Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
„20 lat wspólnie” Urząd gminy Zakrzew 1

2 Obecne oblicze gminy W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę upadku systemu komunistycznego w Polsce. Okres odzyskanej wolności przyniósł ze sobą wiele zmian w funkcjonowaniu całego państwa i poszczególnych regionów. Dla naszej gminy był to również wspaniały czas wytężonej pracy, wdrażania reform samorządowych, reformy szkolnictwa, pracy w dziedzinie gospodarki oraz mniej ważnej pracy nad pozytywnym wizerunkiem gminy. Po wprowadzonej w 1990 roku reformie samorządu organem wykonawczym gminy został wójt. W 1992 roku kompetencje ustawodawcze oddano Radzie Gminy. Kolejnymi przewodniczącymi Rady Gminy byli: Jan Pluta, Krzysztof Grzyb, Krzysztof Przybyś, Roman Stępień. Obecnie funkcję tę pełni Halina Lewandowska. W 1990 roku wójtem gminy został Mirosław Ślifirczyk. Wprowadzono też szereg innych urzędów: sekretarza gminy (jest nim od roku 1990 Marzenna Nosowska), skarbnika gminy (od 1990 roku - Danuta Seweryn). Początkowo wójt był wybierany przez Radę Gminy, a od roku 2002 odbywają się bezpośrednie wybory na ten urząd. Obecny wójt, Sławomir Białkowski, pełni swoją funkcję już trzecią kadencję (raz został wybrany przez Radę, a dwa razy w wyborach powszechnych). 2

3 W parze z przeobrażeniami ustroju samorządu gminnego szły również przeobrażenia gospodarcze. Wprowadzony w całym kraju system wolnorynkowy przyniósł ze sobą szereg korzyści ale i zagrożeń. W sumie zaowocował jednak rozwojem gospodarki gminy – powstało wiele nowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Wolny rynek stworzył władzom samorządowym zupełnie nowe warunki realizacji obowiązku troski o dobro wspólne całej społeczności. Dwie ostatnie dekady to okres wielkiej rozbudowy infrastruktury gminy, budowy nowych szkół, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rozwoju służby zdrowia, rozwoju kultury i sportu, ciągłego podnoszenia standardu życia i wdrażania programu ochrony środowiska. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zintensyfikowało działalność gminy w wymienionych wyżej obszarach. Dzięki funduszom unijnym, w których pozyskiwaniu Urząd osiągnął prawdziwe mistrzostwo, udało się wybudować dziesiątki kilometrów dróg i chodników, wprowadzić nowe rozwiązania ekologiczne, rozbudować centra ważniejszych miejscowości, stworzyć kilka boisk sportowych i wspierać kulturę ludową. Aktywność Gminy Zakrzew została wielokrotnie doceniona przez fachowców zajmujących się problematyką gospodarki samorządowej. W roku 2005 otrzymaliśmy nagrodę gospodarczą Skrzydła, w roku 2007 zostaliśmy Liderem Regionu w kategorii Samorząd, a rok później otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Gmina Roku. 3

4 Drogi Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej gminy. W wielu miejscowościach powstały nowoczesne chodniki, a nawet drogi rowerowe. Nowe drogi umożliwiły kierowcom lepsze poruszanie się. W miejscowościach Mleczków i Milejowice ulicom nadano nazwy. Jedna z ulic w Milejowicach 4

5 Drogi Mapa ulic w miejscowości Mleczków Nowy chodnik w Zakrzewie
Droga w Kolonii Zakrzew 5

6 Oświata PSP w Zakrzewie, dawniej i dziś.
Obecne Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie 6

7 Placówki szkolne Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie PSP w Janiszewie PSP w Dąbrówce Podłężnej, wybudowana w w 2003, a w całości (oddanie drugiego skrzydła) w 2008r. 7

8 Sport w gminie Na terenie gminy istnieje 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią: Dąbrówka Podłężna, Zakrzew, Mleczków, Taczew i Cerekiew. W Zakrzewie jest też nowo wybudowany stadion Orlik. Mecz rozgrywany na stadionie Orlik w Zakrzewie Bieżnia w PG Zakrzew 8

9 Kultura Aby ocalić od zapomnienia historię życia codziennego mieszkańców okolic Zakrzewa, powstało przy Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie Szkolne Muzeum Regionalne. Znajdują się w nim przedmioty codziennego użytku naszych pradziadków. W 2002 r. zostało ono wciągnięte w rejestr Muzeów Mazowsza. Eksponaty w naszym Muzeum 9

10 Władze gminy przywiązują ogromną wagę do utrwalania tradycji ludowych oraz rozwoju lokalnej kultury, umożliwiając działalność zespołów artystycznych i instytucji kulturalnych. Na zdjęciu Dom Ludowy w Gulinku, który powstał w 2008 roku.

11 Służba zdrowia W gminie Zakrzew od wielu lat działa ośrodek zdrowia. W roku 2008 odremontowano go. Teraz w ośrodku zdrowia mamy wielu nowych lekarzy. Powoli powstaje tu pogotowie ratunkowe działające 24 godziny na dobę. Ośrodek zdrowia w Zakrzewie, wyremontowany w 2008 roku. 11

12 Ekologia Inwestycje gminne dotyczą również sfery ochrony środowiska, dzięki czemu podnosi się standard życia mieszkańców. Od kilku lat trwa już modernizacja systemu oświetlenia dróg oraz systemu kanalizacji i dostarczania wody. Na zdjęciu Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce Nagórnej, która powstała w 2009 roku. 12

13 Bezpieczeństwo Straż pożarna Zakrzewa Policja Zakrzewa wraz z wójtem
Komisariat policji, wyremontowany w 2009 roku. 13

14 Relacje między gminą, a jej mieszkańcami
W gminie relacje między władzą a mieszkańcami układają się pozytywnie. Mieszkańcy są na bieżąco informowani na temat nowych inwestycji i planów dotyczących gminy. Radny jest mediatorem pomiędzy mieszkańcami danej wsi, a wójtem. Cyklicznie odbywają się zebrania z radnymi i sołtysami. Często w taki spotkaniach uczestniczy sam wójt. Zebrania najczęściej odbywają się w szkołach. Ludzie podejmują na nich ważne decyzje metodą głosowania. Pomoc mieszkańcy mogą znaleźć w urzędzie gminy. Biedniejsi zaś w tak zwanym GOPS-ie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W celu usprawnienia swej pracy rada gminy powołuje komisje (np. komisja zdrowia), które przygotowują radzie opinie o konkretnych sprawach. W skład komisji mogą wchodzić mieszkańcy, którzy nie są radnymi, a zatem większa jeszcze część ludzi ma wpływ na decyzje podejmowane przez radę. 14

15 Prezentację wykonały:
Kinga Słowik kl. II a ur Joanna Sobień kl. II a ur Anna Wilczyńska kl. II a ur Karolina Duda kl. II a ur Justyna Gulińska kl. II a ur Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Pod kierunkiem p. mgr Małgorzaty Zamkowskiej 15


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google