Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 20 lat wspólnie Urz ą d gminy Zakrzew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 20 lat wspólnie Urz ą d gminy Zakrzew."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 20 lat wspólnie Urz ą d gminy Zakrzew

2 Obecne oblicze gminy W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę upadku systemu komunistycznego w Polsce. Okres odzyskanej wolności przyniósł ze sobą wiele zmian w funkcjonowaniu całego państwa i poszczególnych regionów. Dla naszej gminy był to również wspaniały czas wytężonej pracy, wdrażania reform samorządowych, reformy szkolnictwa, pracy w dziedzinie gospodarki oraz mniej ważnej pracy nad pozytywnym wizerunkiem gminy. Po wprowadzonej w 1990 roku reformie samorządu organem wykonawczym gminy został wójt. W 1992 roku kompetencje ustawodawcze oddano Radzie Gminy. Kolejnymi przewodniczącymi Rady Gminy byli: Jan Pluta, Krzysztof Grzyb, Krzysztof Przybyś, Roman Stępień. Obecnie funkcję tę pełni Halina Lewandowska. W 1990 roku wójtem gminy został Mirosław Ślifirczyk. Wprowadzono też szereg innych urzędów: sekretarza gminy (jest nim od roku 1990 Marzenna Nosowska), skarbnika gminy (od 1990 roku - Danuta Seweryn). Początkowo wójt był wybierany przez Radę Gminy, a od roku 2002 odbywają się bezpośrednie wybory na ten urząd. Obecny wójt, Sławomir Białkowski, pełni swoją funkcję już trzecią kadencję (raz został wybrany przez Radę, a dwa razy w wyborach powszechnych).

3 W parze z przeobrażeniami ustroju samorządu gminnego szły również przeobrażenia gospodarcze. Wprowadzony w całym kraju system wolnorynkowy przyniósł ze sobą szereg korzyści ale i zagrożeń. W sumie zaowocował jednak rozwojem gospodarki gminy – powstało wiele nowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Wolny rynek stworzył władzom samorządowym zupełnie nowe warunki realizacji obowiązku troski o dobro wspólne całej społeczności. Dwie ostatnie dekady to okres wielkiej rozbudowy infrastruktury gminy, budowy nowych szkół, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rozwoju służby zdrowia, rozwoju kultury i sportu, ciągłego podnoszenia standardu życia i wdrażania programu ochrony środowiska. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zintensyfikowało działalność gminy w wymienionych wyżej obszarach. Dzięki funduszom unijnym, w których pozyskiwaniu Urząd osiągnął prawdziwe mistrzostwo, udało się wybudować dziesiątki kilometrów dróg i chodników, wprowadzić nowe rozwiązania ekologiczne, rozbudować centra ważniejszych miejscowości, stworzyć kilka boisk sportowych i wspierać kulturę ludową. Aktywność Gminy Zakrzew została wielokrotnie doceniona przez fachowców zajmujących się problematyką gospodarki samorządowej. W roku 2005 otrzymaliśmy nagrodę gospodarczą Skrzydła, w roku 2007 zostaliśmy Liderem Regionu w kategorii Samorząd, a rok później otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Gmina Roku.

4 Drogi Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej gminy. W wielu miejscowościach powstały nowoczesne chodniki, a nawet drogi rowerowe. Nowe drogi umożliwiły kierowcom lepsze poruszanie się. W miejscowościach Mleczków i Milejowice ulicom nadano nazwy. Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej gminy. W wielu miejscowościach powstały nowoczesne chodniki, a nawet drogi rowerowe. Nowe drogi umożliwiły kierowcom lepsze poruszanie się. W miejscowościach Mleczków i Milejowice ulicom nadano nazwy. Jedna z ulic w Milejowicach

5 Drogi Nowy chodnik w ZakrzewieDroga w Kolonii Zakrzew Mapa ulic w miejscowości Mleczków

6 Oświata PSP w Zakrzewie, dawniej i dziś. Obecne Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie

7 Placówki szkolne Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie PSP w Janiszewie PSP w Dąbrówce Podłężnej, wybudowana w w 2003, a w całości (oddanie drugiego skrzydła) w 2008r.

8 Sport w gminie Na terenie gminy istnieje 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią: Dąbrówka Podłężna, Zakrzew, Mleczków, Taczew i Cerekiew. W Zakrzewie jest też nowo wybudowany stadion Orlik. Na terenie gminy istnieje 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią: Dąbrówka Podłężna, Zakrzew, Mleczków, Taczew i Cerekiew. W Zakrzewie jest też nowo wybudowany stadion Orlik. Mecz rozgrywany na stadionie Orlik w Zakrzewie Bieżnia w PG Zakrzew

9 Kultura Aby ocalić od zapomnienia historię życia codziennego mieszkańców okolic Zakrzewa, powstało przy Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie Szkolne Muzeum Regionalne. Znajdują się w nim przedmioty codziennego użytku naszych pradziadków. W 2002 r. zostało ono wciągnięte w rejestr Muzeów Mazowsza. Eksponaty w naszym Muzeum

10 Władze gminy przywiązują ogromną wagę do utrwalania tradycji ludowych oraz rozwoju lokalnej kultury, umożliwiając działalność zespołów artystycznych i instytucji kulturalnych. Na zdjęciu Dom Ludowy w Gulinku, który powstał w 2008 roku.

11 Służba zdrowia W gminie Zakrzew od wielu lat działa ośrodek zdrowia. W roku 2008 odremontowano go. Teraz w ośrodku zdrowia mamy wielu nowych lekarzy. Powoli powstaje tu pogotowie ratunkowe działające 24 godziny na dobę. W gminie Zakrzew od wielu lat działa ośrodek zdrowia. W roku 2008 odremontowano go. Teraz w ośrodku zdrowia mamy wielu nowych lekarzy. Powoli powstaje tu pogotowie ratunkowe działające 24 godziny na dobę. Ośrodek zdrowia w Zakrzewie, wyremontowany w 2008 roku.

12 Ekologia Inwestycje gminne dotyczą również sfery ochrony środowiska, dzięki czemu podnosi się standard życia mieszkańców. Od kilku lat trwa już modernizacja systemu oświetlenia dróg oraz systemu kanalizacji i dostarczania wody. Inwestycje gminne dotyczą również sfery ochrony środowiska, dzięki czemu podnosi się standard życia mieszkańców. Od kilku lat trwa już modernizacja systemu oświetlenia dróg oraz systemu kanalizacji i dostarczania wody. Na zdjęciu Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce Nagórnej, która powstała w 2009 roku.

13 Bezpieczeństwo Straż pożarna Zakrzewa Policja Zakrzewa wraz z wójtem Komisariat policji, wyremontowany w 2009 roku.

14 Relacje między gminą, a jej mieszkańcami W gminie relacje między władzą a mieszkańcami układają się pozytywnie. Mieszkańcy są na bieżąco informowani na temat nowych inwestycji i planów dotyczących gminy. Radny jest mediatorem pomiędzy mieszkańcami danej wsi, a wójtem. Cyklicznie odbywają się zebrania z radnymi i sołtysami. Często w taki spotkaniach uczestniczy sam wójt. Zebrania najczęściej odbywają się w szkołach. Ludzie podejmują na nich ważne decyzje metodą głosowania. Pomoc mieszkańcy mogą znaleźć w urzędzie gminy. Biedniejsi zaś w tak zwanym GOPS-ie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W celu usprawnienia swej pracy rada gminy powołuje komisje (np. komisja zdrowia), które przygotowują radzie opinie o konkretnych sprawach. W skład komisji mogą wchodzić mieszkańcy, którzy nie są radnymi, a zatem większa jeszcze część ludzi ma wpływ na decyzje podejmowane przez radę.

15 Prezentację wykonały: Kinga Słowik kl. II a ur. 20.11.1995 Joanna Sobień kl. II a ur. 17.08.1995 Anna Wilczyńska kl. II a ur. 29.09.1995 Karolina Duda kl. II a ur. 07.08.1995 Justyna Gulińska kl. II a ur. 12.08.1995 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Pod kierunkiem p. mgr Małgorzaty Zamkowskiej Pod kierunkiem p. mgr Małgorzaty Zamkowskiej


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 20 lat wspólnie Urz ą d gminy Zakrzew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google