Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek należny - ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek należny - ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Podatek należny - ćwiczenia
Piotr Orzeł Kancelaria Doradztwa Podatkowego ul. Wieniawska 3 lok. 21 Lublin Tel kom

2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
W dniu 30 maja podatnik wydał towar. Towar został opłacony gotówką w dniu następnym. Fakturę wystawiono 2 czerwca. Nabywca był podatnikiem VAT. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy? W rozliczeniu za który miesiąc należy rozliczyć tę dostawę? Czy podatnik w prawidłowym terminie wystawił fakturę? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

3 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia faktury, tj. 2 czerwca. Dostawa winna zostać rozliczona w deklaracji za czerwiec. Tak, faktura została wystawiona w terminie (nie później niż 7 dnia od dnia wydania towarów. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

4 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Przewoźnik zaciągnął pożyczkę. Wartość długu wynosi zł. Aby zwolnić się z długu przeniósł na pożyczkodawcę własność autobusu, który wcześniej użytkował w swojej działalności. Podatek przy nabyciu autobusu został odliczony. Pożyczkodawca jest podatnikiem VAT. Czy ta czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to jaka będzie podstawa opodatkowania, jeżeli wartość rynkowa autobusu wynosi zł? W jaki sposób zostanie udokumentowana ta transakcja? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, jeżeli nie wystawiono faktury, a autobus został wydany 31 października? W rozliczeniu za jaki miesiąc, o ile w ogóle, zostanie rozliczona ta transakcja? Czy może mieć zastosowanie zwolnienie z podatku? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

5 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Tak. Czynność wydania towaru (autobusu) w miejsce świadczenia pieniężnego podlega opodatkowaniu Podstawą opodatkowania jest kwota jaką uzyska sprzedawca (przewoźnik). Jego zysk wyniesie O taką kwotę zmniejszyły się jego zobowiązania z tytułu pożyczki Powinna zostać wystawiona faktura VAT Obowiązek podatkowy powstanie 7 dnia od dnia wydania autobusu, tj. 7 listopada. Transakcja powinna zostać rozliczona w listopadzie Nie, zwolnienie mogłoby mieć zastosowanie wtedy, gdyby przy nabyciu autobusu nie został odliczony podatek. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

6 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatnik 30 listopada zakupił 10 piór o wartości 120 zł (netto). Podatek naliczony odliczył. W grudniu wręczył 7 piór swoim najlepszym kontrahentom, a pozostałe 3 w styczniu, jako upominki świąteczno - noworoczne. Na piórach umieszczona było logo i krótka reklama produktów. Deklaracje VAT-7 podatnik składa co miesiąc. Czy to zdarzenie powoduje jakieś obowiązki w VAT? Jeżeli tak, to w którym miesiącu rozliczyć podatek? Jaka będzie podstawa opodatkowania. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

7 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Nie jest to dostawa prezentu małej wartości, dlatego też podlega ona opodatkowaniu. Podatnik będzie musiał przekazanie prezentów uznać za dostawę, którą udokumentuje fakturami wewnętrznymi 7 piór rozliczy w grudniu, a pozostałe 3 w styczniu. O obowiązku podatkowym decyduje data wydania prezentów Podstawą nabycia będzie cena zakupu (nabycia) tychże piór, czyli 120 zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

8 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatnik w lutym kupił dla celów działalności gospodarczej komputer. Podatku nie odliczył, ponieważ nabył go na podstawie umowy sprzedaży (wartość zł). Po czterech miesiącach (czerwiec) postanowił przekazać go swojej córce dla jej użytku prywatnego. Czy ta czynność będzie podlegała opodatkowaniu? Jeżeli tak, to jaka stawka/zwolnienie będzie miała zastosowanie (komputery 22%). Jak udokumentuje tą czynność? Za jaki miesiąc rozliczy podatek należny? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

9 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Przekazanie towarów na cele osobiste podatnika i jego rodziny podlega jest dostawą towarów i podlega opodatkowaniu pod warunkiem, że podatek przy nabyciu został odliczony. Transakcja nie podlega rozliczeniu w VAT, ponieważ podatek naliczony nie został odliczony. Nie będzie obowiązku wystawienia żadnego dokumentu, poza ewentualnie dokumentem LT (likwidacja/przekazanie środka trwałego) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

10 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatnik sprzedaje narzędzia. 31 października otrzymał zaliczkę na poczet dostawy, którą zrealizuje w grudniu. Na otrzymaną zaliczkę wystawił fakturę 4 listopada. Kiedy powstał obowiązek podatkowy? Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w terminie? Jakie elementy powinna zawierać taka faktura? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

11 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Obowiązek podatkowy powstał w dniu otrzymania zaliczki, tj. 31 października Tak, faktura została wystawiona w terminie (w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

12 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie – pyt.3 imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT” lub „FAKTURA VAT-MP”, kwota otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku kolejnej faktury zaliczkowej - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto stawka podatku kwota podatku, wyliczona według wzoru:   ZB x SP KP = SP gdzie: KP - oznacza kwotę podatku, ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP - oznacza stawkę podatku 6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy 7) data otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

13 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka sprzedała towar 27 kwietnia innemu podatnikowi. Towar został wydany 27 kwietnia. Zapłatę za towar otrzymano 30 kwietnia. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Jeżeli faktura zostanie wystawiona w najpóźniejszym z możliwych terminów, kiedy powstanie obowiązek podatkowy od tej transakcji? W rozliczeniu za jaki miesiąc zostanie ona rozliczona? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

14 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Faktura może zostać wystawiona w okresie 7 dni licząc od dnia wydania towaru, tj. ( najwcześniej 27 kwietnia, a najpóźniej 4 maja). Zapłata nie ma żadnego znaczenia dla terminów podatkowych Jeżeli faktura zostanie wystawiona w dniu 4 maja (ostatnim dniu terminu) - obowiązek podatkowy od tej transakcji powstanie w tym dniu Transakcja powinna zostać rozliczona w rozliczeniu za maj. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

15 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka sprzedała towar 27 kwietnia innemu podatnikowi. Towar został wydany 27 kwietnia. Przed wydaniem towaru (25 kwietnia) Spółka otrzymała 100% zaliczkę na poczet tej dostawy. Fakturę Spółka wystawiła 2 maja. Czy faktura została wystawiona w terminie? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od tej transakcji? W rozliczeniu za jaki miesiąc zostanie ona rozliczona? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

16 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Tak faktura została wystawiona w terminie. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w dniu 25 kwietnia Transakcja winna zostać rozliczona w kwietniu. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

17 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas. W dniu 30 czerwca sprzedał za gotówkę towar osobie fizycznej. Kupujący zażądał wystawienia faktury, która została wystawiona 1 lipca. Kiedy powstał obowiązek podatkowy od tej transakcji? W rozliczeniu, za który miesiąc powinna zostać rozliczona? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

18 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Z tytułu tej transakcji obowiązek podatkowy powstał w rozliczeniu za lipiec. Transakcja powinna zostać rozliczona za lipiec. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

19 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zgodnie z umową najmu, Wynajmujący wystawił w dniu 30 czerwca Najemcy fakturę za czynsz w kwocie 1000 zł netto (lokal użytkowy). Termin płatności na fakturze określono na 25 dzień od dnia wystawienia. Faktura została opłacona w terminie. Oprócz tego Wynajmujący wystawił 20 lipca refakturę za zużytą wodę i odbiór ścieków na kwotę 200 zł netto. Termin płatności określono na 3 sierpnia (zgodnie z umową wynosił on 14 dni od dnia wystawienia faktury). Pierwotną fakturę z MPWiK Wynajmujący otrzymał w czerwcu (termin płatności 30 czerwca) Wskaż prawidłowy sposób rozliczenia przedmiotowych transakcji. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

20 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Rozliczenie za czerwiec: Podatek należny z tytułu tych transakcji nie wystąpi. Rozliczenie za lipiec: 1000 zł x 22% = 220 zł Kwota podatku należnego podlegająca rozliczeniu za lipiec 220 zł Rozliczenie za sierpień: 200 zł x 7% = 14 zł Kwota podatku należnego podlegająca rozliczeniu za sierpień. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

21 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zgodnie z umową najmu, Wynajmujący wystawił w dniu 25 czerwca Najemcy fakturę za czynsz w kwocie 1000 zł netto (lokal użytkowy). Termin płatności na fakturze określono na 14 dzień od dnia wystawienia. Faktura została opłacona przed terminem tj. 30 czerwca. Oprócz tego Wynajmujący wystawił 20 lipca refakturę za zużytą wodę i odbiór ścieków na kwotę 200 zl netto. Na fakturze nie określono terminu płatności, nie wynikał on również z umowy najmu. Pierwotną fakturę z MPWiK Wynajmujący otrzymał w czerwcu (termin płatności 30 czerwca) Wskaż prawidłowy sposób rozliczenia przedmiotowych transakcji. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

22 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Rozliczenie za czerwiec: 1000 zł x 22% = 220 zł Kwota podatku należnego podlegająca rozliczeniu za czerwiec 220 zł Rozliczenie za lipiec: 200 zł x 7% = 14 zł Kwota podatu należnego podlegająca rozliczeniu za lipiec. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

23 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka w dniu 10 czerwca wyświadczyła usługę transportu towarów na terytorium Polski. Ustalona kwota wynagrodzenia wyniosła 2500 zł. Płatność ma zostać przekazana przelewem w terminie 60 dni od dnia wykonania usługi. W jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura? W rozliczeniu za jaki okres zostanie ona ujęta w rejestrach VAT? Ustal kwotę netto i kwotę podatku od tej usługi. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

24 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Faktura winna zostać wystawiona najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego (z chwilą upływu terminu płatności, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi). Skoro usługa wykonana 10 czerwca - faktura najpóźniej może zostać wystawiona w dniu 10 lipca. Najwcześniej faktura może zostać wystawiona 30 dni przed tym terminem, tj. 10 czerwca. Faktura zostanie ujęta w rejestrach VAT za lipiec, w dacie powstania obowiązku podatkowego, tj. w terminie upływu 30 dnia od dnia wykonania usługi 2049,18 (netto), podatek 450,82 zł (podatek) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

25 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pracodawca zgodnie z układem zbiorowym ma obowiązek wydać pracownikowi deputat węglowy w ilości 2 ton rocznie. Postanowił tego dokonać w listopadzie. Wartość rynkowa węgla w tym okresie wynosiła 500 zł brutto/tonę, natomiast koszt jego wydobycia 300 zł netto. Określ skutki w podatku VAT. Jak udokumentować tą transakcję? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

26 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Wydanie towarów pracownikowi będzie podlegało opodatkowaniu. Konieczne będzie wystawienie faktury wewnętrznej. Faktura winna zostać wystawiona najpóźniej na koniec listopada. Podstawą opodatkowania jest iloczyn wydanej ilości węgla i kosztu wytworzenia (2 x 300 = 600) Podatek wyniesie 132 zł Transakcja powinna zostać wykazana w deklaracji za listopad jako dostawa towarów. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

27 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka w czerwcu 2005 roku zakupiła komputer, który użytkowała jako środek trwały. Cena zakupu wyniosła zł, podatek VAT 880 zł. 10 września 2007 r. komputer został: 1) sprzedany innemu podatnikowi VAT za kwotę 500 zł netto, 2) darowany szkole. Określ skutki w podatku VAT przy założeniu, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy zakupie. Jak poprawnie udokumentować tą transakcję? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

28 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Zarówno sprzedaż komputera, jak i jego darowizna będzie podlegała opodatkowaniu. Towar mimo, że spełnia definicję towaru używanego nie może zostać zwolniony z podatku, ponieważ przy jego nabyciu Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzedaż: faktura VAT na kwotę 500 zł zł VAT. Darowizna: faktura wewnętrzna VAT na kwotę zł VAT Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

29 Podatek naliczony Zadania

30 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka świadczy usługi szkoleniowe i informatyczne. We wrześniu otrzymała fakturę za czynsz dotyczący wynajmu sali. Jest ona wynajmowana na kurs organizowany przez Spółkę. Faktura została wystawiona we wrześniu, dotyczy czynszów za wrzesień i październik. Termin zapłaty za fakturę przypada w październiku. W rozliczeniu, za który miesiąc Spółka ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tej faktury. W tym samym miesiącu Spółka otrzymała fakturę za zakup oprogramowania do dalszej odsprzedaży. Faktura została opłacona gotówką w momencie wydania oprogramowania (wrzesień). Ponadto, Spółka otrzymała fakturę za zakup papieru do drukarki. Zostanie on zużyty w dziale księgowości. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

31 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Faktura za najem nie może zostać rozliczona za żaden miesiąc, dotyczy bowiem sprzedaży zwolnionej z podatku. Podatek naliczony nie podlega odliczeniu. Faktura za oprogramowanie podlega rozliczeniu w całości w miesiącu jej otrzymania. Faktura za papier podlega rozliczeniu w miesiącu jej otrzymania. Zostanie rozliczona wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

32 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatnik 30 grudnia zakupił towar, który został mu dostarczony 2 stycznia. Zapłata nastąpiła gotówką w dniu wystawienia i otrzymania faktury (30 grudnia). W rozliczeniu, za który miesiąc podatnik może odliczyć podatek naliczony z tej faktury? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

33 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Za grudzień. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

34 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
W styczniu podatnik otrzymał fakturę za energię elektryczną. Jest to tzw. faktura planowa. Termin zapłaty określony na fakturze przypada na 10 kwietnia. Czy podatnik może w ogóle odliczyć zawarty na tej fakturze podatek? W przypadku odpowiedzi negatywnej, to czy nie odliczony podatek jest kosztem uzyskania przychodu? Jeżeli, tak to za który miesiąc? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

35 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Tak. Podatek podlega odliczeniu za kwiecień albo za maj lub czerwiec. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

36 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka w grudniu zakupiła samochód dostawczy o masie całkowitej 2,8 tony (chłodnia). Fakturę na kwotę netto, VAT zł, otrzymano w tym samym miesiącu. Zaświadczenie z okręgowej stacji pojazdów potwierdzające „ciężarowość” tego samochodu Spółka otrzymała w 27 lutego. Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie tego zakupu? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

37 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę w rozliczeniu za miesiąc grudzień albo styczeń lub luty. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

38 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
W styczniu Spółka zakupiła samochód osobowy o wartości netto, VAT zł. Fakturę otrzymano w styczniu. Rejestracja i jego wydanie nastąpiło dopiero w lutym. W jakiej kwocie i w rozliczeniu, za który miesiąc Spółka może rozliczyć podatek naliczony, jeżeli samochód ma służyć działalności zwolnionej i opodatkowanej (za rok poprzedni wskaźnik wynosił 80%). Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

39 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Odliczenie przysługuje. Podatek naliczony wynosi zł. Kwota odliczenia wyniesie zł (6 tys.x 0,8). Odliczenie może zostać dokonane za styczeń pod warunkiem otrzymania towaru przed terminem do złożenia deklaracji. Jeżeli wydanie nastąpi po tym terminie rozliczenie może zostać dokonane dopiero za luty Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

40 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce i w Szwecji. W styczniu zakupiono ładowarkę, która w tym samym miesiącu ma zostać wywieziona do Szwecji na prowadzoną tam budowę mostu (faktura VAT zł netto, zł VAT). Sprzedaż usług budowlanych nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Pierwszą fakturę ze szwedzkim VAT Spółka wystawi dopiero w kwietniu. W jaki sposób rozliczyć tą fakturę? Czy w ogóle podlega odliczeniu w Polsce, skoro transakcja nie podlega opodatkowaniu? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

41 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Faktura podlega odliczeniu na ogólnych zasadach. Kwota zł obniży kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury (za styczeń). Fakt, że zakup ładowarki jest związany z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu nie ma wpływu na prawo do odliczenia. W przypadku, gdy w danym okresie podatnik nie wykazuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

42 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
W grudniu, osoba fizyczna (podatnik VAT) zakupiła usługi naprawy samochodu osobowego. Samochód nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a wydatki eksploatacyjne były zaliczane do kosztów wg tzw. ewidencji przebiegu pojazdu. Niestety z uwagi na długi okres niesprawności samochodu, koszty naprawy nie „zmieściły się” w limicie i nie zostały przez podatnika uznane koszty uzyskania przychodu. Czy podatnik pomimo tego, że sam zakup usługi nie jest kosztem uzyskania przychodu, może odliczyć podatek naliczony? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

43 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rozwiązanie Tak. Podatek naliczony wynikający z faktury za naprawę może zostać odliczony w całości. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

44 Rozliczenie proporcjonalne
Przykłady

45 Inwestycje długoletnie - przykład
Podatnik rozliczający podatek naliczony przy pomocy współczynnika struktury sprzedaży dokonuje inwestycji wieloletniej. Kwoty podatku naliczonego w związku z wytworzeniem środka trwałego i kwoty odliczenia wstępnego za kolejne lata podatkowe przedstawiają się następująco: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

46 Inwestycje długoletnie - przykład
ROK KWOTA PODATKU NALICZONEGO(PLN) WSPÓŁCZN. ODLICZENIA WSTĘPNEGO (obliczony za poprzedni rok podatkowy) KWOTA PODATKU ODLICZONEGO WSTĘPNIE (PLN) 2004 50% 50.000 2005 60% 90.000 2006 RAZEM - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

47 Inwestycje długoletnie - przykład
Środek trwały został oddany do używania w 2006 roku. Począwszy od tego roku (w deklaracji za styczeń 2007) podatnik dokonuje pierwszej korekty. Korekcie podlega 1/5 kwoty podatku naliczonego z PLN, czyli PLN. Kwota odliczenia wstępnego – 1/5 podatku wstępnie odliczonego w trakcie inwestycji, tj PLN Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

48 Inwestycje długoletnie - przykład
ROK KWOTA PODATKU NALICZONE-GO (PLN) KWOTA PODATKU ODLICZONEGO WSTĘPNIE (PLN) OSTATECZNY WSPÓŁCZYN -NIK (OBLICZONY PO ZAKOŃCZENIU ROKU PODATKOWEGO OSTATECZNA KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA (PLN) KWOTA KOREKTY PODATKU (PLN) 2006 58.000 70% 70.000 12.000 2007 80% 80.000 22.000 2008 2009 90% 90.000 32.000 2010 40% 40.000 RAZEM - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

49 Inwestycje długoletnie - przykład
Po dokonaniu korekty podatku naliczonego przez kolejne 5 lat podatnik ostatecznie odliczył kwotę PLN, tj więcej niż wynosiło odliczenie wstępne Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

50 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
SYTUACJA PIERWSZA rozliczenie typowe obejmujące cały 5-letni okres dokonywania korekty      Podatnik prowadzi działalność obejmującą czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Ze względu na brak możliwości bezpośredniego określenia wartości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stosuje rozliczenie proporcjonalne. W czerwcu 2004 r. podatnik zakupił maszynę produkcyjną. Podatek naliczony przy zakupie wynosił 20 tys. zł. Wstępna proporcja wyliczona na podstawie 2003 r. wyniosła. 50 proc. W rezultacie w deklaracji za czerwiec 2004 roku odliczono 50 proc. wartości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu, czyli 10 tys. zł. Korekta musi być dokonywana przez 5 lat. Wartość podlegająca rocznej korekcie to 1/5 x 20 tys. zł = 4 tys. zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

51 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
I korekta w 2004 r. Proporcja wyliczona na podstawie obrotu osiągniętego od 1 maja do końca grudnia 2004 r.: 90 % Podatek naliczony podlegający odliczeniu wg nowej proporcji to 4 tys. zł x 90 % = 3,6 tys. zł. 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2005 r.: 3,6 tys. zł - 2 tys. zł = 1,6 tys. zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

52 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
II korekta w 2005 r. Proporcja dla 2005 r.: 70 % Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 4 tys. zł x 70 % = 2,8 tys. zł 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2006 r.: 2,8 tys. zł - 2 tys. zł = 800 zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

53 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
III korekta w 2006 r. Proporcja dla 2006 r.: 50 % Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 4 tys. zł x 50 % = 2 tys. zł. 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2007 r.: 2 tys. zł - 2 tys. zł = 0 zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

54 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
IV korekta w 2007 r. Proporcja dla 2007 r.: 100 % Odliczeniu podlegać będzie cały podatek, tj. 4 tys. zł 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2008 r.: 4 tys. zł - 2 tys. zł = 2 tys. zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

55 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
V korekta w 2008 r. Proporcja dla 2008 r.: 40 % Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 4 tys. zł x 40 % = 1,6 tys. zł. 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2009 r.: 1,6 tys. zł - 2 tys. zł = minus 400 zł. Ostateczna kwota odliczonego podatku wyniesie 14 tys. zł zamiast pierwotnie odliczonych 10 tys. zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

56 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
SYTUACJA DRUGA - sprzedaż środka trwałego w okresie korekty Zakupiono środek trwały, który miał być wykorzystywany dla celów sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Podatek naliczony wynikający z faktury wyniósł zł. W czerwcu 2005 r. odliczono VAT w wysokości 10 tys. zł od kupionego środka trwałego przy zastosowaniu wstępnej proporcji 50 proc. Wartość podlegająca rocznej korekcie: 1/5 x 20 tys. zł = 4 tys. zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

57 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
    I korekta w 2005 r. Proporcja po zakończeniu roku wyniosła 30% Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 4 tys. zł x 30 proc. = 1,2 tys. zł. 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 10 tys. zł/5 = 2 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2006 r.: 1,2 tys. zł - 2 tys. zł = minus 800 zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

58 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
II korekta w lutym 2006 r. Dokonano sprzedaży środka trwałego. Sprzedaż ta podlegała opodatkowaniu. Wartość podlegająca jednorazowej korekcie: 4/5 x 20 tys. zł = 16 tys. zł. Proporcja dotycząca jednorazowej korekty: 100 proc. Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 16 tys. zł x100 proc. = 16 tys. zł. Różnica wykazana w deklaracji za czerwiec 2005 r.: 16 tys. zł - (4 x 2 tys. zł) = 8 tys. zł. Ostateczna kwota odliczonego podatku wyniesie 17,2 tys. zł, zamiast pierwotnie odliczonych 10 tys. zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

59 SYTUACJA TRZECIA – sprzedaż samochodu osobowego w okresie korekty
Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych – WG URZĘDÓW SYTUACJA TRZECIA – sprzedaż samochodu osobowego w okresie korekty W maju 2005 roku zakupiono samochód osobowy, który miał być wykorzystywany dla celów sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Podatek naliczony wynikający z faktury wyniósł zł. Podatek do odliczenia – zł. W maju 2005 r. odliczono VAT w wysokości 5000 zł. Wstępna proporcja 100 %. Wartość podlegająca rocznej korekcie: 1/5 x 5 tys. zł = 1 tys. zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

60 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
I korekta w 2005 r. Proporcja po zakończeniu roku wyniosła 80% Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 1 tys. zł x 80 proc. = 800 zł. 1/5 początkowo odliczonej kwoty: 5000 zł/5 = 1000 zł. Różnica wykazana w deklaracji za styczeń 2006 r.: = (minus) 200 zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

61 Przykłady korekt podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych
II korekta w lutym 2006 r. Dokonano sprzedaży środka trwałego. Sprzedaż ta była zwolniona z podatku – par. 8 rozporządzenia. Wartość podlegająca jednorazowej korekcie: 4/5 x = zł. Proporcja dotycząca jednorazowej korekty: 0 proc. Podatek naliczony podlegający odliczeniu: 4.000 zł x 0 proc. = 0 zł. Różnica wykazana w deklaracji za luty 2006 r.: 0 zł – = (minus) zł. Ostateczna kwota odliczonego podatku wyniesie 800 zł, zamiast pierwotnie odliczonych 5000 zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

62 Transakcje transgraniczne
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

63 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
1. Zdefiniuj transakcję z jaką mamy do czynienia. 2. Określ sposób rozliczenia tej transakcji dla podmiotu polskiego Spółka Polonia z siedzibą w Lublinie sprzedaje towar kontrahentowi z Niemiec, który własnym transportem wywozi towar do kontrahenta ze Szwajcarii. Odprawa celna została wykonana przez kontrahenta niemieckiego w Austrii. Założenia: faktura została wystawiona 30 kwietnia, towar przekroczył granicę WE 3 maja, odpowiednie dokumenty potwierdzające wywóz poza WE dotarły do Sp. Polonia 29 maja Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

64 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Jest to eksport pośredni Przez eksport pośredni określamy taką sytuację, w której wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz Spółka Polonia powinna wykazać dokonaną na rzecz kontrahenta niemieckiego dostawę jako eksport towarów. Towar opuścił granicę WE w maju (3 maja). Spółka nie wykazuje dostawy za kwiecień, ale czeka do 25 czerwca. Skoro Sp. Polonia posiada dokumenty celne (kopie) przed 25 czerwca (29 maj) może zastosować do dostawy stawkę 0% w rozliczeniu za czerwiec Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

65 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Jak rozliczyć transakcję o następujących założeniach: Podmiot włoski zakupił towar w Chinach. Następnie ten sam towar sprzedał podatnikowi polskiemu. Podmiot polski sprzedał ten towar podmiotowi kanadyjskiemu. Transport z Chin bezpośrednio do Kanady opłaciła i zorganizowała strona chińska. Dla celów VAT transakcja pozostaje obojętną, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. Polski podmiot wykaże tą transakcję w poz. 21 deklaracji VAT-7 „sprzedaż towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski”. Nie jest to WNT, ponieważ towar nie przemieszcza się z jednego kraju członkowskiego WE do innego kraju członkowskiego WE. Nie jest to eksport towarów, ponieważ eksportem jest wywóz towarów z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Towar nigdy tam nie trafił. Wyjechał bezpośrednio do Kanady. Nie jest import towarów, ponieważ import towarów to wwóz towarów na terytorium kraju. Nie jest to dostawa krajowa, ponieważ odbywa się poza terytorium Polski. Towar jest transportowany, a zatem miejscem świadczenia jest kraj rozpoczęcia wysyłki (Chiny) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

66 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT UE dokonuje dostawy towarów na rzecz nabywcy z USA, prowadzącego działalność gospodarczą, ale towar jest wysyłany do Włoch (kontrahent z USA ustanowił przedstawiciela podatkowego na terytorium Włoch). Czy taką dostawę można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Należy zaznaczyć, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa, co do zasady, zachodzi wówczas, gdy nabywcą jest podatnik VAT zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jeśli dla potrzeb transakcji przedstawiciel podatkowy, ustanowiony przez podmiot z USA, poda polskiemu podatnikowi włoski numer identyfikacyjny VAT UE (przyznany podmiotowi amerykańskiemu), to taka transakcja może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (przy spełnieniu również pozostałych warunków). Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, 2, 6 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

67 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Jakie dokumenty stanowią dowody konieczne dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Są to m.in. następujące dokumenty: 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju — w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi lub spedytorowi, 2) kopia faktury dostawy, 3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. W przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego dostawy lub przez nabywcę przy użyciu własnego środka transportu, podatnik (oprócz kopii faktury dostawy i specyfikacji sztuk ładunku) powinien posiadać również dokument zawierający: 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów, 2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy, 3) określenie towarów i ich ilości, 4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu — w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

68 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT UE świadczy na rzecz duńskiego podatnika VAT UE dostawę towaru wraz z montażem. Jak taką dostawę należy opodatkować i czy można ją uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru? Opisanej dostawy nie można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Dostawa towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez podatnika dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rachunek, jest opodatkowana w kraju, w którym towary są instalowane lub montowane. W sytuacji przedstawionej w pytaniu cała transakcja obejmująca wartość dostarczanego towaru oraz usługi montażu podlega opodatkowaniu według stawek i regulacji w zakresie podatku VAT obowiązujących w Danii, co jest związane z koniecznością rejestracji polskiego podatnika dla celów podatku VAT na terytorium Danii. Uwaga: W polskiej deklaracji podatnik wykaże tą dostawę jako niepodlegającą opodatkowaniu – poz. 21 deklaracji VAT-7 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

69 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Niemiecki podatnik VAT (A) dostarcza maszyny polskiemu podatnikowi VAT (wraz z ich instalacją), ale zleca instalację maszyny w Polsce innej firmie niemieckiej (B). Zleceniodawca usługi (A) otrzymał fakturę od (B) z wykazaną stawką podatku VAT obowiązującą w Niemczech. Podatnik (A) refakturuje należność za usługę instalacji maszyny na polskiego podatnika wystawiając fakturę bez kwoty i stawki podatku. Czy obowiązek podatkowy związany z refakturowaniem usługi spoczywa na podatniku polskim? Jak powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie tej transakcji? Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

70 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Odpowiedź Zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej zasadami miejsca świadczenia dla dostaw towaru z montażem lub instalacją, miejscem świadczenia dla takich dostaw jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane, w tym przypadku na terytorium Polski. Zatem fakt, że dostawca maszyny (niemiecki podatnik VAT A) zleca wykonanie usługi instalacji maszyny innemu niemieckiemu podatnikowi VAT, nie ma wpływu na to, że miejscem świadczenia dla dostawy instalowanego towaru jest Polska. Niemiecki podatnik (A) w wystawionej przez siebie fakturze wpisuje wartość towaru oraz wartość usługi instalacji — w obu przypadkach bez wykazywania podatku należnego. Ponieważ odbiorcą instalowanego towaru jest polski podatnik VAT, niemiecki podatnik (A) nie ma obowiązku rejestrowania się dla potrzeb VAT w Polsce. Spełnione są warunki dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, co oznacza, że rozliczenia podatku należnego od dostawy towaru z instalacją dokona polski podatnik VAT, według regulacji i stawek podatku VAT obowiązujących w Polsce. W deklaracji VAT–7 transakcję należy wykazać w poz. 28 — dostawa, dla której podatkiem jest nabywca, transakcji nie wykazuje się w kwartalnej informacji podsumowującej VAT–UE. Dodatkowo należy zaznaczyć, że podatnik niemiecki (B) powinien usługę montażu rozliczyć w Polsce. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

71 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Czy zakup przez polskiego podatnika VAT przeznaczonych do dalszej odsprzedaży samochodów używanych od kontrahenta niemieckiego, który na fakturze wskazał § 25a niemieckiej ustawy o VAT, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Nie. Wskazanie na przepis § 25a niemieckiej ustawy o VAT oznacza, że dostawca zastosował procedurę opodatkowania marży. Należy jednak zaznaczyć, że opodatkowaniu procedurą marży nie podlegają nowe środki transportu. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

72 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT niezidentyfikowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (nieposiadający numeru VAT UE), ale zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zamierza dokonywać zakupu towarów od podatnika VAT UE w Czechach. Czy taka transakcja będzie spełniać definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Tak. Podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R/UE o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tej czynności. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 4 ustawy. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

73 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT UE zakupił od brytyjskiego podatnika VAT UE towar. Podatnik brytyjski w wystawionej przez siebie fakturze dokumentującej dostawę towaru nie zamieścił przed swoim numerem identyfikacyjnym kodu „GB”. Czy brak tego kodu na fakturze powoduje, że transakcja dla polskiego podatnika VAT nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje, gdy dokonującym dostawy jest podatnik podatku od wartości dodanej. Brak na fakturze kodu GB przed numerem identyfikacji podatkowej brytyjskiego podatnika nie stanowi o tym, że u polskiego podatnika nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

74 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT niezidentyfikowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (nieposiadający numeru VAT UE), ale zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zamierza dokonywać zakupu towarów od podatnika VAT UE w Czechach. Czy taka transakcja będzie spełniać definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Tak. Podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R/UE o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tej czynności. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

75 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT UE zakupił towary od podatnika VAT UE w Czechach. Towar został dostarczony z Czech do magazynu w Polsce w dniu 2 maja. Faktura przez Czecha została wystawiona 29 kwietnia. 1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy dla polskiego podatnika VAT UE. 2. W rozliczeniu, za który miesiąc podmiot polski rozliczy WNT? 3. W rozliczeniu, za który kwartał podmiot polski wykaże WNT w informacji podsumowującej. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury przez dostawcę, tj. 29 kwietnia WNT towarów przez podatnika polskiego zostanie rozliczony w kwietniu WNT zostanie wykazane w IP za II kwartał Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

76 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT UE zakupił towary od podatnika VAT UE w Czechach. Towar został dostarczony z Czech do magazynu w Polsce w dniu 15 marca. Faktura przez Czecha została wystawiona 20 kwietnia. 1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy dla polskiego podatnika VAT UE. 2. W rozliczeniu, za który miesiąc podmiot polski rozliczy WNT? 3. W rozliczeniu, za który kwartał podmiot polski wykaże WNT w informacji podsumowującej. Obowiązek podatkowy powstanie 15 dnia miesiąca następującego po dostawie, tj. 15 kwietnia WNT towarów przez podatnika polskiego zostanie rozliczony w kwietniu WNT zostanie wykazane w IP za II kwartał Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

77 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski przewoźnik — podatnik VAT — świadczy usługi transportu towarów na trasie z Holandii do Polski na rzecz zleceniodawcy — osoby prawnej (fundacja charytatywna), niebędącej podatnikiem VAT. Jak ustalić miejsce świadczenia dla tej usługi, aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT? W przypadku gdy nabywca usługi nie jest podatnikiem VAT (nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT UE), zastosowanie ma zasada ogólna określania miejsca świadczenia dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Zasada ta wskazuje, iż miejscem świadczenia dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest miejsce rozpoczęcia transportu towarów. Zatem podatnik VAT świadczący usługę transportu towarów z Holandii do Polski ma obowiązek zarejestrować się w Holandii i rozliczyć podatek VAT kierując się regulacjami obowiązującymi w Holandii, stosując holenderską stawkę podatku VAT. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

78 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów świadczoną przez polskiego podatnika VAT na trasie Polska–Niemcy, gdy nabywca usługi podał swój niemiecki numer VAT? Zasadą ogólną jest, że miejscem świadczenia dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna. Jednakże w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer VAT, nadany w innym państwie członkowskim niż państwo rozpoczęcia transportu, to miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Usługa taka świadczona przez polskiego podatnika VAT, w przypadku gdy transport towarów rozpoczyna się na terytorium Polski, a nabywcą usługi jest podatnik VAT z Niemiec, który podał przy nabyciu tej usługi swój niemiecki numer VAT, podlega opodatkowaniu na terytorium Niemiec. Podatnik niemiecki rozlicza podatek VAT według regulacji obowiązujących w Niemczech. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 i 3 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

79 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Włoski podatnik VAT UE świadczy usługę transportu towarów dla polskiego podatnika VAT UE na trasie z Polski do Włoch. W jaki sposób powinna zostać rozliczona ta usługa? Miejscem świadczenia dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, w tym przypadku jest to Polska. Włoski podatnik nie ma obowiązku rejestrowania się dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w Polsce, ponieważ nabywca usługi (polski podatnik VAT) rozliczy należny podatek VAT z tytułu importu usługi. W związku z tym włoski podatnik powinien wystawić fakturę bez kwoty i stawki podatku VAT, a nabywca usługi — polski podatnik — otrzymując tę fakturę wystawi na jej podstawie fakturę wewnętrzną, w której naliczy podatek należny od importu tej usługi stosując krajową stawkę podatku VAT. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi transportu powstanie z chwilą zapłaty za usługę, a jeśli zapłata nie nastąpiła — nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi. Wyliczony w fakturze wewnętrznej podatek należny należy wykazać w deklaracji VAT—7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi. Podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek z tytułu importu usługi. Podstawa prawna: art. 19 ust. 13 pkt 2 i ust. 19, art. 28 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 86 ust. 2 pkt 4 i ust. 10 pkt 2 ustawy oraz § 1 rozporządzenia w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

80 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Gdzie jest miejsce świadczenia usługi na ruchomym majątku rzeczowym wykonane w Polsce na rzecz podatnika VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej? Dla usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone. Jeżeli jednak nabywca usługi poda dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa, które wydało nabywcy numer VAT, ale pod warunkiem, że towary zostaną wywiezione z terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 w pkt 3 lit. d, art. 28 ust. 7 i 8 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

81 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Gdzie jest miejsce świadczenia i w jaki sposób udokumentować usługę pośrednictwa w dostawie towarów świadczoną przez polskiego podatnika VAT, w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, którym jest włoski podatnik VAT, a towar dostarczany jest z Polski do Włoch? W przypadku usług związanych bezpośrednio z dostawą towarów, wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów. Jeżeli nabywca usługi (podatnik włoski) podał dla tej czynności świadczącemu usługę (podatnik polski) numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo świadczenia usługi, to miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Zatem polski podatnik VAT udokumentuje usługę fakturą, w której wykaże numer VAT nabywcy i w której nie wykaże stawki i kwoty podatku, natomiast umieści adnotację, że podatek rozliczy nabywca. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

82 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Polski podatnik VAT świadczy usługę w zakresie oprogramowania komputerowego dla niemieckiego podatnika VAT. Czy usługa ta powinna zostać opodatkowana w Polsce? Nie. W przypadku usług w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2) świadczonych m. in. na rzecz podatników VAT mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż państwo świadczącego usługę, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku jego braku — stały adres lub miejsce zamieszkania. Zatem dla sytuacji przedstawionej w pytaniu miejscem świadczenia usługi w zakresie oprogramowania komputerowego będą Niemcy. Podstawa prawna: art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

83 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, w sytuacji gdy polski podatnik VAT otrzymał od niemieckiego podatnika VAT fakturę dokumentującą dostawę towarów, na której wyszczególniony jest niemiecki podatek VAT (stawka podatku w wysokości 16%)? Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Jeżeli kwota ta jest kwotą wraz z niemieckim podatkiem, to stanowi ona podstawę opodatkowania. Podstawa prawna: art. 31 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

84 DEKLARACJA VAT-7 PRZYKŁAD

85 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Deklaracja W styczniu 2008 roku Spółka Akcyjna KARA, NIP PL , REGON , ul. Cicha 20, Lublin: 1) wykonała usługę transportu towarów na rzecz podmiotu słoweńskiego na trasie z Polski do Francji. Wartość usługi wyniosła 1000 EURO (kurs 3,5409). Nie naliczono podatku VAT, 2) wykonała usługę transportu towarów na rzecz podmiotu polskiego na trasie z Francji do Polski. Wartość netto usługi wyniosła zł, 3) sprzedała towary opodatkowane stawką 7% o wartości zł (podatek zł), 4) sprzedała towary opodatkowane stawką 22% o wartości zł (podatek zł), Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

86 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
5) za kwotę zł sprzedała samochód osobowy, zakupiony w 2000 roku, 6) wykonała na rzecz podmiotu trzeciego usługę związaną z organizacją eksportu towarów (załatwiła formalności celne). Wartość usługi wyniosła 500 zł netto, 7) dokonała eksportu pośredniego na Ukrainę towarów, które w kraju sprzedawane były ze stawką 22% o wartości EURO (kurs przeliczeniowy 3,5209). Do dnia złożenia deklaracji Spółka nie otrzymała potwierdzenia wywozu towarów poza UE, 8) dokonała eksportu bezpośredniego do Rosji towarów o wartości EURO (kurs przeliczeniowy 3,5209). Przed złożeniem deklaracji była w posiadaniu dokumentu SAD, 9) dokonała eksportu bezpośredniego na Białoruś towarów o wartości EURO (kurs przeliczeniowy 3,5210). Przed złożeniem deklaracji Spółka nie otrzymała potwierdzenia wywozu towarów poza UE. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

87 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
10) za kwotę zł sprzedano towary kontrahentowi z Niemiec (nr DE ). Dokumenty przewozowe potwierdzające wywóz towarów poza granice RP Spółka otrzymała przed złożeniem deklaracji. Fakturę za towary wystawiono 2 lutego (wydanie towarów miało miejsce 26 stycznia), 11) za kwotę zł sprzedano towary (węgiel) kontrahentowi słowackiemu (nr SK ). Fakturę wystawiono 29 stycznia. Do dnia złożenia deklaracji nie otrzymano jeszcze dokumentów przewozowych, 12) za kwotę zł sprzedano towary kontrahentowi litewskiemu (nr LT ). Fakturę wystawiono 30 stycznia. Spółka jest w posiadaniu dokumentów przewozowych, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

88 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
13) Spółka zakupiła towary od kontrahenta czeskiego za kwotę zł. Faktura na zakup została wystawiona w dniu 23 stycznia. Zakupiony towar w Polsce jest opodatkowany stawką 22%, 14) Spółka otrzymała fakturę za naprawę samochodu za granicą (Czechy). Faktura została wystawiona w dniu naprawy, tj. 10 stycznia na kwotę 300 EURO (kurs przeliczeniowy 3,5321). Na fakturze umieszczono NIP Spółki z przedrostkiem PL. 15) Spółka otrzymała fakturę za dostawę i montaż maszyny do pakowania towarów na kwotę EURO (k. przel. 3,5200). Dostawy i montażu dokonał podmiot włoski. Faktura została wystawiona w dniu zakończenia prac, tj. 29 stycznia 16) 4 stycznia Spółka zakupiła w Belgii samochód osobowy za kwotę EURO (k. przel. 3,5400). Faktura z tego samego dnia. Samochód jest używany, a sprzedawcą jest jego pierwszy użytkownik. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

89 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
17) Spółka w kraju nabyła środek trwały (ciągnik siodłowy) na kwotę zł netto, VAT zł. Fakturę i towar otrzymano w styczniu. 18) nabyto w kraju komputer (środek trwały) na kwotę zł netto, VAT zł. Komputer został zainstalowany w styczniu. Faktura została otrzymana dopiero w lutym. 19) otrzymano fakturę za oprogramowanie do komputera na kwotę zł, VAT 220 zł. Oprogramowanie przez firmę komputerową zostało wydane (zainstalowane) 3 lutego. Faktura została opłacona gotówką w styczniu. 20) zakupiono towary handlowe za kwotę zł, VAT zł. Faktury i towary otrzymano w styczniu. 21) otrzymano fakturę za usługi telekomunikacyjne na kwotę 600 zł netto, VAT 132 zł. Termin płatności za fakturę upływa 2 lutego, ale Spółka opłaciła ją 29 stycznia. 22) otrzymano fakturę za paliwo wystawioną przez podmiot słowacki (dotyczy transportu na Słowenię). Po przeliczeniu: 1000 zł, słowacki VAT zł. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

90 Rejestr podatku należnego cz. I
L. p. Netto 22% 7% 0% Np. Zw. 1 3.540,90 2 3.000 660 3 20.000 1.400 4 22.000 5 15.000 6 500 Suma 22.660 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

91 Rejestr podatku należnego cz. II
L. p. Netto 22% 7% 0% Np. Zw. 7 11.543,93 2.539,67 8 (exp.) 70.418 9 10 11 8.196,72 1.803,28 12 (WDT) 20.000 Suma 19.740,65 4.342,95 90.418 SUMA I + II 27.003 20000 1.400 3.540,90 15.000 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

92 Rejestr podatku należnego cz. III
L. p. WNT Netto 22% IM. USŁ DPN 13 7.000 1.540 14 1.059,63 233,12 15 77.440 16 35.400 7.788 Suma 42.400 9.328 77.400 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

93 Rejestr podatku naliczonego cz. I
L. p. Środki trwałe Netto VAT Pozostałe zakupy 13 7.000 1.540 14 1.059,63 233,12 15 77.440 16 35.400 4.672,80 17 66.000 18 Luty Suma ,80 8.059,63 1.773,12 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

94 Rejestr podatku naliczonego cz. II
L. p. Środki trwałe Netto VAT Pozostałe zakupy 19 1.000 220 20 50.000 21 Luty 22 Suma I + II Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

95 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

96 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł


Pobierz ppt "Podatek należny - ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google