Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych:"— Zapis prezentacji:

1 Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych: mentoring, e-learning, festiwale, wycieczki Dr Witold Dullak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki Konferencja podsumowująca projekt „AS KOMPETENCJI” Szczecin, r. 1

2 I. Jak zachęcić uczniów do udziału w projekcie?
II. Jak utrzymać uczniów w projekcie? I. Jak zachęcić uczniów do udziału w projekcie (korzyści dla uczniów)? 1. bezpłatny udział w zajęciach 2. wybór kompetencji - rozwój własnych uzdolnień 3. trzyletnie uczestnictwo w projekcie 4. praca w zespołach projektowych 5. kontakt z uczelnią 6. wsparcie nauczycieli akademickich 7. ciekawe nagrody dla najlepszych II. Jak utrzymać uczniów w projekcie (korzyści dla uczniów)? 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę 2. atrakcyjna forma zajęć – nabędę nowe lub rozwinę umiejętności 3. korzystanie z mentoringu 4. korzystanie z e-learningu 5. udział w wykładach synchronicznych 6. udział w festiwalach UGP albo NKP 7. udział w wycieczce krajowej lub zagranicznej Konferencja podsumowująca projekt „AS KOMPETENCJI” Szczecin, r. 2

3 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę
Opracowano 120 tematów: 100 z komp. mat-fiz oraz 20 z komp. przedsiębiorczości Temat komp. mat-fiz Liczba grup UGP Zjawiska optyczne 103 Statystyczny uczeń naszej szkoły 26 Kombinatoryka w rachunku prawdopodobieństwa 24 Różne własności liczb naturalnych 23 Liczby Fibonacciego 19 Matematyka w testach IQ Czy boimy się elektrowni atomowej 17 Hałas 3

4 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę
Temat komp. przedsiębiorczość Liczba grup UGP Lokalny rynek pracy 61 Osobowość a rozwój człowieka 36 Personel 30 Etyczna reklama 29 Projektowanie firmy 26 Etyczna firma 23 Tworzenie profilu zawodowego w Internecie 22 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 21 4

5 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę
Temat komp. mat-fiz Liczba grup NKP Zjawiska optyczne 6 Paradoksy nieskończoności 2 Pola i ruch Woda Temat komp. przedsiębiorczość Liczba grup NKP Lokalny rynek pracy 2 Zakładanie działalności gospodarczej Etyczna reklama 5

6 2. atrakcyjna forma zajęć – nabędę nowe lub rozwinę umiejętności
- wybór tematu projektowego – burza mózgów – każdy ma wpływ na wybór tematu - zajęcia prowadzone metodą projektową - atrakcyjny plan realizacji projektu – burza mózgów - praca w grupach - uczeń składa deklarację jakie zadania chciałby wykonać – wybiera nabywanie nowych umiejętności lub rozwijanie posiadanych umiejętności - każdy uczeń ma do wykonania ważne zadanie - wynik pracy ucznia ma istotny wpływ na wynik końcowy w planie realizacji projektu dużo atrakcyjnych eksperymentów – efekt końcowy: prezentacja - wsparcie kadry naukowej uczelni 6

7 „AS KOMPETENCJI” zajęcia NKP w US
7

8 „AS KOMPETENCJI” zajęcia NKP w US
8

9 3. korzystanie z mentoringu
9

10 3. korzystanie z mentoringu Zrealizowano 600 godz. mentoringu
- po zalogowaniu się do portalu projektu uczeń mógł zadać pytania mentorom - podczas dyżuru mentorskiego mentor odpowiadał na pytania zamieszczając odpowiedzi na portalu - na ogól pytania były związane z tematem projektowym były jednak pytania, na które odpowiedź wymagała dużego nakładu pracy mentora Przykładowe pytania: Czy mógłby Pan coś powiedzieć o antymaterii. Czy są kwanty odległości? Dlaczego ciasto na pierogi łatwiej się rozwałkowuje, gdy jego część wisa poza stołem? Jowisz to planeta gazowa. Dlaczego nie zachodzą na niej reakcje termojądrowe podobnie jak na Słońcu? 10

11 3. korzystanie z mentoringu
Badając aktywność promieniotwórczą nikotyny stwierdziliśmy podwyższony poziom promieniowania. Który pierwiastek jest głównym winowajcą? Dlaczego koleje magnetyczne (osiągając duże prędkości) nie wypadają z toru? Co to są liczby doskonałe? Czym jest liczba Eulera (e)? Kiedy pojawiła się liczba zero? Co to są aktywa i pasywa firmy? Jakie wskaźniki określają stan finansowy firmy? Jak obliczyć FV (Future Value)? Proszę scharakteryzować: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne. Dlaczego planując własny rozwój zawodowy powinniśmy uwzględnić nasz typ osobowości? 11

12 4. korzystanie z e-learningu Opinie opiekunów grup:
„Uważam, że materiały e-learningowe były przygotowane rewelacyjnie. Jest to doskonałe narzędzie do pracy z uczniem”. - „Wykorzystanie e-learningu - super metoda na utrwalenie wiadomości z  matematyki”. „E-learning jeśli chodzi o matematykę i fizykę to świetna sprawa, naprawdę ciekawe zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego. Sam osobiście jako opiekun robiłem e-learning”. „Projekt okazał się bardzo atrakcyjny. Zwłaszcza to, że e-learning można było wykorzystać na lekcjach powtórkowych”. „E-learning stanowił dobrą bazę do uzupełniania wiedzy w razie braków - każdy mógł powtórzyć w swoim domu to, czego dowiedział się na zajęciach”. „Nieocenioną pomocą przy doskonaleniu umiejętności samokształcenia był e-learning. Bardzo atrakcyjna forma przygotowania lekcji skutkowała tym, że nie miałam żadnych problemów z aktywnością uczniów w tym obszarze realizacji projektu. Dużą nowością była możliwość brania udziału w wykładach on-line”. „Lekcje e-learningowe uczniowie określili jako dobre uzupełnienie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami, klasówkami. W Państwa propozycjach są bardzo ciekawie i dobrze zrobione lekcje z fizyki”. 12

13 „AS KOMPETENCJI” e-learning
13

14 „AS KOMPETENCJI” e-learning

15 „AS KOMPETENCJI” e-learning

16 „AS KOMPETENCJI” e-learning

17 „AS KOMPETENCJI” e-learning

18 „AS KOMPETENCJI” e-learning

19 „AS KOMPETENCJI” e-learning

20 5. udział w wykładach synchronicznych
Zrealizowano 200 wykładów synchronicznych - wykorzystano platformę umożliwiającą interaktywny udział słuchaczy w wykładzie wykłady prowadzone/realizowane przez różne ośrodki naukowe w kraju bardzo ciekawie prowadzone z wieloma eksperymentami podczas wykładu zadawane były pytania uczniom (odpowiedź: wybór 1 z 4) wykładowca komentował odpowiedzi uczniowie także mogli zadawać pytania wykładowcy - wykłady realizowane były w godz. popołudniowych pół godz. przed wykładem uczniowie otrzymywali SMSa przypominającego o wykładzie. godz. przed wykładem opiekunowie otrzymywali SMSa przypominającego o wykładzie - wykłady te przygotowane były dla NKP 20

21 6. udział w festiwalach UGP albo NKP
Zrealizowano 3 festiwale UGP oraz 4 festiwale NKP festiwale odbywały się w Szczecinie i Poznaniu na festiwal przyjeżdżały UGP, których prezentacje zostały najwyżej ocenione przez ZOP: 10 grup kompetencji mat-fiz oraz 10 grup kompetencji przedsiębiorczości uczniowie otrzymali nagrody książkowe najwyżej ocenione UGP przedstawiały swoje prezentacje (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) podczas festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali wykłady (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) na festiwale NKP do Szczecina przyjeżdżały wszystkie grupy najwyżej ocenione NKP przedstawiały swoje prezentacje (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) podczas festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali wykłady (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) podczas 4. festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali dwa wykłady (1 fizyka; 1 – matematyka) 21

22 6. udział w festiwalach UGP albo NKP
„AS KOMPETENCJI” - festiwal NKP Szczecin 2010 – wręczanie nagród 22

23 6. udział w festiwalach UGP albo NKP
„AS KOMPETENCJI” - festiwal NKP Szczecin – wykład prof. Jerzego Stelmacha 23

24 „AS KOMPETENCJI” - festiwal UGP Poznań 2010 – wykład prof
„AS KOMPETENCJI” - festiwal UGP Poznań – wykład prof. Bogdana Idzikowskiego 24

25 „AS KOMPETENCJI” - festiwal NKP Poznań 2011 – wręczanie nagród
25

26 „AS KOMPETENCJI” - festiwal UGP Poznań 2012 – prezentacja najlepszego projektu
26

27 „AS KOMPETENCJI” - festiwal UGP Szczecin 2012 – prezentacja najlepszego projektu
27

28 „AS KOMPETENCJI” - festiwal NKP Szczecin 2013 – wręczanie nagród
28

29 7. udział w wycieczce krajowej lub zagranicznej
w wycieczkach brały udział najlepsze MGP – 3 wycieczki krajowe: Kraków, Toruń, Warszawa - NKP uczestniczyły w wycieczkach krajowych i zagranicznych: 4 najlepsze NKP – wycieczki zagraniczne: Paryż, Genewa, Londyn, Berlin pozostałe wycieczki krajowe: Berlin, Toruń, Warszawa Konferencja podsumowująca projekt „AS KOMPETENCJI” Szczecin, r. 29

30 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Genewy 2011 – Lozanna - tokamak
30

31 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Genewy 2011 – Genewa CERN - LHC
31

32 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Warszawy 2012 - Świerk
32

33 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Warszawy 2012 – Centrum Nauki Kopernik
33

34 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Londynu 2012 - Cambridge
34

35 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Londynu 2012 – Tower Bridge
35

36 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Londynu 2012 – parlament; Big Ben
36

37 „AS KOMPETENCJI” wycieczka do Londynu 2012 – Muzeum Nauki
37

38 podczas wycieczek uczniowie rozwijali swoje kompetencje mat-fiz oraz
przedsiębiorczości, a także językowe, społeczne i informatyczne program wycieczki obejmował zwiedzanie ośrodków naukowych, muzeów, organizacji gospodarczych i prawnych oraz atrakcji turystycznych Dołożono wszelkich starań, aby aktywizować uczniów do poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności. Zastosowano wiele metod od ciekawych zajęć do ciekawych nagród. Uczniowie biorący udział w projekcie uzyskali średnio lepsze wyniki egzaminu maturalnego niż średnie wojewódzkie. Tak więc główny cel projektu został osiągnięty. Konferencja podsumowująca projekt „AS KOMPETENCJI” Szczecin, r. 38


Pobierz ppt "Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google