Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie ID grupy: 97/58_mf_g2 Opiekun: mgr Jerzy Nowosielski Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: IV/ 2011/2012

3 Czym jest statystka? Statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

4 Aby poznać statystycznego ucznia naszej szkoły zdecydowaliśmy się zadać uczniom naszej szkoły kilkanaście niżej wymienionych pytań. Oto pytania, które zadaliśmy: 1. Jaka jest twoja płeć? 2. W którym roku się urodziłeś/aś? 3. Skąd pochodzisz? 4. Czy lubisz się uczyć? 5. Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? 6. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? 7. Czy korzystasz z korepetycji? 8. Jak oceniasz naszą szkołę? 9. Jak spędzasz czas wolny? 10. Jakie programy telewizyjne lubisz oglądać? 11. Jaki sport uprawiasz? 12. Jakiej przeglądarki internetowej używasz?

5 Jaka jest twoja płeć?

6 W którym roku się urodziłeś/aś?

7 Skąd pochodzisz?

8 Czy lubisz się uczyć?

9 Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?

10 Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

11 Czy korzystasz z korepetycji?

12 Jak oceniasz naszą szkołę?

13 Jak spędzasz czas wolny? (wielokrotny wybór)

14 Jakie programy telewizyjne oglądasz? (wielokrotny wybór)

15 Jakie sporty uprawiasz? (wielokrotny wybór)

16 Jakiej przeglądarki internetowej najczęściej używasz?

17 Wnioski Statystyczny uczeń naszej szkoły: to pełnoletnia dziewczyna pochodząca z miasta osoba, która nie lubi się uczyć, ale poświęca na naukę od 30 do 60 min dziennie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole, nie uczęszcza na korepetycje przeciętnie ocenia naszą szkołę czas wolny spędza w Internecie lub spotykając się ze znajomymi w telewizji ogląda filmy i seriale uprawia siatkówkę lub koszykówkę korzysta z przeglądarki Chrome

18 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju ID grupy: 97/85_MF_G2 Opiekun: Katarzyna Mituta Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: AS TP 104 Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: Semestr IV - rok szkolny 2011/2012

19 Statystyka nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację, częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji. Badanie statystyczne przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja.

20 Badanie statystyczne: Badaczowi potrzebny jest zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Np. ankiety czy kwestionariusze. Ankieta – technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji;

21 Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszu: 1. Pytania zamknięte – pytania zaopatrzone w listę przygotowanych, z góry przewidzianych odpowiedzi przedstawionych respondentowi do wyboru. Zestaw takich wszelkich możliwych do wyboru odpowiedzi to tzw. kafeteria, Wśród pytań zamkniętych wyróżniamy: a)alternatywne – zakładają alternatywne możliwości odpowiedzi tak nie nie wiem czy jestem za jestem przeciw itp. b) dysjunktywne – wymagają wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród więcej niż dwóch odpowiedzi. c) koniunktywne – umożliwiają dokonanie wyboru więcej niż jednej z podanych na nie możliwych odpowiedzi.

22 Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszu: 2. Pytania otwarte – pytania, w których prosi się respondenta o sformułowanie własnej odpowiedzi. 3. Pytania półotwarte – pytania zawierające kafeterię gotowych odpowiedzi, a jednocześnie umożliwiające swobodę wypowiedzi osób na badany temat, poprzez dołączenie odpowiedzi Inne… 4. Pytania filtrujące – pytania stosowane, gdy chcemy spośród respondentów dokonać eliminacji tych osób, które nie mają nic do powiedzenia na dany temat. Odpowiedź na pytanie filtrujące rozstrzyga o tym, kogo dotyczyć będzie następne pytanie w kwestionariuszu. 5. Pytania kontrolne – pytania służące do weryfikowania odpowiedzi udzielanych przez respondentów, w celu ukazania ich prawdziwości. 6. Pytania projekcyjne – nie pytamy wprost lecz pośrednio. 7. Pytania z szeregowaniem (tzw. Rangowanie) – prosi się o ponumerowanie odpowiedzi. 8. Pytania metryczkowe – pytania dotyczące respondenta.

23 1.Określ swoją płeć : Mężczyzna79% Kobieta21% Wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie uczniów z ZSL w Goraju. ZSL GORAJ

24 2.Gdzie mieszkasz ? Miasto 28% Miasteczko 13% Wieś 54% Osada 5% ZSL GORAJ

25 3. Jakiej muzyki najchętniej słuchasz? Rock22% Pop27% Blues12% Reggae12% Metal11% Disco Polo11% Hip- Hop5% ZSL GORAJ

26 4. Jakie filmy lubisz? Komedie39% Horrory24% Sensacyjne15% Science-fiction9% Inne13% ZSL GORAJ

27 5. Jaki sport preferujesz? Siatkówka24% Piłka nożna26% Koszykówka9% Żużel6% Piłka ręczna15% Boks11% Inny9% ZSL GORAJ

28 6. Ile czasu poświęcasz na uprawianie sportu tygodniowo? Więcej niż 6 godzin26% 1 godzinę24% 30 min29% Wcale nie uprawiam sportu 21% ZSL GORAJ

29 7. Jak spędzasz wolny czas w weekend? Ze znajomymi36% Nadrabiasz zaległości ze szkoły 5% Czytasz książki6% Chodzisz na imprezy23% Śpisz18% Inne formy12% ZSL GORAJ

30 8. Jakie masz hobby? Łowiectwo23% Sport25% Motoryzacja21% Wędkarstwo17% Moda6% Inne7% ZSL GORAJ

31 9. Co lubisz czytać? Prasę26% Blogi14% Czasopisma15% Książki22% Lektury szkolne8% Nie lubię czytać15% ZSL GORAJ

32 10. Przygotowując się do lekcji najczęściej czerpiesz potrzebne informacje z: Zeszytu35% Podręcznika30% Internetu27% Telewizji4% Prasy fachowej4% ZSL GORAJ

33 11. Ile czasu poświęcasz na codzienne przygotowanie się do lekcji i odrobienie zadań domowych? Mniej niż 0,5 godziny14% Około 1 godziny32% Około 2 godzin35% Więcej niż 3 godziny19% ZSL GORAJ

34 12. Czy korzystasz z zajęć popołudniowych odbywających się w szkole: Tak, często13% Tak, czasami31% Tylko, gdy mam zaległości 38% wcale18% ZSL GORAJ

35 13. Czy masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w szkole? Tak17% Raczej tak38% Tak w małym stopniu 28% Nie17% ZSL GORAJ

36 14. Czy nauczyciele informują Cię i umożliwiają Tobie udział w konkursach, olimpiadach? Tak45% Raczej tak43% Raczej nie9% Nie3% ZSL GORAJ

37 15. Jeżeli masz problemy w nauce, zwracasz się z tym do: Kolegi ze szkoły21% Nauczyciela danego przedmiotu 37% Rodzica8% Rodzeństwa4% Wychowawcy w szkole4% Wychowawcy w internacie3% Nauczyciela z innej szkoły2% Rozwiązujesz to sam!21% ZSL GORAJ

38 16. Czy nauczyciele umożliwiają Tobie poprawę uzyskiwanych ocen? Tak, z każdego przedmiotu37% Raczej tak, z większości przedmiotów55% Raczej nie ze wszystkich przedmiotów5% Nie3% ZSL GORAJ

39 17. Wskaż najczęstszą przyczynę Twoich niepowodzeń szkolnych: Zbyt trudne zagadnienia do opanowania 35% Zaległości21% Lenistwo21% Inne zajęcia24% ZSL GORAJ

40 18. Jaką cechę charakteru najbardziej cenisz u swojego nauczyciela? Sprawiedliwy18% Wymagający15% Wesoły i żartujący22% Cierpliwy19% Łagodny14% Życzliwy13% ZSL GORAJ

41 19. Jak oceniasz pracę Samorządu Uczniowskiego? Bardzo dobrze13% Dobrze47% Źle15% Nie mam zdania25% ZSL GORAJ

42 Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju : To młody mężczyzna mieszkający na wsi lubiący muzykę pop, komedie i horrory, interesujący się sportem, łowiectwem oraz motoryzacją. Poświęca około 2 godzin dziennie na odrabianie lekcji oraz 6 godzin tygodniowo na uprawianie sportu: piłkę nożną, siatkówkę oraz piłkę ręczną; Uczy się korzystając głównie z zeszytu i podręczników, Czas wolny najchętniej spędza ze znajomymi i chodzi na imprezy, jeśli czyta to prasę i książki; ZSL GORAJ

43 Wnioski: Statystyczny uczeń ZSL w Goraju o SZKOLE: Szkoła pozwala rozwijać pasje, informuje o możliwości udziału uczniów w konkursach; Uczniowie mający problemy w nauce szukają pomocy u kolegów lub rozwiązują je sami; Nauczyciele wszystkich przedmiotów umożliwiają poprawę ocen; Najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych są zbyt trudne zagadnienia do opanowania; Uczniowie najbardziej lubią nauczycieli wesołych i czasami żartujących; Uczniowie dobrze Oceniają pracę Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole; Dziękujemy! ZSL GORAJ

44 Źródła: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/ANKIETA- szkolenie_dla_student_363w.pdf http://pl.wikipedia.org Na licencji Creative Commons 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

45 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google