Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
PROKURATURA APELACYJNA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ Sprawa Ap.II Ds 42 / 07

2 DANE O BIEGU SPRAWY ŚLEDZTWO PROWADZONE JEST OD MAJA 2005r. – POCZĄTKOWO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ, A NASTĘPNIE W PROKURATURZE APELACYJNEJ WE WROCŁAWIU, W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM D/W Z KORUPCJĄ KWP WE WROCŁAWIU I WYDZIAŁEM D/W Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KWP W OPOLU. W SIERPNIU 2007r. DO ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA WYŁĄCZONO MATERIAŁ DOWODOWY DOTYCZĄCY ZDARZEŃ KORUPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MECZAMI PIŁKARSKIMI KLUBU „ARKA GDYNIA”, STANOWIĄCY PODSTAWĘ DO SKIEROWANIA NINIEJSZEGO AKTU OSKARŻENIA.

3 ZAKRES PODMIOTOWY W TOKU ŚLEDZTWA ZARZUTY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW PRZEDSTAWIONO JUŻ 98 OSOBOM. ŁĄCZNIE ZARZUCONO IM POPEŁNIENIE 649 PRZESTĘPSTW. WOBEC PODEJRZANYCH STOSOWANO CAŁY KATALOG ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TYMCZASOWE ARESZTOWANIA, PORĘCZENIA MAJĄTKOWE , DOZÓRY POLICJI , ZAKAZY OPUSZCZANIA KRAJU. ZAKRESEM PIERWSZEGO AKTU OSKARŻENIA OBJĘTO 34 OSOBY. 22 SPOŚRÓD NICH WYRAZIŁO W TOKU ŚLEDZTWA ZAMIAR DOBROWOLNEGO PODDANIA SIĘ KARZE, KTÓREJ WYSOKOŚĆ I WARUNKI UZGODNIONO Z PROKURATURĄ.

4 OSKARŻENI SĘDZIOWIE PIŁKARSCY I i II LIGI OBSERWATORZY Z RAMIENIA PZPN
B.CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SSA „ARKA GDYNIA” PRACOWNICY KLUBU „ARKA GDYNIA” INNE OSOBY – NIE ZWIĄZANE FORMALNIE Z ŻADNYM KLUBEM PIŁKARSKIM

5 ŁAPÓWKI W ZALEŻNOŚCI OD MECZU I JEGO RANGI, WYSOKOŚĆ ŁAPÓWEK PIENIĘŻNYCH DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW WAHAŁA SIĘ W GRANICACH OD KILKU DO KILKUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH. KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ SPRAWCÓW PRZYBIERAŁY POSTAĆ NIE TYLKO PIENIĘŻNĄ – JAKO ŁAPÓWKI ZAKWALIFIKOWANO NP. OBIETNICE WYSOKICH NOT DLA SKORUMPOWANYCH SĘDZIÓW. OSKARŻENI, KTÓRZY WYRAZILI ZAMIAR DOBROWOLNEGO PODDANIA SIĘ KARZE, ZOBOWIĄZALI SIĘ DO ZWROTU RÓWNOWARTOŚCI UZYSKANYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH.

6 ŹRÓDŁA ŁAPÓWEK WYKAZYWANIE MNIEJSZEJ ILOŚCI SPRZEDANYCH BILETÓW ANIŻELI MIAŁO TO W RZECZYWISTOŚCI MIEJSCE. FIKCYJNE DAROWIZNY BILETÓW ( W RZECZYWISTOŚCI SPRZEDAWANYCH ) INNYM OSOBOM. ŚRODKI UZYSKIWANE Z FIKCYJNIE ZAWYŻANYCH PREMII DLA ZAWODNIKÓW.

7 KWALIFIKACJA PRAWNA PODEJRZANYM ZARZUCONO POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW Z ART. 296 B KK , 258 KK I INNYCH. ZAKRESEM PRZEDSTAWIONYCH ZARZUTÓW MOŻNA BYŁO OBJĄĆ JEDYNIE ZDARZENIA, JAKIE MIAŁY MIEJSCE PO 1 LIPCA 2003r. Z TEJ PRZYCZYNY BEZKARNE POZOSTAJE KILKADZIESIĄT ZNANYCH PROWADZĄCYM ŚLEDZTWO ZDARZEŃ PRZESTĘPCZYCH, POLEGAJĄCYCH NA „USTAWIANIU” MECZÓW PIŁKARSKICH W ZAMIAN ZAKORZYŚCI MAJĄTKOWE I OSOBISTE , A ZAISTNIAŁYCH PRZED 1 LIPCA 2003r.

8 DOWODY WYJAŚNIENIA PODEJRZANYCH, ZEZNANIA ŚWIADKÓW, KONFRONTACJE,
ANALIZY POŁACZEŃ TELEFONICZNYCH ( BILLINGI ), W TYM ANALIZY CZASOPRZESTRZENNE DOKONYWANE NA PODSTAWIE DANYCH REJESTROWANYCH PRZEZ TELEFONICZNE STACJE PRZEKAŹNIKOWE (BTS), ANALIZA DOKUMENTACJI ZEBRANEJ W TOKU ŚLEDZTWA, W TYM SPRAWOZDAŃ SKŁADANYCH PRZEZ SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW PZPN.

9 DLACZEGO GRUPA PRZESTĘPCZA?
HIERARCHICZNA STRUKTURA, STAŁA WIĘŹ TOWARZYSKA LUB ORGANIZACYJNA, USTALONY PODZIAŁ RÓL, POWTARZALNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZESTĘPCZYCH WG USTALONEGO WCZEŚNIEJ I STALE DOSKONALONEGO SCHEMATU, SPECYFICZNY SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ CZŁONKÓW GRUPY, USANKCJONOWANE REGUŁY DZIAŁANIA, SOLIDARNOŚĆ I HERMETYCZNOŚĆ WEWNĄTRZGRUPOWA.

10 TELEFONY SYSTEM KOMUNIKOWANIA SIĘ ZA POMOCĄ TELEFONÓW NIEABONAMENTOWYCH JEDEN Z GŁÓWNYCH PODEJRZANYCH W CIĄGU ROKU UŻYŁ NIEMAL TRZYSTA KART PRE- PAIDOWYCH SEKWENCYJNOŚĆ POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH I WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ BEZPOŚREDNIO PRZED I PO MECZU ANALIZA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH POZWOLIŁA NA WERYFIKACJĘ DOTYCHCZAS ZEBRANYCH DOWODÓW

11 MODELOWY PRZYPADEK W SIEDZIBIE PZPN ZAPADA DECYZJA O WYZNACZENIU SĘDZIEGO I OBSERWATORA. OSOBY TE SĄ INFORMOWANE O WYDANEJ DECYZJI NA 48 GODZIN PRZED MECZEM , PRZY CZYM W ZAŁOŻENIU SĘDZIA NIE JEST INFORMOWANY O TOŻSAMOŚCI OBSERWATORA - I ODWROTNIE. WIODĄCY CZŁONEK GRUPY (POŚREDNIK) UZYSKUJE INFORMACJE O OBSADZIE DANEGO MECZU PIŁKARSKIEGO. Z INFORMACJĄ TĄ ZAPOZNAJE PRZEDSTAWICIELA KLUBU PIŁKARSKIEGO.

12 MODELOWY PRZYPADEK C.D. W KLUBIE ZAPADA DECYZJA O ZLECENIU „USTAWIENIA” MECZU PIŁKARSKIEGO W ZAMIAN ZA OKREŚLONE KORZYŚCI, KTÓRE PRZEDSTAWICIELE KLUBU GOTOWI SĄ WYASYGNOWAĆ. DECYZJA TA PRZEKAZYWANA JEST „POŚREDNIKOWI”, KTÓRY KONTAKTUJE SIĘ OSOBNO Z WYZNACZONYM SĘDZIĄ I OSOBNO Z OBSERWATOREM , PRZEKAZUJAC OFERTĘ „USTAWIENIA” MECZU. O PRZYJĘCIU OFERTY KORUPCYJNEJ INFORMOWANI SĄ DZIAŁACZE KLUBU. SĘDZIA I OBSERWATOR SĄ UPRZEDZANI O TYM, IŻ SKONTAKTUJĄ SIĘ Z NIMI PRZEDSTAWICIELE KLUBU.

13 MODELOWY PRZYPADEK C.D. W TELEFONICZNEJ ROZMOWIE DZIAŁACZE USTALAJĄ Z SĘDZIĄ I OBSERWATOREM FORMĘ I WYSOKOŚĆ ŁAPÓWKI, ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEKAZANIA. ODBYWA SIĘ MECZ. W PRZYPADKU SPOTKAŃ GRANYCH „U SIEBIE” KORZYŚCI MAJĄTKOWE PRZEKAZYWANE SĄ ZARAZ PO MECZU. W PRZYPADKU MECZÓW WYJAZDOWYCH, ŁAPÓWKI WRĘCZANE SĄ POZA STADIONEM – W UMÓWIONYCH MIEJSCACH ( STACJE BENZYNOWE, RESTAURACJE) LUB DOSTARCZANE POŚREDNIKOWI – KTÓRY Z KOLEI PRZEKAZUJE JE SĘDZIEMU I OBSERWATOROWI .

14 MODELOWY PRZYPADEK C.D. SĘDZIA PRZYJMUJE ŁAPÓWKĘ W ZAMIAN ZA NIEUCZCIWE DECYZJE NA BOISKU, NATOMIAST OBSERWATOR – ZA „OCHRONĘ” SĘDZIEGO I ZAPEWNIENIE MU POCZUCIA BEZKARNOŚCI ZA PODEJMOWANE DECYZJE. PO MECZU PILKARSKIM SĘDZIA I OBSERWATOR SPORZĄDZAJĄ SPRAWOZDANIA Z ZAWODÓW. OBSERWATOR WYSTAWIA OCENĘ PRACY SĘDZIEGO. OCENA TA W ISTOTNYM STOPNIU WARUNKUJE PRZEBIEG DALSZEJ KARIERY SĘDZIEGO, CO JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PROCESU UZALEŻNIANIA SĘDZIÓW OD OBSERWATORÓW.

15 KONIEC PREZENTACJI


Pobierz ppt "WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google