Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Czym jest samorząd uczniowski? Samorząd Uczniowski jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Czym jest samorząd uczniowski? Samorząd Uczniowski jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2 Czym jest samorząd uczniowski? Samorząd Uczniowski jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy stajemy się jej absolwentami.

3 Samorząd uczniowski jest organem szkoły działającym na rzecz uczniów. Jest niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Ściśle współpracuje z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i z Samorządami Klasowymi. Ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły. Czym jest samorząd uczniowski?

4 Rola samorządu uczniowskiego Poprzez swoje działanie wywierają wpływ i współdecydują o sprawach dotyczących życia szkoły. Prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, ocena pracy nauczyciela, średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub też rezygnacja z niego.

5 Samorząd jako organizacja demokratyczna Samorząd uczniowski powinien być organizacją demokratyczną. Powołanie go w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Uczniowie w wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady ich wybierania są ustalone w regulaminie samorządu, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

6 Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów. Dzięki pracy samorządu uczniowskiego wydawana jest gazetka szkolna, organizowane są zawody sportowe, akcje charytatywne, konkursy, dodatkowe zajęcia, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki. Czym zajmuje się samorząd uczniowski?

7 Samorz ą d uczniowski jest dla uczniów… czyli dla NAS.

8 W samorz ą dzie to uczniowie… dzia ł aj ą dla uczniów.

9 To MY podejmujemy decyzje.

10 To w ł a ś nie MY decydujemy o tym… co chcemy zrobi ć … i co chcemy zmieni ć.

11 Źródło: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UBFWdYZ4kCEJ:https://www.edutuba.pl/files/dokument/2850/Prezentacja%2520multimedialna.ppt+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UBFWdYZ4kCEJ:https://www.edutuba.pl/files/dokument/2850/Prezentacja%2520multimedialna.ppt+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl


Pobierz ppt "SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Czym jest samorząd uczniowski? Samorząd Uczniowski jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google