Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, Zachodniopomorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, Zachodniopomorskie."— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia

2 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

3 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl P odstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011 / 2012: W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego w klasach I–III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie, wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 2) w zakresie kontroli: c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

4 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Prawne podstawy Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) każdy nauczyciel może dokonać wyboru podręcznika według własnego uznania i oceny. Nauczyciele sami podejmują decyzję o wyborze podręcznika. Powinni podać do wiadomości dyrektora placówki informację dotyczącą wyboru podręcznika, w takim terminie, aby dyrektor mógł do dnia 15 czerwca podać do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

5 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Nauczyciele Nauczyciel podający dyrektorowi informację o wybranym podręczniku musi również podać numer dopuszczenia tegoż podręcznika, który jest w wykazie na stronie MEN-u, w zakładce PODRĘCZNIKI DOPUSZCZONE. Natomiast inne pomoce dydaktyczne, niebędące częścią podręcznika, np. karty pracy, zeszyty ćwiczeń, nie podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego, zatem decyzja o korzystaniu z nich i wybór odpowiednich należy do nauczyciela. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

6 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Inne ważne zasady, o których powinni pamiętać nauczyciele każdego etapu nauczania, to : zgodność układu treści w podręczniku z układem treści oraz metodami, ćwiczeniami i technikami wskazanymi w programie, podręcznik, który wybiera nauczyciel, dla uczniów rozpoczynających naukę zgodnie z wymaganiami nowej podstawy, powinien być umieszczony w wykazie podręczników, na stronie MEN-u i posiadać nowy numer dopuszczenia: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodr eczniki/ www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodr eczniki/ Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

7 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Strona MEN-u Nauczyciel nie może wybrać dla uczniów podręcznika, który funkcjonował dla starej podstawy programowej na stronie MEN-u również przy większości pozycji podręcznikowych zostały umieszczone tzw. opisy serii, które obowiązkowo każdy wydawca musiał złożyć na ręce rzeczoznawcy, aby zobrazować układ treści nauczania i koncepcję w cyklu kształcenia, podręcznik, który wybiera nauczyciel, może mieć formę elektroniczną i zgodnie z nowym rozporządzeniem jest możliwe wprowadzenie tzw. e-podręcznika do użytku w szkole, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

8 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Warto wspomnieć, że również w przedszkolach oraz grupach rocznego przygotowania przedszkolnego, które zastąpiło tzw. zerówki, nie funkcjonuje już podręcznik wspomagający i w sensie prawnym, nauczyciele pracujący z dziećmi na tym etapie edukacji, muszą posiłkować się innymi narzędziami pracy, o których jest mowa również w komentarzu do podstawy programowej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

9 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Obowiązki: Zmiany w treści podstawy programowej oraz rozporządzenie o dopuszczaniu programów i podręczników nakładają na każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, a w przypadku programów nauczania, również dyrektora przedszkola, nowe obowiązki. Obowiązki te wiążą się czasem z koniecznością napisania programów własnych: zwanych kiedyś autorskimi, bądź też dokonaniem zmian w programach, które przygotowują dla nauczycieli wydawnictwa edukacyjne w ramach swojej oferty. W każdym przypadku, bez względu na autorytet autora, który dany program pisał, i zaufanie, jakim nauczyciel darzy wydawnictwo, ważne jest, aby miał świadomość własnej odpowiedzialności za program, który złoży do dyrektora swojej placówki, wnioskując o dopuszczenie i gwarantując w ten sposób swoimi kwalifikacjami, zgodność tego programu z wymogami prawa. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

10 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Jak rozwiązać problem w sytuacji, gdy zajęcia np. wychowania fizycznego w klasie 1 szkoły podstawowej będzie prowadził nauczyciel specjalista tegoż przedmiotu? Każdy program nauczyciele mogą napisać w zespole, szczególnie w tych przypadkach, w których mamy do czynienia z blokiem przedmiotowym, bądź I etapem edukacyjnym, gdzie specyfika etapu wyjątkowo sprzyja współpracy w tym zakresie. Nauczyciel specjalista, który będzie prowadził np. zajęcia z wf w klasach I–III szkoły podstawowej może opracować program własny, bądź skorzystać z propozycji programu, jaką będzie miał nauczyciel klasy 1 i wraz z nim złożyć wniosek o dopuszczenie programu. W każdym z ww. przypadków priorytetem jest wymóg podstawy programowej i dostosowanie programu do sytuacji potrzeb uczniów. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

11 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Podręczniki testowe Zgodnie z art. 22 a Ustawy o systemie oświaty nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Ten zapis jednoznacznie określa, że nauczyciel nie może wybrać podręcznika, który nie został dopuszczony do użytku szkolnego. Od 1 września 2009 r. obowiązują nowe podręczniki uwzględniające nową podstawę programową. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

12 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Możliwe jest wykorzystywanie tzw. formy testowej podręcznika jako materiału pomocniczego, podlegającego ocenie uczniów i nauczycieli, którzy zdecydowali się na tego typu współpracę. Mogą to być np. karty pracy. Należy jednak podkreślić, że testowany podręcznik nie może być podręcznikiem podanym w wykazie podręczników przeznaczonych do użytku w danej szkole. Funkcjonować będzie jedynie w formie pomocniczej i jest wewnętrzną sprawą danego nauczyciela, który rozbudowuje w ten sposób repertuar narzędzi pomocniczych. MEN odstąpił nawet od zalecania pomocy dydaktycznych, ponieważ to nauczyciel odpowiada za efekty i jego zadaniem jest wybrać takie narzędzia aby te efekty zostały osiągnięte. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

13 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Recenzje podręczników Niektóre wydawnictwa zaczęły również informować nauczycieli o treści recenzji, jakie uzyskały ich podręczniki w procesie dopuszczania. Warto jednak oczekiwać nie tylko fragmentów tych recenzji, ale pełnej informacji, która pozwoli zapoznać się ze wszystkimi elementami oceny. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl

14 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

15 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach

16 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku

17 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wymienionych w rozporządzeniu w jedenastu punktach:

18 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach § 2. 1. 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6)z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

19 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Szkoła wskazuje potrzeby uczniów klas I–III przeprowadza diagnozę (ocena wielospecjalistyczna) wszystkich uczniów klas I–III. Tworzy zespoły i dobiera rodzaj zajęć do potrzeb uczniów. Na podstawie rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące, zatwierdzone programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. Zespół monitoruje realizację programów oraz dokonuje okresowej oceny skuteczność podejmowanych oddziaływań (w jaki sposób? jakimi narzędziami? jak dokumentować?). CO POWINNI ZROBIĆ NAUCZYCIELE?

20 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Zadania zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- -pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2)określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

21 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 6) opracowuje plan działań wspierających.

22 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl § 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji. W jakiej formie udzielana jest pomoc?

23 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Ile osób na jakich zajęciach? 15 8 5 4 10

24 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia? § 27.2. Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą: a)orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, b)potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1; 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

25 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia? zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno- -pedagogicznej; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

26 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

27 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

28 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1)posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, 2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

29 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

30 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

31 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

32 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 11. 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III szkoły podstawowej polega na: -podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, -podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym, -ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, - ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

33 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

34 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Określa dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego.

35 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

36 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Pojęcie zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana klasą" uczestniczy w lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

37 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: –2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; –1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

38 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. 2011 w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą.

39 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r. 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 3. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

40 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 3. 2. Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. § 3. 3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

41 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

42 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

43 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 18. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: –dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki, –organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

44 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 18.2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: –temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; –wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

45 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno- -wychowawczych organ prowadzący szkołę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów, którym zawieszono zajęcia. Opiekę tę zapewnialiby pracownicy szkoły, w której zawieszono zajęcia, w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo.

46 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

47 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

48 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

49 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2011 r. Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 grudnia 2011 r. Ferie zimowe: 16–29 stycznia 2012 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia 2012 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 29 czerwca 2012 r.

50 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

51 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Formy wspierania nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012 Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe. Warsztaty metodyczne.

52 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Dyżury i konsultacje W środy ZCDN pracuje do godz.17.00 i do dyspozycji nauczycieli są konsultanci i eksperci przedmiotowi. W poniedziałki, wtorki, środy dyżur pełni doradca edukacji wczesnoszkolnej ODN w ZCE.

53 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Formy doskonalenia realizowane w ramach grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Oferta edukacyjna ZCDN-u – granty

54 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl Oferta szkoleniowa ODN-u Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane sposoby stymulacji aktywności plastycznej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Twórcza aktywność matematyczna. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy ucznia w klasach młodszych.

55 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl SPRAWY BIEŻĄCE 3 września 2011 szkolenie dla nauczycieli klas trzecich, którzy zostali zakwalifikowani do V edycji przedsięwzięcia Od grosika do złotówki. (SP 3, SP 16, SP 46, SP 47, SP 53, SP 64, CKS) W roku szkolnym 2011/2012 odbywać się będą cztery spotkania w ramach Klubu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej. Publikacja Profesor serduszko – klasy I–III i IV–VI – adres do scenariuszy www.dbajoserce.pl

56 Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, iwona_r_doradca@wp.pl Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 091 43-50-640, mtwardowska@zcdn.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Iwona Rybeńska Maria Twardowska


Pobierz ppt "Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel. 091 442-09-44, Zachodniopomorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google