Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Pelvis, prox. femur Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

2 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Pelvis significant complication rate related to injury of underlying organs and bleeding because of the tremendous force necessary to cause most pelvic fractures, concomitant severe injuries are common and are associated with high morbidity and mortality rates overall mortality rate in adults - 10%, in children - 5% pelvic haemorrhage is the direct cause of death in fewer than half of patients with pelvic fractures who die retroperitoneal haemorrhage and secondary infection are the main causes of death if hypotension is present on presentation, mortality rate approaches 50%, in open fractures mortality rate reaches 30% Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

3 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Złamania miednicy Niska energia (stabilne – leczenie zachowawcze): upadek u starszych osób, oderwanie przyczepów mięśniowych Wysoka energia: Z niestabilnością hemodynamiczną (5-10% tętnicze): stabilizacja zewnętrzna, resuscytacja, embolizacja Z niestabilnością pierścienia miednicy: niestabilne rotacyjnie i pionowo (Tile) Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

4 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

5 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

6 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Klamra C (C-clamp) cases of sacrum fractures or disruptions of the sacroiliac joint – posterior pelvic ring inj. concomitant blood loss from the fracture surface and from the veins of the presacral plexus. direct transverse compression in the sacroiliac joint controls bleeding from the fracture surfaces and from the presacral plexus. adequate access for laporotomy Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

7 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

8 Klasyfikacja Bucholtza
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

9 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

10 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

11 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

12 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

13 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

14 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

15 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

16 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Złamanie tylnej ściany panewki stawu biodrowego ze zwichnięciem tylnym biodra Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

17 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

18 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

19 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

20 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

21 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

22 Koszty ekonomiczne PFR –GB`03
rocznie Wzrost częstości: 1-3% rocznie Śr. czas pobytu 23dni 12 161₤: operacja 9%, oddział 84%, badania laboratoryjne 7% Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

23 Złamania bliższego odcinka kości udowej
↑ częstość (gł. u starszych – osteoporoza, niska energia urazu: 30%♀ po 75r.ż) Rokowanie: osteporotyczne % śmiertelności, wymagają zaopatrzenia w przeciągu 24h. Przezkrętarzowe – wczesny zrost Podkrętarzowe – duża liczba powikłań (przeciążenia → brak zrostu i zmęczeniowe złamania implantów). Szyjka – brak zrostu, zwyrodnienie stawu Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

24 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

25 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
OPEROWAĆ w czasie ostrego dyżuru przy wyborze rodzaju stabilizatora kierować się miejscem złamania i stanem ogólnym chorego podać antybiotyk dożylnie podczas wprowadzenia do znieczulenia  w przypadkach, w których doraźnie operować nie można, należy:  założyć wyciąg za guzowatość kości piszczelowej  podawać środki przeciwbólowe  przygotowywać chorego do operacji kierując się parametrami poprawy stanu ogólnego  POSTĘPOWANIE P-ODLEŻYNOWE  podawać heparyny niskocząsteczkowe  podawać leki usprawniające przepływ krwi przez CUN  włączyć antybiotyk (?)  H2 blokery, cytoprotekcja górnego odcinka przewodu pokarmowego  zapewnić choremu stały kontakt z rodziną Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

26 Klinika Chirurgii Urazowej AM w Poznaniu
25% chorych w starszym wieku ze złamaniami w obrębie bliższego końca kości udowej umiera w ciągu 6 miesięcy od wypadku śmiertelność w tej grupie chorych wzrasta 20-krotnie w stosunku do prawdopodobieństwa zgonów w tej populacji bez doznanych obrażeń Złamania w obrębie bliższego końca kości udowej u ludzi starych należy traktować jako wskazanie do hospitalizacji i pilnej stabilizacji operacyjnej Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

27 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

28 Zaopatrzenie w krew bliższego końca kości udowej
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

29 Układ beleczek kostnych w odcinku bliższym kości udowej
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

30 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Rejon największego obciążenia – w okolicy podkrętarzowej (2-7cm poniżej krętarza mniejszego) Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

31 Złamania przezkrętarzowe: podział i dobór implantu
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

32 Powikłania pooperacyjne
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

33 Złamanie patologiczne
Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

34 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

35 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

36 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

37 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

38 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej
Śruby kaniulowane Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

39 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

40 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

41 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

42 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

43 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

44 Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej


Pobierz ppt "Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google