Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 1. Rola informacji w procesie zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 1. Rola informacji w procesie zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 1. Rola informacji w procesie zarządzania
Procesy informacyjne w zarządzaniu Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko

2 Prof. Anatoly Sachenko Zakład Informatyki i Ekonometrii, Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska ul. Roosevelta 26 – 28, Zabrze Budynek A, pokój 414 tel or

3 Przegląd Wykładu Informacja i dane
Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia Podstawowe pojęcia procesów informacyjnych Model Systemu Informatycznego Główne role procesów informacyjnych w biznesie Typy Systemów Informatycznych Wyzwania Menadżerów wobec Technologii Informacyjnej Role strategiczne procesów i systemu informatycznego Strategiczne Wykorzystanie Informacji i Technologii Informacyjnej

4 Informacja i dane Termin dane i informacja są często używane zamiennie jednakże istnieje różnica: Dane: - są surowymi faktami lub obserwacjami, bardziej szczegółowymi, dane są obiektywnie mierzone atrybutami (cechami) zatytułowanymi, tak jak ludzie, miejsca, rzeczy, i zdarzenia Informacja: - to przetworzone dane, które znajdują się w wieloznacznym kontekście dla końcowych użytkowników: Jej forma jest zagregowana, manipulowana i uporządkowana. Jej zawartość jest analizowana i oceniana Jest usytuowana we właściwym kontekście dla użytkowników (ludzi) Atrybuty jakości informacji są pokazane na następnym slajdzie

5 Informacja i dane - Atrybuty jakości informacji

6 Informacja i dane - Atrybuty jakości informacji
Nastawienie na użytkowników końcowych, Są rezultatem działania I Dostarczenie zasobów danych Dostarczenie typowo pobiera formę danych wejściowych poprzez działania takie jak zapisywanie i edytowanie- skanowanie optyczne kodów kreskowych na opakowaniach towarów Przetwarzanie danych w informację Dane są poddane działaniom przetwarzającym tak jak ocenianie, porównywanie, sortowanie, klasyfikowanie oraz streszczanie- rachowanie pensji i podatków pracowników Uzyskanie Produktu Informacyjnego (danych wyjściowych) Cel SI to tworzenie właściwych PI dla użytkowników końcowych- tworzenie raportów oraz wykazów dotyczących wyników sprzedaży Przechowywanie zasobów danych (bazuje na składnikach SI- utrzymywanie rekordów na klientach, pracownikach i produktach) Kontrola- generowanie słyszalnych sygnałów dla wskazania właściwego wyjścia dla danych sprzedaży

7 Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia
Informacja i zrozumienie Systemów Informatycznych(SI)-ich użycia i zarządzania nimi- jest istotne dla menadżerów i specjalistów biznesowych w dzisiejszych przedsiębiorstwach bazujących na internecie SI grają decydującą rolę w zarządzaniu I w procesach e-biznesu i e-handlu a także i strategii sukcesu w biznesie, który musi działać w otoczeniu globalnym Zatem obszar systemów informatycznych stał się głównym funkcjonalnym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem i procesie decyzyjnym .

8 SI Struktura dla Profesjonalnego Biznesu

9 Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia
Podstawowe Pojęcia Podstawowe pojęcia o składnikach i rolach systemu informatycznego. Technologie Informacyjne Główne pojęcia, rozwój i kwestie zarządzania w technologii informacyjnej.

10 Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia
Aplikacje Biznesowe Główne użycie systemów informatycznych dla działań, zarządzania i konkurencyjnej przewagi. Proces Rozwoju Jak specjaliści biznesowi i informatyczni specjaliści planują, rozwijają i wprowadzają system informatyczny. Wyzwania Zarządzania Wyzwania etycznego i skutecznego zarządzania.

11 Podstawowe pojęcia procesów informacyjnych
System informatyczny jak całokształt procesów informacyjnych może być dowolną zorganizowaną kombinacją ludzi, HW, SW, sieci komunikacyjnych i zasobów danych żeby zbierać, przetwarzać i rozpowszechniać informacje w organizacji (patrz: następny slajd) Technologie Informacyjne: Fachowcy biznesowi opierają się na wielu typach systemów informatycznych żeby użyć różnorodnych technologii informatycznych. Na przykład: Typy SI Ręczne (papier-i-ołówek) systemy informacyjne - Nieformalne (ustne) systemy informacyjne - Formalne (zapisane procedury) systemy informacyjne - Bazy komputerowe systemów informatycznych Bazy komputerowe systemów informatycznych używają sprzęt komputerowy, oprogramowanie, Internet i inne sieci telekomunikacyjne, baza komputerowa zasobów danych technik zarządzania i inne TI są tworzone aby przetwarzać zasoby danych w różnych informacjach o produkcie dla klientów i specjalistów biznesowych.

12 Podstawowe pojęcia procesów informacyjnych

13 Podstawowe pojęcia procesów informacyjnych
Grupa elementów wzajemnie powiązanych lub oddziaływujących na siebie tworzących jednolitą całość, lub Grupa składników wzajemnie powiązanych pracujących razem w kierunku wspólnego celu dla zaakceptowania danych wejściowych i wytwarzania danych wyjściowych w zorganizowanym przekształcanym procesie(dynamiczny system). Trzy podstawowe składniki oddziaływania: Dane wejściowe(zdobycie i gromadzenie elementów) Przetwarzanie (proces przekształcania) Dane wyjściowe(proces przekazywania)

14 Podstawowe pojęcia procesów informacyjnych
Dwa dodatkowe składniki pojęcia systemu obejmują sprzężenie zwrotne i kontrole. System wraz z nimi jest czasami zwany systemem cybernetycznym, który jest samo monitorującym się, samo regulującym się systemem. Sprzężenie zwrotne to dane o wynikach systemu. Kontrola zawiera monitorowanie i ocenę sprzężenia zwrotnego dla ustalenia czy system zmierza w kierunku osiągania jego celów.

15 Model Systemu Informatycznego
System nie istnieje w próżni;raczej istnieje i funkcjonuje w otoczeniu zawierającym inne systemy. Podsystem – składnik większego systemu. Systemy w tym samym otoczeniu mogą łączyć się nawzajem poprzez wspólną granicę Otwarty kontra zamknięty system Przystosowanie zdolności systemu do własnych zmian lub jego otoczenia żeby przetrwać Model SI (następny slajd) wyraźne pojęcie dla SI główne składniki i działanie

16 Model Systemu Informatycznego(c.d.)

17 Model Systemu Informatycznego
Zasoby Ludzkie Końcowi użytkownicy(również zwani użytkownikami lub klientami) Specjaliści SI (analitycy systemowi, SW deweloperzy, operatorzy systemowi) Zasoby Sprzętu Komputerowego Układy komputerowe(CPU zawierający MP) Urządzenia peryferyjne (klawiatura lub myszka, ekran, dyski przechowujące) Zasoby Oprogramowania Oprogramowanie systemu (system operacyjny) Aplikacje oprogramowania-dla PC używane przez końcowych użytkowników Instrukcje procedur operacyjnych dla SI

18 Model Systemu Informatycznego(c.d.)
Zasoby Sieci (sieci telekomunikacyjne takie jak Internet, intranet, extranet. Media komunikacyjne-kabel, włókno, mikrofale, komórka, satelita Wsparcie sieci-ludzie, HW, SW, i zasoby danych Zasoby Danych - cenne zasoby organizacyjne. Baza danych - zbiór logicznie powiązanych rekordów lub plików. Baza wiedzy –trzyma wiedze jako fakty i wnioski zasad o różnych tematach.

19 Główne role procesów informacyjnych w biznesie
Wspomaganie Przewagi Konkurencyjnej Podejmowania Decyzji biznesowych Procesów i Operacji Biznesowych

20 Główne role procesów informacyjnych w biznesie (c.d.)
Wspomaganie Procesów Biznesowych - dotyczą kontaktu z systemami informatycznymi które wspierają biznesowe procesy i operacje w biznesie Wspomaganie Podejmowania Decyzji – wspomaga decydentów w podejmowaniu właściwych decyzji i próbuje podnieść przewagę konkurencyjną Wspomaganie Przewagi Konkurencyjnej – wspomaga decydentów w podnoszeniu przewagi strategicznej ponad konkurentów wymagających innowacyjnego użycia technologii informacyjnej

21 Typy Systemów Informatycznych – Trendy rozwoju

22 Typy Systemów Informatycznych

23 Typy Systemów Informatycznych (c.d.)
Poprzedni slajd ilustruje klasyfikację pojęciową aplikacji Systemów Informatycznych. Oto kilka przykładów: Podstawowe operacje Systemu Zapis systemów przetwarzania transakcji oraz procesy generowania wyniku danych z transakcji biznesowych (sprzedaż etc) Partie – dane transakcji gromadzone są w odstępach godzinowych, przetwarzane są okresowo Czas rzeczywisty – dane przetwarzane natychmiast po zdarzeniu transakcji System Kontroli Procesu – monitorowanie i kontrola procesów fizycznych System Współpracy Przedsiębiorstw – idea komunikacji, podział zasobów, koordynacja współpracy

24 Typy Systemów Informatycznych (c.d.)
System Wspomagania Zarządzania – dostarcza i wspomaga efektywne podejmowanie decyzji strategicznych (góra),taktycznych (środek) oraz operacyjnych (nadzorujących) w zarządzaniu Systemy Informatyczne w Zarządzaniu (MIS – najbardziej powszechne SI) – uprzednio określone raporty oraz wykazy wspomagania codziennego podejmowania decyzji System Wspomagania Decyzji – dostarcza interakcji doraźnego wsparcia Systemy Informacji Wykonawczej– informacje krytyczne dopasowane do informacyjnych potrzeb wykonawczych

25 Typy Systemów Informatycznych (c.d.)
Inna Klasyfikacja Systemy Specjalistyczne – porady specjalistyczne Systemy Zarządzania Wiedzą – wspomagają tworzenie, organizowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy biznesowej Funkcjonalne Systemy Biznesowe – wspomagają podstawowe funkcje biznesu Systemy Informacji Strategicznych – przewaga strategiczna

26 Wyzwania Menadżerów wobec TI
Dla kierowników i użytkowników, funkcje SI reprezentują: Główny obszar funkcjonalny biznesu co jest ważne jeśli chodzi o sukces biznesu Ważny czynnik dotyczący sprawności operacyjnej, wydajność zatrudnionyc oraz dostarczanie zadowolenia klientom Główne źródło informacji oraz wspomaganie potrzebne do promowania efektywne decyzji przez menadżerów Ważny składnik w rozwijaniu konkurencyjnych produktów i usług dający organizacji przewagę strategiczną Główną część zasobów organizacji i kosztów prowadzenia biznesu Możliwość dynamicznej i stawiającej wysokie wymagania kariery dla ludzi Rozwijanie rozwiązań SI jest dzisiaj głównym wyzwaniem

27 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)

28 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)
Większość komputerów opartych na SI jest obmyślonych, projektowanych oraz wprowadzanych do użytku za pomocą pewnych form procesów systematycznego rozwoju. Obraz na poprzednim slajdzie pokazuje: Kilka głównych działań musi być wykonanych i zarządzanych w całym cyklu rozwoju SI. W procesie rozwoju, końcowi użytkownicy oraz specjaliści informatyczni projektują aplikacje systemu informatycznego polegając na analizie wymagań biznesu i organizacji. Dochodzenie do ekonomicznej i technicznej wykonalności proponowanej aplikacji. Rozwijanie i uczenie się jak używać wymaganego oprogramowania aby wprowadzić nowy system oraz ulepszać zachowanie wartości biznesu w systemie.

29 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)
Jeżeli brać pod uwagę potencjalną wiedzę pracownika w społeczeństwie globalnym, powinno się zdać sobie sprawę z etycznej odpowiedzialności stworzonej przez zastosowanie TI: Jakie użycie TI mogłoby być uważane za niestosowne lub szkodliwe dla ludzi indywidualnie lub społecznie? Jakie jest właściwe użycie zasobów informacji organizacji? Co zakłada bycie odpowiedzialnym użytkownikiem TI? Jak można się chronić przed przestępstwami i innymi zagrożeniami płynącymi z technologii informacyjnej? Etyczny wymiar SI jest zgodny z zapewnianiem, że TI i SI nie są używane w niewłaściwy sposób w stosunku do indywidualnych osób czy społeczności Głównym wyzwaniem dla globalnego e-społeczeństwa jest zarządzać jego e- zasobami z pożytkiem dla wszystkich członków społeczeństwa

30 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Role strategiczne SI obejmują używanie TI dla rozwoju produktów, usług oraz potencjału co daje firmie główną przewagę nad konkurencyjnymi siłami na rynku globalnym. To tworzy strategiczne systemy informatyczne   co wspiera konkurencyjność pozycji i strategii przedsięwzięć e-biznesowych. Zatem strategicznym SI może być każdy rodzaj systemu informatycznego ( MIS, DSS, itp.). Jest to pomocne organizacji w: Uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej Redukowaniu konkurencyjnych wad Osiąganiu celów strategicznych przedsiębiorstwa

31 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Firma może przetrwać i osiągać sukcesy w długim czasie, jeśli będzie sukcesywnie rozwijać strategie i konfrontować je z pięcioma siłami konkurencyjnymi co kształtuje strukturę konkurencji wewnątrz organizacji(patrz: następny slajd): Siła oddziaływania nabywców Siła oddziaływania dostawców Natężenie walki konkurencyjnej Groźba pojawienia się nowych produktów Groźba pojawienia się substytutów

32 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego(c.d.)

33 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Strategia Przywództwa Kosztowego (niskie koszty producenta) Przemiana producenta w producenta o niskich kosztach wyrobu produktów i wykonania usług Wynalezienie sposobu aby pomóc dostawcom i nabywcom zredukować ich koszty Wzrost kosztów konkurentów Zredukowanie kosztów produkcji (kontrola procesu)

34 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Strategia Zróżnicowania Rozwijające nowe drogi dla wyróżnienia form produktów oraz usług na tle konkurencji Redukujące Zróżnicowania przewagą konkurentów

35 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Strategie Innowacyjne Dają nowe możliwości w robieniu interesów Rozwój unikalnych produktów oraz usług Wynalezienie nowych możliwości dla lepszej obsługi klienta Skrócenie czasu wprowadzenia, sprzedaży Rozwój modelów nowej dystrybucji

36 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Strategie Wzrostu Rozszerzenie zdolności produkcyjnej Rozrost na rynku globalnym Poszerzenie gamy nowych produktów i usług Integrowanie powiązanych produktów i usług

37 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego (c.d.)
Strategie Sojuszu Poszerzenie twojej grupy wsparcia Nowe powiązania Fuzje, nabywanie, „wirtualne firmy” Marketingowe, produkcyjne lub dystrybucyjne porozumienia

38 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego (c.d.)
Inne Strategie Konkurencyjne Synchrozacja klientów i dostawców Budowanie wartości w stosunkach pomiędzy firmą a klientami/dostawcami Tworzenie zmiennych kosztów Extranet Firmowe aplikacje oprogramowania Podnoszenie barier wyjścia Polepszenie operacji lub promowanie innowacji Wpływ inwestowania w TI Pozwala biznesowi wykorzystać możliwości strategii

39 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego
Koncepcja Łańcucha Wartości traktuje firmy jako serie, łańcuch lub sieć działalności, która powiększa wartości produktów i usług Ulepszona koordynacja administracyjna Zapewnia pracownikom programy profesjonalnych szkoleń rozwojowych Wspólne projektowanie produktów i procesów Ulepszone procesy zaopatrzeniowe przez Extranet Wspieranie procesów marketingowych i sprzedażowych przez rozwój interaktywnych zdolności marketingu docelowego w internecie i na stronach WWW System przetwarzania zamówienia klienta

40 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego (c.d.)

41 Role strategiczne procesów i systemu informatycznego (c.d.)
Obraz na poprzednim slajdzie: Pokazuje przykłady jak i gdzie TI może być stosowana w podstawowych procesach biznesowych wykorzystując strukturę łańcucha wartości Podkreśla, iż współpraca internetowy systemów (workflow) może spowodować wzrost komunikacji i współpracy potrzebnej dla radykalnej poprawy koordynowania administracji oraz wspomagania obsługi

42 Strategiczne Wykorzystanie Informacji i Technologii Informacyjnej
Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać TI w sposób strategiczny lub tylko jako wspomaganie sprawności działania codziennych operacji. Jeśli kładłyby nacisk na biznes strategiczny wykorzystujący TI, ich zarządzanie odnosiłoby się do TI jako do: Głównego sposobu na konkurencyjne wyróżnienie Rozwijania koncentracji na kliencie.Wartość klienta Lepsza wartość Zrozumienie preferencji klienta Ścieżka trendów rynkowych Dostarczanie produktów oraz I o każdej porze i w każde miejsce Obsługa dopasowana do klienta i zorientowana na indywidualne potrzeby

43 Strategiczne Wykorzystanie Informacji i Technologii Informacyjnej
Jeden z najbardziej popularnych strategii konkurencyjnych obecnie to reorganizacja procesów biznesowych często nazywane prościej reinżynierią Podstawowe przemyślenie oraz radykalna przebudowa procesów biznesowych Łączenie innowacji i poprawa procesu Obecne jest ryzyko (patrz: następny slajd) Czynniki sukcesu Przeprojektowanie organizacyjne Przetworzenie zespołów i przypadek menedżerów Technologia informacyjna

44 Reorganizacja Procesów Biznesowych (c.d.)
Polepszenie biznesu Reorganizacja biznesu Definicja Dodatkowe ulepszenie istniejących procesów Radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych Cel Dowolny proces Procesy strategii biznesowych Główne Możliwości TI i uproszczenie pracy TI i przeprojektowanie organizacji Potencjalny Zwrot 10%-50% poprawy 10 zagięć poprawy Jakie Zmiany? Takie same prace, sprawiedliwie bardziej wydajne Duże cięcia pracy; nowe prace; przeprojektowanie głównej pracy Ryzyko Niepowodzenia i Poziom Zakłóceń Niskie Wysokie

45 Strategiczne Wykorzystanie Informacji i Technologii Informacyjnej
Sprawność jest to zdolność biznesu do prosperowania na niezwykle szybko zmieniającym się rynku globalnym. Strategie: Postrzeganie przez klienta produktów/usług jako rozwiązania spraw indywidualnych Współpracować z nabywcami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami (wraz z konkurentami) Dobrze prosperować w zmieniającym się i niepewnym środowisku wykorzystując elastyczne struktury organizacyjne Kłaść nacisk na ludzi oraz ludzką wiedzę


Pobierz ppt "Wykład 1. Rola informacji w procesie zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google