, rynek geograficzny czy grupa klientów. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI INTERAKCJA TRANSAKCJE TRANSFORMACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

18 DOSTARCZANIE INFORMACJI
Użytkownik 1 Zapytania WYDZIAŁ INFORMATYKI Użytkownik 2 Wyniki Serwer WWW Użytkownik n Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

19 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Dystrybutorzy Dostawcy Centra logistyczne Producenci Giełda Wymiana Kontakty z klientami Klienci WYDZIAŁ INFORMATYKI Logistyka Produkcja Wirtualne przedsiębiorstwa Przepływ informacji Przepływ towarów Źródło: AMR RESEARCH (2000) Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

20 WYDZIAŁ INFORMATYKI STRUKTURA ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SCM ERP
ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ZARZĄDZANIE CRM SCM ERP CRM Voice (IVR, ACD) Demand Planning Strategic Planning Industry- Specific Solutions Svc. Auto. Collab. Planning Mfg. Exec. Distrib. Planning Product Mgmt. Employee Systems Legacy Systems Order Mgmt. Marketing Auto. Conf. Supply Planning Sales Auto. WH Mgmt. Mfg. Finance HR Logistics Web Storefront Mfg. Planning WYDZIAŁ INFORMATYKI Mobile Sales (Prod. CFG) Portal/ Extranet Trans. Mgmt. Fact. HH Devices Employee SS Trans. Planning Web/ Intranet Field Service EDI Operational Closed-Loop Processing (EAI Toolkits, ETLM Tools, Embedded Mobile Agents) Direct Interaction Conf. DW ACD = AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR CFG = CONFIGURATION DM = DATA MINING DW = DATA WAREHOUSE ETLM = EXTRACT, TRANSFORM, LOAD & MANAGE HH = HAND-HELD IVR = INTERACTIVE VOICE RESPONSE KM/CM Financ. DM HR DM Cust. DM Order DM Prod. DM Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska Analytical Źródło: : META GROUP

21 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE EBIZNESU
Infrastruktura • Architektura aplikacji • Bazy danych • Data Mining • Personalizacja • Systemy CRM Przetwarzanie • Ochrona prywatności Kryptografia • Systemy ERP Ochrona sieci • Systemy agentowe Wymiana danych • Komunikacja bezprzewodowa Płatności elektroniczne • Wyszukiwanie informacji WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * Politechnika Szczecińska

22 WYDZIAŁ INFORMATYKI REALIZACJA STRATEGII EBIZNESU
Technologie internetowe REALIZACJA STRATEGII EBIZNESU Obecność online - witryna internetowa (większość firm ma za sobą ten etap), reklama firmy i funkcje informacyjne Prezentacja oferty - katalog; dostarczamy więcej informacji o produktach, usługach, procedurach i warunkach współpracy, kształtowanie wizerunku organizacji Komunikacja z klientami i wsparcie przed sprzedażą oraz obsługa po sprzedaży Składanie zamówień i warunki realizacji - wymaga integracji oprogramowania związanego ze stronami WWW z resztą systemu Intranet wewnątrz przedsiębiorstwa - organizacja wewnętrznego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych bezpośrednio z Internetu, Pełna integracja wszystkich środowisk przy użyciu technologii internetowych - wewnątrz własnej organizacji dostęp do każdej informacji odbywa się poprzez strony firmowe Ekstranet dla partnerów - udostępnianie wybranych informacji operacyjnych dla partnerów w biznesie

23 WYDZIAŁ INFORMATYKI MODELE BIZNESU W INTERNECIE
Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE Model biznesowy określa sposób w jaki firma zapewni w dłuższym czasie zyski z działalności w Internecie. Na model składa się zespół działań związanych z Internetem jak i działań organizacyjnych, planistycznych, które wykraczają poza jego obszar. Elementy modelu biznesowego Wartość oferowana klientowi Zakres oferty Polityka cenowa Źródła przychodów Realizacja modelu Trwałość przewagi Internet Wyniki Otoczenie

24 WYDZIAŁ INFORMATYKI MODELE BIZNESU W INTERNECIE Expedia.com
Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE MODEL POŚREDNIKA Expedia.com Firmy przyjmują rolę pośrednika, który doprowadza do kontaktu nabywcy i sprzedawcy. Źródło dochodu stanowią prowizje od realizowanych transakcji. Firmy funkcjonują w różnych sektorach - B2B, B2C, C2C. Przykłady - biura podróży, serwisy aukcyjne, finalizowanie transakcji, serwisy ogłoszeniowe (ang. brokerage model). Dochody pochodzą ze sprzedaży powierzchni reklamowej. Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej audiencji (odbiorców przekazu) w interesujących reklamodawców grupach docelowych . Przykłady: portale, wortale, serwisy informacyjne, marketing motywacyjny (ang. advertising model). MODEL REKLAMOWY ESPN.com

25 WYDZIAŁ INFORMATYKI MODELE BIZNESU W INTERNECIE Clicknvote.com
Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE POŚREDNIK I BROKER INFORMACYJNY Clicknvote.com Firmy tego typu zajmują się gromadzeniem danych na temat konsumentów, które następnie udostępniają innym podmiotom. Stosuje się różne rozwiązania, które motywują użytkowników do podawania informacji o swoich preferencjach. Dotyczy również firm czy osób które zajmują się poszukiwaniem i sprzedawaniem informacji (ang. infomediary model). Sprzedaż detaliczna i hurtowa w Internecie. Zarówno dotyczy sprzedaży katalogowej i ofertowej. Można wyróżnić sprzedaż produktów tradycyjnych, produktów elektronicznych i mieszaną (ang. merchant model). Amazon.com MODEL HANDLOWY

26 WYDZIAŁ INFORMATYKI MODELE BIZNESU W INTERNECIE Globalscape.com
Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE MODEL PRODUCENTA Globalscape.com Firmy produkcyjne, które chcą dotrzeć bezpośrednio do klientów, z pominięciem sieci pośredników. Pozwala to na obniżenie kosztów i umożliwia podniesienie jakości obsługi konsumentów, poprzez bezpośredni kontakt i wsparcie (ang. manufacturing model). Firmy, które nawiązują współpracę z producentami i sprzedawcami, a z drugiej strony z większą liczbą serwisów Internetowych, które zainteresowane są promowaniem określonych produktów, jednak nie mogą nawiązać bezpośredniej współpracy z producentem. Dotyczy również tzw. Sieci reklamowych gdzie firma jednoczy serwisy internetowe i reklamodawców (ang. affiliate model). MODEL SIECIOWY cj.com

27 WYDZIAŁ INFORMATYKI MODELE BIZNESU W INTERNECIE Energis.pl
Technologie internetowe MODELE BIZNESU W INTERNECIE MODEL TARYFOWY MODEL WSPÓLNOTY Energis.pl Użytkownicy uzyskują dostęp do określonych usług w zamian za określone opłaty (ang. utility model). Ponoszą koszty tylko w przypadku aktywności za faktycznie zrealizowane usługi. Oplata abonamentowa uprawnia użytkowników do korzystania z określonych treści witryny (ang. subscribtion model). Często w ramach serwisu wyodrębnia się sekcje bezpłatne z informacjami podstawowymi a opłatę pobiera się przy dostępie do danych poszerzonych. Economy.com MODEL ABONENCKI

28 System reklamowy Google
WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe NOWE MODELE I KIERUNKI MODEL SPOŁECZNOŚCIOWY MODEL WSPÓLNOTY Myspace.com Wartość serwisu stanowią użytkownicy, którzy tworzą serwis internetowy, uczestniczą aktywnie w tworzeniu jego treści. USŁUGI DLA MIKRO BIZNESU MODEL WSPÓLNOTY System reklamowy Google Przedmiotem zainteresowania sektora b2b są również mikro przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność w Internecie. Świadczenie usług odbywa się na masową skalę.

29 WYDZIAŁ INFORMATYKI ANALIZA I OCENA MODELU Wartość oferowana klientowi
Technologie internetowe ANALIZA I OCENA MODELU Wartość oferowana klientowi Jaki aspekt Internetu umożliwia przedstawienie oferty o unikatowej wartości? Czy Internet umożliwia znalezienie sposobu zaspokojenia nowych potrzeb klientów Zakres oferty Jaka jest wielkość grupy klientów do których firma może dotrzeć za pomocą Internetu? Polityka cenowa W jaki sposób Internet wpływa na kształtowanie ceny? Źródła przychodów Czy wykorzystanie Internetu powoduje powstanie nowych źródeł przychodu ? Działania powiązane Jakie działania należy wykonać dla podjęcia działalności w Internecie? Realizacja modelu Jakie są konsekwencja dla strategii, struktury organizacji i otoczenia? Umiejętności Jakie nowe umiejętności organizacja musi pozyskać dla realizacji projektu w Internecie Trwałość przewagi Czy Internet ułatwia (utrudnia) utrzymanie przewagi konkurencyjnej

30 Technologie internetowe Szczecin’ 2003
WERYFIKACJA PODEJŚCIA DO EBIZNESU firmy „nowej gospodarki” - slogan dotyczący firm, które w znaczącym stopniu wykorzystują technologie teleinformatyczne lub są z nimi związane. Pojęcie to nie odnosi się do produktu ani jego jakości czy też sytuacji finansowej firmy. W rzeczywistości istnieje tylko jedna gospodarka e-commerce - handel elektroniczny to w zasadzie zwykły handel, tylko wykorzystujący inne narzędzia i technologie. Firma zajmująca się produkcją dóbr lub usług oraz ich sprzedażą i dystrybucją, mająca doświadczenie w relacjach handlowych posiada potencjalnie pełen zasób wiedzy niezbędnej do działalności w Internecie promowanie zaawansowanych technologii przez firmy IT - często wystarcza niewielkie wsparcie technologiczne do rozpoczęcia działalność i przeprowadzania transakcji finansowych w Internecie powszechność i nieuchronność handlu elektronicznego - jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że każda firma powinna prowadzić działalność w Sieci, jednak rzeczywistość zweryfikowała takie podejście bezkrytyczne wzorowanie na konkurencji - wprowadzanie rozwiązań internetowych, tylko dlatego, że firmy konkurencyjne to robią i zachodzi przypuszczenie, że przynosi im to zyski nieokreślony termin generowania zysków - wiele firm nastawiało się na zyski w bliżej nieokreślonej przyszłości, bez precyzyjnego biznes planu, chciały jak najszybciej zaistnieć w Internecie WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Technologie internetowe Szczecin’ 2003

31 Technologie internetowe Szczecin’ 2003
LITERATURA Chmielarz:Witold Handel elektroniczny i nie tylko w gospodarce wirtualnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2001 Kisielnicki Jerzy.: Systemy informacyjne biznesu Media, komunikacja, biznes elektroniczny pod red. B. Junga, Difin, 2001 Rosenfeld Louis, Morville Peter: Architektura infomacji, Helion, 202 Sznajder Andrzej.: Marketing wirtualny, Szpringer Włodzimierz : Handel Elektroniczny - konkurencja czy regulacja, Difin, 2001 Unold Jacek : Systemy informacyjne marketingu. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wielki Janusz.: Elektroniczny marketing poprzez Internet "E-biznes: Strategie sukcesu w gospodarce internetowej" - praca zbiorowa. Wyd. Liber. Warszawa 2001 r. Dziuba Dariusz T. : Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001 WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Technologie internetowe Szczecin’ 2003

32 Technologie internetowe Szczecin’ 2003
Świat Polska WYDZIAŁ INFORMATYKI Technologie internetowe Technologie internetowe Szczecin’ 2003


Pobierz ppt "PODSTAWOWE DEFINICJE I MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google