Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby."— Zapis prezentacji:

1 Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby

2 AKT I 25 lat temu

3 Przedmiot informatyka w liceach ogólnokształcących Treści nauczania: budowa komputera, system dwójkowy, schematy blokowe, programowanie.

4 Notatki z zeszytu... Komputer to zespół urządzeń do przetwarzania danych - wykonuje 500 tys. działań na sekundę....aż tyle! Informacje dostają się do komputera poprzez nośniki informacji - karty i taśmy perforowane. Wyniki wyprowadzane są na urządzenia zewnętrzne.

5 Jakie były warunki nauki? zajęcia bez komputerów, zeszyt obowiązkowy, brak podręczników, przedmiot oceniany, na świadectwie nadobowiązkowy.

6 Tak wyglądał komputer Odra 1305

7 A tak Autorka A tak Autorka ;-)))

8 Przykład zadania „Wydziurkuj” na karcie perforowanej swoje imię i nazwisko zgodnie z przedstawionym kodem dziurkowania.

9 Na takiej karcie?

10 Były zadania klasyczne Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pierwiastków równania kwadratowego.

11 I zadania ambitne Napisz dział procedur do programu pozwalającego rozwiązać równanie kwadratowe.

12 Co zostało z tamtych lat? Wiele pojęć Wiele pojęć : komputer, pamięć, informacja, przetwarzanie danych, nośniki danych, urządzenia zewnętrzne, schemat blokowy, program i metod i metod: algorytmicznego myślenia i rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera.

13 oraz cele nauczania: Zapoznanie i zainteresowanie młodych ludzi z nowoczesnymi technikami komputerowymi oraz przygotowanie do życia w skomputeryzowanym świecie.

14 AKT II 20 lat temu

15

16 AKT III 17 lat temu

17 W 1985 r. Elementów informatyki przedmiot uzupełniający Minister Oświaty i Wychowania zatwierdza program nauczania Elementów informatyki - jako przedmiot uzupełniający dla klas o profilu podstawowym i matematyczno-fizycznym do realizacji w roku szkolnym 1986/87.

18 Treści nauczania obsługa komputera, tworzenie rysunków na ekranie, procedury, styl programowania, działanie na tekstach, praktyczne zastosowania komputera.

19 W pracowniach pojawiło się całe Spectrum komputerów...

20 I nie tylko...

21 Które cele udawało się realizować? Nauczenie metod rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera. Poznanie podstaw programowania. Nabycie umiejętności posługiwania się komputerem. Korzystanie z komputera podczas nauki innych przedmiotów.

22 AKT IV lata 90.

23 Dynamiczne zmiany MEN zatwierdza program nauczania dla VIII klasy szkoły podstawowej, MEN określa minima programowe elementów informatyki dla szkół podstawowych i średnich, MEN zatwierdza do realizacji w szkołach średnich trzy alternatywne programy nauczania.

24 Przełom lat 80. i 90.Przełom lat 80. i szkoły średnie otrzymują z MEN pierwsze komputery - IBM i Macintosh, powstaje wiele klas autorskich o profilu informatycznym, od 1991pojawia się możliwość zdawania matury z informatyki (od 1991 roku zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu MEN).

25 Cele - szkoła podstawowa i średnia rozwijanie zainteresowań informatycznych, wskazywanie na zastosowania komputera, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. nauka rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera, zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem, poznanie podstaw programowania.

26 Treści - szkoła podstawowa i średnia obsługa mikrokomputera, działania wybranych programów użytkowych, początki programowania, programowanie czynności złożonych, styl programowania. budowa i działanie komputera, systemy operacyjne, zastosowanie komputera, programy użytkowe. algorytmika, techniki algorytmiczne, programowanie.

27 Najbardziej popularne zadanie sprawdzające Korzystając z poleceń systemu DOS utwórz katalog o następującej strukturze:

28 PSY rasowe z_ogonem bez_ogona nierasowe kudlate czarne biale brazowe gladkie KOTY biale szare INNE

29 AKT V reforma

30 Nowe cele i zadania Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej) oraz przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną (w szkołach podstawowych).

31 Treści - szkoła podstawowa i gimnazjum komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się, redagowanie tekstów i rysunków, zastosowanie komputera. posługiwanie się komputerem, Internet, programy użytkowe, modelowanie i symulacja, algorytmika.

32 Czy zostaną zrealizowane założone cele i treści nauczania? Jakich uczniów „dostaną” nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych?

33 W szkole ponadgimnazjalnej należy pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności wyniesione z poprzednich etapów edukacyjnych

34 oraz uwzględniać w programie oraz uwzględniać w programie nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (Internet), jak też metody przetwarzania informacji i jej prezentacji z wykorzystaniem TI.

35 EPILOG

36 JAKIE BYŁY WSPÓLNE CELE WE WSZYSTKICH ETAPACH? Przygotowanie ucznia do życia w skomputeryzowanym świecie (współcześnie - w społeczeństwie informacyjnym) oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą komputera.

37 Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. Kartezjusz XVI w.


Pobierz ppt "Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google