Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM"— Zapis prezentacji:

1 POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM
6 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN mł. bryg. Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy

2 OKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU od 18.X.2001 do 26.II.2008 roku
30 posiedzeń w tym; 17 jednodniowych, 12 dwudniowych, 1 trzydniowe.

3 FUNDUSZEM POMOCY W I KADENCJI ZARZĄDZAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, z-ca głównego księgowego w KG PSP SEKRETARZ KOMISJI MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, dowódca JRG nr 5 w Warszawie CZŁONKOWIE KOMISJI: ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność” zastępca naczelnika wydziału w Szkole Aspirantów w Krakowie KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków „Florian” pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce.

4 II KADENCJA W SKŁADZIE:
p.o. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność” kierownik zespołu przedmiotowego w Szkole Aspirantów w Krakowie ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków „Florian” pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie. CZŁONKOWIE KOMISJI: MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach do 9.XI.2006r. MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, kierownik sekcji Kwatermistrzowskiej w KM PSP w Otwocku od 9.XI.2006r. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP - doraźnie na posiedzenia od 15.I.2007

5 POMOC Z ŚRODKÓW FUNDUSZU, ZGODNIE Z REGULAMINEM, PRZEZNACZANA BYŁA NA :
leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych

6 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE I KADENCJI BYŁY OSOBY
objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP : na życie typ „Życie” od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka

7 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE II KADENCJI BYŁY OSOBY
objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP ubezpieczeniem na życie „Typ Życie”, które od roku 2003 było jedynym źródłem środków finansowych Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin

8 OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU TO:
emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu „Życie” lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ „P” (w wariancie I, II lub III - z typem „Życie”) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP.

9 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU I KADENCJA
Życie OC NW PP PZU 2001 ,15 zł 20 366,58 zł 4 608,00 zł ,00 zł 2002 ,02 zł 30 443,75 zł - zł 2003 ,98 zł 2004 ,72 zł RAZEM  ,87 zł 50 810,33 zł

10 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU II KADENCJA
Życie 2005 ,23 zł 2006 ,05 zł 2007 ,10 zł RAZEM  ,38 zł

11 RAZEM DYWIDENDY Z UBEZPIECZEŃ PZU I PROGRAMU PREWENCJI PZU
Życie OC NW PP PZU RAZEM ,25 zł 50 810,33 zł 4 608,00 zł ,00 zł Łącznie pozyskane środki z PZU: ,58 zł

12

13 ŁĄCZNIE POZYSKANE ŚRODKI
Pozyskane środki z PZU ,58 zł Odsetki od lokat bankowych ,73 zł Darowizny 94,70 zł Spłaty rat pożyczek 51 245,00 zł RAZEM ,01 zł

14

15 KOSZTY FUNDUSZU LATA 3 153,00 zł

16 POSZKODOWANI FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY PSP
ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN OTRZYMALI POMOC FINANSOWĄ W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 4 MARCA 2008 W KWOCIE ,00 zł. W TYM 329 ZAPOMÓG NA KWOTĘ ,00 zł ORAZ 9 POŻYCZEK NA KWOTĘ ,00 zł.

17 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI
Lp. Województwo I kadencja II kadencja 1 Mazowieckie 37 2 Śląskie 16 9 3 Dolnośląskie 14 12 4 Łódzkie 32 5 Kujawsko-Pomorskie 19 6 Pomorskie 7 Świętokrzyskie 8 Zachodniopomorskie

18 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI
Lp. Województwo I kadencja II kadencja 9 Małopolskie 7 11 10 Wielkopolskie 12 Podlaskie 6 3 Lubuskie 5 13 Podkarpackie 4 14 Warmińsko-Mazurskie 15 Lubelskie 16 Opolskie

19 DOCHODY NA CZŁONKA RODZINY KADENCJA I
Lp. od do szt. 1 - 400,00 zł 14 2 401,00 zł 600,00 zł 60 3 601,00 zł 800,00 zł 26 4 801,00 zł 1 000,00 zł 21 5 1 001,00 zł 1 200,00 zł 10 6 1 201,00 zł 1 500,00 zł 15 7 1 501,00 zł 1 800,00 zł 8 1 801,00 zł 2 000,00 zł 9 2 001,00 zł 2 500,00 zł 2 501,00 zł 3 000,00 zł

20 DOCHODY 48 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.
79% OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC MA DOCHODY PONIŻEJ 1000 zł. NA OSOBĘ W RODZINIE. DOCHODY 48 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.

21 DOCHODY NA CZŁONKA RODZINY KADENCJA II
Lp. od do szt. 1 - 400,00 zł 4 2 401,00 zł 600,00 zł 21 3 601,00 zł 800,00 zł 28 801,00 zł 1 000,00 zł 48 5 1 001,00 zł 1 200,00 zł 34 6 1 201,00 zł 1 500,00 zł 26 7 1 501,00 zł 1 800,00 zł 11 8 1 801,00 zł 2 000,00 zł 9 2 001,00 zł 2 500,00 zł 10 2 501,00 zł 3 000,00 zł

22 DOCHODY 13 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.
53% OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC MA DOCHODY PONIŻEJ 1000 zł. NA OSOBĘ W RODZINIE. DOCHODY 13 % OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POMOC SĄ PONIŻEJ 600 zł.

23 1 KWIETNIA 2008 r. KOMISJA PLANUJE OSTANIE POSIEDZENIE NA KTÓRYM PODPISANE ZOSTANĄ 4 UMOWY POŻYCZEK NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 36.000,00 zł.

24 NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest : NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

25 POWSTANIE FUNDACJI WYNIKA GŁÓWNIE Z POTRZEB:
POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW

26 KONIEC


Pobierz ppt "POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google