Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby."— Zapis prezentacji:

1 Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby

2 AKT I 25 lat temu

3 Przedmiot informatyka w liceach ogólnokształcących Treści nauczania: budowa komputera, system dwójkowy, schematy blokowe, programowanie.

4 Notatki z zeszytu... Komputer to zespół urządzeń do przetwarzania danych - wykonuje 500 tys. działań na sekundę....aż tyle! Informacje dostają się do komputera poprzez nośniki informacji - karty i taśmy perforowane. Wyniki wyprowadzane są na urządzenia zewnętrzne.

5 Jakie były warunki nauki? zajęcia bez komputerów, zeszyt obowiązkowy, brak podręczników, przedmiot oceniany, na świadectwie nadobowiązkowy.

6 Tak wyglądał komputer Odra 1305

7 A tak Autorka A tak Autorka ;-)))

8 Przykład zadania „Wydziurkuj” na karcie perforowanej swoje imię i nazwisko zgodnie z przedstawionym kodem dziurkowania.

9 Na takiej karcie?

10 Były zadania klasyczne Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pierwiastków równania kwadratowego.

11 I zadania ambitne Napisz dział procedur do programu pozwalającego rozwiązać równanie kwadratowe.

12 Co zostało z tamtych lat? Wiele pojęć Wiele pojęć : komputer, pamięć, informacja, przetwarzanie danych, nośniki danych, urządzenia zewnętrzne, schemat blokowy, program i metod i metod: algorytmicznego myślenia i rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera.

13 oraz cele nauczania: Zapoznanie i zainteresowanie młodych ludzi z nowoczesnymi technikami komputerowymi oraz przygotowanie do życia w skomputeryzowanym świecie.

14 AKT II 20 lat temu

15

16 AKT III 17 lat temu

17 W 1985 r. Elementów informatyki przedmiot uzupełniający Minister Oświaty i Wychowania zatwierdza program nauczania Elementów informatyki - jako przedmiot uzupełniający dla klas o profilu podstawowym i matematyczno-fizycznym do realizacji w roku szkolnym 1986/87.

18 Treści nauczania obsługa komputera, tworzenie rysunków na ekranie, procedury, styl programowania, działanie na tekstach, praktyczne zastosowania komputera.

19 W pracowniach pojawiło się całe Spectrum komputerów...

20 I nie tylko...

21 Które cele udawało się realizować? Nauczenie metod rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera. Poznanie podstaw programowania. Nabycie umiejętności posługiwania się komputerem. Korzystanie z komputera podczas nauki innych przedmiotów.

22 AKT IV lata 90.

23 Dynamiczne zmiany 19901990 - MEN zatwierdza program nauczania dla VIII klasy szkoły podstawowej, 19921992 - MEN określa minima programowe elementów informatyki dla szkół podstawowych i średnich, 19941994 - MEN zatwierdza do realizacji w szkołach średnich trzy alternatywne programy nauczania.

24 Przełom lat 80. i 90.Przełom lat 80. i 90. - szkoły średnie otrzymują z MEN pierwsze komputery - IBM i Macintosh, powstaje wiele klas autorskich o profilu informatycznym, od 1991pojawia się możliwość zdawania matury z informatyki (od 1991 roku zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu MEN).

25 Cele - szkoła podstawowa i średnia rozwijanie zainteresowań informatycznych, wskazywanie na zastosowania komputera, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. nauka rozwiązywania prostych problemów za pomocą komputera, zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem, poznanie podstaw programowania.

26 Treści - szkoła podstawowa i średnia obsługa mikrokomputera, działania wybranych programów użytkowych, początki programowania, programowanie czynności złożonych, styl programowania. budowa i działanie komputera, systemy operacyjne, zastosowanie komputera, programy użytkowe. algorytmika, techniki algorytmiczne, programowanie.

27 Najbardziej popularne zadanie sprawdzające Korzystając z poleceń systemu DOS utwórz katalog o następującej strukturze:

28 PSY rasowe z_ogonem bez_ogona nierasowe kudlate czarne biale brazowe gladkie KOTY biale szare INNE

29 AKT V reforma

30 Nowe cele i zadania Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej) oraz przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną (w szkołach podstawowych).

31 Treści - szkoła podstawowa i gimnazjum komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się, redagowanie tekstów i rysunków, zastosowanie komputera. posługiwanie się komputerem, Internet, programy użytkowe, modelowanie i symulacja, algorytmika.

32 Czy zostaną zrealizowane założone cele i treści nauczania? Jakich uczniów „dostaną” nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych?

33 W szkole ponadgimnazjalnej należy pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności wyniesione z poprzednich etapów edukacyjnych

34 oraz uwzględniać w programie oraz uwzględniać w programie nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (Internet), jak też metody przetwarzania informacji i jej prezentacji z wykorzystaniem TI.

35 EPILOG

36 JAKIE BYŁY WSPÓLNE CELE WE WSZYSTKICH ETAPACH? Przygotowanie ucznia do życia w skomputeryzowanym świecie (współcześnie - w społeczeństwie informacyjnym) oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą komputera.

37 Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. Kartezjusz XVI w.


Pobierz ppt "Informatyki szkolnej dzieje w pięciu aktach według Grażyny Koby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google