Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym"— Zapis prezentacji:

1 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

2 Czy wiesz, że… Prawie 80 milionów Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem, co oznacza, że codziennie zmagają się z niepewnością i brakuje im środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb! Unia Europejska postanowiła podjąć działania, które mają zatrzymać ten proces i przynieść znaczącą poprawę.

3 Przyczyny biedy w UE zdaniem Europejczyków
Brak odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji lub odpowiednich umiejętności jest postrzegany jako przyczyna ubóstwa przez 53 % respondentów w Holandii oraz 51 % respondentów w Danii i w Niemczech. W Europie Płd. – a w szczególności na Cyprze (44 %) – ubóstwo postrzegane jest głównie jako problem dziedziczny. Respondenci z Europy Południowej kładą również spory nacisk na związek z rodziną i lokalną społecznością, np. 32 % respondentów z Portugalii uważa, że ludzie są biedni, ponieważ nie otrzymali wystarczającej pomocy ze strony rodziny lub przyjaciół. W wielu krajach uważa się, że ubóstwo ma związek z kosztami dotyczącymi zakwaterowania: 67 % Europejczyków uważa, że trudno jest znaleźć lokal mieszkalny o odpowiednim standardzie po przystępnej cenie. Opinia ta jest szczególnie popularna w Republice Czeskiej i na Cyprze (po 89 %), jak również w Luksemburgu, Malcie (po 86 %) oraz w Słowacji (84 %).

4 Ubóstwo zdaniem Europejczyków
Zdaniem Europejczyków Unia Europejska nie jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialna za walkę z ubóstwem, jednakże jej rola w tej dziedzinie przez wielu postrzegana jest jako istotna (28 % respondentów uważa, że jest ona „bardzo istotna”,a 46 % jest zdania, że jest ona „w miarę istotna”). Pogląd, że UE odgrywa ważną rolę w walce z ubóstwem, jest w Europie powszechny. Najbardziej rozpowszechniony jest on na Malcie (93 %) i w Słowacji (91 %).

5 Słowem podsumowania…. Osoby bezrobotne czują się zagrożone ubóstwem znacznie częściej niż pozostali Europejczycy. Ludziom, którzy wpadli w tę pułapkę, trudno jest się z niej wydostać. Jak pokazują wyniki sondażu, prawie 75 % osób, które z trudem wiążą koniec z końcem, ma problem z otrzymaniem kredytu hipotecznego, prawie jedna trzecia ma problem z uzyskaniem pożyczki, natomiast ponad połowa ma problem z otrzymaniem karty kredytowej. Obywatele uważają, że ubóstwo jest problemem, który wymaga pilnych działań: 90 % respondentów jest zdania, że działania te powinien podjąć rząd w ich kraju. Ponad połowa respondentów twierdzi, że to właśnie rząd jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za walkę z ubóstwem i zapobieganie temu zjawisku. Jeśli chodzi o samą UE, to prawie trzy czwarte Europejczyków uważa, że Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę w walce z ubóstwem. Więcej informacji: BADANIE EUROBAROMETRU UBÓST WO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 2009:

6 Strona Internetowa Roku

7 Cele Roku: zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi problemami, walka ze stereotypami i zbiorową percepcją ubóstwa. Obok Komisji Europejskiej i państw członkowskich, w wydarzeniach organizowanych w ramach Roku 2010 będa również brać udział organizacje obywatelskie i partnerzy społeczni.

8 Planowane działania: eliminacja ubóstwa wśród dzieci oraz rodzin;
ułatwianie dostępu do rynku pracy, edukacji oraz szkoleń; walka z dyskryminacją oraz problemami ubóstwa powiązanymi z aspektami płci oraz wieku; walka z wykluczeniem finansowym i nadmiernym zadłużeniem; walka ze złymi warunkami mieszkaniowymi oraz wykluczeniem mieszkaniowym; promocja integracji społecznej słabszych grup społecznych.

9 Inicjatywy Unii Europejskiej
I. Działania na poziomie wspólnotowym: Organizowanie spotkań i wydarzeń na poziomie Wspólnoty, mających podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących Europejskiego Roku, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz stanowić forum wymiany pomysłów. Kampanie informacyjne i promocyjne obejmujące Sondaże i badania obejmujące całą Wspólnotę współpraca z sektorem prywatnym, z nadawcami i innymi mediami jako partnerami upowszechniającymi informacje o Europejskim Roku oraz działania mające na celu długoterminowy dialog na tematy społeczne, sprawozdanie oceniające skuteczność i wpływ Europejskiego Roku

10 Inicjatywy Unii Europejskiej
II. Działania na poziomie krajowym: spotkania i wydarzenia związane z celami Europejskiego Roku, w tym krajowe wydarzenia inauguracyjne i propagujące Europejski Rok, mające efekt stymulujący i oferujące otwarte miejsce do dyskusji na temat konkretnych działań, mających na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; b) seminaria na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, umożliwiające wzajemne uczenie się; c) inne wydarzenia związane z przygotowaniem inicjatyw na poziomie wspólnotowym (np. coroczny okrągły stół na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego i europejskie spotkanie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym); d) kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne oraz inne działania w szkołach oraz środki o silnym efekcie powielającym, mające na celu propagowanie zasad i wartości leżących u podstaw obchodzonego Europejskiego Roku na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, włącznie z przyznawaniem nagród i organizacją konkursów;

11 Inicjatywy Unii Europejskiej
II. Działania na poziomie krajowym: e) sondaże i badania inne niż te wymienione w pkt 3 części I, mające na celu głębszą analizę kluczowych kwestii Europejskiego Roku; f) możliwości szkoleń dla urzędników, partnerów społecznych, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, aby zwiększyć ich wiedzę o zjawisku ubóstwa i wykluczenia społecznego, o europejskich i krajowych politykach integracji społecznej, różnych dostępnych narzędziach politycznych oraz aby poprawić ich zdolność do radzenia sobie z kwestiami związanymi z ubóstwem i zachęcić ich do odgrywania aktywnej roli w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; g) współpraca z mediami; h) rozwój pilotażowych planów działania na rzecz integracji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

12 Ty też możesz podjąć działania
Jako organizacja możesz: wspierać założenia Europejskiego Roku 2010 na swojej stronie internetowej, umieszczając na niej banery, linki i publikując artykuły; przyłączyć się do akcji organizowanych w ramach Roku poprzez unijne organizacje społeczne; podpisać deklarację internetową Roku 2010, dotyczącą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; zorganizować akcje promujące założenia i cele Roku. Jako osoba indywidualna możesz: podpisać deklarację dot. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; przyłączyć się do akcji organizowanych przez unijne organizacje społeczne; przyłączyć się do organizacji w Twoim kraju, która bierze udział w działaniach podejmowanych w ramach Roku 2010 wziąć udział w akcjach i imprezach organizowanych w Twoim regionie.

13 Podmiot odpowiedzialny za realizację działań w Polsce:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa Tel Strona internetowa:


Pobierz ppt "2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google