Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDAJNOŚĆ PRACY. Współzależność wydajności pracy i płac a inflacja w wybranych krajach OECD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDAJNOŚĆ PRACY. Współzależność wydajności pracy i płac a inflacja w wybranych krajach OECD."— Zapis prezentacji:

1 Współzależność wydajności pracy i płac a inflacja w wybranych krajach OECD

2 WYDAJNOŚĆ PRACY

3 Najniższa dynamika wydajności w okresie badawczym
1995 2007 Dynamika Średnioroczna Spain 49829,7 65529,3 31,51% 2,13% Italy 53472,0 70988,6 32,76% 2,20% Germany 48083,7 70657,4 46,95% 3,01% France 54106,8 79658,3 47,22% 3,02% Najwyższa dynamika wydajności w okresie badawczym 1995 2007 Dynamika Średnioroczna Czech Republic 25465,4 48134,2 89,02% 5,02% Hungary 25749,4 49057,4 90,52% 5,08% Poland 18914,9 40736,7 115,37% 6,08% Slovak Republic 22463,2 50177,2 123,37% 6,38%

4 Znaczenie dynamiki wydajności dla gospodarki
wydajność pracy x wskaźnik aktywności zawodowej PKB per capita wskaźnik aktywności zawodowej jest stabilny poziom rozwoju gospodarczego wynika ze zmian wydajności pracy

5 Problem dysproporcji wydajności pracy i płac dla gospodarki
Wzrost funduszu płac wyższy niż wzrost PKB Wzrost popytu wyższy niż wzrost produkcji Presja inflacyjna

6 Dysproporcja płac i wydajności pracy
DYSPROPORCJA = DYNAMIKA PŁAC – DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY

7 Pomiar współzależności przy użyciu współczynnika korelacji (na osobę)
Rok Kraj Dysproporcja Inflacja bazowa 1996 Australia -2,92 2,6 Austria -1,41 1,5 Belgium -0,75 1,8 Canada 0,44 Czech Republic 13,10 9,2 Denmark -0,02 Finland -0,04 0,3 -0,92 1,9 2007 1,6 Poland 24,5 Slovak Republic Spain -0,25 Sweden 0,40 2,5 United Kingdom -1,25 1,7 United States -1,36 2,3 Korelacja = 0,7927 * * Dla 248 zmiennych

8 Pomiar współzależności przy użyciu współczynnika korelacji (na godzinę)
Rok Kraj Dysproporcja Inflacja bazowa 1996 Australia -3,02 2,6 Austria -1,13 1,5 Belgium -2,46 1,8 Canada 0,98 Czech Republic 13,18 9,2 Denmark -0,36 Finland -0,12 0,3 -0,64 1,9 2007 1,6 Poland 24,5 Slovak Republic Spain -1,41 Sweden 1,31 2,5 United Kingdom -1,17 1,7 United States -1,53 2,3 Korelacja = 0,7813 * * Dla 248 zmiennych

9 Przebieg współzależności dysproporcji i inflacji bazowej w badanym okresie 1996 – 2007 POLSKA
0,89

10 Przebieg współzależności dysproporcji i inflacji bazowej w badanym okresie 1996 – 2007 CZECHY
0,88

11 Przebieg współzależności dysproporcji i inflacji bazowej w badanym okresie 1996 – 2007 WĘGRY
0,81

12 Przebieg współzależności dysproporcji i inflacji bazowej w badanym okresie 1996 – 2007 JAPONIA
0,83

13 Współzależność wydajności pracy i płac w warunkach polskiej przedsiębiorczości

14 Problem dysproporcji wydajności pracy i płac dla przedsiębiorstw
Wzrost płac wyższy niż wzrost wydajności Wzrost kosztów jednostkowych Spadek marży Spadek zysku

15 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu wydajności pracy w ciągu roku w polskich przedsiębiorstwach
Źródło: Instytut ekonomiczny NBP

16 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu wydajności pracy w ciągu roku w polskich przedsiębiorstwach
Źródło: Instytut ekonomiczny NBP

17 Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac był szybszy niż wzrost wydajności płacy
Źródło: Instytut ekonomiczny NBP

18 Podsumowanie Środki zaradcze
Przerost dynamiki płac nad dynamiką wydajności pracy generuje presję inflacyjną Przerost dynamiki płac nad dynamiką wydajności pracy istotnie wpływa na obniżenie marż pracodawców Środki zaradcze Utrzymywanie dyscypliny płacowej Poprawa uzbrojenia i warunków pracy Zachowanie zasad zdrowej konkurencji Dbałość o odpowiednie wyszkolenie pracowników Inwestycje


Pobierz ppt "WYDAJNOŚĆ PRACY. Współzależność wydajności pracy i płac a inflacja w wybranych krajach OECD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google