Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowali: Anna Farion Dariusz Droździel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowali: Anna Farion Dariusz Droździel"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowali: Anna Farion Dariusz Droździel

2 Czym są Krajowe Ramy Interoperacyjności?
Krajowe Ramy Interoperacyjności – to ustanowiony w formie uchwały Rady Ministrów zbiór uzgodnionych definicji, wymagań, reguł architektury systemów teleinformatycznych, procedur i zasad, których stosowanie umożliwi współdziałanie systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej w procesach realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną.

3 Podstawa standaryzacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

4 Rozporządzenie wprowadza liczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT, Miedzy innymi obligując podmioty do realizowania: audytów bezpieczeństwa infrastruktury IT, inwentaryzacji sprzętu, inwentaryzacji oprogramowania. Przetwarzane informacje powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone i chronione przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i usunięciem. Dostęp do nich powinien być monitorowany, a ewentualne nieautoryzowane działania związane z ich przetworzeniem powinny być wykrywane i bezzwłocznie zgłaszane, aby umożliwić podjęcie działań korygujących.

5 Rozporządzenie określa:
Krajowe Ramy Interoperacyjności- informacje ogólne (Rozdziały I-II), Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej (Rozdział III), Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych (Rozdział IV): wymogi dotyczące interoperacyjności procesów i systemów (paragrafy 15-19) wymogi względem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (paragrafy 20-21), Przepisy przejściowe i końcowe (Rozdział V).

6 Poziomy interoperacyjności a dokumenty rządowe
Źródło: Załącznik do uchwały Rady Ministrów

7 Podmioty zainteresowane i zakres oddziaływania KRI
Źródło: Załącznik do uchwały Rady Ministrów

8 Niezmiernie ważne jest PARTNERSTWO
Wypełnienie wymagań KRI wymaga dużego wysiłku wszystkich zaangażowanych osób.

9 zwiększenie możliwości komunikacji pomiędzy systemami IT,
SZANSE ZAGROŻENIA zwiększenie możliwości komunikacji pomiędzy systemami IT, podniesienie poziomu bezpieczeństwa. trudności w zrozumieniu interfejsu, sukces wdrożenia KRI zależeć będzie od współpracy z różnych działów.

10 KRI a osoby niepełnosprawne
Do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Przykłady dostosowań: z serwisu można korzystać tylko za pomocą klawiatury (czyli bez użycia myszki), filmy w serwisie posiadają napisy, istnieje możliwości powiększania tekstu, kolorystyka strony uwzględnienia potrzeby osób niedowidzących i mających kłopot z kolorami.

11 Podsumowanie KRI- jedna z najważniejszych inicjatyw w obszarze IT w administracji publicznej. Wyznacza standardy w zakresie architektury i bezpieczeństwa systemów. Krajowe Ramy Interoperacyjności są dokumentem złożonym i na gruncie polskim nowatorskim, dlatego na ich pełne wdrożenie potrzeba pracy i czasu.

12 Bibliografia sejm.gov.pl bip.gov.pl mac.gov.pl


Pobierz ppt "Przygotowali: Anna Farion Dariusz Droździel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google