Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ TOLERANCYJNYM ALE MIEĆ GRANICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ TOLERANCYJNYM ALE MIEĆ GRANICE."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ TOLERANCYJNYM ALE MIEĆ GRANICE

2 Tolerancja to: wyrozumiałość, liberalizm w stosunku do cudzych wierzeń, praktyk, poglądów, postępków, postaw, choćby różniły się od własnych albo były z nimi sprzeczne. (Słownik Kopalińskiego)

3 Nieco krócej: „Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych.”
Karel Čapek (pisarz czeski, )

4 Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac
Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac. czasownika tolerare - "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć")

5 Art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
”Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

6 Tolerancja Szacunek dla cudzych poglądów lub wierzeń wyrażający się w dopuszczeniu ich do głosu, wyrozumiałość, pobłażanie wobec jakiegoś zjawiska. (Słownik języka polskiego). To słowo, którym staramy się uregulować stosunki międzyludzkie

7 Skąd wiemy, że człowiek powinien być tolerancyjny?
z prasy, z książek, od nauczycieli, z własnych doświadczeń, dzięki różnym inicjatywom podejmowanym na całym świecie.

8 Czy chcemy być tolerancyjni?
Bycie tolerancyjnym to ogromna sztuka kompromisu, to umiejętność szanowania poglądów innych. Doskonałym polem do nauki tolerancji jest szkoła.

9 Czy umiemy być tolerancyjni?
Mówienie o tolerancji nie spowoduje, że zaczniemy szanować poglądy innych. Stawanie się tolerancyjnym to proces długotrwały, tylko systematyczna praca przyniesie efekty. Musimy wszyscy zrozumieć, że należy szanować poglądy każdego człowieka bez względu na wiek, kolor skóry czy religię.

10 Każdy z nas ma prawo zachowywać się w sposób odmienny, ma prawo przekonywać do swoich racji, jednak nie wolno w tym celu nadużywać żadnych środków. Najprościej rozpocząć od tolerancji w życiu codziennym, w kontaktach z osobami bliskimi, we współżyciu z ludźmi o odmiennych od naszego gustach, potem będzie nam łatwiej pokonywać coraz trudniejsze bariery.

11 Tolerancja w szkole Szkoła powinna być tym miejscem, gdzie nauczyciele pomagają młodym ludziom zrozumieć trudne słowo tolerancja i znaleźć odpowiedź na pytanie jak być tolerancyjnym?

12 Zacznij od tolerancji wśród grona znajomych,
w klasie, w szkole. Szanuj odmienność innych, ich prawo do bycia sobą, a wtedy możesz żądać poszanowania swoich praw.

13 Na wesoło

14 Gdzie przebiega cienka linia między tolerancją tą prawdziwą a przyzwoleniem na bylejakość, chamstwo, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków?

15 obszary, jakie obejmuje tolerancja:
- światopogląd religijny - światopogląd polityczny - pochodzenie: rasy i narody - mniejszości narodowe; mniejszości kulturowe - wygląd zewnętrzny - moda (fryzura, ubiór) - gusty żywieniowe ( wegetarianizm) - pochodzenie społeczne i status społeczny - wykształcenie - niepełnosprawność ( osoby słabe fizycznie, chore (fizycznie, umysłowo)

16 sfery, których tolerancja nie obejmuje:
-naruszanie praw drugiego człowieka (zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia itp.); -rasizm; -przestępczość, kradzież, agresja, przemoc, brutalność, chuligaństwo (pseudokibice, gangi, klany); -niszczenie dorobku pokoleń (dorobku cywilizacyjnego);

17 sfery, których tolerancja nie obejmuje:
-chamstwo w słowach, brak kultury słowa (werbalne poniżanie drugiego człowieka), ordynarność słowna -lekceważenie przez młodzież ludzi dorosłych, brak szacunku dla wieku; -pasożytnictwo, kombinatorstwo; kłamstwo, oszustwo, dwulicowość; -nieposzanowanie dobra wspólnego; nieposzanowanie czyjejś pracy; -nałogi (narkomania, alkoholizm, nikotynizm); -niechlujstwo (brud, brak higieny osobistej)

18 TOLERANCJA NIE JEST ZGODĄ NA KAŻDE ZACHOWANIE!
SPRZECIWIANIE SIĘ NIE JEST OZNAKA NIETOLERANCJI! PROTESTOWANIE PRZECIWKO ZŁU JEST OBOWIAZKIEM KAZDEGO CZŁOWIEKA. GODZENIE SIĘ NA WSZYSTKO, TO TOLERANCJA ŹLE POJĘTA. NIE WOLNO TOLEROWAĆ TAKIEGO POSTĘPOWANIA INNYCH LUDZI, KTÓRE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I SZKODLIWE, MOŻE ZAGRAŻĆ ŻYCIU I ZDROWIU INNYCH LUDZI.

19 Np.: tolerancją jest: - akceptowanie ludzi o innym kolorze skóry niż my, - akceptowanie ludzi ubierających się inaczej niż my, - akceptowanie innych poglądów niż nasze, - akceptowanie ludzi chorych na AIDS (o ile świadomie nie zarażają innych ludzi).

20 Np.: tolerancją nie jest:
- zgoda na prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu, - zgoda na przemoc fizyczną i agresję, - zgoda na picie alkoholu w pracy, w szkole, - zgoda na palenie papierosów i zażywanie narkotyków - zgoda na niekompetencję i niedouczenie(np. lekarza, inżyniera budującego mosty)

21 A teraz zadanie dla Ciebie!
Dopasuj terminy do znaczeń.

22 Terminy: 1. Antysemityzm 6. Nietolerancja 7. Stereotyp społeczny
2. Dyskryminacja 3. Eksterminacja 4. Ksenofobia 5. Nacjonalizm 6. Nietolerancja 7. Stereotyp społeczny 8. Szowinizm 9. Rasizm 10. Uprzedzenie

23 Znaczenie: A. Proces wyniszczania, wytępiania; masowa zagłada ludności
B. Obraz rzeczywistości funkcjonujący w świadomości społecznej, uproszczony,uogólniony, a odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych itp., często oparty na niepełnej, fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony przez tradycję, nie ulegający zmianom C. ideologia, postawa społeczno – polityczna podporządkowująca interesy innych narodów interesom własnego D. Nie usprawiedliwione, negatywne lub krzywdzące działanie skierowane przeciwko członkom danej grupy, wyłącznie z powodu przynależności do tej grupy.

24 Znaczenie c.d: E. Niechęć i wrogość w stosunku do cudzoziemców, niekiedy w ogóle wobec „obcych” F. Zespół uprzedzeń G. Negatywna, nieracjonalna i odporna na zmianę postawa wobec innych ludzi, oparta na stereotypie społecznym H. Skrajna postać nacjonalizmu

25 Znaczenie c.d: I. Zachowanie dyskryminujące ludność narodowości żydowskiej J. Doktryna głosząca, że poszczególne rasy ludzi są nierównej wartości pod względem intelektualnym, biologicznym itp.; mieszanie ras prowadzi do degeneracji ludzkości, upadku cywilizacji kultur; wg tego przekonania konieczna jest troska o czystość rasową i stosowanie segregacji rasowej.

26 Klucz: 1I, 2D, 3A, 4E, 5C, 6F, 7B, 8H, 9J, 10G Gratuluję

27

28 Dziękuję za uwagę Życzę, abyś spotykał samych tolerancyjnych ludzi na swej drodze


Pobierz ppt "BYĆ TOLERANCYJNYM ALE MIEĆ GRANICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google