Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD UCZNIOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2 Czym jest samorząd uczniowski?
Samorząd Uczniowski jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy stajemy się jej absolwentami.

3 Czym jest samorząd uczniowski?
Samorząd uczniowski jest organem szkoły działającym na rzecz uczniów. Jest niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Ściśle współpracuje z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i z Samorządami Klasowymi. Ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

4 Rola samorządu uczniowskiego
Poprzez swoje działanie wywierają wpływ i współdecydują o sprawach dotyczących życia szkoły. Prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, ocena pracy nauczyciela, średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub też rezygnacja z niego.

5 Samorząd jako organizacja demokratyczna
Samorząd uczniowski powinien być organizacją demokratyczną. Powołanie go w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Uczniowie w wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady ich wybierania są ustalone w regulaminie samorządu, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

6 Czym zajmuje się samorząd uczniowski?
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów. Dzięki pracy samorządu uczniowskiego wydawana jest gazetka szkolna, organizowane są zawody sportowe, akcje charytatywne, konkursy, dodatkowe zajęcia, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki.

7 Samorząd uczniowski jest dla uczniów…
czyli dla NAS.

8 W samorządzie to uczniowie…
działają dla uczniów.

9 To MY podejmujemy decyzje.

10 To właśnie MY decydujemy o tym…
co chcemy zrobić… i co chcemy zmienić.

11 Źródło: http://webcache. googleusercontent. com/search


Pobierz ppt "SAMORZĄD UCZNIOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google