Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usuwanie zębów u dorosłych, powikłania miejscowe i ogólne. Seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usuwanie zębów u dorosłych, powikłania miejscowe i ogólne. Seminarium."— Zapis prezentacji:

1 Usuwanie zębów u dorosłych, powikłania miejscowe i ogólne. Seminarium.

2 Podział powikłań: Podział powikłań:

3 Wystąpienie powikłań należy brać pod uwagę praktycznie w trakcie każdego leczenia operacyjnego, a także po jego zakończeniu. Wystąpienie powikłań należy brać pod uwagę praktycznie w trakcie każdego leczenia operacyjnego, a także po jego zakończeniu. - powikłania dzielimy na: - ogólne, - ogólne, - miejscowe: - podczas zabiegu, - miejscowe: - podczas zabiegu, - po zabiegu: - wczesne - po zabiegu: - wczesne - późne - późne

4 Powikłania miejscowe – podczas zabiegu

5 1. Złamanie korony 1. Złamanie korony

6 - 2. Złamanie korzenia zęba - 2. Złamanie korzenia zęba - postępowanie: - postępowanie:

7 3. Zwichnięcie lub usunięcie zęba sąsiedniego 3. Zwichnięcie lub usunięcie zęba sąsiedniego

8 5. Usunięcie zawiązka zęba stałego. 5. Usunięcie zawiązka zęba stałego.

9 6. Złamanie korony zęba sąsiedniego. 6. Złamanie korony zęba sąsiedniego.

10 7. Uszkodzenie zęba przeciwwstawnego 7. Uszkodzenie zęba przeciwwstawnego

11 8. Złamanie narzędzia. 8. Złamanie narzędzia.

12 9. Uraz tkanek miękkich: 9. Uraz tkanek miękkich:

13 - ucisk - ucisk - rozerwanie - rozerwanie - zmiażdżenie - zmiażdżenie - oparzenie - oparzenie - wbicie ostrza dźwigni w błonę śluzową wyrostka zębodołowego, policzka, wargi, podniebienia, nasady języka, dna jamy ustnej - wbicie ostrza dźwigni w błonę śluzową wyrostka zębodołowego, policzka, wargi, podniebienia, nasady języka, dna jamy ustnej

14 10. Wtłoczenie korzenia zęba do okolicznych tkanek lub przestrzeni anatomicznych: 10. Wtłoczenie korzenia zęba do okolicznych tkanek lub przestrzeni anatomicznych:

15 11. Przepchnięcie korzenia do kanału żuchwowego: 11. Przepchnięcie korzenia do kanału żuchwowego:

16 12. Uszkodzenie nerwów: 12. Uszkodzenie nerwów:

17 10. Wtłoczenie korzenia zęba do okolicznych tkanek lub przestrzeni anatomicznych (zatoka szczękowa, torbiel, błona śluzowa policzka, podniebienia, dno jamy ustnej) 10. Wtłoczenie korzenia zęba do okolicznych tkanek lub przestrzeni anatomicznych (zatoka szczękowa, torbiel, błona śluzowa policzka, podniebienia, dno jamy ustnej) 11. Przepchnięcie korzenia do kanału żuchwowego (przy usuwaniu przedtrzonowców i trzonowców w żuchwie) 11. Przepchnięcie korzenia do kanału żuchwowego (przy usuwaniu przedtrzonowców i trzonowców w żuchwie) 12. Uszkodzenie nerwów – zwłaszcza językowego 12. Uszkodzenie nerwów – zwłaszcza językowego i zębodołowego dolnego i zębodołowego dolnego

18 13. Złamanie kości: 13. Złamanie kości:

19 14. Zwichnięcie doprzednie żuchwy: 14. Zwichnięcie doprzednie żuchwy:

20 13. Złamanie kości: 13. Złamanie kości: - a) blaszki kostnej wyrostka zębodołowego - a) blaszki kostnej wyrostka zębodołowego - b) przegrody międzykorzeniowej - b) przegrody międzykorzeniowej - c) odłamanie guza szczęki – częściowe - c) odłamanie guza szczęki – częściowe -całkowite -całkowite - d) złamanie żuchwy - d) złamanie żuchwy 14. Zwichnięcie doprzednie żuchwy 14. Zwichnięcie doprzednie żuchwy

21 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe –przyczyny: 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe –przyczyny:

22 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe (comunicatio oro-alveolo maxillaris) 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe (comunicatio oro-alveolo maxillaris) PRZYCZYNY: PRZYCZYNY: - a) anatomiczne (nisko schodzący zachyłek zębodołowy), - b) chorobowe ( zapalenie zatoki szczękowej, zmiany okołowierzchołkowe, guz, torbiel), - c) jatrogenne, - d) urazy (złamanie szczęki, guza szczęki),

23 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe – objawy: 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe – objawy:

24 OBJAWY: OBJAWY: - przechodzenie powietrza i płynów z jamy ustnej do nosa, - przechodzenie powietrza i płynów z jamy ustnej do nosa, - krwawienie z nosa, - krwawienie z nosa, - wpadnięcie dźwigni czy łyżeczki zębodołowej do zatoki, - wpadnięcie dźwigni czy łyżeczki zębodołowej do zatoki, - wyciek treści ropnej przez zębodół (przy zapaleniu zatoki), - wyciek treści ropnej przez zębodół (przy zapaleniu zatoki), - wyciek płynu torbieli (w przypadku torbieli tkwiącej w świetle zatoki), - wyciek płynu torbieli (w przypadku torbieli tkwiącej w świetle zatoki),

25 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe – leczenie zachowawcze: 15. Połączenie ustno-zębodołowe-zatokowe – leczenie zachowawcze:

26 Po stwierdzeniu komunikacji z zatoką szczękową mogą zaistnieć następujące sytuacje: Po stwierdzeniu komunikacji z zatoką szczękową mogą zaistnieć następujące sytuacje: - 1 -ząb usunięty w całości, zatoka bez zmian chorobowych – konieczne natychmiastowe zamknięcie połączenia (leczenie zachowawcze - 1 -ząb usunięty w całości, zatoka bez zmian chorobowych – konieczne natychmiastowe zamknięcie połączenia (leczenie zachowawcze lub chirurgiczne) lub chirurgiczne) - 2-korzeń zęba wtłoczony do światła zatoki, zatoka bez zmian chorobowych – podjąć próbę usunięcia korzenia przez zębodół z zamknięciem połączenia - 2-korzeń zęba wtłoczony do światła zatoki, zatoka bez zmian chorobowych – podjąć próbę usunięcia korzenia przez zębodół z zamknięciem połączenia -3 –ząb usunięty lub korzeń wtłoczony, ale zatoka zmieniona chorobowo – konieczny zabieg metodą Caldwell-Luca -3 –ząb usunięty lub korzeń wtłoczony, ale zatoka zmieniona chorobowo – konieczny zabieg metodą Caldwell-Luca

27 Ocena stanu zatoki: Ocena stanu zatoki:

28 Stan zatoki ocenia się na podstawie: Stan zatoki ocenia się na podstawie: - danych z wywiadu, - danych z wywiadu, - wyglądu popłuczyn z użyciem nadmanganianu potasu, - wyglądu popłuczyn z użyciem nadmanganianu potasu, - rtg.-zatok, rtg. wewnątrzustne przylegające (lokalizacja korzenia), - rtg.-zatok, rtg. wewnątrzustne przylegające (lokalizacja korzenia), - radiowizjografia, - radiowizjografia, - USG, wziernikowanie, - USG, wziernikowanie,

29 Metody zamknięcia połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową.

30 1. metoda Zangego. 1. metoda Zangego.

31 2. metoda Wassmunda. 2. metoda Wassmunda.

32 3. modyfikacja Borusiewicza. 3. modyfikacja Borusiewicza.

33 1. metoda Zangego (obniżenie ścian zębodołu i zeszycie nad zębodołem), 1. metoda Zangego (obniżenie ścian zębodołu i zeszycie nad zębodołem), 2. metoda Wassmunda (wytworzenie płata trapezowatego, przecięcie okostnej na wysokości sklepienia przedsionka, zeszycie na styk z tkankami dziąsła podniebiennego), 2. metoda Wassmunda (wytworzenie płata trapezowatego, przecięcie okostnej na wysokości sklepienia przedsionka, zeszycie na styk z tkankami dziąsła podniebiennego), 3. modyfikacja Borusiewicza ( skośne ścięcie nabłonka od strony podniebienia, płat przedsionkowy przyszywa się zakładając go od góry), 3. modyfikacja Borusiewicza ( skośne ścięcie nabłonka od strony podniebienia, płat przedsionkowy przyszywa się zakładając go od góry),

34 4. modyfikacja Paweli. 4. modyfikacja Paweli.

35 4. modyfikacja prof. Paweli: 4. modyfikacja prof. Paweli: -a) -uformowanie płata przedsionkowego w sposób typowy, w sposób typowy, - b) - skośne ścięcie nabłonka na jego wolnym brzegu, - c) -odpreparowanie płata od strony podniebienia, - d) -wsunięcie płata przedsionkowego do wytworzonej kieszonki, e) -założenie szwów materacowych, e) -założenie szwów materacowych,

36 5. Operacja zatoki szczękowej metodą 5. Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca. Caldwell-Luca.

37 5. Operacja zatoki szczękowej metodą 5. Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca Caldwell-Luca - wskazana przy zapaleniu przewlekłym, - wskazana przy zapaleniu przewlekłym, - wejście do zatoki przez fossa canina, - wejście do zatoki przez fossa canina, - usunięcie zmienionej chorobowo wyściółki zatoki, - usunięcie zmienionej chorobowo wyściółki zatoki, - jeśli istnieje przetoka zatokowo ustna, wskazane jest utworzenie płata trapezowatego, - jeśli istnieje przetoka zatokowo ustna, wskazane jest utworzenie płata trapezowatego, - utworzenie szerokiego połączenia zatoki z jamą nosową w dolny przewodzie nosowym, w celu swobodnego drenażu, - utworzenie szerokiego połączenia zatoki z jamą nosową w dolny przewodzie nosowym, w celu swobodnego drenażu,

38 Powstanie komunikacji ustno- zatokowej jest możliwe bez winy lekarza. Poważnym błędem jest nierozpoznanie tego powikłania i brak właściwego zaopatrzenia !

39 16. Przedostanie się ciała obcego do górnych dróg oddechowych. 16. Przedostanie się ciała obcego do górnych dróg oddechowych.

40 - ciało obce w krtani – powoduje jej obronny skurcz, zazwyczaj przy silnym odruchu kaszlowym pacjent wydala ciało obce, - ciało obce w krtani – powoduje jej obronny skurcz, zazwyczaj przy silnym odruchu kaszlowym pacjent wydala ciało obce, - jeśli tak się nie stanie następuje wdech i ciało obce wpada do tchawicy i oskrzela, co powoduje kaszel napadową duszność, świszczący oddech, czasami ból za mostkiem, - jeśli tak się nie stanie następuje wdech i ciało obce wpada do tchawicy i oskrzela, co powoduje kaszel napadową duszność, świszczący oddech, czasami ból za mostkiem,

41 ALGORYTM POSTĘPOWANIA ALGORYTM POSTĘPOWANIA - Natychmiastowe przerwanie zabiegu. - Natychmiastowe przerwanie zabiegu. - Usunięcie z jamy ustnej wszelkich innych ciał obcych. - Usunięcie z jamy ustnej wszelkich innych ciał obcych. - Próba usunięcia ciała obcego. - Próba usunięcia ciała obcego.

42 - jeśli pacjent przyjmowany był pozycji leżącej – nie zmieniać pozycji na siedzącą, - jeśli pacjent przyjmowany był pozycji leżącej – nie zmieniać pozycji na siedzącą, - ułożyć chorego na boku, z głową poniżej fotela stomatologicznego, uderzyć w okolicę międzyłopatkową, zastosować ssak, - ułożyć chorego na boku, z głową poniżej fotela stomatologicznego, uderzyć w okolicę międzyłopatkową, zastosować ssak,

43 - w przypadku przedostania się ciała obcego u pacjenta przyjmowanego w pozycji siedzącej – głowę obniżyć do poziomu kolan i energicznie uderzać w okolicę międzyłopatkową, - w przypadku przedostania się ciała obcego u pacjenta przyjmowanego w pozycji siedzącej – głowę obniżyć do poziomu kolan i energicznie uderzać w okolicę międzyłopatkową, - wykonać manewr Heimlicha (uciskanie powłok brzusznych w kierunku przepony, co powoduje wzrost ciśnienia tłoczni brzusznej), - wykonać manewr Heimlicha (uciskanie powłok brzusznych w kierunku przepony, co powoduje wzrost ciśnienia tłoczni brzusznej),

44 Odzyskanie ciała obcego Odzyskanie ciała obcego Konsultacja z lekarzem specjalistą Konsultacja z lekarzem specjalistą

45 Nieodzyskanie ciała obcego Nieodzyskanie ciała obcego Wezwanie pomocy specjalistycznej. Wezwanie pomocy specjalistycznej. Opieka nad pacjentem do czasu przybycia specjalisty. Opieka nad pacjentem do czasu przybycia specjalisty. Próba usunięcia ciała obcego przez wyspecjalizowany zespół (techniki inwazyjne – konikotomia, tracheotomia) Próba usunięcia ciała obcego przez wyspecjalizowany zespół (techniki inwazyjne – konikotomia, tracheotomia)

46 - Aspiracja jakichkolwiek ciał obcych do dróg oddechowych jest stanem naglącym i wymagającym natychmiastowej interwencji. - Aspiracja jakichkolwiek ciał obcych do dróg oddechowych jest stanem naglącym i wymagającym natychmiastowej interwencji. - Całkowita niedrożność dróg oddechowych prowadzić może do śmierci pacjenta. - Całkowita niedrożność dróg oddechowych prowadzić może do śmierci pacjenta. - Prócz stanu bezpośredniego zagrożenia życia w wyniku aspiracji ciała obcego mogą pojawić się inne groźne powikłania jak: zapalenie płuc, niedodma, ropnie płuc. - Prócz stanu bezpośredniego zagrożenia życia w wyniku aspiracji ciała obcego mogą pojawić się inne groźne powikłania jak: zapalenie płuc, niedodma, ropnie płuc.

47 17. Przedostanie się ciała obcego do przewodu pokarmowego. 17. Przedostanie się ciała obcego do przewodu pokarmowego.

48 - około 80 – 90% połkniętych ciał obcych przechodzi przez przewód pokarmowy nie powodując powikłań - około 80 – 90% połkniętych ciał obcych przechodzi przez przewód pokarmowy nie powodując powikłań - w pozostałych przypadkach mogą pojawić się groźne komplikacje takie jak: rozdarcie przełyku, martwica ściany przełyku, odma śródpiersiowa, porforacja przewodu pokarmowego, ropień wewnątrzotrzewnowy czy zapalenie otrzewnej - w pozostałych przypadkach mogą pojawić się groźne komplikacje takie jak: rozdarcie przełyku, martwica ściany przełyku, odma śródpiersiowa, porforacja przewodu pokarmowego, ropień wewnątrzotrzewnowy czy zapalenie otrzewnej

49 Postępowanie: Postępowanie: - przerwać zabieg, - przerwać zabieg, - podjąć próbę usunięcia, - podjąć próbę usunięcia, - w razie niepowodzenia skorzystać - w razie niepowodzenia skorzystać z pomocy specjalistycznej, z pomocy specjalistycznej,

50 - ciało obce w przełyku – uczucie dyskomfortu, pełności przełyku, - ciało obce w przełyku – uczucie dyskomfortu, pełności przełyku, - ciało obce w gardle: trudności w przełykaniu, uczucie pieczenia, nudności, wymioty - ciało obce w gardle: trudności w przełykaniu, uczucie pieczenia, nudności, wymioty - ciało obce w klatce piersiowej: ściskający ból, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, - ciało obce w klatce piersiowej: ściskający ból, świszczący oddech, trudności w oddychaniu,

51 Powikłania po usunięciu zęba.

52 Mogą wystąpić na tle zmian miejscowych w ranie poekstrakcyjnej lub schorzeń ogólnych. Mogą wystąpić na tle zmian miejscowych w ranie poekstrakcyjnej lub schorzeń ogólnych.

53 1)-ból poekstrakcyjny (dolor post extractionem): 1)-ból poekstrakcyjny (dolor post extractionem):

54 2)- ciało obce w zębodole: 2)- ciało obce w zębodole:

55 . 1)-ból poekstrakcyjny (dolor post extractionem): 1)-ból poekstrakcyjny (dolor post extractionem): - niewłaściwe zaopatrzenie zębodołu, - niewłaściwe zaopatrzenie zębodołu, - pozostawione zmiany, - pozostawione zmiany, -ostre brzegi kostne, -ostre brzegi kostne, 2)- ciało obce w zębodole: 2)- ciało obce w zębodole: – zębodół nie goi się, wypełniony jest bujającą ziarniną, – zębodół nie goi się, wypełniony jest bujającą ziarniną, ciała obce jak i martwaki usuwa się z zębodołu wraz ciała obce jak i martwaki usuwa się z zębodołu wraz z ziarniną, z ziarniną,

56 3)-szczękościsk (trismus): 3)-szczękościsk (trismus):

57 – typowe powikłanie po usunięciu zębów trzonowych, sąsiadujących z mięśniem żwaczem i skrzydłowymi (odruchowy przykurcz lub zakażenie), – typowe powikłanie po usunięciu zębów trzonowych, sąsiadujących z mięśniem żwaczem i skrzydłowymi (odruchowy przykurcz lub zakażenie), Leczenie: Leczenie: - naświetlanie lampą Sollux, mechanoterapia, Mydocalm, - naświetlanie lampą Sollux, mechanoterapia, Mydocalm, - w razie zakażenia wskazane leczenie p/zapalne i p/bakteryjne, - w razie zakażenia wskazane leczenie p/zapalne i p/bakteryjne,

58 4)-suche, bolesne(!), zapalenie zębodołu (alveolitis sicca dolorosa!): 4)-suche, bolesne(!), zapalenie zębodołu (alveolitis sicca dolorosa!):

59 - powstaje na skutek: - powstaje na skutek: - braku skrzepu w zębodole, - braku skrzepu w zębodole, - wypłukania skrzepu, - wypłukania skrzepu, - zbyt drastycznego łyżeczkowania po ekstrakcji, - zbyt drastycznego łyżeczkowania po ekstrakcji, - chorób ogólnych: - chorób ogólnych: – cukrzyca, awitaminozy (B, C, D i K), – cukrzyca, awitaminozy (B, C, D i K), miażdżyca, miażdżyca,

60 Objawy: Objawy: - bardzo silny ból, o charakterze neuralgicznym, - bardzo silny ból, o charakterze neuralgicznym, - otoczenie zębodołu niezmienione zapalnie, - otoczenie zębodołu niezmienione zapalnie, - dno i ściany zębodołu bardzo wrażliwe na dotyk, - dno i ściany zębodołu bardzo wrażliwe na dotyk, - wnętrze zębodołu wypełnione szarobrunatnymi, cuchnącymi masami, - wnętrze zębodołu wypełnione szarobrunatnymi, cuchnącymi masami,

61 Leczenie: Leczenie: - delikatnie usunąć zalegające masy, - delikatnie usunąć zalegające masy, - nie łyżeczkować zębodołu!!!!!!! - nie łyżeczkować zębodołu!!!!!!! - codziennie przepłukiwać ciepłym 3% roztworem dwuwęglanu sodu, - codziennie przepłukiwać ciepłym 3% roztworem dwuwęglanu sodu, - metronidazol, - metronidazol, - do zębodołu zakładać Apernyl, Nipas, Solcoseryl, - do zębodołu zakładać Apernyl, Nipas, Solcoseryl, - laseroterapia, - laseroterapia, - leczenie trwa od 1 do 2 tygodni - leczenie trwa od 1 do 2 tygodni

62 5.- ropne zapalenie zębodołu (alveolitis purulenta) 5.- ropne zapalenie zębodołu (alveolitis purulenta)

63 - jest to ograniczone zapalenie kości - jest to ograniczone zapalenie kości - przyczyny – miejscowe - przyczyny – miejscowe - ogólne - ogólne - objawy – jak w ASD - objawy – jak w ASD - leczenie – jak w ASD - leczenie – jak w ASD - przy zapaleniu węzłów chłonnych wskazane podawanie niesterydowych leków p/zapalnych - przy zapaleniu węzłów chłonnych wskazane podawanie niesterydowych leków p/zapalnych

64 6.- powikłania zapalne 6.- powikłania zapalne

65 – mogą być wynikiem wprowadzenia infekcji do zębodołu podczas ekstrakcji lub zaostrzenia istniejącego wcześniej stanu zapalnego, – mogą być wynikiem wprowadzenia infekcji do zębodołu podczas ekstrakcji lub zaostrzenia istniejącego wcześniej stanu zapalnego, - mogą rozwijać się w bezpośrednim sąsiedztwie zębodołu lub w sąsiednich tkankach: - mogą rozwijać się w bezpośrednim sąsiedztwie zębodołu lub w sąsiednich tkankach: - naciek zapalny, - naciek zapalny, - ropień, - ropień, - ropowica, - ropowica, - zapalenie kości, - zapalenie kości, - posocznica, - posocznica,

66 7.- krwawienie po usunięciu zęba – etiologia – przyczyny miejscowe: 7.- krwawienie po usunięciu zęba – etiologia – przyczyny miejscowe:

67 Etiologia: Etiologia: - przyczyny miejscowe: - przyczyny miejscowe: - uszkodzenie śluzówki i naczyń krwionośnych, - uszkodzenie śluzówki i naczyń krwionośnych, - pozostawiona w zębodole ziarnina, - pozostawiona w zębodole ziarnina, - krwawienie atoniczne (po ustąpieniu działania środków obkurczających naczynia), - krwawienie atoniczne (po ustąpieniu działania środków obkurczających naczynia), - anomalie rozwojowe naczyń krwionośnych (przetoka tętniczo-żylna, naczyniak), - anomalie rozwojowe naczyń krwionośnych (przetoka tętniczo-żylna, naczyniak), - torbiel krwotoczna, - torbiel krwotoczna,

68 7.- krwawienie po usunięciu zęba – etiologia – przyczyny ogólne: 7.- krwawienie po usunięciu zęba – etiologia – przyczyny ogólne:

69 Przyczyny ogólne: Przyczyny ogólne: - skazy krwotoczne - osoczowe - skazy krwotoczne - osoczowe - płytkowe - płytkowe - naczyniowe - naczyniowe - choroby wątroby - choroby wątroby - nadciśnienie - nadciśnienie - miażdżyca - miażdżyca - cukrzyca - cukrzyca - miesiączka - miesiączka

70 Źródło krwawienia: Źródło krwawienia:

71 Czas wystąpienia: Czas wystąpienia:

72 Źródło krwawienia: Źródło krwawienia: - żylne - żylne - tętnicze - tętnicze - miąższowe - miąższowe - z tkanek miękkich i z kości - z tkanek miękkich i z kości Czas wystąpienia: Czas wystąpienia: - wczesne - do 24 godzin - wczesne - do 24 godzin - późne – kilka dni po zabiegu (np. w hemofilii A - późne – kilka dni po zabiegu (np. w hemofilii A w 5 lub 6 dobie) w 5 lub 6 dobie)

73 Leczenie krwawień – miejscowe. Leczenie krwawień – miejscowe.

74 - stwierdzenie źródła krwawienia, - stwierdzenie źródła krwawienia, - ucisk, - ucisk, - zimny okład, - zimny okład, - podwiązania lub podkłucie naczynia, - podwiązania lub podkłucie naczynia, - zmiażdżenie kości w miejscu krwawienia, - zmiażdżenie kości w miejscu krwawienia,

75 - tamponada zębodołu + trombina, - tamponada zębodołu + trombina, - płytka obturująca, - płytka obturująca, - spongostan, - spongostan, - cyklonamina, - cyklonamina, - zeszycie zębodołu (z wyjątkiem hemofilii A) - zeszycie zębodołu (z wyjątkiem hemofilii A)

76 W przypadku niepowodzenia leczenia miejscowego i przy podejrzeniu przyczyny ogólnej – niezwłocznie przewieść chorego do ośrodka specjalistycznego.

77 Powikłania ogólne.

78 1.Omdlenie (syncope) 1.Omdlenie (syncope)

79 - nagła, krótkotrwała utrata przytomności, - nagła, krótkotrwała utrata przytomności, - na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu, - na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu, - reakcja układu nerwowo-wegetatywnego na bodziec psychiczny, - reakcja układu nerwowo-wegetatywnego na bodziec psychiczny,

80 - zblednięcie powłok, osłabienie, nudności, poty, - zblednięcie powłok, osłabienie, nudności, poty, - tętno zwolnione, słabo napięte, - tętno zwolnione, słabo napięte, - spadek ciśnienia tętniczego krwi, - spadek ciśnienia tętniczego krwi, - ułożyć chorego poziomo, podać tlen - ułożyć chorego poziomo, podać tlen

81 2. Zapaść (collapsus) 2. Zapaść (collapsus)

82 - ostra niewydolność krążenia pochodzenia naczyniowego, - ostra niewydolność krążenia pochodzenia naczyniowego, - zmniejszenie stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego, - zmniejszenie stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego, - tętno słabo napięte, nitkowate, przyspieszone, - tętno słabo napięte, nitkowate, przyspieszone, - obniżenie ciśnienia tętniczego - obniżenie ciśnienia tętniczego

83 - zblednięcie i ochłodzenie powłok, - zblednięcie i ochłodzenie powłok, - spłycenie oddechów, - spłycenie oddechów, - położyć chorego, zabezpieczyć wkłucie do żyły, - położyć chorego, zabezpieczyć wkłucie do żyły, - podać np. dextran lub sól fizjologiczną, - podać np. dextran lub sól fizjologiczną, - wezwać karetkę - wezwać karetkę

84 3. Atak dusznicy bolesnej ( angina pectoris) 3. Atak dusznicy bolesnej ( angina pectoris)

85 - silny, piekący ból w okolicy za mostkowej, - silny, piekący ból w okolicy za mostkowej, - chorego ułożyć jak przy omdleniu, - chorego ułożyć jak przy omdleniu, - podać tabletkę nitrogliceryny pod język, - podać tabletkę nitrogliceryny pod język, - przy dłużej trwającym bólu, konieczna interwencja lekarza internisty, - przy dłużej trwającym bólu, konieczna interwencja lekarza internisty,

86 4. Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) 4. Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii)

87 - silny, piekący ból za mostkiem, - silny, piekący ból za mostkiem, - promieniujący do szyi, lewej ręki lub nadbrzusza, - promieniujący do szyi, lewej ręki lub nadbrzusza, - towarzyszy uczucie strachu, - towarzyszy uczucie strachu, - ból nie przechodzi po nitroglicerynie, - ból nie przechodzi po nitroglicerynie, - konieczna natychmiastowa interwencja kardiologiczna, - konieczna natychmiastowa interwencja kardiologiczna,

88 5.Atak częstoskurczu napadowego 5.Atak częstoskurczu napadowego (tachycardia paroxysmalis) (tachycardia paroxysmalis)

89 5.Atak częstoskurczu napadowego 5.Atak częstoskurczu napadowego (tachycardia paroxysmalis) (tachycardia paroxysmalis) - nagłe zastąpienie rytmu zatokowego, szybkim rytmem pozazatokowym (ok.180 –220/min., - nagłe zastąpienie rytmu zatokowego, szybkim rytmem pozazatokowym (ok.180 –220/min., - szybkie kołatanie serca, niepokój, zasłabnięcie, - szybkie kołatanie serca, niepokój, zasłabnięcie, - może wystąpić u osób zdrowych, młodych, nadpobudliwych, z nadczynnością tarczycy, wadą mitralną, - może wystąpić u osób zdrowych, młodych, nadpobudliwych, z nadczynnością tarczycy, wadą mitralną, - wskazana interwencja kardiologiczna - wskazana interwencja kardiologiczna

90 6.Atak dychawicy oskrzelowej 6.Atak dychawicy oskrzelowej (astma bronchiale) (astma bronchiale)

91 6.Atak dychawicy oskrzelowej 6.Atak dychawicy oskrzelowej (astma bronchiale) (astma bronchiale) - silna duszność - silna duszność - niepokój - niepokój - pozostawić chorego w pozycji siedzącej - pozostawić chorego w pozycji siedzącej - podać tlen - podać tlen - salbutamol lub bezotec w aerozolu - salbutamol lub bezotec w aerozolu - hydrokortizon i.v. - hydrokortizon i.v. - relanium - relanium

92 7.Atak padaczki (epilepsja) 7.Atak padaczki (epilepsja)

93 - nagła utrata przytomności, - nagła utrata przytomności, - napad drgawek i skurczów tonicznych mięśni, - napad drgawek i skurczów tonicznych mięśni, - usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, - usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej,

94 - zabezpieczyć chorego przed możliwością mechanicznych obrażeń głowy, - zabezpieczyć chorego przed możliwością mechanicznych obrażeń głowy, - zapobiec przygryzieniu języka, - zapobiec przygryzieniu języka, - napad powinien minąć sam, - napad powinien minąć sam, - jeśli przedłuża się, podać relanium, - jeśli przedłuża się, podać relanium,

95 Granice zabiegów ambulatoryjnych Rodzaj i zakres zabiegu, jako kryteria dopuszczalności jego wykonania w trybie ambulatoryjnym jest uzależniona od: Rodzaj i zakres zabiegu, jako kryteria dopuszczalności jego wykonania w trybie ambulatoryjnym jest uzależniona od: - doświadczenia operatora - doświadczenia operatora - warunków lokalowych - warunków lokalowych - wyposażenia gabinetu - wyposażenia gabinetu - wyszkolenia personelu - wyszkolenia personelu - obciążeń indywidualnych pacjenta - obciążeń indywidualnych pacjenta


Pobierz ppt "Usuwanie zębów u dorosłych, powikłania miejscowe i ogólne. Seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google