Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 9.Komunikacja społeczna oraz informacyjne społeczeństwo Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 9.Komunikacja społeczna oraz informacyjne społeczeństwo Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 9.Komunikacja społeczna oraz informacyjne społeczeństwo Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu

2 2 Przegląd Wykładu Komunikacja społeczna Społeczeństwo informacyjne Definicja Cechy charakterystyczne Cechy i funkcje Właściwości społeczeństwa informacyjnego Funkcje społeczeństwa informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego USA Japonia Europa Wieloaspektowość definicji społeczeństwa informacyjnego

3 3 Komunikacja społeczna – definicja Social communication is a field of study that primarily explores the ways information can be perceived, transmitted and understood, and the impact those ways will have on a society.informationsociety Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów.organizacjamipodmiotów Komunikacja społeczna jest ciasno połączona się z społeczeństwo informacyjne

4 4 Społeczeństwo informacyjne - definicja Społeczeństwo informacyjne – tym terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.społeczeństwo informacja Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P : przechowywanie, przesyłanie, przetwarzanie informacji Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych

5 5 Społeczeństwo informacyjne - definicja Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacjikomunikacji Teorie rozwoju społecznego przedstawiają społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego, po społeczeństwie przemysłowym Nazywane jest ono również społeczeństwem post nowoczesnym, ponowoczesnym lub poprzemysłowym.

6 6 Społeczeństwo informacyjne - cechy charakterystyczne Wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych: bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie bankowośćfinansetelekomunikacjainformatyka Gospodarka oparta na wiedzy. Gospodarkawiedzy Wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa. Wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie.alfabetyzmu Postępujący proces decentralizacji społeczeństwa. Renesans społeczności lokalnej. Urozmaicanie życia społecznego

7 7 Cechy i funkcje – właściwości społeczeństwa informacyjnego Wytwarzanie informacji – masowy charakter generowanych informacji, masowe zapotrzebowanie na informację i masowy sposób wykorzystywana informacji. Przechowywanie informacji – techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji. Przetwarzanie informacji – opracowywanie technologii i standardów umożliwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji. Przekazywanie informacji – przekazywanie informacji bez względu na czas i przestrzeń. Pobieranie informacji – możliwość odbierania informacji przez wszystkich zainteresowanych. Wykorzystywanie informacji – powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z internetu jako źródła informacji

8 8 Cechy i funkcje – funkcje społeczeństwa informacyjnego Edukacyjna – upowszechnienie wiedzy naukowej oraz uświadamianie znaczenia podnoszenia kwalifikacji. Komunikacyjna – Społeczeństwo informacyjne ma za zadanie stworzenie możliwości komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie całości społeczeństwa globalnego. Socjalizacyjna i aktywizująca – mobilizacja osób czasowo lub stale wyłączonych z możliwości swobodnego funkcjonowania społeczeństwa. Cechuje się także wykonywaniem zawodu bez konieczności wychodzenia z domu i aktywizacją niepełnosprawnych. Partycypacyjna – możliwość prowadzenia debat i głosowania w internecie. Organizatorska – tworzenie warunków konkurencyjności na rynku. Ochronna i kontrolna – stworzenie mechanizmów obrony obywateli i instytucji przed wirtualną przestępczością

9 9 Rozwój społeczeństwa informacyjnego pełną liberalizację rynku rozległą infrastrukturę telekomunikacyjną spójne i przejrzyste prawodawstwo nakłady finansowe na badania i rozwój nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów szeroki i tani dostęp do Internetu publiczny dostęp do informacji umiejętność wymiany danych bez względu na odległość wysoki odsetek zatrudnienia w usługach

10 10 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - USA W latach race ekspertów skupionych w Research and Development Corporation (RAND) w KaliforniiResearch and Development CorporationRAND RAND stała się z czasem zapleczem intelektualnym Pentagonu oraz komórką planowania społeczeństwa przyszłości Pentagonu Stworzenie sieci ARPA-NET w latach 1970 w celu wymiany I między cywilnych i wojskowych instytutach badawczychARPA-NET Projekt ten został uznany za początek internetu. Później rząd Stanów zjednoczonych stworzył teoretyczne i polityczne uzasadnienie realizowanych projektów. Przeforsowanie "swobodnego przepływu informacji" która była uzupełnieniem do doktryny "wolnego handlu" Moderatorem rewolucji komunikacyjnej było USA Organami sterującymi rozwojem amerykańskiego społeczeństwa informacyjnego są ośrodki akademickie.

11 11 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - Japonia 1972- stworzono plan mający doprowadzić do powstania nowego typu społeczeństwa oraz wdrożeniu przyjętych założeń Wyróżnia się cztery fazy dochodzenia do japońskiego społeczeństwa informacyjnego: I FAZA (1945-1970) – dominacja meganauki II FAZA (1955-1980) – okres organizacji i przedsiębiorstw III FAZA (1970-1990) – okres usług społecznych i społeczeństw IV FAZA (1980-2000) – okres prywatnych jednostek i istot ludzkich Działania japońskiego rządu stworzenie pierwszego społeczeństwa informacyjnego firm prywatnych – zaowocowały przyspieszeniem realizacji przyjętej strategii

12 12 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – Europa 1994 - Został opublikowany Raport Bangemanna Europa i Społeczeństwo Globalnej Informacji - 10 inicjatyw:Raport Bangemanna telepraca szkolenia na odległość sieci łączące uczelnie i jednostki badawcze usługi teleinformatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw zarządzanie ruchem drogowym kontrolę ruchu powietrznego sieci na użytek sektora zdrowia komputeryzację sektora zamówień publicznych transeuropejską sieć administracji publicznej infostradę dla obszarów miejskich

13 13 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - Europa 1996 została opublikowana zielona księga "living and working in Information Society 1999 projekt e - Europe – An information society for All Na szczycie w Sewilli został przyjęty plan eEurope 2005 Information Society for All: rozwinięcia usług elektronicznych (e-government, e- learning)e-governmente- learning wprowadzenia elektronicznej opieki zdrowia (e-health)e-health zapewnienia powszechnego dostępu do internetu W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy został przyjęty program European Information Society 2010 według którego TI są motorem trwałego wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego Europa chce obecnie stworzyć Globalne Społeczeństwo Informacyjne

14 14 Wieloaspektowość definicji społeczeństwa informacyjnego Kryterium identyfikacji - Techniczne Opis - decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny Kryterium identyfikacji - Ekonomiczne Opis - najważniejsze znaczenie dla jego dalszego rozwoju ma wiedza i informacja Kryterium identyfikacji - Zawodowe Opis - nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację pracy i produkcji Kryterium identyfikacji - Przestrzenne Opis - społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz do rozpoznania potrzeb swych obywateli Kryterium identyfikacji - Kulturowe Opis - kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną, a świat jest kreowany przez media

15 15 Bibliografia 1. Wikipedia-the Free Encyclopedia 2. Wikipedia - wolna encyklopedia 3. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003 4. Walczak, Marian (2004). Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym 5. www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html


Pobierz ppt "1 Wykład 9.Komunikacja społeczna oraz informacyjne społeczeństwo Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google