Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER IWONA ZABOROWSKA Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER IWONA ZABOROWSKA Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej."— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER IWONA ZABOROWSKA Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej

2 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Zmiany w szkolnictwie wyższym otwartość uczelni większa liczba studentów wzrost liczby absolwentów wzrost liczby absolwentów większa konkurencja na rynku pracy większa konkurencja na rynku pracy

3 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Twórcy pierwszego Biura Karier w Polsce

4 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Kolejno powstały… AGROKADRA – Warszawa Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza –PoznańAGROKADRA – Warszawa Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza –Poznań Biuro Karier Politechniki KrakowskiejBiuro Karier Politechniki Krakowskiej Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki WrocławskiejBiuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej Biuro Karier UMCS w LublinieBiuro Karier UMCS w Lublinie Biuro Karier – Politechniki ŚląskiejBiuro Karier – Politechniki Śląskiej Biuro Karier – Politechniki ŚwiętokrzyskiejBiuro Karier – Politechniki Świętokrzyskiej

5 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Biura Karier w Polsce - geneza Rola firm międzynarodowych duże akcje rekrutacyjne w latach 90-tych – grupa docelowa studenci i absolwenciRola firm międzynarodowych duże akcje rekrutacyjne w latach 90-tych – grupa docelowa studenci i absolwenci Projekty europejskie: TEMPUS, Expand, LeonardoProjekty europejskie: TEMPUS, Expand, Leonardo Sukces projektów pilotowychSukces projektów pilotowych Współpraca z Krajowym Urzędem PracyWspółpraca z Krajowym Urzędem Pracy Uświadomiona potrzeba - rankingiUświadomiona potrzeba - rankingi i zapał pracowników…i zapał pracowników…

6 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Dyplom wyższej uczelni nie jest gwarancją zrobienia kariery

7 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Czego oczekuje STUDENT? PORADYPORADY INFORMACJIINFORMACJI WIEDZY WIEDZY

8 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Cel Biura Karier Pomóc studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, która odpowiadałaby ich kwalifikacjom i aspiracjom

9 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Ogólnopolska Sieć Biur Karier 100 Biur Karier100 Biur Karier Zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Biur KarierZrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier

10 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Ogólnopolska Sieć Biur Karier - standardy Prowadzenie działań w obszarach doradztwa/informacji/szkoleń/badańProwadzenie działań w obszarach doradztwa/informacji/szkoleń/badań Stabilność organizacyjna i finansowaStabilność organizacyjna i finansowa –Pracownicy etatowi –Budżet –Własne pomieszczenia Wola wymiany informacji i wspólnych działańWola wymiany informacji i wspólnych działań Wspólne publikacjeWspólne publikacje

11 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Główne kierunki działalności Sieci Biur Karier Prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla przyszłych absolwentów Udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy i informacji o możliwościach zatrudnienia Organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami

12 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Główne kierunki działalności Sieci Biur Karier Prowadzenie indywidualnych i grupowego doradztwa zawodowego Umożliwienie korzystania z doradztwa kadrowego i preselekcji studentów Promocja firm w kraju i za granicą

13 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP statystyka

14 Białostocka Sieć Biur Karier BIAŁOSTOCKA SIEĆ BIUR KARIER – listopad 2000 wzmocnić potencjał Biur Karier działających przy podlaskich uczelniachwzmocnić potencjał Biur Karier działających przy podlaskich uczelniach lepiej i skuteczniej pomagać wszystkim studentomlepiej i skuteczniej pomagać wszystkim studentom i absolwentom podlaskich uczelni i absolwentom podlaskich uczelni w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy

15 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Białostocka Sieć Biur Karier Wyższa Szkoła Administracji PublicznejWyższa Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet w BiałymstokuUniwersytet w Białymstoku Politechnika BiałostockaPolitechnika Białostocka Wyższa Szkoła EkonomicznaWyższa Szkoła Ekonomiczna Wyższa Szkoła Finansów i ZarządzaniaWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

16 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Płaszczyzny współpracy Biura Karier STUDENT Biuro Karier UCZELNIA P PRACODAWCA

17 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej Celem jest pomoc studentom i absolwentom: w aktywnym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy w aktywnym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy w wyborze drogi rozwoju zawodowego, która odpowiadałaby ich aspiracjom i kwalifikacjom i zdolnościom.w wyborze drogi rozwoju zawodowego, która odpowiadałaby ich aspiracjom i kwalifikacjom i zdolnościom.

18 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Jak pomagamy studentom…? Prowadzimy bieżący katalog ofert pracyProwadzimy bieżący katalog ofert pracy Bazę danych studentów i absolwentów poszukujących pracyBazę danych studentów i absolwentów poszukujących pracy Indywidualne rozmowy doradczeIndywidualne rozmowy doradcze Grupowe poradnictwo zawodoweGrupowe poradnictwo zawodowe Spotkania z pracodawcami na uczelniSpotkania z pracodawcami na uczelni

19 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Jak pomagamy studentom…? Informacje o możliwościach odbycia i staży w firmach regionalnych i ogólnopolskichInformacje o możliwościach odbycia i staży w firmach regionalnych i ogólnopolskich Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia Targi PracyTargi Pracy

20 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Usługi dla pracodawców Bieżący katalog ofert pracyBieżący katalog ofert pracy Bank danych studentów i absolwentówBank danych studentów i absolwentów Prowadzenie preselekcjiProwadzenie preselekcji Prezentacje firm na uczelniPrezentacje firm na uczelni Targi PracyTargi Pracy Organizacja praktyk studenckich i staży zawodowychOrganizacja praktyk studenckich i staży zawodowych

21 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Działalność Biura Karier WSAP Cykl warsztatów pod hasłem: PIĘĆ KROKÓW ABSOLWENTA Akademickie Dni Pracy – wiosenne targi pracy Studia i co dalej…? – jesienne spotkania z pracodawcą Wykłady otwarte na róne tematy, np. sytuacja na rynku pracy, zawody schyłkowych, zawody przyszłości, o Wolontariacie Projekty z MGiP: Teczka Absolwenta i Recepta na bezradność, Wypracuj swoją szansę Projekty przedakcesyjne i strukturalne wspierające osoby bezrobotne w naszym regionie – obecnie realizujemy PHARE 2002 3 projekty oraz od 1.IV – ZPORR działanie 2.4

22 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Działalność Biura Karier WSAP Pomoc w napisaniu C.V i listu motywacyjnego Spotkania z doradcą zawodowym Konsultacje z psychologiem Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i testów assesment center Spotkania z pracodawcami

23 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Warsztaty Biuro Karier WSAP prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu: aktywnego szukania pracy, planowania ścieżki kariery zawodowej, pisania dokumentów aplikacyjnych, ABC przedsiębiorczości, negocjacji autoprezentacji

24 Działalność Biura Karier WSAP Współpraca z Centrum Wolontariatu w Białymstoku Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów WSAP Wspólnie z BFKK założyciel Regionalnego Porozumienia na Rzecz Rozwju Poradnictwa Zawodowego oraz wszelkie działania, które pomagają naszym studentom i absolwentom w efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy

25 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Ogólnopolska Sieć Biur Karier - liczby

26 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Rok 2004/2005 400 osób objęliśmy poradnictwem zawodowym realizowanym podczas sesji grupowych i indywidualnym400 osób objęliśmy poradnictwem zawodowym realizowanym podczas sesji grupowych i indywidualnym 140 osobom zorganizowaliśmy szkolenia zawodowe140 osobom zorganizowaliśmy szkolenia zawodowe Prawie 200 osób wysłaliśmy na staże zawodowe (bezpłatne) oraz 61 absolwentów na staże refundowane przez urząd pracyPrawie 200 osób wysłaliśmy na staże zawodowe (bezpłatne) oraz 61 absolwentów na staże refundowane przez urząd pracy Pozyskaliśmy 157 ofert pracy w roku 2004, obecnie mamy już 64Pozyskaliśmy 157 ofert pracy w roku 2004, obecnie mamy już 64 90 osób wysłaliśmy do prac dorywczych90 osób wysłaliśmy do prac dorywczych

27 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP PORADNICTWO ZAWODOWE Oparte na koncepcji dopasowania – koncepcja ParsonsaOparte na koncepcji dopasowania – koncepcja Parsonsa Kolejne kroki to:Kolejne kroki to: Zapoznanie klienta z jego możliwościami i predyspozycjami – poznanie siebie Informacja na temat zawodów i rynku pracy – poznanie zawodu Doradca pomaga klientowi w wyborze zawodu – dopasowanie zawodu

28 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP PORADNICTWO KARIERY AktywizująceAktywizujące Przygotowujące klienta do różnorodnych wymagań rynku pracyPrzygotowujące klienta do różnorodnych wymagań rynku pracy Przystosowanie do zmian, do nowego myślenia, podejmowania decyzji a przede wszystkim do odpowiedzialności za swój losPrzystosowanie do zmian, do nowego myślenia, podejmowania decyzji a przede wszystkim do odpowiedzialności za swój los Realizowane jest w 3 obszarachRealizowane jest w 3 obszarach poznawczym, wychowawczym i szkoleniowym

29 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP OBSZAR POZNAWCZY Cele - poznanie siebie, rynku pracy, zawodów, prawa pracyCele - poznanie siebie, rynku pracy, zawodów, prawa pracy Metody pracy – diagnoza predyspozycji, (tesy, badania), informacja o zawodach, rynku pracy, wykłady, spotkaniaMetody pracy – diagnoza predyspozycji, (tesy, badania), informacja o zawodach, rynku pracy, wykłady, spotkania

30 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP OBSZAR WYCHOWACZY Cele to wykształcenie postaw zwiększających zdolności adaptacyjne klienta - być przedsiębiorczym, być zmotywowanym, przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzjeCele to wykształcenie postaw zwiększających zdolności adaptacyjne klienta - być przedsiębiorczym, być zmotywowanym, przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Metody to aktywizacja ww. postaw, czyli angażowanie klientów do działań, do różnych form współpracyMetody to aktywizacja ww. postaw, czyli angażowanie klientów do działań, do różnych form współpracy

31 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP OBSZAR SZKOLENIOWY Cel to wykształcenie podstawowych umiejętności adaptacyjnych niezbędnych na współczesnym rynku pracy – samoocena, autoprezentacja, asertywność, negocjacje, umiejętność podejmowania decyzji, sztuka argumentowania, dyskusji i wiele innychCel to wykształcenie podstawowych umiejętności adaptacyjnych niezbędnych na współczesnym rynku pracy – samoocena, autoprezentacja, asertywność, negocjacje, umiejętność podejmowania decyzji, sztuka argumentowania, dyskusji i wiele innych Metody pracy – zajęcia warsztatowe i praktyczneMetody pracy – zajęcia warsztatowe i praktyczne

32 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Działanie realizowane w poradnictwie kariery Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowymIndywidualne spotkanie z doradcą zawodowym Wstępne poradnictwo zawodoweWstępne poradnictwo zawodowe Rozmowy doradczeRozmowy doradcze Szkolenia zawodoweSzkolenia zawodowe Warsztaty umiejętnościWarsztaty umiejętności Staże zawodoweStaże zawodowe

33 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

34 PORANICTWO KARIERY PORADNICTWO INDYWIDUALNE PORADNICTWO GRUPOWE SZKOLENIA ZAWODOWE STAŻE ZAWODOWE

35 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP Biuro Karier WSAP www.wsap.edu.pl/biurokarier kariera@wsap.man.bialystok.pl Ul. Dojlidy Fabryczne 26 Tel. 732-12-93, wew.116 Tel./fax. 732-26-09, wew.116


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER IWONA ZABOROWSKA Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google