Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA DO ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO pk. POMORZE-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA DO ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO pk. POMORZE-2013."— Zapis prezentacji:

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA DO ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu Autorskiego: Jarosław KOPCZYŃSKI 20.06.2013 r.

2 Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP – pod redakcją prof. AON dr. hab. inż. Waldemara Kitlera, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006 r. Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 106/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem POMORZE-2013. Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP – pod redakcją prof. AON dr. hab. inż. Waldemara Kitlera, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006 r. Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 106/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem POMORZE-2013. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:

3 Dalsza kontynuacja prac nad dokumentacją będącą częścią składową Planu przeprowadzenia ćwiczenia. CEL PRZEPROWADZENIACEL PRZEPROWADZENIA

4 1. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej sztabu kierownictwa ćwiczenia. 2. Organizacja systemu kierowania i łączności 3. Zasady redagowania i przesyłania meldunków i poleceń. 4. Szczegółowe ustalenia dotyczące ustalenia miejsc przeprowadzenia epizodów pokazowych. 5. Analiza osi czasowej przebiegu ćwiczenia. 6. Sprecyzowanie ustaleń wymagań wobec ćwiczących. 7. Przegląd dotychczas opracowanej dokumentacji. 8. Postawienie zadań do wykonania. 1. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej sztabu kierownictwa ćwiczenia. 2. Organizacja systemu kierowania i łączności 3. Zasady redagowania i przesyłania meldunków i poleceń. 4. Szczegółowe ustalenia dotyczące ustalenia miejsc przeprowadzenia epizodów pokazowych. 5. Analiza osi czasowej przebiegu ćwiczenia. 6. Sprecyzowanie ustaleń wymagań wobec ćwiczących. 7. Przegląd dotychczas opracowanej dokumentacji. 8. Postawienie zadań do wykonania. SCENARIUSZ KONFERENCJI

5 PRZEBIEG KONFERENCJI: 11TREŚĆ ZAGADNIENIA ODPOWIEDZIALNY (PROWADZĄCY) MIEJSCECZASUWAGI 1 Rozpoczęcie konferencji -sprawy organizacyjno-porządkowe (ewidencja obecności). Szef Zespołu Autorskiego Jarosław Kopczyński sala odpraw 399E 10.00 - 10.05 2 Przedstawienie ostatecznego składu sztabu ćwiczenia wojew ó dzkiego pk. POMORZE-2013 (dokonanie korekt i ewentualnych uzupełnień). Z-ca Szefa Zespołu Autorskiego Roman Dłutek _,,_ 10.05 – 10.25 Prezentacja Power Point 3 Uszczeg ó łowienie przebiegu epizod ó w pokazowych w tym dopracowanie spraw organizacyjnych z uwzględnieniem scenariuszy i miejsc ich przeprowadzenia. 10.25 – 10.40 4.Dyskusja 10.40 – 10.55 Przerwa 10.55 – 11.00 5. Om ó wienie przyjętego systemu kierowania ćwiczeniem – zasady przyjmowania poleceń im składania meldunk ó w oraz om ó wienie zasad organizacji łączności w czasie ćwiczenia. Inspektor Wojew ó dzki Sławomir Knap _,,_ 11.00 – 11.20 6. Dyskusja Z-ca Szefa Zespołu Autorskiego Roman Dłutek _,,_ 11.20 – 11.45 7. Przegląd stanu opracowanych dokument ó w, zapoznanie z dalszym scenariuszem pracy Zespołu Autorskiego i postawienie zadań do wykonania do przedstawienia na Końcowej Konferencji Planistycznej. _,,_ 11.45 – 12.00 8. Zakończenie Konferencji. Szef Zespołu Autorskiego Jarosław Kopczyński _,,_12.00

6 Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Ćwiczący służby zespolone i niezespolone, inspekcje oraz powiat nowodworski i miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Gdynia) KIEROWNICTWO ĆWICZENIA II- gi Zastępca Kierownika Ćwiczenia SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA KIEROWNIK ĆWICZENIA I- szy Zastępca Kierownika Ćwiczenia Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości

7 Struktura organizacyjna sztabu kierownictwa ćwiczenia. Szef sztabu ćwiczenia / Szef Zespołu Autorskiego Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu Pan Roman Dłutek Pan Jarosław Kopczyński Pan Sławomir Redłowski Pan Mariusz Stuba Pan Jakub Gołuchowski Pan Zbigniew Sulkowski Pan Dariusz Kaczor Grupa Koordynacyjna Grupa Podawania Wiadomości Grupa Dystrybucji InformacjiGrupa Zabezp. Logistycznego Pan Sławomir Knap Pan Adam Toczyński Pan Marian German Pan Kazimierz Głowacki Pan Andrzej Stasiak Pan Rafał Fabrykiewicz Pani Katarzyna Waluszko Pan Zdzisław Tryksza Pan Grzegorz Krzak Pan Józef Kwidziński Pan Zbigniew Kmiecik Pan Witold Ściana Proszę o zgłoszenie zmian i własnych propozycji

8 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Jan Kowalski Starszy Dyżurny Zmiany SK Wojewody Pomorskiego POMORZE 2013 Gdańsk, …. października 2013 r. D+….. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego WZÓR Przekazać FAX-em i mailem o godz. 11.00. 23.10 Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Starosta Nowodworski, Wojewódzki Komendant Policji, Komendant Wojewódzki PSP I.W związku z narastającą sytuacją kryzysową, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia wybranych przedsięwzięć w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania ZKK 1001. II.Informacje zwrotną o otrzymaniu zadania przekazać natychmiast służbie dyżurnej Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego III. Meldunek o wykonaniu zadania ZKK 1001 przekazać służbie dyżurnej Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego. POMORZE 2013

9 Czas (opracowania) godz…. dnia…….. Numer: ………… Od: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Do: WCZK SK WOJEWODY POMORSKIEGO Dotyczy: Realizacji zadania ZKK 1001 Str.: 1/1 W związku z narastającą sytuacją kryzysową, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia wybranych przedsięwzięć w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa przystąpiono do realizacji zadania ZKK 1001 a w tym: - uruchomiono system alarmowania i powiadamiania, - nawiązano współprace z powiatowymi strukturami Policji i PSP, - na bieżąco przekazywane są informacje na SD Wojewody Pomorskiego o sytuacji w powiecie i funkcjonowaniu struktur administracji. Fax E-mail Tel X X Stanisław Pietraszak Starszy zmiany PCZK Czas (wysłania) godz…. dnia…….. POMORZE 2013

10 Wydanie dokumentów Planu przeprowadzenia ćwiczenia 23 - 25.1 0 Ć WICZENIE Organizacja dodatkowych przedsięwzięć przygotowawczych – według potrzeb ! Przegląd dokumentów organizacyjnych OŚ CZASOWA PRZYGOTOWANIA ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO PK. POMORZE - 2013 Zatwierdzenie Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia 26.09 - Szkolenie kierownictwa ć wiczenia oraz obsad ć wicz ą cych SK 27.03 Wstępna Konferencja Planistyczna Opracowanie projektu Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia. Do 15.03 07.12 Powiadomienie uczestników o planowaniu przeprowadzenia ćwiczenia Przygotowanie założeń do Sytuacji wyjściowej i PPW 28.02 Przedwstępna Konferencja Planistyczna 13.02 Skierowanie zaproszeń do udziału w Przedwstępnej konferencji Planistycznej GRUDZIEŃ STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIECLIPIECPAŹDZIER.WRZESIEŃSIERPIEŃ Do 12.04 20.06 Główna Konferencja Planistyczna Do 26.06 Opracowanie Sytuacji wyjściowej i PPW 19.09 Końcowa Konferencja Planistyczna Do 31.07 Do 30.09 Do 31.07 Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego

11 8/41 D+4D+5D+7D+8 D+9 - D+10 D+11 - D+12 D+13D+14 do 21.1022. 1023.10 24.10 25.10 1-15.11 Wtorek Środa CzwartekPiątek CZĘŚĆ WSTĘPNA ROZWIJANIE STANOWISK DOWODZENIA ROZPOCZĘCIE ĆWICZENIA ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA WSTĘPNE OMÓWIENIE ĆWICZENIA CZĘŚĆ GŁÓWNA ĆWICZENIA ETAP I PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAŁYM ZJAWISKOM KRYZYSOWYM ETAP II WSPARCIE SIŁ ZBROJNYCH W WYKONANIU PRZECIWUDERZENIA PODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPYPODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPY CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA SZKOLENIE KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ĆWICZĄCYCH OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI DO ĆWICZENIA PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI SK DO ĆWICZENIA PRZERWA OPERACYJNA 15.45. 23.10 – 7.45 24.10 D+6 PRZERWA OPERACYJNA 15.45. 24.10 – 7.45 25.10 ETAP IIi DZIAŁANIA STABILIZACYJNE CZĘŚĆ KOŃCOWA 7.45–9.45 9.45–11.4511.45–13.4513.45–15.45 7.45–11.45 11.45–15.45 7.45–13.45 1345–15.45 ZWWZKK ZZZ

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA DO ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO pk. POMORZE-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google