Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie ID grupy: 97/58_mf_g2 Opiekun: mgr Jerzy Nowosielski Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie ID grupy: 97/58_mf_g2 Opiekun: mgr Jerzy Nowosielski Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie ID grupy: 97/58_mf_g2 Opiekun: mgr Jerzy Nowosielski Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: IV/ 2011/2012

3 Czym jest statystka? Statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

4 Aby poznać „statystycznego” ucznia naszej szkoły zdecydowaliśmy się zadać uczniom naszej szkoły kilkanaście niżej wymienionych pytań. Oto pytania, które zadaliśmy: Jaka jest twoja płeć? W którym roku się urodziłeś/aś? Skąd pochodzisz? Czy lubisz się uczyć? Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? Czy korzystasz z korepetycji? Jak oceniasz naszą szkołę? Jak spędzasz czas wolny? Jakie programy telewizyjne lubisz oglądać? Jaki sport uprawiasz? Jakiej przeglądarki internetowej używasz?

5 Jaka jest twoja płeć?

6 W którym roku się urodziłeś/aś?

7 Skąd pochodzisz?

8 Czy lubisz się uczyć?

9 Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?

10 Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

11 Czy korzystasz z korepetycji?

12 Jak oceniasz naszą szkołę?

13 Jak spędzasz czas wolny? (wielokrotny wybór)

14 Jakie programy telewizyjne oglądasz? (wielokrotny wybór)

15 Jakie sporty uprawiasz? (wielokrotny wybór)

16 Jakiej przeglądarki internetowej najczęściej używasz?

17 Wnioski Statystyczny uczeń naszej szkoły:
to pełnoletnia dziewczyna pochodząca z miasta osoba, która nie lubi się uczyć, ale poświęca na naukę od 30 do 60 min dziennie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole, nie uczęszcza na korepetycje przeciętnie ocenia naszą szkołę czas wolny spędza w Internecie lub spotykając się ze znajomymi w telewizji ogląda filmy i seriale uprawia siatkówkę lub koszykówkę korzysta z przeglądarki Chrome

18 Dane informacyjne: Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju ID grupy: 97/85_MF_G2 Opiekun: Katarzyna Mituta Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: AS TP 104 Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: Semestr IV - rok szkolny 2011/2012

19 Statystyka   nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację, częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji.  Badanie statystyczne przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja.

20 Badanie statystyczne:
Badaczowi potrzebny jest zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Np. ankiety czy kwestionariusze. Ankieta – technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji;

21 Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszu:
1. Pytania zamknięte – pytania zaopatrzone w listę przygotowanych, z góry przewidzianych odpowiedzi przedstawionych respondentowi do wyboru. Zestaw takich wszelkich możliwych do wyboru odpowiedzi to tzw. kafeteria, Wśród pytań zamkniętych wyróżniamy: alternatywne – zakładają alternatywne możliwości odpowiedzi „tak” „nie” „nie wiem” czy „jestem za” „jestem przeciw” itp. b) dysjunktywne – wymagają wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród więcej niż dwóch odpowiedzi. c) koniunktywne – umożliwiają dokonanie wyboru więcej niż jednej z podanych na nie możliwych odpowiedzi.

22 Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszu:
2. Pytania otwarte – pytania, w których prosi się respondenta o sformułowanie własnej odpowiedzi. 3. Pytania półotwarte – pytania zawierające kafeterię gotowych odpowiedzi, a jednocześnie umożliwiające swobodę wypowiedzi osób na badany temat, poprzez dołączenie odpowiedzi „Inne…” 4. Pytania filtrujące – pytania stosowane, gdy chcemy spośród respondentów dokonać eliminacji tych osób, które nie mają nic do powiedzenia na dany temat. Odpowiedź na pytanie filtrujące rozstrzyga o tym, kogo dotyczyć będzie następne pytanie w kwestionariuszu. 5. Pytania kontrolne – pytania służące do weryfikowania odpowiedzi udzielanych przez respondentów, w celu ukazania ich prawdziwości. 6. Pytania projekcyjne – nie pytamy wprost lecz pośrednio. 7. Pytania z szeregowaniem (tzw. Rangowanie) – prosi się o ponumerowanie odpowiedzi. 8. Pytania metryczkowe – pytania dotyczące respondenta.

23 Wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie uczniów z ZSL w Goraju.
ZSL GORAJ Wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie uczniów z ZSL w Goraju. 1.Określ swoją płeć : Mężczyzna 79% Kobieta 21%

24 2.Gdzie mieszkasz ? Miasto Miasteczko Wieś Osada ZSL GORAJ 28% 13% 54%
5% 2.Gdzie mieszkasz ?

25 3. Jakiej muzyki najchętniej słuchasz? ZSL GORAJ Rock 22% Pop 27%
Blues 12% Reggae Metal 11% Disco Polo Hip- Hop 5%

26 4. Jakie filmy lubisz? ZSL GORAJ Komedie 39% Horrory 24% Sensacyjne
15% Science-fiction 9% Inne 13%

27 5. Jaki sport preferujesz?
ZSL GORAJ Siatkówka 24% Piłka nożna 26% Koszykówka 9% Żużel 6% Piłka ręczna 15% Boks 11% Inny 5. Jaki sport preferujesz?

28 6. Ile czasu poświęcasz na uprawianie sportu tygodniowo?
ZSL GORAJ 6. Ile czasu poświęcasz na uprawianie sportu tygodniowo? Więcej niż 6 godzin 26% 1 godzinę 24% 30 min 29% Wcale nie uprawiam sportu 21%

29 7. Jak spędzasz wolny czas w weekend?
ZSL GORAJ 7. Jak spędzasz wolny czas w weekend? Ze znajomymi 36% Nadrabiasz zaległości ze szkoły 5% Czytasz książki 6% Chodzisz na imprezy 23% Śpisz 18% Inne formy 12%

30 8. Jakie masz hobby? ZSL GORAJ Łowiectwo 23% Sport 25% Motoryzacja 21%
Wędkarstwo 17% Moda 6% Inne 7%

31 9. Co lubisz czytać? ZSL GORAJ Prasę 26% Blogi 14% Czasopisma 15%
Książki 22% Lektury szkolne 8% Nie lubię czytać

32 ZSL GORAJ 10. Przygotowując się do lekcji najczęściej czerpiesz potrzebne informacje z: Zeszytu 35% Podręcznika 30% Internetu 27% Telewizji 4% Prasy „fachowej”

33 ZSL GORAJ 11. Ile czasu poświęcasz na codzienne przygotowanie się do lekcji i odrobienie zadań domowych? Mniej niż 0,5 godziny 14% Około 1 godziny 32% Około 2 godzin 35% Więcej niż 3 godziny 19%

34 12. Czy korzystasz z zajęć popołudniowych odbywających się w szkole:
ZSL GORAJ 12. Czy korzystasz z zajęć popołudniowych odbywających się w szkole: Tak, często 13% Tak, czasami 31% Tylko, gdy mam zaległości 38% wcale 18%

35 ZSL GORAJ 13. Czy masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w szkole? Tak 17% Raczej tak 38% Tak w małym stopniu 28% Nie

36 ZSL GORAJ 14. Czy nauczyciele informują Cię i umożliwiają Tobie udział w konkursach, olimpiadach? Tak 45% Raczej tak 43% Raczej nie 9% Nie 3%

37 15. Jeżeli masz problemy w nauce, zwracasz się z tym do:
ZSL GORAJ 15. Jeżeli masz problemy w nauce, zwracasz się z tym do: Kolegi ze szkoły 21% Nauczyciela danego przedmiotu 37% Rodzica 8% Rodzeństwa 4% Wychowawcy w szkole Wychowawcy w internacie 3% Nauczyciela z innej szkoły 2% Rozwiązujesz to sam!

38 16. Czy nauczyciele umożliwiają Tobie poprawę uzyskiwanych ocen?
ZSL GORAJ 16. Czy nauczyciele umożliwiają Tobie poprawę uzyskiwanych ocen? Tak, z każdego przedmiotu 37% Raczej tak, z większości przedmiotów 55% Raczej nie ze wszystkich przedmiotów 5% Nie 3%

39 17. Wskaż najczęstszą przyczynę Twoich niepowodzeń szkolnych:
ZSL GORAJ 17. Wskaż najczęstszą przyczynę Twoich niepowodzeń szkolnych: Zbyt trudne zagadnienia do opanowania 35% Zaległości 21% Lenistwo Inne zajęcia 24%

40 18. Jaką cechę charakteru najbardziej cenisz u swojego nauczyciela?
ZSL GORAJ 18. Jaką cechę charakteru najbardziej cenisz u swojego nauczyciela? Sprawiedliwy 18% Wymagający 15% Wesoły i żartujący 22% Cierpliwy 19% Łagodny 14% Życzliwy 13%

41 19. Jak oceniasz pracę Samorządu Uczniowskiego?
ZSL GORAJ 19. Jak oceniasz pracę Samorządu Uczniowskiego? Bardzo dobrze 13% Dobrze 47% Źle 15% Nie mam zdania 25%

42 Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju :
ZSL GORAJ Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju : To młody mężczyzna mieszkający na wsi lubiący muzykę pop, komedie i horrory, interesujący się sportem, łowiectwem oraz motoryzacją. Poświęca około 2 godzin dziennie na odrabianie lekcji oraz 6 godzin tygodniowo na uprawianie sportu: piłkę nożną, siatkówkę oraz piłkę ręczną; Uczy się korzystając głównie z zeszytu i podręczników, Czas wolny najchętniej spędza ze znajomymi i chodzi na imprezy, jeśli czyta to prasę i książki;

43 Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju o SZKOLE:
ZSL GORAJ Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju o SZKOLE: Szkoła pozwala rozwijać pasje, informuje o możliwości udziału uczniów w konkursach; Uczniowie mający problemy w nauce szukają pomocy u kolegów lub rozwiązują je sami; Nauczyciele wszystkich przedmiotów umożliwiają poprawę ocen; Najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych są zbyt trudne zagadnienia do opanowania; Uczniowie najbardziej lubią nauczycieli wesołych i czasami żartujących; Uczniowie dobrze Oceniają pracę Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole; Dziękujemy!

44 Źródła: Na licencji Creative Commons 3.0

45


Pobierz ppt "Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie ID grupy: 97/58_mf_g2 Opiekun: mgr Jerzy Nowosielski Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google