Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność - aktywność na zajęciach KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel. 017 866 11 96

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność - aktywność na zajęciach KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel. 017 866 11 96"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy

2 ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność - aktywność na zajęciach KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel. 017 866 11 96 bprzywara@wsiz.rzeszow.pl

3 Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach wg stanu na koniec lutego2008 r. Stopa bezrobocia dla Polski – 11,4 %

4

5 Osób z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych jest ok. 100 tys.

6 Liczba pracujących: 15 515 000 Przeciętne zatrudnienie w przemyśle: 2638 tys. Przeciętne zatrudnienie w budownictwie: 385 tys. Przeciętne zatrudnienie w handlu: 1028 tys Wskaźnik zatrudnienia: 49,4% Wskaźnik zatrudnienia kobiet: 42,1% Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem: 77%

7 Liczba nieaktywnych zawodowo: 14548 tys. Liczba osób bezrobotnych: 1361 tys. Stopa bezrobocia: 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego: 11,1% Średnia miesięczna płaca: 2983.98 zł

8 Według stanu na koniec lipca 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 110 705 bezrobotnych. W urzędzie zarejestrowanych jest: 1 703 osób bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia tj. 1,5 %. 23 991 bezrobotnych do 25 roku życia tj. 21,7 % ogólnej liczby bezrobotnych.

9 Brakuje ludzi! Nasze uczelnie wciąż nie kształcą sprzedawców. Bo modny był marketing, a nie sprzedaż. Umiejętności związane ze zdobywaniem i utrzymaniem klienta na rynku są bardzo potrzebne... ("Gazeta Wyborcza") Brakuje przede wszystkim informatyków. Ale nie ma też księgowych do centrów usług. Mocno rozwinęła się również branża logistyczna - tu brakuje pracowników na stanowiska menedżerów, koordynatorów. Dalej - handlowcy. O ile jeszcze kilka lat temu handlowców szukały tylko tzw. branże produktów szybko zbywalnych, teraz szukają ich wszyscy... ("Gazeta Wyborcza") W finansach i bankowości na chętnych czekają tysiące ofert pracy (...) Największe wzięcie mają doradcy finansowi, kredytowi oraz inwestycyjni...(Rzeczpospolita) Włochy niespodziewanie uwolniły rynek pracy dla mieszkańców ośmiu nowych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. (...) Włochy są ósmym krajem dawnej UE, który całkowicie zniósł restrykcje dla nowych członków Wspólnoty. Wcześniej uczyniły to: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja... ("Gazeta Wyborcza")

10 Prawie połowa podkarpackich przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem pracowników (...) Brakuje zarówno inżynierów, księgowych, specjalistów od nowych technologii, jak i kelnerów, kucharzy czy sprzedawców... ("Gazeta Wyborcza") Uczelnie nastawione na zyski masowo produkują specjalistów od marketingu zamiast inżynierów, bo tak jest taniej. W Polsce niebawem pojawi się problem humanizacji społeczeństwa. Nie będziemy mieć wystarczającej liczby kadry technicznej... (Rzeczpospolita) Absolwenci wyższych uczelni z tytułem inżyniera w kieszeni nie muszą wysilać się, by znaleźć pracę - bezrobocie wśród tej grupy zawodowej właściwie nie istnieje...("Metro") Zatrudnienie w centrach (usługowych) znajdą przede wszystkim absolwenci szkół wyższych biegle władający obcymi językami, głównie informatycy i ekonomiści... ("Rzeczpospolita") Co słychać na rynku pracy?

11 Potrzebujemy specjalistów z zakresu informatyki, telekomunikacji, elektroniki. Szukamy m.in. fachowców ds. rozwoju oprogramowania, integratorów projektów, testerów systemów, architektów systemów i oprogramowania, kierowników pro jektów i specjalistów ds. wsparcia technicznego... ("Rzeczpospolita") Dzięki zagranicznym koncernom przybędą nam tysiące nowych miejsc pracy... zagraniczne firmy zaczynają otwierać nowoczesne magazyny, centra dystrybucyjne i logistyczne, centra rozliczeniowo-finansowe i telefoniczne. (Poszukują) robotników, magazynierów, logistyków, księgowych, informatyków, specjalistów od płac i rachunkowości, kierowników zespołów i menedżerów...("Rzeczpospolita) Nawet 40 - 60 tys. osób może w ciągu najbliższych lat znaleźć w Polsce zatrudnienie jako księgowi, fakturzyści czy informatycy. Będą świadczyć usługi dla zagranicznych firm, które przenoszą do Polski np. centra księgowości... ("Gazeta Wyborcza") Ponad 90 proc. - o tyle wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT w 2010 r. w porównaniu z 1996 r.... ("Puls Biznesu")

12 inni specjaliści (administracja publiczna, media, usługi, sprzedaż i handel) inżynierzy i technolodzy (budownictwie, produkcji i nowych technologiach) przedstawiciele handlowi (usługi finansowe, bankowość, handel, farmacja) dyrektorzy i kierownicy informatycy doradcy klienta finansiści/analitycy księgowi programiści inne - branża gastronomiczna, hotelarska, handel oraz budowlana (ślusarze, spawacze, operatorzy, elektrycy)

13 W sierpniu najczęściej poszukiwanymi pracownikami przez Biuro Karier WSIiZ byli: przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, programiści, graficy, księgowi.

14 Pedagogika – 31 636 Prawo – 30 801 Zarządzanie – 22 845 Ekonomia – 20 288 Informatyka – 19 263 Socjologia – 17 984 Politologia – 17 822 Psychologia – 16 988 Administracja – 14 693 Filologia polska – 14 566 Stosunki międzynarodowe – 14 155 Filologia angielska – 13 285 Kulturoznawstwo – 11 984 Budownictwo – 11 260 Historia – 10 934 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pedagogika – 37 490 Prawo – 31 827 Zarządzanie – 27 707 Ekonomia – 22 026 Administracja – 21 014 Stosunki międzynarodowe – 19 553 Informatyka – 18 890 Filologia angielska – 17 998 Turystyka i Rekreacja – 16 746 Socjologia – 16 682 Budownictwo – 16 179 Politologia – 16 143 Psychologia – 14 961 Filologia polska – 14 172 Biotechnologia – 13 127

15 Administrator baz danych Organizator usług hotelarskich Administrator sieci informatycznejPilot wycieczek Analityk systemów komputerowychProgramista Doradca inwestycyjny Projektant systemów komputerowych Doradca podatkowy Specjalista analizy rynku Ekonomista Specjalista ds. bankowości i kredytów Informator handlowy Specjalista ds. finansów Inżynier obsługi systemów Specjalista ds. rachunkowości komputerowych Operator sprzętu komputerowegoSpecjalista rehabilitacji ruchowej Organizator obsługi turystycznejSpecjalista rekreacji ruchowej Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę

16 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy Sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy ds. finansowych i statystycznych Specjaliści ds. biznesu Pracownicy usług ochrony Architekci, inżynierowie Nauczyciele nauczania ponadelementarnego Pracownicy obsługi biurowej Robotnicy budowlani Pracownicy obrotu pieniężnego Kierowcy Pracownicy ds. handlowych Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi Gońcy, bagażowi, portierzy Specjaliści nauk społecznych Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Technicy, personel obsługi komputerów Mechanicy maszyn i urządzeń Opiekunki Specjaliści ochrony zdrowia Pielęgniarki i położne

17 domowa pomoc zdrowia analityk systemów komputerowych i baz danych pomoc medyczna (asystent) pomoc lekarska (asystent) inżynier oprogramowania komputerowego pomoc terapeutyczna (asystent) higienistka dentystyczna pomoc dentystyczna pomoc domowa oraz pomoc personalna

18 rolnicy, farmerzy maklerzy giełdowi krawcy urzędnicy administracyjni urzędnicy pocztowi sekretarki telemarketerzy

19 Biotechnolog – rozwój i wdrażanie nowych zastosowań, odkryć z zakresu biologii, zastosowanie techniki w leczeniu ludzi, klonowanie, probiotyki Matematyk – tworzy podstawy obliczeń stosowanych m.in. w informatyce czy ekonomii Ekolog – dba m.in. aby wszelkie normy emisji zanieczyszczeń były zachowane w polskich firmach Programista – dostarcza systemy, odpowiednie programy i inne rozwiązania technologiczne Analityk systemów komputerowych – projektuje, testuje i tworzy systemy komputerowe Traffic manager – obsługuje ruch i przepływ informacji oraz danych w Internecie Dietetyk – dba o odpowiedni dobór wszystkich składników odżywczych w codziennych posiłkach Travel manager – pilnuje, abyś tanio i atrakcyjnie spędził czas podróż podczas podróży, np. zagranicznej Osobisty trener – pomaga odpowiednio dostosować trening do indywidualnych możliwości Doradca finansowy – doradztwo kredytowe, inwestycyjne, bankowe, ubezpieczeniowe

20 Mechatronik Teletutor Mystery client Groomer Pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych – antyhaker Biotechnolog zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin i bakterii Osoba likwidująca skutki katastrof, likwidująca hałas, dymy fabryk, czyszcząca skażone wody Biorolnik przekształcający rolnictwo chemiczne w naturalne Neuroprogramator zajmujący się budową sztucznych mózgów Konsultant kariery planujący rozwój zawodowy pracownika, wspierający w poszukiwaniu nowych ofert, w negocjacjach warunków pracy, itp.

21 Gdzie szuka ć pracy? Gdzie Ty szuka ł e ś / ł a ś pracy?

22

23 Gdzie szukać pracy??? Gazety i dzienniki Internet Strony internetowe firm Serwisy rekrutacyjne Firmy doradztwa personalnego Urzędy pracy Targi Pracy (www.targipracy.rzeszow.pl) Ochotnicze Hufce Pracy (OGP)

24 Co pokazuj ą badania? Losy Absolwentów WSIiZ w rok i pi ęć lat po studiach Absolwenci 2007 Pracodawcy 2007

25 W oczach pracodawców… Badania Pracodawcy realizowane były w okresie od czerwca do listopada 2007 r. Nikogo nie zamierzam zatrudniać Potrzebuję osób z doświadczeniem

26 Czego oczekują…

27 Co jest ważne w pracy zdaniem pracodawców?

28 Przewaga absolwenta…

29 Ocena przygotowania do pracy na studiach

30 Sytuacja po skończeniu studiów

31 Źródła poszukiwania pracy

32 Aktywność zawodowa 57,4% niepracujących obecnie stanowią kobiety; 43% z tych osób mieszka na wsi.

33 Źródło znalezienia pracy

34 Zgodność pracy z wykształceniem

35 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy Skala 1-10

36 Co trzeci absolwent jest na stanowisku kierowniczym…

37 Patrząc z perspektywy czasu….

38 Absolwenci ambasadorami Uczelni

39 WSIiZ a rynek pracy

40 ZARZĄDZANIE WŁASNĄ KARIERĄ zbierać i analizować informacje o sobie (samoocena) gromadzić informacje o rynku pracy kreować realistyczne cele rozwijać i realizować strategie dla osiągnięcia celów (droga realizacji) ocena skuteczności swojego działania (informacje zwrotne)

41 Wchodząc na rynek pracy oferujemy swoją wiedzę, kwalifikacje a także inne umiejętności, które pozwalają nam wykonywać pracę dobrze. Często nie zdajemy sobie sprawę z własnych atutów, Nie znamy także wszystkich słabych punktów. Identyfikując swoje umiejętności i mocne strony, oraz akceptując swoje słabsze strony nabieramy większego zaufania do swoich możliwości. "Istnieje coś o wiele rzadziej spotykanego, o wiele lepszego, o wiele bardziej niezwykłego niż umiejętność. To umiejętność rozpoznania umiejętności. E. Hubbard

42 Nasze życie w dużym stopniu zależy od tego, co myślimy o sobie, o innych ludziach, otaczającym nas świecie. Myśli uruchamiają określone zachowania i mają tendencję do potwierdzania się, najczęściej na zasadzie "samospełniającego się proroctwa". " Ż ycie jest takie, jakie czyni ą je nasze my ś li"

43 nie dziw się faktem występowania trudności (są one udziałem wszystkich ludzi) przyjmuj częściowe rozwiązania określonego zadania (częściej będziesz mógł je wykonywać), wiesz, że sam decydujesz o swojej przyszłości (to ty kształtujesz swoje życie, a nie przypadek czy los), zaczynaj wszystko od początku (zrywaj z rutyną, poszukuj własnych sposobów odnowy), nie dopuszczaj do siebie złych, czarnych myśli (to twoje myśli kształtują twoje nastroje i usposobienia), rozwijaj w sobie zdolność wdzięczności (naucz się dziękować innym, bądź uprzejmy i wrażliwy),

44 wykorzystuj swoją wyobraźnię, chcąc odnieść sukces (wyobrażaj sobie rzeczy dobre i przyjemne, które mają się wydarzyć w przyszłości), bądź radosny nawet wtedy, gdy nie sprzyja Ci szczęście (staraj się być pogodny - pomagasz tym innym i sam czujesz się szczęśliwszy), bądź przekonany o nieograniczonych możliwościach własnego rozwoju (korzystaj z wszelkich sposobów wykorzystywania możliwości własnego umysłu - ucz się nowych umiejętności, rozszerzaj własną wiedzę), wnoś miłość w otaczający świat (nikt nie może zostać optymistą bez miłości), powtarzaj dobre nowiny (treść prowadzonych rozmów-z innymi ludźmi wpływa na ich i nasze samopoczucie), akceptuj to, czego nie możesz zmienić (nie na wszystko mamy wpływ i trzeba się z tym pogodzić, koncentrując

45 "My ś l w kategoriach sukcesu, wyobra ż aj sobie sukces, a wprawisz w ruch moc daj ą cego si ę zrealizowa ć pragnienia. Kiedy obraz umysłowy (my ś l) lub postawa b ę dzie utrzymywana wystarczaj ą co mocno, w rzeczywisto ś ci przejmie kontrol ę nad warunkami i okoliczno ś ciami". Dr Norman Vincent Peale - psycholog, pisarz Pomagaj sobie poprzez wiarę w siebie i swoje możliwości. Jeżeli wątpisz w siebie to zaprzepaszczasz wiele szans na sukces. Może umknąć Ci ciekawa propozycja pracy - kiedy nie wierzysz, że potrafisz to wykonywać, że będziesz w stanie to zrobić. Później dochodzisz do wniosku, że nie chodziło o twoją zdolność, że doskonale mógłbyś tę pracę wykonać, że w rzeczywistości przestraszyłeś się - brakowało Ci po prostu wiary w siebie. Wzbudzaj zaufanie, a będzie się tobie ufać i sam będziesz sobie ufać.

46 Istnienie porażek, niepowodzeń w życiu jest nieuchronne. Jeżeli podda się je dogłębnej analizie, wyciągnie wnioski, mogą stanowić fundament przyszłych sukcesów.


Pobierz ppt "Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność - aktywność na zajęciach KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel. 017 866 11 96"

Podobne prezentacje


Reklamy Google