Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syndrom myślenia grupowego w procesie podejmowania decyzji Anna Rozalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syndrom myślenia grupowego w procesie podejmowania decyzji Anna Rozalska."— Zapis prezentacji:

1 Syndrom myślenia grupowego w procesie podejmowania decyzji Anna Rozalska

2 Syndrom Grupowego Myślenia w grupowym podejmowaniu decyzji jest to syndrom zniekształceń, który może wystąpić w sytuacji, kiedy grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji. Oznacza również uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem.

3 Warunki do powstania syndromu grupowego myślenia związane są z sytuacją członków grupy, którzy podejmują istotne decyzje i występują często w warunkach braku dostatecznej ilości informacji wyjściowych, trudności w przewidywaniu skutków decyzji oraz podleganie silnym stresom wynikającym z wagi podejmowanych decyzji.

4 Objawy Syndromu Grupowego Myślenia iluzja nieomylności i pewności siebie, lekceważenie niepomyślnych informacji, wiara we własną etykę zawodową, nieuwzględnianie etycznych i moralnych aspektów decyzji, lekceważące traktowanie wyników i osób spoza zespołu, wywieranie nacisku dla wymuszenia konformizmu, samocenzurowanie się, iluzja jednomyślności, filtrowanie informacji,

5 Na czym polega syndrom grupowego myślenia? Regułą jest, że nagromadzenie wiedzy i doświadczenia zmniejsza częstość pomyłek i prowadzi do możliwie najlepszego rozwiązania problemu. Przy założeniu, że każdy z uczestników wnosi twórczy wkład osobisty, skutkiem myślenia grupy powinny być trzeźwa, wielostronna ocena sytuacji oraz podjęcie właściwej decyzji. Okazuje się jednak bardzo często, że inteligencja grupy wcale nie przewyższa inteligencji jej poszczególnych członków; że decyzje rozmaitych komitetów czy komisji są wyjątkowo nietrafne i byłoby lepiej gdyby były one podejmowane przez pojedyncze osoby.

6 Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się syndromu GM Grupa podejmuje decyzje brzemienną w skutki. Trafność decyzji lub jej błędność będzie ważyć na prestiżu każdego z jej członków. Członkowie grupy posiadają wysokie kwalifikacje, cenią i szanują siebie wzajemnie Grupa jest położona wysoko w hierarchii społecznej. Grupa ma dostęp do szczególnych informacji, niedostępnych ogółowi (np. informacje tajne). Grupa pracuje w sytuacji ograniczonego czasu i pod dużą presją na wypracowanie odpowiedniego rozwiązania.

7 Myślenie Grupowe charakteryzuje się 8 głównymi cechami 1. Złudzeniem całkowitego bezpieczeństwa 2. Zbiorowym racjonalizowaniu działań grupy 3. Niepodważalną wiarą w przyrodzoną moralność grupy 4. Stereotypowe poglądy na wroga – jako słabego, złego 5. Silnym naciskiem wewnętrznym na członków grupy, aby dostosowali się do norm grupowych i nie różnili w poglądach 6. Indywidualną autocenzurą myśli i idei 7. Złudzeniem jednomyślności decyzji 8. Pojawieniem się strażników umysłów

8 Zapobieganie grupowemu myśleniu Lider grupy (lub osoba dominująca) powinien każdemu z członków grupy wyznaczyć rolę wymagającą krytycznej oceny proponowanych rozwiązań. Przywódcy w hierarchii organizacji powinni być bezstronni. Organizacja powinna rutynowo wprowadzać w życie praktykę powołania kilku niezależnych grup podejmujących decyzję i oceniających się nawzajem. Na każdym spotkaniu grupy, przynajmniej jednemu z członków grupy powinno przypisać się rolę "adwokata diabła" Przed podjęciem ostatecznej decyzji, grupa powinna odbyć "spotkanie ostatniej szansy", na którym od każdego wymagałoby się wyrażenia w sposób jasny swoich wątpliwości i wtórnych przemyśleń. Grupa powinna posiadać i wysłuchiwać opinii jednego lub więcej ekspertów bądź wykwalifikowanych współpracowników, dobrze zorientowanych w temacie, lecz nie stanowiących członków grupy. Powinien być opracowywany plan alternatywny

9 Biorąc pod uwagę katastrofalne skutki jakie mogą wyniknąć z GM trzeba wziąć pod uwagę możliwości ulepszenia podejmowania decyzji w grupie. Wszystkie powinny dążyć do zmiany procesu podejmowania grupowej decyzji w taki sposób, żeby sprzyjał on niezależnemu myśleniu. Zaleca stosowanie procedur, które zmuszą członków grupy do krytycznej oceny zarówno pomysłów własnych jak i pomysłów innych osób-stworzy to dopływ informacji, krytyki ze strony zewnętrznych ekspertów lub grup które wymagają aby grupa analizowała i inscenizowała reakcje i strategie opozycji.

10 Bibliografia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna - http://www.kurierlubelski.pl/index.php?module=dzial&func=viewpub&tid=9&pid=39076 - Fragmenty książki Janis, Irving. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy


Pobierz ppt "Syndrom myślenia grupowego w procesie podejmowania decyzji Anna Rozalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google