Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacki Pluton Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacki Pluton Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej"— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacki Pluton Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej
Powszechna Obrona Terytorialna w Polsce? Działalność stowarzyszenia „ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej.”

2 „Naczelnym celem polityki państwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego jest zapewnienie ochrony i obrony niepodległości, niepodzielności terytorium oraz nienaruszalności granic, a także bezpieczeństwa obywateli.” Art. 5 pkt 26 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

3 „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny” „Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.” Art. 85 pkt 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Art. 4 pkt 3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

4

5 Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej

6 Liczebność: ok. 100 000 żołnierzy.
Budżet: 32 mld zł = 1,95% PKB.

7 SIŁY ZBROJNE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOJSKA LĄDOWE MARYNARKA WOJENNA SIŁY POWIETRZNE WOJSKA SPECJALNE

8 WOJSKA LĄDOWE Liczebność: ok. 47 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”) W skład wchodzą m.in. Wojska Pancerne i Zmechanizowane, Wojska Aeromobline, Wojska Inżynieryjne, Wojska Rakietowe i Altylerii itd. Obecny stan wyposażenia, przykłady: Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska

9 WOJSKA LĄDOWE Liczebność: ok. 47 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”) W skład wchodzą m.in. Wojska Pancerne i Zmechanizowane, Wojska Aeromobline, Wojska Inżynieryjne, Wojska Rakietowe i Altylerii Obecny stan wyposażenia, przykłady: Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku)

10 WOJSKA LĄDOWE Liczebność: ok. 47 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”) W skład wchodzą m.in. Wojska Pancerne i Zmechanizowane, Wojska Aeromobline, Wojska Inżynieryjne, Wojska Rakietowe i Altylerii Obecny stan wyposażenia, przykłady: Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku) Czołg Leopard 2A4, produkcja Niemcy

11 WOJSKA LĄDOWE Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska
Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku) Czołg Leopard 2A4, produkcja Niemcy Czołg PT-91 Twardy, produkcja Polska

12 WOJSKA LĄDOWE Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska
Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku) Czołg Leopard 2A4, produkcja Niemcy Czołg PT-91 Twardy, produkcja Polska Bojowy Wóz Piechoty, produkcja ZSRR

13 WOJSKA LĄDOWE Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska
Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku) Czołg Leopard 2A4, produkcja Niemcy Czołg PT-91 Twardy, produkcja Polska Bojowy Wóz Piechoty, produkcja ZSRR Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, produkcja Finlandia/Polska

14 WOJSKA LĄDOWE Karabinek szturmowy wz. 93 Beryl, produkcja Polska
Karabin maszynowy PKM, produkcja ZSRR/Polska (od 1968roku) Czołg Leopard 2A4, produkcja Niemcy Czołg PT-91 Twardy, produkcja Polska Bojowy Wóz Piechoty, produkcja ZSRR Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, produkcja Finlandia/Polska Wyrzutnia BM-21 Grad, produkcja ZSRR

15 WOJSKA LĄDOWE Samobieżna armatohaubica KRAB kaliber 155mm, produkcja Polska (Huta Stalowa Wola)

16 SIŁY POWIETRZNE Liczebność: ok. 16,5 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”)

17 MARYNARKA WOJENNA Liczebność: ok. 7,6 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”)

18 WOJSKA SPECJALNE Liczebność: ok. 2,5 tys. Żołnierzy (według dokumentu „Podstawowe informacje o budżecie MON na 2014”)

19 TRAKTAT PÓŁNOCNOATLATYCKI NATO
Zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie

20 TRAKTAT PÓŁNOCNOATLATYCKI NATO
Zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Polska przystępuje do NATO dnia 12 marca 1999 roku

21 TRAKTAT PÓŁNOCNOATLATYCKI NATO
Zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Polska przystępuje do NATO dnia 12 marca 1999 roku Podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:

22 TRAKTAT PÓŁNOCNOATLATYCKI NATO
Zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Polska przystępuje do NATO dnia 12 marca 1999 roku Podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa: zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu Partnerstwo dla pokoju (PdP) oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.

23 TRAKTAT PÓŁNOCNOATLATYCKI NATO
Odległość bezpośrednia pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem: 7 189km Czas samodzielnego utrzymania zaatakowanego terytorium w oczekiwaniu na pomoc NATO: 30 dni

24 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
WOJSKOWY KOMPONENT OPERACYJNY OBYWATELSKI KOMPONENT TERYTORIALNY

25 OBYWATELSKI KOMPONENT TERYTORIALNY
ZŁOŻONY Z OCHOTNIKÓW ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIACH PROOBRONNYCH I ORGANIZACJACH POŻYTKU PUBLICZNEGO

26 OBYWATELSKI KOMPONENT TERYTORIALNY
ZŁOŻONY Z OCHOTNIKÓW ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIACH PROOBRONNYCH I ORGANIZACJACH POŻYTKU PUBLICZNEGO ADMINISTRACYJNIE OPARTY O WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

27 OBYWATELSKI KOMPONENT TERYTORIALNY
ZŁOŻONY Z OCHOTNIKÓW ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIACH PROOBRONNYCH I ORGANIZACJACH POŻYTKU PUBLICZNEGO ADMINISTRACYJNIE OPARTY O WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY BĘDĄCY W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZKIEGO SZTABU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

28 OBYWATELSKI KOMPONENT TERYTORIALNY
ZŁOŻONY Z OCHOTNIKÓW ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIACH PROOBRONNYCH I ORGANIZACJACH POŻYTKU PUBLICZNEGO ADMINISTRACYJNIE OPARTY O WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY BĘDĄCY W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZKIEGO SZTABU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, ZARÓWNO MILITARNYCH I NIEMILITARNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

29 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE

30 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI

31 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI Wsparcie już istniejących struktur systemu ratownictwa oraz systemu zarządzania kryzysowego

32 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI Wsparcie już istniejących struktur systemu ratownictwa oraz systemu zarządzania kryzysowego Podstawowe szkolenie obywateli na wypadek kryzysu/przejęcie części zadań Obrony Cywilnej

33 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI Wsparcie już istniejących struktur systemu ratownictwa oraz systemu zarządzania kryzysowego Podstawowe szkolenie obywateli na wypadek kryzysu / przejęcie części zadań Obrony Cywilnej Przejęcie zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego przez nowoutworzony bardziej rozbudowany System Armii Krajowej

34 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI FAZA KRYZYSU

35 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA KRYZYSU

36 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA KRYZYSU Wczesne rozpoznanie skali zagrożeń

37 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA KRYZYSU Wczesne rozpoznanie skali zagrożeń Wsparcie sił cywilnych w zwalczaniu kryzysu

38 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA KRYZYSU Wczesne rozpoznanie skali zagrożeń Wsparcie sił cywilnych w zwalczaniu kryzysu Informowanie i ewakuacja ludności cywilnej

39 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA KRYZYSU Wczesne rozpoznanie skali zagrożeń Wsparcie sił cywilnych w zwalczaniu kryzysu Informowanie i ewakuacja ludności cywilnej Inne formy działań ograniczających skutki i rozmiary kryzysu, np.: udział w akcjach poszukiwawczych lub w przypadku zagrożeń terrorystycznych wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej

40 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA ZAPOBIEGANIA KRYZYSOWI FAZA KRYZYSU FAZA PO KRYZYSIE

41 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA PO KRYZYSIE

42 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA PO KRYZYSIE Jak najszybsza eliminacja najgroźniejszych skutków kryzysu

43 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA PO KRYZYSIE Jak najszybsza eliminacja najgroźniejszych skutków kryzysu Niwelowanie zagrożeń epidemiologicznych

44 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA PO KRYZYSIE Jak najszybsza eliminacja najgroźniejszych skutków kryzysu Niwelowanie zagrożeń epidemiologicznych Wsparcie ewakuowanej z zagrożonych rejonów ludności cywilnej

45 ZAGROŻENIA NIEMILITARNE
FAZA PO KRYZYSIE Jak najszybsza eliminacja najgroźniejszych skutków kryzysu Niwelowanie zagrożeń epidemiologicznych Wsparcie ewakuowanej z zagrożonych rejonów ludności cywilnej Po zabezpieczeniu powyższych zagrożeń eliminacja pozostałych skutków kryzysu

46 ZAGROŻENIA MILITARNE

47 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU

48 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM

49 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO

50 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO FAZA PO KONFLIKCIE (PO KRYZYSIE O ZASIĘGU PAŃSTWOWYM)

51 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU

52 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU
Kreowanie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

53 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU
Kreowanie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Podstawowe szkolenia zarówno dla młodzieży jak i kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojsk Operacyjnych

54 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU
Kreowanie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Podstawowe szkolenia zarówno dla młodzieży jak i kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojsk Operacyjnych Współpraca ze stowarzyszeniami mającymi w swoich statutowych celach zapisane prace na rzecz obronności RP

55 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA POKOJU FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM

56 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM

57 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

58 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Wsparcie decentralizacji zapasów przeznaczonych dla mobilizowanych rezerw

59 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Wsparcie decentralizacji zapasów przeznaczonych dla mobilizowanych rezerw Zabezpieczenie ewakuacji ludności cywilnej i rozmieszczania wojsk operacyjnych

60 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Wsparcie decentralizacji zapasów przeznaczonych dla mobilizowanych rezerw Zabezpieczenie ewakuacji ludności cywilnej i rozmieszczania wojsk operacyjnych Wsparcie inżynieryjne dla obrony terytorium

61 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Wsparcie decentralizacji zapasów przeznaczonych dla mobilizowanych rezerw Zabezpieczenie ewakuacji ludności cywilnej i rozmieszczania wojsk operacyjnych Wsparcie inżynieryjne dla obrony terytorium Pomoc w przygotowaniach obronnych kraju, m.in. zabezpieczenie dóbr kulturowych i zasobów instytucji państwowych

62 ZAGROŻENIA MILITARNE Co ciekawe, w czasie wojny obronnej w 1939 r. zniszczono (w celu ochrony przed przechwyceniem przez wojska III Rzeszy) centralne zasoby armii, w tym m.in. magazyny w Stawach, mieszczące: karabinów polskich, niemieckich i francuskich 500 pistoletów VIS 1500 ckm polskich (wz.30) 3000 lkm polskich (wz.28) 2600 lkm niemieckich 150 armat 75 mm 125 haubic 100 mm i 155 mm kilkadziesiąt pociągów amunicji 2 mln litrów paliwa (dane za Księgą Kawalerii Polskiej) (nie wywieziono i nie zdecentralizowano zapasów broni i amunicji, co miało negatywny wpływ na obronę w 1939 r. i późniejsze działania, np. Powstanie Warszawskie)

63 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap I

64 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap I – czas rozpoczęcia działań wojennych

65 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap I
Działania przeciwdywersyjne i obronne, m.in. tropienie i poszukiwanie

66 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap I
Działania przeciwdywersyjne i obronne, m.in. tropienie i poszukiwanie Wsparcie działań wojsk operacyjnych, m.in. stworzenie zabezpieczenia logistycznego w terenie

67 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap I
Działania przeciwdywersyjne i obronne, m.in. Tropienie i poszukiwanie Wsparcie działań wojsk operacyjnych, m.in. stworzenie zabezpieczenia logistycznego w terenie Działania antysabotażowe

68 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II

69 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II – czas prowadzenia działań wojennych na terenie całego kraju

70 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II
Działania rozpoznawcze

71 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II
Działania rozpoznawcze Wsparcie obrony przeciwlotniczej kraju

72 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II
Działania rozpoznawcze Wsparcie obrony przeciwlotniczej kraju Działania bojowe

73 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II
Działania rozpoznawcze Wsparcie obrony przeciwlotniczej kraju Działania bojowe Dowodzenie sytuacją terytorialną

74 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap II
Działania rozpoznawcze Wsparcie obrony przeciwlotniczej kraju Działania bojowe Dowodzenie sytuacją terytorialną Zabezpieczenie wojsk operacyjnych

75 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap III

76 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap III – w razie niepowodzenia akcji obronnej czas przejścia do działań nieregularnych

77 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap III
Działania sabotażowe i opóźniające

78 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap III
Działania sabotażowe i opóźniające Działania humanitarne oraz dokumentowanie przykładów łamania prawa wojennego

79 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap IV

80 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap IV – czas kontrofensywy wojsk sojuszniczych

81 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap IV
Izolowanie przeciwnika od zaopatrzenia i wsparcia

82 ZAGROŻENIA MILITARNE FAZA KONFLIKTU ZBROJNEGO – etap IV
Izolowanie przeciwnika od zaopatrzenia i wsparcia Zarządzanie rozbrojeniem i sprawami jenieckimi

83 STOWARZYSZENIE

84 Cel działalności stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych

85 Cele działalności stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego

86 SYSTEM SZKOLEŃ STOWARZYSZENIA ObronaNarodowa.pl
Poprzez działalność szkoleniową integrujemy osoby działające w organizacjach i grupach proobronnych, których celem jest włączenie się w system „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych RP” – Obrony Terytorialnej.

87 SYSTEM SZKOLEŃ STOWARZYSZENIA ObronaNarodowa.pl
Poprzez działalność szkoleniową integrujemy osoby działające w organizacjach i grupach proobronnych, których celem jest włączenie się w system „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych RP” – Obrony Terytorialnej. System szkolenia ON.pl nawiązuje do specyfiki działań ochotniczej formacji terytorialnej. Przyjęte jednolite standardy służą integracji i unifikacji działalności szkoleniowej.

88 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Kurs Piechoty Kurs Walki w Mieście Kurs Działań Rozpoznawczych/Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego Warsztaty taktyczne lekkiej piechoty (Kurs piechoty dla zaawansowanych, STAZA 14, wspinaczka, Warsztaty Rozpoznawcze) Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym Obrońca 2014 Weekend Zwiadowców SONDA – Szkoła Niższych Dowódców Łącznie 950 uczestników!

89 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Kurs Piechoty – Mrozy 2014 Miejsce: Mrozy k/Siedlec Termin: listopad 2014 Liczba uczestników: 86 Liczba instruktorów: 12 Ukończenie „Kursu Piechoty” przygotowuje szkolonych do realizacji podstawowych zadań taktycznych wykonywanych przez drużynę lekkiej piechoty na współczesnym polu walki.

90 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Kurs Walki w Mieście – Łódź 2014 Miejsce: Piątek k/Łodzi Termin: czerwiec 2014 Liczba uczestników: 40 Liczba instruktorów: 8 Kurs Walki w Mieście jest jedynym tego typu szkoleniem realizowanym w Ruchu Strzeleckim, którego ukończenie daje szkolonym podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu działania piechoty w terenie zurbanizowanym.

91 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – Mrozy 2014 Miejsce: Mrozy k/Siedlec Termin: grudzień 2014 Liczba uczestników: 46 Liczba instruktorów: 7

92 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Weekend Zwiadowców – Międzyrzecz 2014 Miejsce: Międzyrzecz Termin: grudzień 2014 Liczba uczestników: 50 Zgodnie z założeniem ćwiczenia, na ściśle określonym terenie aktywne były cztery grupy rozpoznawcze, dla których oprócz wykonywania typowo wojskowym zadań rozpoznawczych organizator przygotował punkty szkoleniowe, w których uczestnicy mogli zdobyć dodatkową wiedzę niezbędną dla tego typu działań.

93 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Warsztaty Rozpoznawcze „Jeleniowskie 2014” Miejsce: Góry Świętokrzyskie Termin: luty 2014 Liczba uczestników: 35 Warsztaty 2014 trwały 48 godzin. W tym czasie pododdziały realizowały szereg zadań obejmujących elementy działań rozpoznawczych m.in. przenikanie w ugrupowanie przeciwnika, rozwinięcie posterunków obserwacyjnych, rozpoznanie rejonu w ubezpieczeniu własnego ugrupowania oraz rozwinięcie i przeprowadzenie zasadzki.

94 Warsztaty Ogniowe Projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 Warsztaty Ogniowe Projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej Miejsce: Warszawa, Kraków, Lublin Termin: październik 2014 Liczba uczestników: 45 Celem warsztatów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego pododdziałów Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej w zakresie indywidualnej reakcji na kontakt.

95 Kurs Działań Rozpoznawczych – Ełk 2014
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 Kurs Działań Rozpoznawczych – Ełk 2014 Miejsce: Rygiel k/Ełku Termin: kwiecień i październik 2014 Liczba uczestników: 25 Liczba instruktorów: 3 W tej edycji Kursu Działań Rozpoznawczych nacisk położono zwłaszcza na planowanie działań patrolowych, przygotowanie indywidualnego zwiadowcy, maskowanie działań oraz organizację i wykonanie wypadu.

96 Warsztaty Ratownictwa Medycznego Pola Walki „STAZA 2014”
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 Warsztaty Ratownictwa Medycznego Pola Walki „STAZA 2014” Miejsce: Nowa Sól Termin: czerwiec 2014 Liczba uczestników: 24 Liczba instruktorów: 4 Głównym celem szkoleniowym warsztatów było utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa pola walki oraz przeprowadzenie dynamicznego oraz stresogennego ćwiczenia sprawdzającego w terenie zurbanizowanym.

97 Warsztaty Wspinaczkowe Rzędkowice - Jura Krakowsko-Częstochowska
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 Warsztaty Wspinaczkowe Rzędkowice - Jura Krakowsko-Częstochowska Miejsce: Rzędkowice Termin: kwiecień/maj 2014 Liczba uczestników: 11 Liczba instruktorów: 2

98 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Kurs Unitarny Miejsce: Ciechanowiec, Studzianki Pancerne, Sandomierz Termin: lipiec 2014 Liczba uczestników: 104 Liczba instruktorów: 19 Kurs unitarny ma na celu podstawowe przeszkolenie kadetów, którzy nigdy nie mieli styczności z mundurem do dalszej służby w jednostce strzeleckiej oraz do zajęć w jednostce wojskowej.

99 Główne cykle szkoleniowe – rok 2014
Obrońca 2014 Miejsce: Międzyrzecz Termin: maj/czerwiec 2014 Liczba uczestników: 120 Liczba instruktorów: 20 Celem było przećwiczenie funkcjonowania pododdziału OT w sile wzmocnionej kompanii w działaniach zabezpieczających miejscowość. Do podstawowych zadań należało: Prowadzenie służby patrolowej jako wsparcia dla sił porządkowych Zabezpieczenie obiektów oraz infrastruktury ważnej dla funkcjonowania miasta Prowadzenie monitoringu tranzytu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi Prowadzenie działań rozpoznawczych w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej Prowadzenie działań specjalnym o ograniczonym zasięgu Reagowanie na sytuacje kryzysowe

100 KOMPANIA W DZIAŁANIACH NIEREGULARNYCH W TERENIE ZURBANIZOWANYM
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 KOMPANIA W DZIAŁANIACH NIEREGULARNYCH W TERENIE ZURBANIZOWANYM Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski Termin: wrzesień 2014 Liczba uczestników: 220 Celem ćwiczenia było zgrywanie pododdziałów proobronnych na szczeblu kompanii. Ćwiczenie tego typu zorganizowano już po raz piąty, zaś po raz trzeci realizowano go na terenie realnego miasta.

101 Szkoła Niższych Dowódców - SONDA 2014
Główne cykle szkoleniowe – rok 2014 Szkoła Niższych Dowódców - SONDA 2014 Miejsce: Łódź Termin: luty 2014 Liczba uczestników: 14 Liczba instruktorów: 4 „SONDA” to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódcy drużyny. Akronim nawiązuje do tradycji Armii Krajowej.

102

103

104 BIBLIOGRAFIA: „NSR na rozdrożu - propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych” – opracowanie stworzone przez zespół autorski stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej w składzie: Grzegorz Matyasik, Stanisław Drosio, Michał Grzybek. Wrocław, 2012. „Podsumowanie roku szkoleniowego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w 2014 roku” – prezentacja stworzona przez członków stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, 2015. Zdjęcia: official3.png 0025b511226e.jpg?type=1&quality=100&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=636&srch=2636&dstw=636&dsth=2636 eg&ei=3E8kVdevNdLhaKzogNAF&psig=AFQjCNFLmDRXg2Q4dh-lHF2gHolZfR82pA&ust= 007.jpg

105 BIBLIOGRAFIA – ciąg dalszy:

106 BIBLIOGRAFIA – ciąg dalszy:
800px-POL_PT91_Twardy.jpg 1_Warsaw.jpg/800px-POL_BWP-1_Warsaw.jpg 21_%281%29.jpg/800px-BM-21_%281%29.jpg 21_%283%29.jpg/800px-BM-21_%283%29.jpg Bciuszko.JPG/1024px-ORP_Gen._T._Ko%C5%9Bciuszko.JPG svg/640px-POL_Wojska_Specjalne.svg.png x-Flag_of_NATO.svg.png

107 Zapraszamy na: www.ObronaNarodowa.pl Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Podkarpacki Pluton Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google