Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Podstawy Programowania sieciowego w Javie Wykład 10 mgr inż. Michał Misiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Podstawy Programowania sieciowego w Javie Wykład 10 mgr inż. Michał Misiak."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Podstawy Programowania sieciowego w Javie Wykład 10 mgr inż. Michał Misiak

2 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Podstawy sieci W Javie aplikacje sieciowe mogą być tworzone w warstwie aplikacji bez koniczności obsługi UDP/TCP Obsługa sieci jest niezależna od platformy Typ transportu: UDP: brak gwarancji doręczenia pakietu, brak gwarancji sekwencyjności doręczania pakietów, multicast TCP: niezawodna komunikacja, charakter połączeniowy, kontrola przepływu i transmisji Warstwa aplikacji Warstwa Transportowa Warstwa Sieci Warstwa Łącza TCP, UDP IP, ICMP, IGMP HTTP, FTP ARP, RARP Model odniesienia TCP/IP

3 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Porty Przeznaczenie danych w Internecie określane jest przez: adres IP (32 bity) numer portu (16 bitów) Porty wykorzystywane są do kojarzenia aplikacji z danymi przychodzącymi na interfejs Numery portów: 0 – 65535 Zastrzeżone numery portów: 0 – 1023. Wykorzystywane do usług takich jak HTTP, FTP, etc… W TCP serwer rejestruje się do nasłuchiwania na danym gnieździe, skojarzonym z określonym portem (bind) TCP lub UDP port app portpayload

4 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Uniform Resource Locator Pozwala na lokalizację zasobów (np. plików, baz danych, komend, etc…) w Internecie URL reprezentowany przez klasę URL w pakcie java.net URL składa się z dwóch elementów: Identyfikatora protokołu Nazwy zasobów Tworzenie URL: URL ul = new URL("http://www.ul.lodz.pl/"); Tworzenie URL z uwzględnieniem kodowania znaków specjalnych: URI uri = new URI("http", "foo.com", "/hello world/", ""); Metody do parsowania URL: getProtocol, getAuthority, getHost, getPort, getPath, getQuery, getFile, getRef Otwieranie strumienia na URL: metoda OpenStream, która zwraca java.io.InputStreamobject Połączenie z zasobami z wykorzystaniem określonego protokołu dla URL: metoda openConnection zwraca URLConnection, możliwość zrzutowania na konkretny protokół java.net.HttpURLConnection

5 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład 1. import java.net.*; import java.io.*; public class URLReader { public static void main(String[] args) throws Exception { URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/"); BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader( yahoo.openStream())); String inputLine; while ((inputLine = in.readLine()) != null) System.out.println(inputLine); in.close(); } Źródło: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/urls/readingURL.html Aplikacja wyświetlająca zawartość strony na standardowe wyjście.

6 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład 2. import java.net.*; import java.io.*; public class URLConnectionReader { public static void main(String[] args) throws Exception { URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/"); URLConnection yc = yahoo.openConnection(); BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader( yc.getInputStream())); String inputLine; while ((inputLine = in.readLine()) != null) System.out.println(inputLine); in.close(); } Źródło: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/urls/readingURL.html Aplikacja wyświetlająca zawartość strony na standardowe wyjście. Otwieranie połączenia dla określonego protokołu.

7 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Pisanie pod wskazany URL Kroki wymagane do stworzenia klienta piszącego pod wskazany URL utworzenie URL pobranie obiektu URLConnection ustawienie właściwości pisania do strumienia otwarcie połączenia do zasobów pobranie strumienia wyjściowego z obiektu połączenie zapis do strumienia wyjściowego zamknięcie strumienia wyjściowego

8 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład 3. import java.io.*; import java.net.*; public class Reverse { public static void main(String[] args) throws Exception {... (1) URL url = new URL(args[0]); (2) URLConnection connection = url.openConnection(); (3) connection.setDoOutput(true); (4) OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter( connection.getOutputStream()); (5) out.write("string=" + stringToReverse); out.close();... } Źródło: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/urls/readingURL.html Aplikacja pozwalająca na zapis do strumienia wyjściowego.

9 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 InetAddress Klasa reprezentuje 32 bitowy lub 128 bitowy adres IP na protokole transportowym UDP lub TCP Złożony jest z adresu IP oraz nazwy hosta Dwa typy adresów: multicast i unicast Metody: (static) getLocalHost() – zwraca obiekt klasy InetAddres opisujący lokalny komputer String getHostAddress() – zwraca adres w postaci XXX.XXX.XXX.XXX String getHostName() – zwraca adres w postaci maszyna.domena1.domena2 … Metody pomocnicze postaci: is???(), np. isMulticastAddress()

10 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Architektura zcentralizowana

11 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Architektura Klient-Serwer Architektura rozproszona Baza danych Serwer Gruby klient Logika usługowa

12 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Architektura Klient-Serwer Porty Serwer Klient Porty Nasłuchiwanie Porty Serwer Klient Porty Przydzielenie portu nazwa hosta serwera numer portu serwera, na którym nasłuchuje Przywiązanie klienta do konkretnego portu Port, na którym klient nasłuchuje Przepięcie klienta na nowy port, w celu zwolnienia portu do nasłuchiwania Gniazdo (socket): jest punktem końcowym wykorzystywanym do zestawiania dwukierunkowego połączenia pomiędzy działającymi aplikacjami w sieci. Gniazdo jest przywiązane do wybranego portu, tak że warstwa TCP może identyfikować aplikację, do której powinny zostać dostarczone dane. ServerSocektSocekt

13 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Architektura wielowarstwowa Cienki klient Logika usługowa Baza danych Warstwa pośrednicząca Zalety architektury rozproszonej: Skalowalność aplikacji Dostępność Rozszerzalność aplikacji Bezpieczeństwo Usługi Wady architektury rozproszonej: Dodatkowa złożoność aplikacji Potencjalnie wiele miejsc, w których mogą wystąpić błędy Ograniczenia związane z przepustowością łączy komunikacyjnych

14 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład architektury wielowarstwowej

15 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Czytanie i zapis z gniazda Utwórz gniazdo. Wymagana nazwa maszyny oraz numer portu. Pobierz strumień wejściowy i wyjściowy: PrintWriter i BufferedReader Czytaj linie po linii z BufferedReader i pisz do PrintWriter Zamknij strumienie Zamknij połączenie Utwórz gniazdo ServerSocekt na określonym porcie Zadeklaruj zamienną typu ClientSocket Użyj metody accept w celu odebrania i ustanowienia przychodzącego połączenia (utwórz wątek do obsługi odebranego połączenia) Pobierz strumień do pisania i czytania (PrintWriter i BufferedReader) Pisz i czytaj ze strumieni. Zamknij strumienie Zamknij połączenia Klient Serwer

16 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Protokół Opisuje sposób komunikacji pomiędzy klientem i serwerem. Przeważnie realizowane jako automat W przypadku protokołu tekstowego można wykorzystać tokenizer Tokenizer: utworzyć tokenizer z początkowego ciągu znaków odbieranie kolejnych części ciągu znaków (tokenów) za pomocą nextToken liczba tokenów pozostałych do odebrania: countTokens

17 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład Tokenzier public class TokenizerTest { public static void main(String[] args) { if (args.length == 1) { String input = args[0], delimiters = ;; StringTokenizer token = new StringTokenizer(input, delimiters); while (token.hasMoreTokens()) { System.out.println(token.nextToken()); } }else { System.out.println("Podaj ciag znakow ); }

18 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład Aplikacja Serwer: KnockKnockServer Aplikacja Klient: KnockKnockClient Protokół: KnockKnockProtocol

19 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Transport UDP Datagram – jest to pojedyncza, niezależna wiadomość przesyłana w sieci, której czas dostarczenia, poprawność nie są gwarantowane Istnieje możliwość komunikacji multicast Java do obsługi Transportu UDP oferuje klasy: DatagramSocket, DatagramPacket, MulticastSocket

20 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Aplikacja Klient-Server dla UDP Kroki przy pisaniu aplikacji klienta utworzenie gniazda typu DatagramSocket (nie wymagany port) utworzenie pakietu DatagramPacket pobranie adresu maszyny (InetAddress.getByName()) wysłanie pakietu metoda send Odebranie pakietu od serwera metoda receive Pobranie zawartości pakietu za pomocą metody getData Kroki przy pisaniu aplikacji serwera Utworzenie gniazda DatagramSocket Odebranie pakietu metodą receive Pobranie adresu i portu na który ma być wysłana wiadomość Przygotowanie DatagramPacekt do wysłania Wysłanie DatagramPacket metodą send Zamknięcie gniazda

21 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład QuoteServerThread QuoteServer QuoteClient

22 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 MultiCast Specjalny typ gniazda umożliwiający nasłuch na transmisję realizowaną przez serwer do wielu klientów tzw. broadcast Klient nie inicjuje transmisji, tylko nasłuchuje. Serwer wysyła pakiety w określonych interwałach DatagramPacket konstruowany jest z wykorzystaniem InetAddress oraz numeru portu. Klient do nasłuchiwania korzysta z MulticastSocket, dołączając się za pomocą metody join(grupa), do grupy odbiorców Grupa odbiorców jest to adres, na którym realizowana jest transmisja multicast


Pobierz ppt "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Podstawy Programowania sieciowego w Javie Wykład 10 mgr inż. Michał Misiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google