Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych: mentoring, e-learning, festiwale, wycieczki Dr Witold Dullak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych: mentoring, e-learning, festiwale, wycieczki Dr Witold Dullak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki."— Zapis prezentacji:

1 Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych: mentoring, e-learning, festiwale, wycieczki Dr Witold Dullak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca projekt AS KOMPETENCJI Szczecin, 22-23.06.2013r.

2 I. Jak zachęcić uczniów do udziału w projekcie? II. Jak utrzymać uczniów w projekcie? Konferencja podsumowująca projekt AS KOMPETENCJI Szczecin, 22-23.06.2013r. I. Jak zachęcić uczniów do udziału w projekcie (korzyści dla uczniów)? 1. bezpłatny udział w zajęciach 2. wybór kompetencji - rozwój własnych uzdolnień 3. trzyletnie uczestnictwo w projekcie 4. praca w zespołach projektowych 5. kontakt z uczelnią 6. wsparcie nauczycieli akademickich 7. ciekawe nagrody dla najlepszych II. Jak utrzymać uczniów w projekcie (korzyści dla uczniów)? 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę 2. atrakcyjna forma zajęć – nabędę nowe lub rozwinę umiejętności 3. korzystanie z mentoringu 4. korzystanie z e-learningu 5. udział w wykładach synchronicznych 6. udział w festiwalach UGP albo NKP 7. udział w wycieczce krajowej lub zagranicznej

3 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę Opracowano 120 tematów: 100 z komp. mat-fiz oraz 20 z komp. przedsiębiorczości Temat komp. mat-fizLiczba grup UGP Zjawiska optyczne 103 Statystyczny uczeń naszej szkoły26 Kombinatoryka w rachunku prawdopodobieństwa24 Różne własności liczb naturalnych23 Liczby Fibonacciego19 Matematyka w testach IQ19 Czy boimy się elektrowni atomowej17 Hałas 17

4 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę Temat komp. przedsiębiorczośćLiczba grup UGP Lokalny rynek pracy 61 Osobowość a rozwój człowieka 36 Personel 30 Etyczna reklama 29 Projektowanie firmy 26 Etyczna firma 23 Tworzenie profilu zawodowego w Internecie 22 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 21

5 1. atrakcyjny temat projektowy – nabędę nową lub rozszerzę wiedzę Temat komp. mat-fizLiczba grup NKP Zjawiska optyczne 6 Paradoksy nieskończoności 2 Pola i ruch 2 Woda 2 Temat komp. przedsiębiorczośćLiczba grup NKP Lokalny rynek pracy 2 Zakładanie działalności gospodarczej 2 Etyczna reklama 2

6 2. atrakcyjna forma zajęć – nabędę nowe lub rozwinę umiejętności - wybór tematu projektowego – burza mózgów – każdy ma wpływ na wybór tematu - zajęcia prowadzone metodą projektową - atrakcyjny plan realizacji projektu – burza mózgów - praca w grupach - uczeń składa deklarację jakie zadania chciałby wykonać – wybiera nabywanie nowych umiejętności lub rozwijanie posiadanych umiejętności - każdy uczeń ma do wykonania ważne zadanie - wynik pracy ucznia ma istotny wpływ na wynik końcowy - w planie realizacji projektu dużo atrakcyjnych eksperymentów – efekt końcowy: prezentacja - wsparcie kadry naukowej uczelni

7 AS KOMPETENCJI zajęcia NKP w US

8

9 3. korzystanie z mentoringu

10 Zrealizowano 600 godz. mentoringu - po zalogowaniu się do portalu projektu uczeń mógł zadać pytania mentorom - podczas dyżuru mentorskiego mentor odpowiadał na pytania zamieszczając odpowiedzi na portalu - na ogól pytania były związane z tematem projektowym - były jednak pytania, na które odpowiedź wymagała dużego nakładu pracy mentora - Przykładowe pytania: - Czy mógłby Pan coś powiedzieć o antymaterii. - Czy są kwanty odległości? - Dlaczego ciasto na pierogi łatwiej się rozwałkowuje, gdy jego część wisa poza stołem? - Jowisz to planeta gazowa. Dlaczego nie zachodzą na niej reakcje termojądrowe podobnie jak na Słońcu?

11 3. korzystanie z mentoringu - Badając aktywność promieniotwórczą nikotyny stwierdziliśmy podwyższony poziom promieniowania. Który pierwiastek jest głównym winowajcą? - Dlaczego koleje magnetyczne (osiągając duże prędkości) nie wypadają z toru? - Co to są liczby doskonałe? - Czym jest liczba Eulera (e)? - Kiedy pojawiła się liczba zero? - Co to są aktywa i pasywa firmy? - Jakie wskaźniki określają stan finansowy firmy? - Jak obliczyć FV (Future Value)? - Proszę scharakteryzować: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne. - Dlaczego planując własny rozwój zawodowy powinniśmy uwzględnić nasz typ osobowości?

12 4. korzystanie z e-learningu Opinie opiekunów grup: -Uważam, że materiały e-learningowe były przygotowane rewelacyjnie. Jest to doskonałe narzędzie do pracy z uczniem. - Wykorzystanie e-learningu - super metoda na utrwalenie wiadomości z matematyki. -E-learning jeśli chodzi o matematykę i fizykę to świetna sprawa, naprawdę ciekawe zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego. Sam osobiście jako opiekun robiłem e-learning. -Projekt okazał się bardzo atrakcyjny. Zwłaszcza to, że e-learning można było wykorzystać na lekcjach powtórkowych. -E-learning stanowił dobrą bazę do uzupełniania wiedzy w razie braków - każdy mógł powtórzyć w swoim domu to, czego dowiedział się na zajęciach. -Nieocenioną pomocą przy doskonaleniu umiejętności samokształcenia był e-learning. Bardzo atrakcyjna forma przygotowania lekcji skutkowała tym, że nie miałam żadnych problemów z aktywnością uczniów w tym obszarze realizacji projektu. Dużą nowością była możliwość brania udziału w wykładach on-line. -Lekcje e-learningowe uczniowie określili jako dobre uzupełnienie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami, klasówkami. W Państwa propozycjach są bardzo ciekawie i dobrze zrobione lekcje z fizyki.

13 AS KOMPETENCJI e-learning

14

15

16

17

18

19

20 5. udział w wykładach synchronicznych Zrealizowano 200 wykładów synchronicznych - wykorzystano platformę umożliwiającą interaktywny udział słuchaczy w wykładzie - wykłady prowadzone/realizowane przez różne ośrodki naukowe w kraju - bardzo ciekawie prowadzone z wieloma eksperymentami - podczas wykładu zadawane były pytania uczniom (odpowiedź: wybór 1 z 4) - wykładowca komentował odpowiedzi - uczniowie także mogli zadawać pytania wykładowcy - wykłady realizowane były w godz. popołudniowych - pół godz. przed wykładem uczniowie otrzymywali SMSa przypominającego o wykładzie. - godz. przed wykładem opiekunowie otrzymywali SMSa przypominającego o wykładzie - wykłady te przygotowane były dla NKP

21 6. udział w festiwalach UGP albo NKP Zrealizowano 3 festiwale UGP oraz 4 festiwale NKP - festiwale odbywały się w Szczecinie i Poznaniu - na festiwal przyjeżdżały UGP, których prezentacje zostały najwyżej ocenione przez ZOP: 10 grup kompetencji mat-fiz oraz 10 grup kompetencji przedsiębiorczości - uczniowie otrzymali nagrody książkowe - najwyżej ocenione UGP przedstawiały swoje prezentacje (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) - podczas festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali wykłady (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) - na festiwale NKP do Szczecina przyjeżdżały wszystkie grupy - uczniowie otrzymali nagrody książkowe - najwyżej ocenione NKP przedstawiały swoje prezentacje (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) - podczas festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali wykłady (1 – mat-fiz; 1 – przedsiębiorczość) - podczas 4. festiwalu pracownicy naukowi wygłaszali dwa wykłady (1 fizyka; 1 – matematyka)

22 6. udział w festiwalach UGP albo NKP AS KOMPETENCJI - festiwal NKP Szczecin 2010 – wręczanie nagród

23 6. udział w festiwalach UGP albo NKP AS KOMPETENCJI - festiwal NKP Szczecin 2010 – wykład prof. Jerzego Stelmacha

24 AS KOMPETENCJI - festiwal UGP Poznań 2010 – wykład prof. Bogdana Idzikowskiego

25 AS KOMPETENCJI - festiwal NKP Poznań 2011 – wręczanie nagród

26 AS KOMPETENCJI - festiwal UGP Poznań 2012 – prezentacja najlepszego projektu

27 AS KOMPETENCJI - festiwal UGP Szczecin 2012 – prezentacja najlepszego projektu

28 AS KOMPETENCJI - festiwal NKP Szczecin 2013 – wręczanie nagród

29 Konferencja podsumowująca projekt AS KOMPETENCJI Szczecin, 22-23.06.2013r. 7. udział w wycieczce krajowej lub zagranicznej - w wycieczkach brały udział najlepsze MGP – 3 wycieczki krajowe: Kraków, Toruń, Warszawa - NKP uczestniczyły w wycieczkach krajowych i zagranicznych: 4 najlepsze NKP – wycieczki zagraniczne: Paryż, Genewa, Londyn, Berlin pozostałe wycieczki krajowe: Berlin, Toruń, Warszawa

30 AS KOMPETENCJI wycieczka do Genewy 2011 – Lozanna - tokamak

31 AS KOMPETENCJI wycieczka do Genewy 2011 – Genewa CERN - LHC

32 AS KOMPETENCJI wycieczka do Warszawy 2012 - Świerk

33 AS KOMPETENCJI wycieczka do Warszawy 2012 – Centrum Nauki Kopernik

34 AS KOMPETENCJI wycieczka do Londynu 2012 - Cambridge

35 AS KOMPETENCJI wycieczka do Londynu 2012 – Tower Bridge

36 AS KOMPETENCJI wycieczka do Londynu 2012 – parlament; Big Ben

37 AS KOMPETENCJI wycieczka do Londynu 2012 – Muzeum Nauki

38 Konferencja podsumowująca projekt AS KOMPETENCJI Szczecin, 22-23.06.2013r. - podczas wycieczek uczniowie rozwijali swoje kompetencje mat-fiz oraz przedsiębiorczości, a także językowe, społeczne i informatyczne - program wycieczki obejmował zwiedzanie ośrodków naukowych, muzeów, organizacji gospodarczych i prawnych oraz atrakcji turystycznych Dołożono wszelkich starań, aby aktywizować uczniów do poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności. Zastosowano wiele metod od ciekawych zajęć do ciekawych nagród. Uczniowie biorący udział w projekcie uzyskali średnio lepsze wyniki egzaminu maturalnego niż średnie wojewódzkie. Tak więc główny cel projektu został osiągnięty.


Pobierz ppt "Metody aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych: mentoring, e-learning, festiwale, wycieczki Dr Witold Dullak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google