Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA DO ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu Autorskiego: Jarosław KOPCZYŃSKI r. 1

2 PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:
Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP – pod redakcją prof. AON dr. hab. inż. Waldemara Kitlera, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006 r. Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 106/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem „POMORZE-2013”. 2

3 CEL PRZEPROWADZENIA Dalsza kontynuacja prac nad dokumentacją będącą częścią składową „Planu przeprowadzenia ćwiczenia”.   3

4 SCENARIUSZ KONFERENCJI
1. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej sztabu kierownictwa ćwiczenia. 2. Organizacja systemu kierowania i łączności 3. Zasady redagowania i przesyłania meldunków i poleceń. 4. Szczegółowe ustalenia dotyczące ustalenia miejsc przeprowadzenia epizodów pokazowych. 5. Analiza osi czasowej przebiegu ćwiczenia. 6. Sprecyzowanie ustaleń wymagań wobec ćwiczących. 7. Przegląd dotychczas opracowanej dokumentacji. 8. Postawienie zadań do wykonania. 4

5 PRZEBIEG KONFERENCJI:
11 TREŚĆ ZAGADNIENIA ODPOWIEDZIALNY (PROWADZĄCY) MIEJSCE CZAS UWAGI 1 Rozpoczęcie konferencji -sprawy organizacyjno-porządkowe (ewidencja obecności). Szef Zespołu Autorskiego Jarosław Kopczyński sala odpraw 399E 2 Przedstawienie ostatecznego składu sztabu ćwiczenia wojewódzkiego pk. POMORZE-2013 (dokonanie korekt i ewentualnych uzupełnień). Z-ca Szefa Zespołu Autorskiego Roman Dłutek _,,_ 10.05 –10.25 Prezentacja Power Point 3 Uszczegółowienie przebiegu epizodów pokazowych w tym dopracowanie spraw organizacyjnych z uwzględnieniem scenariuszy i miejsc ich przeprowadzenia. 10.25 – 10.40 4. Dyskusja 10.40 – 10.55 Przerwa 10.55 – 11.00 5. Omówienie przyjętego systemu kierowania ćwiczeniem – zasady przyjmowania poleceń im składania meldunków oraz omówienie zasad organizacji łączności w czasie ćwiczenia. Inspektor Wojewódzki Sławomir Knap 11.00 –11.20 6. 11.20 – 11.45 7. Przegląd stanu opracowanych dokumentów, zapoznanie z dalszym scenariuszem pracy Zespołu Autorskiego i postawienie zadań do wykonania do przedstawienia na Końcowej Konferencji Planistycznej. 11.45 – 12.00 8. Zakończenie Konferencji. 12.00

6 STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA
KIEROWNIK ĆWICZENIA KIEROWNICTWO ĆWICZENIA I- szy Zastępca Kierownika Ćwiczenia II- gi Zastępca Kierownika Ćwiczenia Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji Ćwiczący służby zespolone i niezespolone, inspekcje oraz powiat nowodworski i miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Gdynia)

7 Struktura organizacyjna sztabu kierownictwa ćwiczenia.
Szef sztabu ćwiczenia / Szef Zespołu Autorskiego Pan Jarosław Kopczyński Grupa Koordynacyjna Pan Sławomir Redłowski Pan Mariusz Stuba Pan Jakub Gołuchowski Pan Zbigniew Sulkowski Pan Dariusz Kaczor Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu Pan Roman Dłutek Grupa Podawania Wiadomości Grupa Dystrybucji Informacji Grupa Zabezp. Logistycznego Pan Sławomir Knap Pan Adam Toczyński Pan Marian German Pan Kazimierz Głowacki Pan Andrzej Stasiak Pan Rafał Fabrykiewicz Pani Katarzyna Waluszko Pan Zdzisław Tryksza Pan Grzegorz Krzak Pan Józef Kwidziński Pan Zbigniew Kmiecik Pan Witold Ściana Proszę o zgłoszenie zmian i własnych propozycji

8 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
POMORZE 2013 POMORZE 2013 POMORZE 2013 Gdańsk, …. października 2013 r. D+….. POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego WZÓR Przekazać FAX-em i mailem o godz Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Starosta Nowodworski, Wojewódzki Komendant Policji, Komendant Wojewódzki PSP W związku z narastającą sytuacją kryzysową, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia wybranych przedsięwzięć w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania ZKK 1001. Informacje zwrotną o otrzymaniu zadania przekazać natychmiast służbie dyżurnej Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego III. Meldunek o wykonaniu zadania ZKK 1001 przekazać służbie dyżurnej Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego. Jan Kowalski Starszy Dyżurny Zmiany SK Wojewody Pomorskiego POMORZE 2013 POMORZE 2013 POMORZE 2013

9 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POMORZE 2013 POMORZE 2013 POMORZE 2013 Czas (opracowania) godz…. dnia…….. Numer: ………… Od: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Do: WCZK SK WOJEWODY POMORSKIEGO Dotyczy: Realizacji zadania ZKK 1001 Str.: 1/1 W związku z narastającą sytuacją kryzysową, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia wybranych przedsięwzięć w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa przystąpiono do realizacji zadania ZKK 1001 a w tym: - uruchomiono system alarmowania i powiadamiania, - nawiązano współprace z powiatowymi strukturami Policji i PSP, - na bieżąco przekazywane są informacje na SD Wojewody Pomorskiego o sytuacji w powiecie i funkcjonowaniu struktur administracji. Tel Czas (wysłania) godz…. dnia…….. Stanisław Pietraszak Starszy zmiany PCZK Fax X X POMORZE 2013 POMORZE 2013 POMORZE 2013

10 OŚ CZASOWA PRZYGOTOWANIA ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO PK. POMORZE - 2013
Szkolenie kierownictwa ćwiczenia oraz obsad ćwiczących SK 13.02 Skierowanie zaproszeń do udziału w Przedwstępnej konferencji Planistycznej 27.03 Wstępna Konferencja Planistyczna 20.06 Główna Konferencja Planistyczna 07.12 Powiadomienie uczestników o planowaniu przeprowadzenia ćwiczenia 28.02 Przedwstępna Konferencja Planistyczna 19.09 Końcowa Konferencja Planistyczna Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER. Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego Do 31.07 Do 31.07 Do 30.09 Do 15.03 Do 26.06 Do 12.04 Przegląd dokumentów organizacyjnych ĆWICZENIE Zatwierdzenie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia” Opracowanie Sytuacji wyjściowej i PPW Przygotowanie założeń do Sytuacji wyjściowej i PPW Opracowanie projektu Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia. Wydanie dokumentów „Planu przeprowadzenia ćwiczenia” Organizacja dodatkowych przedsięwzięć przygotowawczych – według potrzeb !

11 PODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPY
PRZYGOTOWAWCZA CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA ĆWICZENIA ZKK ZWW ZZZ PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ CZĘŚĆ KOŃCOWA DO ĆWICZENIA ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI SK DZIAŁANIA STABILIZACYJNE ETAP IIi PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAŁYM ZJAWISKOM KRYZYSOWYM ETAP I WSPARCIE SIŁ ZBROJNYCH W WYKONANIU PRZECIWUDERZENIA ETAP II SZKOLENIE KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ĆWICZĄCYCH WSTĘPNE OMÓWIENIE ĆWICZENIA ROZWIJANIE STANOWISK DOWODZENIA PRZERWA OPERACYJNA – PRZERWA OPERACYJNA – ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA ROZPOCZĘCIE ĆWICZENIA OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI DO ĆWICZENIA D+4 D+5 D+6 D+7 D+8 D+9 - D+10 D+11 - D+12 D+13 D+14 do 21.10 22. 10 23.10 23.10 23.10 23.10 24.10 24.10 25.10 25.10 7.45–9.45 9.45–11.45 11.45–13.45 13.45–15.45 7.45–11.45 11.45–15.45 7.45–13.45 1345–15.45 Wtorek Czwartek Piątek Środa 8/41 11

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google