Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Pamięci Architektura Systemów Komputerowych mgr inż. Michał Misiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Pamięci Architektura Systemów Komputerowych mgr inż. Michał Misiak."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Pamięci Architektura Systemów Komputerowych mgr inż. Michał Misiak

2 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Hierarchia pamięci Nośniki wymienne Zasoby sieciowe System plikówPamięć wirtualna Pamięć operacyjna Pamięć podręczna Rejestr szybkość pamięci rozmiar pamięci Pamięci Półprzewodnikowe Pamięci dyskowe

3 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Pamięci półprzewodnikowe Rodzaj pamięci będącej cyfrowym układem przechowującej dane w postaci binarnej Pamięć Read-WriteNieulotna pamięć (Read-Write) Pamięć Read-Only Random Access Non-Random Access MROM ROM EPROM, UV-EPROM EEPROM, OTPROM FLASH Nieprogramowalne SRAM DRAM FIFO LIFO Shift Reg CAM Programowalne

4 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Dekodery Słowo 0 Słowo 1 Słowo N Komórka pamięci Słowo x N S1S1 S2S2 S3S3 SNSN Słowo 0 Słowo 1 Słowo N Komórka pamięci S1S1 S2S2 S3S3 SNSN Decoder A0A0 A1A1 ANAN M-Bitów K = log 2 N Input - Output Redukcja ilości sygnałów sterujących do K Duża liczba sygnałów sterujących.

5 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Macierzowa architektura Słowo 0 Słowo 1 Komórka pamięci Decoder wiersza A0A0 A1A1 ANAN M-Bitów K = log 2 N Decoder kolumny wzmacniacz Wybrane słowo o pozycji (Ax, Ax) A0A0 A1A1 Input - Output

6 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Parametry użytkowe Pojemność Przepływność Koszt na jeden bit Ziarnistość – minimalna ilość pamięci, o którą można rozszerzyć Czas dostępu – czas potrzebny na zapis/odczyt Czas cyklu - najmniejszy czas pomiędzy akacją zapisu/odczytu Organizacja zewnętrzna – liczba bitów w kości x liczba kości w module x liczba adresów w kości x liczba modułów

7 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Organizacja zewnętrzna fizyczna pamięci półprzewodnikowych Układ scalony ModułPamięć Układ scalony = liczba bitów x liczba adresów Moduł = liczba bitów w układzie x liczba układów Moduł = pojemność modułu x liczba modułów

8 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Pamięci nieulotne Zachowują zawartość po wyłączeniu zasilania. W pamięciach ulotnych czas zapisu informacji jest dłuższy od czasu odczytu. MROM, ROM (Mask Programmable Read Only Memmory) – pamięć zapisywana podczas wytworzenia PROM (Programmable Read Only Memmory) – jednokrotne programowanie po przez przepalenie połączeń wewnętrznych UV-EPROM, EPROM (erasable programmable read only memmory) - wielokrotne programowanie. Umieszczony zostaje ładunek w bramce tranzystora. Kasowanie z użyciem UV OTPROM (one time programmable read only memory) – programowanie jednokrotne. Układ pamięci UV-EPROM w taniej obudowie. EEPROM (electrically erasable programmable read only memory) – zmiana struktury po przez sygnał elektryczny FLASH – rodzaj pamięci EEPROM umożliwiający zapis/kasowanie wielu komórek jednocześnie

9 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Pamięci o dostępie swobodnym Pamięci RAM (random access memory) tracą zawartość po wyłączeniu zasilania. Czasy zapisu i odczytu są jednakowe. Technologie: pamięci statyczne (SRAM) szybsze niż dynamiczne większy koszt na jeden bit (potrzeba 6 tranzystorów oraz połączenia między nimi, bazuje na przerzutniku) stosowane do konstrukcji pamięci podręcznych pamięci dynamiczne (DRAM) mniejszy koszt na jeden bit (bazuje na pojemnościach pasożytniczych) wymagają odświeżania stosowane do konstrukcji pamięci głównych komputerów niski pobór mocy

10 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Rodzaje pamięci o dostępie swobodnym Konieczność przygotowania rozwiązań współpracujących z szybkimi procesorami ze względu na szybkość pamięci DRAM FPM DRAM (fast page mode DRAM), EDO DRAM (extended data out DRAM) SDRAM (synchronous DRAM) VRAM (video RAM) DDR RAM (double data rate DRAM), DDR2 Rambus DRAM

11 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Odczyt pamięci dynamicznej Źródło: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/arch/akmem.pdf

12 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Fast Page Mode Czas dostępu ok. 60-70 ns Dane przesyłane jako seria 5-3-3-3 Odczyt rozpoczyna się od wybrania strony po przez sygnał RAS i odpowiedniej kolumny po przez sygnał CAS Źródło: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/arch/akmem.pdf

13 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 EDO – Extended Data Out Stosowane w pamięciach graficznych Zmniejszenie liczby cykli oczekiwania podczas operacji sekwencyjnego odczytu Przesyłanie danych w serii 5-2-2-2 Rozpoczęcie wyznaczania następnego adresu w momencie, gdy dane są odczytywane Źródło: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/arch/akmem.pdf

14 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Tryb pakietowy Rozwinięcie pamięci EDO jest BEDO Burst Extended Data Output Zmiana sposobu w jaki dane są przesyłane po wyznaczeniu adresu Kontroler odwołuje się do pierwszej komórki, a pozostałe bity przesyłane są samoczynnie przez układ logiki Cykl pracy 5-1-1-1 Skrócenie odstępu pomiędzy zboczami sygnału CAS oraz opóźnienia pomiędzy sygnałem RAS i CAS W czasie przysłania ostatniego bita danych wysterowywany jest kolejny adres

15 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Synchroniczne DRAM Możliwość pracy zgodnie z taktem zegara systemowego Możliwość współpracy z magistralą systemową przy prędkości nawet 100MHz Zastosowanie synchronicznego przesyłania danych zgodnych z zegarem Możliwość pracy w trybie BURST: kontrola prędkości transferu danych oraz eliminacja cykli oczekiwania

16 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 SIMM vs DIMM Pamięci montowane są w tzw. modułach ze względu na konieczność rozbudowy komputerów Znane moduły SIMM (Singel In Line Memory Module) – oznacza sposób organizowania kości pamięci Szerokość danych wynosi 32 bity Konieczność łączenia SIMM w pary w przypadku magistrali 64 bit Moduł DIMM (Dual In Line Memory Module) Szerokość danych wynosi 64 bity DIMM SIMM

17 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Pamięci podręczne tzw. cache Szybkość wykonywania programu zależy od czasu dostępu do pamięci operacyjnej. Możliwość budowy małych drogich, ale szybkich układów pamięci Wyposażenie procesora w szybką pamięć, ale i mniejszą pamięć podręczną Brak zgodności szybkości pracy pamięci operacyjnej z procesorem Lokalność odwołań do pamięci: Czasowa – jeśli obiekt był żądany to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie żądany ponownie Przestrzenna – jeśli obiekt był żądany to będą żądane obiekty prawdopodobnie wokół niego

18 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Rodzaje odwzorowania adresów pamięci Bezpośredni, 1-skojarzeniowy Sekwencyjno-skojarzeniowy, skojarzeniowy (n>1) Skojarzeniowy, w pełni skojarzeniowy, asocjacyjny Przy odwzorowaniu innym niż bezpośrednie wykorzystywane są algorytmy zastępowania: LRU (least recently used, najdawniej ostatnio używany) FIFO (first in first out, pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi) LFU (least frequently used, najrzadziej używany)

19 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Poziomy pamięci cache Odwoływanie do kolejnych poziomów pamięci w przypadku braku danych. Przepisanie danych do niższych poziomów w celu dostępności w kolejnych wołaniach Podział na oddzielny blok dla danych i kodu (np. dla L1) L1 (level 1) zintegrowana z procesorem - umieszczona wewnątrz jego struktury. mała, ale dane dla procesora szybko dostępne L2 (level 2) umieszczona w jednej obudowie układu scalonego mikroprocesora lub na wspólnej płytce hybrydowej np. Pentium II. L3 (level 3) umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie procesora np. ITANIUM.

20 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Budowa pamięci cache Pamięć cache składa się z linijek, w których przechowywane są informacje pobrane z RAM – najmniejsza pobrana porcja danych znaczniki MESI linijki Katalog 1 Katalog 2 znaczniki MESI linijki LRU 2022561

21 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Budowa adresu Podział adresu przez układy logiczne: Znacznik (20 bitów) – porównywany ze znacznikiem w katalogu cache. Okreslanie, czy dane potrzebne dla procesora są w linijce cache (określanie trafienia). Wiersz (7 bitów) - która pozycja (indeks) w katalogu 1 i katalogu 2 może odwzorowywać potrzebne dane. Słowo (3 bity) pozwala na określenie, które z ośmiu 32-bitowych słów przechowywanych w linijce zawiera dane potrzebne procesorowi. Bajt (2 bity) określa, który bajt w 32- bitowym słowie jest aktualnie potrzebny mikroprocesorowi.

22 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Uzgadnianie zawartości pamięci wyższego poziomu z pamięcią podręczną Sposób uzgadniania zgodności danych w przypadku zajścia zmian w pamięci cache lub pamięci RAM Zapis jednoczesny (wirte through) – zapis wykonywany jest zarówno do pamięci jak i do cache. Proces musi monitorować zapis do pamięci RAM przez każdy inny układ. Zapis opóźniony (copy/wirte back) – aktualizacja wyłączenie pamięci podręcznej. Układ cache ustawia odpowiednie statusy (MESI). Aktualizacja na żądanie. Zapis inclusive Zapis exlusive

23 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Algorytm zapewniania zgodności MESI MSI MOSI MOESI M – modified – ważna kopia bloku, który został zmodyfikowany O – owned – właściciel bloku, ponosi całkowitą odpowiedzialność za odowłania do niego E – exclusive – posiada ważną kopię bloku, który nie został zmodyfikowany S – shared – wszyscy mają kopię tego bloku I – invalid – blok z nieważnymi

24 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Zmiany wielkości komórki

25 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Pamięci masowe Pamięć zewnętrzna – dłuższy czas dostępu i większa pojemność niż RAM Urządzenie wejścia/wyjścia – brak instrukcji sterujących bezpośrednio przez procesor zawartością pamięci tak jak dla RAM Operowanie na blokach, sektorach, a nie bitach Stosowane technologie: Magnetyczne: dyskowe (dyski twarde, dyskietki), taśmy Optyczne: Compact Disc, Digital Video, Blueray Disc, High Definition DVD Magneto-optyczne Półprzewodnikowe pamięci flash

26 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Dysk twardy (hard disc drive) Pojemność od kliku MB do kilku TB Wykorzystany w budowie nośnik magnetyczny Parametry dysku: pojemność, szybkość transmisji, czas dostępu, szybkość obrotowa, MTBF

27 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Budowa HDD Wirujący zespół talerzy wykonany ze stopu aluminium pokrytych nośnikiem magnetycznym (kilku mikrometrów) Głowice elektromagnetyczne – odpychane aerodynamicznie podczas obrotu talerza Struktura w postaci cylindrów, na których ustawiana jest głowica. Dane znajdują się na tzw. ścieżkach. Ścieżka podzielona jest na sektory (przerwa, identyfikacja, synchronizacja, nr ścieżki, nr sektora, korekcja błędów, przerwa, dane, przerwa) Głowica ustawiana za pomocą cewki – elektromagnetycznie z szybkością nawet 1 ms Zapis realizowany przez antenę przesyłającą strumień elektromagnetyczny Czas dostępu: czas do przesunięcia głowicy, znalezienie odpowiedniej ścieżki, czas przesłania danych

28 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Dyski optyczne Zapis i odczyt wykonywany za pomocą lasera W dyskach ROM zapis informacji po przez wykonywanie za pomocą matrycy zagłębień (pit – fragmenty tłumiące) w stosunku do powierzchni (land – fragmenty odbijające) Wykorzystanie zjawiska zmiany własności optycznych w wyniku naświetlenia laserem o zmiennej mocy promieniowania Moc lasera przy zapisie większa niż przy odczycie Zapis po przez: tłoczenie, wypalanie laserem barwnika, zmiana postaci nośnika (krystaliczna, amorficzna)

29 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Technologie dysków optycznych Nowe technologie były uzależnione od możliwości lasera tj. długości fali CD – 780 nm DVD – 650 nm BD i HD DVD – 405 nm Stosowanie jednej spiralnej ścieżki z danymi. Wyjątek DVD-RAM, które posiadają strukturę zbliżoną do dysków twardych. Spiralna ścieżka zwiększa gęstość zapisu kosztem czasu dostępu

30 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Dysk DVD Standard zapisu na nośniku optycznym podobnym do CD-ROM o większej gęstości zapisu Laser o krótszej wiązce fali niż w CD Zastosowano dwie warstwy zapisu oraz zapisu obustronnego DVD zawiera system plików UDF

31 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Dyski magnetooptyczne Odczyt z dysków magnetooptycznych wykonywany za pomocą lasera. Wykorzystanie zjawiska Kerra Zjawisko zmiany własności optycznych nośnika w zależności od kierunku namagnesowania Podgrzewanie przez laser warstwy magnetycznej nośnika powyżej temp. Curie przy jednoczesnym wytwarzaniu przez głowicę pola elektromagnetycznego Organizacja podobna jak na dyskach twardych

32 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 Metody zapisu/odczytu informacji CAV (constant angular velocity) – stała prędkość kątowa CLV (constant linear velocity) – stała prędkość liniowa ZCLV (zoned CLV) – dysk podzielony na strefy ze stałymi prędkościami liniowymi CAA (constant angular acceleration) – rodzaj CLV. Prędkość kątowa zmienia się krokowo ze stałym przyspieszeniem/opóźnieniem.

33 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID Nadmiarowa Macierz niezależnych dysków (Redundant Array of Independent Disks) Cele wykorzystania RAID: zwiększenie niezawodności (odporność na awarie), przyspieszenie transmisji danych, powiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość

34 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID 0 Połączenie dwóch lub więcej dysków widzianych jako jeden logiczny Przestrzeń ma rozmiar najmniejszego z dysków Korzyści: przestrzeń wszystkich dysków jest widziana jako całość przyspieszenie zapisu i odczytu w porównaniu do pojedynczego dysku Wady: brak odporności na awarię dysków N*rozmiar najmniejszego z dysków A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 Dysk 0 Dysk 1

35 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID 1 Replikacja pracy dwóch lub więcej dysków tzw. mirroring Zapis i odczyt sekwencyjny bądź równoległy Korzyści: odporność na awarię N - 1 dysków przy N- dyskowej macierzy możliwe zwiększenie szybkości odczytu Wady: zmniejszona szybkość zapisu utrata pojemności (dokładnie pojemności wynosi tyle co jeden, najmniejszy dysk macierzy) A1 A3 A5 A7 A2 A4 A6 A8 Dysk 0 Dysk 1

36 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID 3 Dane składowane na N-1 dyskach Ostatni dysk przechowuje sumy kontrolne Korzyści: odporny na awarię 1 dysku większa szybkość odczytu Wady: mniejsza szybkość zapisu z powodu konieczności kalkulowania sum kontrolnych (eliminowana poprzez zastosowanie sprzętowych kontrolerów RAID) w przypadku awarii dysku dostęp do danych jest spowolniony z powodu obliczeń sum kontrolnych odbudowa macierzy po wymianie dysku jest operacją kosztowną obliczeniowo i powoduje spowolnienie operacji odczytu i zapisu pojedynczy, dedykowany dysk na sumy kontrolne zazwyczaj jest wąskim gardłem w wydajności całej macierzy A1 A4 B1 B4 A2 A5 B2 B5 Dysk 0 Dysk 1 A3 A6 B3 B6 Dysk 2 Ak Bk Dysk 3

37 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID 0+1 Macierz realizowana jako RAID 0, którego elementami są macierze RAID 1 Potrzebne 4 dyski o tej samej pojemności Awaria dysku powoduje, że układ staje się macierzą RAID-0 Korzyści: szybkość macierzy RAID 0 bezpieczeństwo macierzy RAID 1 znacznie prostsza w implementacji niż RAID 3, 5 i 6 Wady: większy koszt przechowywania danych niż w przypadku RAID 0,2,3,4,5,6

38 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej, M.Misiak © 2008 RAID 1+0 (10) Macierz RAID 0 realizowana jako RAID 1 Tworzenie dużego paska danych stripe małych mirrorów Korzyści: szybkość macierzy RAID 0 bezpieczeństwo macierzy RAID 1 - w szczególnym wypadku nawet większa (awaria więcej niż jednego dysku różnych mirrorów) znacznie prostsza w implementacji niż RAID 3, 5 i 6 Wady: większy koszt przechowywania danych niż w przypadku RAID 0,2,3,4,5,6


Pobierz ppt "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Pamięci Architektura Systemów Komputerowych mgr inż. Michał Misiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google