Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społecznie o istotach. Istota społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społecznie o istotach. Istota społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Społecznie o istotach. Istota społeczności.
Regina Burchard

2 Czynniki wpływające na życie społeczne

3 Od wspólnoty pierwotnej do współczesnych społeczeństw
Życie społeczne to nieustanne przeciąganie liny pomiędzy pragnieniem bycia wolnym a potrzebą uczestnictwa w zbiorowości społecznej

4 Jednostka w przestrzeni społecznej
W każdy społeczeństwie jest wiele ról społecznych Układ ról jest dynamiczny a postęp i zmiana w społeczeństwie łączą się z zanikaniem jednych i powstawaniem drugich Rola jest niezależna od osoby Jedna osoba może pełnić wiele ról i mogą być w kolizji W społeczeńswie występuje dziedziczenie ról

5 Radzi ludzie do gromady przysłowie
Nie każdy zbiór ludzi jest grupą społeczną. Nie jest nią tłum demonstrantów, kolejka przed sklepem, pasażerowie pociągu czy autobusu Grupą jest rodzina, krąg przyjaciół, klasa szkolna,, zespół roboczy, załoga przedsiębiorstwa, społeczność terytorialna, wiejska, miejska..

6 A.P Hare: O grupie społecznej można mówić, gdy pomiędzy dwoma lub więcej osobami zachodzi bezpośrednie wzajemne oddziaływanie, gdy mają one wspólny cel i wspólne normy i gdy ta zbiorowość posiada pewną strukturę. W zbiorze tym musi pojawić się jakaś więź. Jest to warunek sine qua non

7 Człowiek istotą społeczną a raczej grupową

8 Początki socjologii

9 August Comt’e Twórca, pionier socjologii Francuz August Comte Zajmował się naukowym badaniem społeczeństw a naukę nazwał początkowo „fizyka społeczna” a później socjologia, socjus - społeczeństwo i logos – mądrość, wiedza

10 Emile Dürkheim Emile Durkheim ( ) Wiedza socjologiczna jest potrzebna do budowania lepszego społeczeństwa. W „Zasadach metody socjologicznej” twierdzi, że podstawą badań jest fakt społeczny. Faktem społecznym jest sposób wywierania na jednostkę wpływu zewnętrznego. Traktować /badać/ fakty społeczne jak rzeczy. Samobójstwo - jest faktem społecznym wynikającym ze stanu grupy społecznej w której jednostka uczestniczy. Samobójstwa nie są tylko sprawą jednostki ale zależą od stopnia integracji społecznej.

11 Socjologia jako nauka o społeczeństwie
Przedmiot Metody Język …”odpowiedzialność naukowa wymaga aby cały proces badawczy odbywał się w pełnym świetle, tak aby każdej osobie kompetentnej umożliwić jego kontrolę/…/” Stanisław Ossowski

12 Przedmiot badań socjologii
Określony przedmiot sobie właściwych zjawisk. Przedmiot, który może być badany z innego punktu widzenia. Przedmiotem badań socjologii jest cały obszar kultury pojętej globalnie, antropologicznie, /przeznaczony dla wszystkich, obejmujący jakąś całość/ nie wartościująco / oraz ludzkie interakcje powstałe w procesie współzależności na tle wymiany wartości, to ogół styczności i stosunków społecznych w jakie ludzie wchodzą w procesie zaspokajania potrzeb. W praktyce szczególnym przedmiotem badań socjologicznych jest rzeczywistość społeczna. Socjologa interesują wszystkie formy zbiorowego istnienia ludzi w których wytworzyła się nawet najbardziej krótkotrwała więź społeczna. …Wszystkie te formy które mają byt są nie tylko jako twory pomyślane, są czymś więcej niż sumą jednostek, których właściwości nie da się wyprowadzić tylko z jednostek…

13 Metodologia Możliwa jest nauka o życiu społecznym ponieważ społeczeństwo podlega pewnym prawom, możliwa jest socjologia bo możliwa jest metoda badań jak człowiek postrzega własne życie jak postrzega społeczną rzeczywistość Należy dobierać metodę do problemu, nigdy odwrotnie. Do problemu społecznego należy podejść całościowo, optymalnie. Fakty i działania społeczne, procesy stanowiące przedmiot badań nie istnieją w izolacji ale zawsze są elementem jakiejś całości, jakiegoś ciągu zmian. Artefakt błędny wniosek w wyniku zastosowania wadliwej metody badawczej

14 Metody i techniki w socjologii
metoda monograficzna metoda dokumentów osobistych eksperyment metoda socjometryczna obserwacja uczestnicząca panel sondaż ankietowy wywiad i inne,

15 Sondażownie Europejski Generalny Sondaż Społeczny EUROSTAT/ Eurobarometr/statystyki – dane dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim/ Polski Generalny Sondaż Społeczny OBOP Pentor Pracownia Badań Społecznych Instytut Gallupa Diagnoza Społeczna /Omnibus Polska/ CBOS Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Badanie przeprowadza się na reprezentatywnej próbie Polaków 1005 osób, ukończone 15 lat.

16 Gallup George Horace (19001– 1984) amerykański socjolog, statystyk, publicysta i nauczyciel
Od 1932 r. profesor dziennikarstwa w Drake University w Does Moines ( Iowa) i Nordheastern University w Bostonie. Profesor The Pulitzer School of Jurnalism Columbia University w Nowym Jorku. Pionier w dziedzinie badań opinii publicznej. W 1935 r utworzył własny ośrodek badania opinii:Amerykan Institute of Pablic Opinion. Wierzył w wkład opinii publicznej w demokratycznym procesie: „..poglądy wspólne ludzi nie są wywoływane pod wpływem emocji lecz są zwykle rozsądne i logiczne..”


Pobierz ppt "Społecznie o istotach. Istota społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google