Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN mł. bryg. Piotr Chmielarz Przewodniczący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN mł. bryg. Piotr Chmielarz Przewodniczący."— Zapis prezentacji:

1 6 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN mł. bryg. Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy

2 OKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU od 18.X.2001 do 26.II.2008 roku 30 posiedzeń w tym; 17 jednodniowych, 12 dwudniowych, 1 trzydniowe.

3 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, z-ca głównego księgowego w KG PSP MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI SEKRETARZ KOMISJI MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, dowódca JRG nr 5 w Warszawie CZŁONKOWIE KOMISJI: ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ Solidarność zastępca naczelnika wydziału w Szkole Aspirantów w Krakowie KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce. FUNDUSZEM POMOCY W I KADENCJI ZARZĄDZAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

4 p.o. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ Solidarność kierownik zespołu przedmiotowego w Szkole Aspirantów w Krakowie ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie. CZŁONKOWIE KOMISJI: MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach do 9.XI.2006r. MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, kierownik sekcji Kwatermistrzowskiej w KM PSP w Otwocku od 9.XI.2006r. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP - doraźnie na posiedzenia od 15.I.2007 II KADENCJA W SKŁADZIE:

5 POMOC Z ŚRODKÓW FUNDUSZU, ZGODNIE Z REGULAMINEM, PRZEZNACZANA BYŁA NA : leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych

6 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE I KADENCJI BYŁY OSOBY objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP : na życie typ Życie na życie typ Życie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od odpowiedzialności cywilnej od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka

7 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE II KADENCJI BYŁY OSOBY objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP ubezpieczeniem na życie Typ Życie, które od roku 2003 było jedynym źródłem środków finansowych Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin

8 emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu Życie lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P (w wariancie I, II lub III - z typem Życie) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP. osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu Życie lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P (w wariancie I, II lub III - z typem Życie) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP. OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU TO:

9 ŻycieOCNW PP PZU 2001 338 102,15 zł 20 366,58 zł 4 608,00 zł 100 000,00 zł 2002 330 945,02 zł 30 443,75 zł - zł - zł - zł 2003 313 476,98 zł - zł - zł - zł - zł 2004 267 538,72 zł - zł - zł - zł - zł RAZEM 1 250 062,87 zł 50 810,33 zł 4 608,00 zł 100 000,00 zł POZYSKANE ŚRODKI Z PZU I KADENCJA

10 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU II KADENCJA Życie 2005 276 147,23 zł 2006 477 532,05 zł 2007 626 759,10 zł RAZEM 1 380 438,38 zł

11 RAZEM DYWIDENDY Z UBEZPIECZEŃ PZU I PROGRAMU PREWENCJI PZU ŻycieOCNW PP PZU RAZEM 2 630 501,25 zł 50 810,33 zł 4 608,00 zł 100 000,00 zł Łącznie pozyskane środki z PZU: 2 785 919,58 zł

12

13 ŁĄCZNIE POZYSKANE ŚRODKI Pozyskane środki z PZU 2 785 919,58 zł Odsetki od lokat bankowych 275 421,73 zł Darowizny 94,70 zł Spłaty rat pożyczek 51 245,00 zł RAZEM 3 112 681,01 zł

14

15 KOSZTY FUNDUSZU LATA 2001-2007 3 153,00 zł

16 ORAZ 9 POŻYCZEK NA KWOTĘ 119 300,00 zł. POSZKODOWANI FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY PSP ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN OTRZYMALI POMOC FINANSOWĄ W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 4 MARCA 2008 W KWOCIE 1 527 947,00 zł. W TYM 329 ZAPOMÓG NA KWOTĘ 1 408 647,00 zł

17 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI Lp.Województwo I kadencja II kadencja 1Mazowieckie3737 2Śląskie169 3Dolnośląskie1412 4Łódzkie1232 5Kujawsko-Pomorskie 919 6Pomorskie914 7Świętokrzyskie93 8Zachodniopomorskie 85

18 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI Lp.Województwo I kadencja II kadencja 9Małopolskie 711 10Wielkopolskie 712 11Podlaskie 63 12Lubuskie 65 13Podkarpackie 54 14Warmińsko-Mazurskie 45 15Lubelskie 49 16Opolskie 03

19 DOCHODY NA CZŁONKA RODZINY KADENCJA I Lp.oddoszt. 1- 400,00 zł 14 2 401,00 zł 600,00 zł 60 3 601,00 zł 800,00 zł 26 4 801,00 zł 1 000,00 zł 21 5 1 001,00 zł 1 200,00 zł 10 6 1 201,00 zł 1 500,00 zł 15 7 1 501,00 zł 1 800,00 zł 4 8 1 801,00 zł 2 000,00 zł 0 9 2 001,00 zł 2 500,00 zł 1 10 2 501,00 zł 3 000,00 zł 2

20 79% OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC MA DOCHODY PONIŻEJ 1000 zł. NA OSOBĘ W RODZINIE. DOCHODY 48 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.

21 DOCHODY NA CZŁONKA RODZINY KADENCJA II Lp.oddoszt. 1- 400,00 zł 4 2 401,00 zł 600,00 zł 21 3 601,00 zł 800,00 zł 28 4 801,00 zł 1 000,00 zł 48 5 1 001,00 zł 1 200,00 zł 34 6 1 201,00 zł 1 500,00 zł 26 7 1 501,00 zł 1 800,00 zł 11 8 1 801,00 zł 2 000,00 zł 1 9 2 001,00 zł 2 500,00 zł 7 10 2 501,00 zł 3 000,00 zł 3 11 -3

22 53% OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC MA DOCHODY PONIŻEJ 1000 zł. NA OSOBĘ W RODZINIE. DOCHODY 13 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.

23 1 KWIETNIA 2008 r. KOMISJA PLANUJE OSTANIE POSIEDZENIE NA KTÓRYM PODPISANE ZOSTANĄ 4 UMOWY POŻYCZEK NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 36.000,00 zł.

24 Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest: Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest : NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

25 POWSTANIE FUNDACJI WYNIKA GŁÓWNIE Z POTRZEB: POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW

26


Pobierz ppt "6 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN mł. bryg. Piotr Chmielarz Przewodniczący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google