Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: Piąty/2011/2012

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ID grupy: 97/50_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: Piąty/2011/2012

4 Osobowość a rozwój człowieka Osobowość a rozwój człowieka Cześć, jesteśmy grupą uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Bierzemy udział w projekcie AS KOMPETENCJI, a przed nami nowe, ciekawe semestralne zadanie. Jakie?? Analiza osobowości człowieka… To do dzieła

5 Czasami ludzie nas obserwują, a później mówią: Ty to zachowujesz się jakbyś był z kosmosu. Na potrzeby tego projektu postanowiliśmy stać się kosmitami, którzy zapomnieli jak wygląda życie na Ziemi. To pomoże nam w analizie osobowości badanej zbiorowości oraz lepszym zrozumieniu wybranego zagadnienia

6 KROK 1 – POZNAWANIE MATERIAŁU WTÓRNEGO – CZYTANIE KSIĄŻEK, CZASOPISM Cel: poznanie zagadnienia i analiza naszych osobowości

7 Na początek zastanówmy się co to jest osobowość??? Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Cechy te w dużej mierze są dziedziczone ale także rozwijają się pod wpływem otoczenia w którym człowiek żyje. Zauważamy, że każdy z nas jest inny, nie ma dwóch osób o identycznej osobowości.

8 W TAKIM RAZIE JAKI JEST CEL POZNAWANIA I ANALIZY OSOBOWOŚCI??? Poznanie własnej osobowości ma na celu: zrozumienie zachowań innych ludzi, zrozumienie samego siebie - swoich zachowań, wykorzystanie odpowiednich cech charakteru do odpowiedniej formy aktywności życiowej.

9 ELEMENTY SKŁADOWE OSOBOWOŚCI postawy przekonania uczucia motywy (motywacje) zdolności (zainteresowania) inteligencja temperament samoocena samoakceptacja

10 CZYM CECHUJE SIĘ OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA?? Do najważniejszych cech osobowości zalicza się: TEMPERAMENT – zespół względnie stałych właściwości psychomotorycznych człowieka tj. łatwość powstawania, intensywność, czas trwania czy przebieg przeżyć psychicznych oraz szybkość, siła i przebieg wykonywania czynności. Uwarunkowany genetycznie, podlega jedynie niewielkim zmianom w trakcie rozwoju człowieka.

11 CZYM CECHUJE SIĘ OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA?? CECHY INSTRUMENTALNE – UMIEJĘTNOŚCI UMYSŁOWE I PRAKTYCZNE – warunkujące skuteczność rozwiązywania zadań np.: umiejętność pisania, czytania, liczenia, kierowania zespołem czy obsługi komputera.

12 ZATEM JAKIE NA ZIEMI WYSTĘPUJĄ TYPY OSOBOWOŚCI – JAKIE TYPY MY REPREZENTUJEMY??? Typ osobowości charakteryzuje nastawienie człowieka do otaczającego go świata, opisuje jego zachowanie w różnych sytuacjach i określa wartości, do których przywiązuje on szczególną wagę. Nie ma typów osobowości lepszych i gorszych, po prostu ludzie są różni. Każdy typ osobowości może się sprawdzić w określonych zawodach oraz w przyjaźni. Trzeba tylko umieć wykorzystać mocne strony danej osobowości, tak by były one atutem w pracy i w życiu rodzinnym.

13 TYPY OSOBOWOŚCI WEDŁUG HIPOKRATESA Typ osobowościCharakterystyka osobowości Sangwinik Optymista, radosny, umiejący realizować swoje cele, działający dynamicznie Melancholik Depresyjny, niewiedzący co chce osiągnąć w życiu, za wszystkie niepowodzenia obwiniające inne osoby Choleryk Impulsywny i drażliwy, robiący wiele rzeczy naraz, ma zapał tylko na początku realizacji jakiegoś zadania, często popada w konflikty Flegmatyk Powolny, niedążący do żadnych zmian w życiu, zadowolony z tego co osiągnął do tej pory

14 TYPY OSOBOWOŚCI WG KRYTERIUM WARTOŚCI PREFEROWANYCH W ŻYCIU Typ osobowościCharakterystyka osobowości Ekonomiczny Ceni sobie trwałe wartości materialne, szczególnie gdy łączą się z nagrodą finansową, ma bardzo praktyczne podejście do życia Społeczny Najważniejsza dla niego jest miłość do innych ludzi, dba o dobrą atmosferę między ludźmi, odczuwa satysfakcję, kiedy może pomagać innym Polityczny Lubi współzawodnictwo, za wszelką cenę dąży do osiągnięcia założonego celu, zawsze odgrywa dominującą rolę Teoretyczny Typowy intelektualista, ceni dociekanie prawdy i zdobywanie informacji, lubi rozważać różnego rodzaju teoretyczne problemy Estetyczny Najważniejsze dla niego jest docenianie piękna we wszystkim co go otacza, chce poświęcić każdą chwilę urozmaiconym doznaniom Religijny Najbardziej ceni doznania duchowe, jest osobą zamkniętą w sobie, dużo czasu poświęca rozważaniom

15 Szwajcarski psycholog C.G.Jung wyróżnił dwa przeciwstawne typy osobowości: interwertyka - nieśmiałego i zamkniętego w sobie ekstrawertyka – towarzyskiego i otwartego E. Kretschmer przypisał ludziom o danej budowie ciała określone cechy psychiczne wyróżniając typy osobowości: asteniczny – wątły, nieśmiały, drażliwy pykniczny – otyły i niski, towarzyski o zmiennych nastrojach atletyczny – muskularny, opanowany i nieufny

16 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA realistyczny - reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia.

17 TYP REALISTYCZNY Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

18 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA badawczy - dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie. Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy. Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień.

19 TYP BADAWCZY Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

20 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA artystyczny - lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Wymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo. Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno.

21 TYP ARTYSTYCZNY Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

22 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA społeczny - lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Wymagania: uzdolnienia - talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych. Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro.

23 TYP SPOŁECZNY Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

24 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA przedsiębiorczy - lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. Wymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze. Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy.

25 TYP PRZEDSIĘBIORCZY Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

26 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA konwencjonalny - lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, pole ceń zwierzchników. Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy.

27 TYP KONWENCJONALNY Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

28 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA Typy te tworzą układ sześciokątny.

29 DLACZEGO WARTO ZNAĆ TYPY OSOBOWOŚCI ? Znajomość typów osobowości powinna być sposobem poznawania siebie, rozwoju osobowości swoich predyspozycji i możliwości związanych z podejmowanymi działaniami. Każdy typ osobowości ma dobre strony, przydatne w życiu. Trzeba tylko umieć je rozpoznać i efektywnie wykorzystać w życiu. Podstawową zasadą rozwoju osobowości jest koncentracja na swoich mocnych stronach oraz polubienie własnej osoby. Ważne jest również poznanie swoich słabych stron, dążenie do ich zmiany na lepsze albo ich zaakceptowanie.

30 CECHY I UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE DO ROZWIJANIA OSOBOWOŚCI: umiejętność pokonywania stresu asertywność kreatywność przedsiębiorczość.

31 UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA STRESU Stres to stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, który jest odpowiedzią na silny bodziec fizyczny lub psychiczny. Często wywiera on bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Dlatego każdy człowiek powinien umieć przeciwdziałać stresowi. Umiejętność radzenia sobie ze stresem pozwala racjonalnie postępować w trudnych sytuacjach.

32 UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA STRESU Sposób postępowania w życiu człowieka określają trzy wymiary: psychologiczny (rozciągający się między szczęściem a depresją), duchowy (rozciągający się między integracją a alienacją), fizyczny (rozciągający się między zdrowiem a chorobą). Wymiary te są ze sobą sprzężone. Gdy jeden z nich osiąga poziom niezadowalający, następuje brak równowagi i powstaje sytuacja stresowa.

33 ASERTYWNOŚĆ Asertywność to umiejętność pozostawiania sobą, wyrażania swoich uczuć i pragnień z poszanowaniem praw innych osób. Osoba asertywna jest stanowcza, umie przedstawić swoje poglądy w sposób jednoznaczny, a jednocześnie daje się przekonać do stanowiska innej osoby, jeżeli zostaną jej przedstawione racjonalne argumenty.

34 CECHY OSÓB ULEGŁYCH, ASERTYWNYCH I AGRESYWNYCH

35 ZACHOWANIA ASERTYWNE A ZACHOWANIA ULEGŁE I AGRESYWNE Zachowania uległeZachowania asertywneZachowania agresywne Ze względu na naszą przyjaźń pożyczę Ci pieniądze (mimo, że nie chcę pożyczyć pieniędzy). Nie pożyczę Ci pieniędzy, ponieważ mi ostatnio ich nie oddałeś. Nie pożyczę Ci pieniędzy, bo nie. Zgadzam się z twoją oceną mojego zachowania (mimo, że się nie zgadzam). Ocena mojego zachowania wygłoszona przez ciebie jest tylko twoją opinią, ja mam inne zdanie na ten temat. Jesteś złośliwy wydając taką ocenę mojego zachowania, nie będę z tobą więcej rozmawiał. Nic nie rozumiem z tego, co mówi nauczyciel na lekcji fizyki i nie chcę go prosić o ponowne wytłumaczenie. Przepraszam, czy mógłby pan profesor jeszcze raz wytłumaczyć wcześniejsze zagadnienia. Pan profesor źle tłumaczy i ja nic z tego nie rozumiem.

36 KREATYWNOŚĆ Kreatywność sprzyja otwartemu poszukiwaniu nowych możliwości oraz pozwala utrzymać właściwy stosunek do siebie i innych.

37 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nieodzowną cechą rozwoju osobowości jest przedsiębiorczość. Człowiek przedsiębiorczy potrafi wykorzystać szanse, które pojawiają się w jego otoczeniu i przekształcić je w sukces (np. osoba, która widzi, że jest duże zapotrzebowanie na remontowanie mieszkań, zakłada firmę wykonującą takie usługi).

38 CECHY I UMIEJĘTNOŚCI OSOBY PRZEDSIĘBIORCZEJ Cechy osobowościUmiejętności - pewność siebie - ambicja, orientacja na osiągnięcia i sukcesy - asertywność - odporność na stres - upór i stanowczość - inteligencja - odwaga - kreatywność - przedsiębiorczość - komunikatywność - szybkie podejmowanie decyzji - takt i talenty dyplomatyczne - wytyczanie zadań, organizowanie pracy - motywowanie i kontrolowanie pracowników

39 CECHY LIDERA umiejętność komunikowania się wyrazistość umiejętność pracy w zespole odpowiedzialność koncentracją wiara w siebie wiarygodność odwaga spostrzegawczość zaangażowanie kreatywność

40 LIDER NASZEJ GRUPY 97/34_P_G1 ALICJA WIĘCEK – SANGWINIK – TYP PRZEDSIĘBIORCZY – EKSTRAWERTYK

41 JACY JESTEŚMY ….. Artur – przedsiębiorczy realista Michał – przedsiębiorczy społecznik Mateusz – przedsiębiorczy badacz Norbert – przedsiębiorczy konwencjonalista Laura – przedsiębiorcza dusza artystyczna Magda – przedsiębiorcza konwencjonalistka Sandra – przedsiębiorcza realistka Angelika – przedsiębiorcza dusza artystyczna Aneta – przedsiębiorcza realistka Milena – przedsiębiorczy społecznik Robert – przedsiębiorczy realista Bartek – przedsiębiorczy realista Damian – przedsiębiorczy konwencjonalista

42 MECHANIZMY REGULUJĄCE ZACHOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA piramida potrzeb Maslowa - zachowanie człowieka jest motywowane przez niezaspokojone potrzeby - działania motywacyjne są skazane na niepowodzenie, jeśli zaspokaja się pewien poziom potrzeb, ignorując poziom hierarchicznie niższy.

43 NAUKOWA TEORIA KULTURY BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO Człowiek posiada pewną liczbę wrodzonych predyspozycji, na których nadbudowuje się dopiero kultura. Kultura jest ogromnym aparatem do zaspokojenia potrzeb i zespołem reakcji na te potrzeby. Opisać kulturę to opisać warunki, jakie muszą być spełnione, aby zbiorowość była w stanie przetrwać.

44 7 POTRZEB WG MALINOWSKIEGO metabolizm, reprodukcja odpowiednie warunki fizyczne, bezpieczeństwo, ruchliwość, rozwój, zdrowie.

45 KROK II UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI NASZEJ GRUPY W SZKOLENIU: PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA CEL: odkrywanie systemu wartości, zdolności i zainteresowań oraz technik formułowania celów S.M.A.R.T w kontekście planowania kariery zawodowej Zajęcia prowadził doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 2 – p. Elżbieta Żwirko - Kujawiak

46 SZKOLENIE: PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA

47 REZULTATY DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ ZNAMY JUŻ ZAGADNIENIE OSOBOWOŚCI, ZNACZNIE WIĘCEJ WIEMY O SOBIE

48 KROK III BADANIA OSOBOWOŚCI I SZKOLENIA PROWADZONE WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY OSÓB CEL: ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU PIERWOTNEGO, PRZEKAZANIE ZDOBYTEJ WIEDZY INNYM OSOBOM

49 I. Przygotowanie badania: 1. Cel badania:. poznawanie i analiza osobowości 2. Metoda badania statystycznego: przygotowane testy i ćwiczenia 3. Typ badania: badanie statystyczne - jakościowe - pierwotne 4. Respondenci: grupa 30-tu uczniów technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie oraz grupa 15-tu losowo wybranych gimnazjalistów 5. Termin badania: 19-20. 04. 2012 roku II. Zebranie danych: opracowanie informacji uzyskanych w trakcie badania (wykresy, analiza wypowiedzi respondentów).

50 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW PODLEGAJĄCYCH BADANIU STATYSTYCZNEMU W DNIACH 19- 20.04.2012R. W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

51 BADANI RESPONDENCI POD WZGLĘDEM WIEKU

52 BADANI RESPONDENCI POD WZGLĘDEM PŁCI

53 ZADANIE NR 1

54

55

56 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD BADANYCH UCZNIÓW TECHNIKUM Źródło: opracowanie własne

57 ZADANIE NR 1 – WYNIKI BADANIA W naszej szkole (Zespół Szkół nr 2) wśród badanych uczniów przeważał typ osobowości zawodowej – przedsiębiorczy i realistyczny. Niewielki odsetek badanej zbiorowości stanowił typ artystyczny i badawczy.

58 ZADANIE NR 1 – WYNIKI BADANIA Wśród badanych uczniów gimnazjum przeważał typ osobowości zawodowej – społeczny i artystyczny. Niewielki odsetek badanej zbiorowości stanowił typ badawczy i konwencjonalny. Uzyskaliśmy zatem odmienne wyniki niż te uzyskane w trakcie badania uczniów technikum.

59 ZADANIE NR 2 Wskaż zawód, który chciałabyś/chciałbyś w przyszłości wykonywać.

60 ZAWODY WSKAZANE PRZEZ UCZNIÓW TECHNIKUM Źródło: opracowanie własne

61 ZAWODY WSKAZANE PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM Źródło: opracowanie własne

62 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA REALISTYCZNYkierowca, żołnierz, pilot PRZEDSIĘBIORCZYdoradca podatkowy, makler, logistyk, agent nieruchomości, adwokat SPOŁECZNYkelner, sędzia ARTYSTYCZNYdekorator wnętrz BADAWCZYstatystyk KONWENCJONALNYksięgowy, agent ubezpieczeniowy Wśród uczniów technikum zachodziła zgodność między typem osobowości zawodowej a wskazanym przez badanego zawodem. Źródło: opracowanie własne

63 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJZAWÓD, W KTÓRYM UCZEŃ FAKTYCZNIE SIĘ KSZTAŁCI W TECHNIKUM REALISTYCZNYinformatyk PRZEDSIĘBIORCZYlogistyk, ekonomista, informatyk SPOŁECZNYobsługa gastronomiczna, ekonomista ARTYSTYCZNYekonomista, hotelarz BADAWCZYekonomista KONWENCJONALNYekonomista, logistyk Wśród uczniów technikum zachodziła zgodność między typem osobowości zawodowej a wskazanym przez badanego zawodem. Źródło: opracowanie własne

64 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD Po analizie zebranych danych pierwotnych można wywnioskować, że: kilku badanych uczniów wybrało kształcenie w technikum w zawodzie niezgodnym z własnym typem osobowości zawodowej, uczniowie mają świadomość tej niezgodności i na kolejnych etapach kształcenia chcą skorygować swoje plany zawodowe.

65 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA REALISTYCZNYkierowca, psycholog PRZEDSIĘBIORCZYadwokat, aktor SPOŁECZNYfotograf, sędzia, aktor ARTYSTYCZNYprojektant mody, aktor, BADAWCZYkierowca, elektryk KONWENCJONALNYkierowca, Wśród uczniów gimnazjum nie zachodziła pełna zgodność między typem osobowości zawodowej a wskazanym przez badanego zawodem. Źródło: opracowanie własne

66 ZADANIE NR 3 BADANIE ZAINTERESOWA Ń ZAWODOWYCH

67

68

69

70 ZADANIE NR 3 – WYNIKI BADAŃ Analiza wyników badania zainteresowań zawodowych wśród uczniów technikum – najczęściej spotykaliśmy kolegów i koleżanki : kierowników i innowatorów Źródło: opracowanie własne

71 ZADANIE NR 3 – WYNIKI BADAŃ Analiza wyników badania zainteresowań zawodowych wśród uczniów gimnazjum – najczęściej spotykaliśmy osoby społeczne i innowacyjne. Źródło: opracowanie własne

72 KOSZT PROWADZONYCH PRZEZ NAS BADAŃ I SZKOLEŃ Materiałjm.Cena w złIlośćPrzybliżona wartość w zł Toner do drukarki szt.751 Ryza papieruszt.101 długopisyszt.166 Oszacowaliśmy koszt naszych badań. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że realizując swoje zadanie korzystaliśmy z tonera i papieru otrzymanego w ramach projektu AS KOMPETENCJI

73 Czasami faktycznie zachowujemy się jak nie z tej Ziemi Na potrzeby tego projektu staliśmy się kosmitami, którzy zapomnieli jak wygląda życie na Ziemi. To bardzo pomogło nam w obiektywnej analizie osobowości własnej i osobowości badanych przez nas uczniów

74 OSOBOWOŚĆ A ROZWÓJ CZŁOWIEKA Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych. Stefan Wyszyński

75 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW PODLEGAJĄCYCH BADANIU STATYSTYCZNEMU W DNIU 16.04.2012R. W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ I. Przygotowanie badania: 1. Cel badania: poznawanie i analiza osobowości. 2. Metoda badania statystycznego: przygotowane testy i ćwiczenia. 3. Typ badania: badanie statystyczne - jakościowe – pierwotne. 4. Respondenci: grupa 30-stu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące oraz 20-stu gimnazjalistów – Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. II. Zebranie danych: opracowanie informacji uzyskanych w trakcie badania (wykresy, analiza wypowiedzi respondentów).

76 BADANI RESPONDENCI POD WZGLĘDEM WIEKU

77 BADANI RESPONDENCI POD WZGLĘDEM PŁCI

78 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD BADANYCH UCZNIÓW LICEUM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Źródło: opracowanie własne

79 ZADANIE NR 1 – WYNIKI BADANIA W Liceum Ogólnokształcącym wśród badanych uczniów zdecydowanie przeważał typ osobowości zawodowej – przedsiębiorczy. W dalszej kolejności znalazł się typ społeczny oraz realistyczny. Natomiast najmniejsza ilość respondentów wskazała na typ artystyczny.

80 ZADANIE NR 1 – WYNIKI BADANIA Wśród uczniów gimnazjum również przeważał typ osobowości zawodowej przedsiębiorczy. Niewielki odsetek badanej zbiorowości stanowił typ badawczy i artystyczny.

81 ZAWODY WSKAZANE PRZEZ UCZNIÓW LICEUM Źródło: opracowanie własne

82 ZAWODY WSKAZANE PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM Źródło: opracowanie własne

83 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA REALISTYCZNYinformatyk, prawnik PRZEDSIĘBIORCZYbankowiec, makler, logistyk SPOŁECZNYnauczyciel, stomatolog ARTYSTYCZNYarchitekt BADAWCZYanalityk KONWENCJONALNYagent ubezpieczeniowy Wśród uczniów LICEUM zachodziła zgodność między typem osobowości zawodowej a wskazanym przez badanego zawodem. Źródło: opracowanie własne

84 BADANIE RELACJI: TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ – PREFEROWANY ZAWÓD TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA REALISTYCZNYinformatyk PRZEDSIĘBIORCZYbankowiec, policjant, sprzedawca SPOŁECZNYnauczyciel ARTYSTYCZNYstomatolog BADAWCZYstrażak KONWENCJONALNYkierowca Wśród uczniów gimnazjum nie zachodziła pełna zgodność między typem osobowości zawodowej a wskazanym przez badanego zawodem. Źródło: opracowanie własne

85 WNIOSKI Uczniowie gimnazjum nie potrafią jeszcze określić własnych predyspozycji zawodowych. Wskazujemy na konieczność wprowadzenia nauczania przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego w szerszym zakresie już na tym etapie kształcenia.

86 ZADANIE NR 3 – WYNIKI BADAŃ Źródło: opracowanie własne Analiza wyników badania zainteresowań zawodowych wśród uczniów liceum– najczęściej spotykaliśmy: osoby społeczne i innowacyjne.

87 ZADANIE NR 3 – WYNIKI BADAŃ Źródło: opracowanie własne Analiza wyników badania zainteresowań zawodowych wśród uczniów gimnazjum– najczęściej spotykaliśmy: osoby społeczne i kierownicze.

88 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Nasz drogi odbiorco ! Liczymy na to, że po obejrzeniu naszej prezentacji już wiesz czym jest osobowość i jak bardzo wpływa na nasz rozwój

89 BIBLIOGRAFIA 1) Z. Makieta, T. Rachwał, Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, 2002 2) S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP 2002 3) M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, OPERON 2010 4) F. Żurakowski, Podstawy przedsiębiorczości, MAC EDUKACJA, 2002 5) W. Kreft, S. Pakulniewicz – Błońska, Podręcznik Szkolnego Doradcy Zawodowego, FRPS, Warszawa 2005 6) Zasoby Internetu – elementy graficzne prezentacji 7) Materiały autorskie udostępnione przez opiekuna grupy

90 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google