Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Dwa i pół tysiąca osób z powiatu bialskiego (z zakładanej do badania próby 8 tys. osób) skorzysta niebawem z bezpłatnych badań medycznych w kierunku chorób układu krążenia w ramach Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”. Będą to pierwsze, na tak dużą skalę przeprowadzone, badania profilaktyczne w naszym regionie. Badania zostaną sfinansowane z funduszy norweskich, o które w pierwszej połowie 2014 roku ubiegało się Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Wartość projektu ogółem to kwota 1 729 400 zł, z czego 85 % stanowią środki norweskie, a 15 % środków pochodzi z budżetu państwa (Ministerstwa Zdrowia, które jest Operatorem Programu).

2 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Celem zaplanowanych w projekcie działań jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Osiągnięcie celu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności (poprawa wskaźnika śmiertelności w porównaniu do średniego w kraju) na choroby związane ze stylem życia.

3 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony program profilaktyczny wśród wybranej grupy 2 500 osób w wieku 40-60 lat wysokiego ryzyka w celu wczesnego wykrycia chorób układu krążenia. W ramach profilaktyki chorób zostanie sfinansowane przeprowadzenie przez pielęgniarki bezpośredniej selekcji (na podstawie ankiet i badań - pomiar ciśnienia, poziom cukru we krwi w domu uczestników badań) wśród 8000 tysięcy mieszkańców powiatu w wieku 40-60 lat. Z tej grupy ok. 2500 osób zostanie zakwalifikowane i w wyznaczonym terminie dostarczone na kompleksowe badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w etapie pogłębionym, które będą realizowane w następującej kolejności:

4 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Pobranie krwi oraz moczu i przekazywanie materiału do badań biochemicznych, tzw. Pakiet kardiologiczny, tj. morfologia 3 DIFF, mocz - badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód, potas), ASPAT, ALAT, RTG klatki piersiowej, Badanie EKG, Echokardiografia, Porada lekarska u lekarza kardiologa. Na tej podstawie lekarz podczas porady kardiologicznej kompleksowo oceni stan zdrowia badanych i podejmie decyzje o zaleceniach, leczeniu.

5 L.p.Nazwa gminyLiczba wizyt profilaktycznych Liczba uczestników o największym ryzyku zachorowalnoś ci Liczba osób objętych drugą wizytą profilaktyczna Liczba osób, które otrzymują aparaty do pomiaru ciśnienia 1.Miasto Międzyrzec Podlaski1208377 151 2.Gmina Biała Podlaska842263 105 3.Gmina Międzyrzec Podlaski724226 90 4.Gmina Piszczac532166 66 5.Gmina Terespol496155 62 6.Miasto Terespol419131 52 7.Gmina Drelów389121 50 8.Gmina Janów Podlaski388121 50 9.Gmina Łomazy387121 50 10.Gmina Wisznice367114 45 11.Gmina Zalesie320100 40 12.Gmina Leśna Podlaska319100 40 13.Gmina Konstantynów28890 36 14.Gmina Kodeń28890 35 15.Gmina Tuczna25078 31 16.Gmina Rokitno23373 30 17.Gmina Sosnówka19561 24 18.Gmina Sławatycze18257 22 19.Gmina Rossosz17356 21

6 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informujemy, że na sfinansowanie zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zamierza przeznaczyć kwotę (brutto): 455 100,00 zł, w tym na część:

7 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Część zamówienia Gmina Kwota przeznaczona na daną część (zł) Część 1Miasto Międzyrzec Podlaski68 720,00 Część 2Gmina Biała Podlaska47 899,00 Część 3Gmina Międzyrzec Podlaski41 187,00 Część 4Gmina Piszczac30 264,00 Część 5Gmina Terespol28 216,00 Część 6Miasto Terespol23 836,00 Część 7Gmina Drelów22 129,00 Część 8Gmina Janów Podlaski22 072,00 Część 9Gmina Łomazy22 015,00 Część 10Gmina Wisznice20 878,00 Część 11Gmina Zalesie18 204,00 Część 12Gmina Leśna Podlaska18 147,00 Część 13Gmina Konstantynów16 384,00 Część 14Gmina Kodeń16 384,00 Część 15Gmina Tuczna14 222,00 Część 16Gmina Rokitno13 255,00 Część 17Gmina Sosnówka11 093,00 Część 18Gmina Sławatycze103 53,00 Część 19Gmina Rossosz9 842,00

8 Rozstrzygnięte przetargi w ramach projektu: 1.Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 konferencji promocyjno-informacyjnych w ramach projektu „Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. 2.„Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych” dla projektu zatytułowanego „Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. 3.Realizator spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu bialskiego w ramach projektu „Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. 4.Wykonanie strony internetowej projektu zatytułowanego „Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa oraz jej administrowanie do dnia 30 kwietnia 2016 r. 5.Zakup i dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego z pomiarem tętna oraz glukometrów z paskami w ramach realizacji projektu „Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”

9 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Przetarg nierozstrzygnięty: (kolejny przetarg) Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Planowane w najbliższym czasie przetargi: 1)„Wykonanie badań i porad specjalistycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w ramach projektu „Razem dla serca”” 2)„Realizator badań profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie powiatu bialskiego” 3)„Realizacja działań promocyjnych obejmująca reklamę w internecie oraz reklamę w lokalnej prasie w ramach projektu” 4)„Zakup i dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego” 5)„Dowóz pacjentów na badania i porady specjalistyczne w ramach projektu”

10 W ramach projektu zostanie przeprowadzone szereg działań w ramach promocji zdrowia skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, m.in.:  edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych (wizyty dietetyka i pielęgniarki szkolnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań w kierunku otyłości u dzieci) Oczekujemy od Wykonawcy na harmonogram szkół, które zostaną zakwalifikowane do projektu !! Badania w kierunku otyłości skierowane zostaną do 2 560 (co stanowi 70% z 3 657 )uczniów klas I i IV szkół podstawowych z terenu powiatu i uczniów klas I gimnazjów.  Konkursy o tematyce zdrowotnej dla dzieci i młodzieży – konkurs na rysunek, film, prezentację multimedialną Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”

11 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”,  organizacja 4 rodzinnych pikników zdrowia, podczas których będzie promowana aktywność fizyczna,  organizacja 4 imprez biegowych promujących aktywność fizyczną pod hasłem „BIEG PO ZDROWIE”,  organizacja 3 konferencji tematycznych oraz dwóch szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy rodzinnych na temat sytuacji zdrowotnej w powiecie i ich roli w profilaktyce chorób,  kolportaż drukowanych materiałów edukacyjnych, cykl artykułów sponsorowanych o tematyce zdrowotnej.

12 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Harmonogram działań projektu – czas realizacji 10 grudnia 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r. : I.Program profilaktyczny: 1.Etap I - Wizyty profilaktyczne w domach potencjalnych uczestników programu- od kwietnia 2015 r. do czerwca/lipca 2015 r. 2.Etap II - Badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – od maja 2015 r. do stycznia 2016 r. 3.Etap III - Druga wizyty profilaktyczna w domach uczestników programu – styczeń/marzec 2015 r. II. Promocja zdrowia: 1.Konferencje: 1)otwierająca – marzec 2015 r. 2)w połowie projektu – październik 2015 r. 3)podsumowująca – marzec 2016 r.

13 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” 2. Szkolenia: 1)Szkolenie edukacyjno-informacyjne dla pielęgniarek "Rola pielęgniarek we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia" – maj 2015 r. 2)Szkolenie edukacyjno-informacyjne dla lekarzy rodzinnych "Rola podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia" – czerwiec 2015 r. 3. 4 x Pikniki zdrowotne wraz z biegami „BIEG PO ZDROWIE”: lipiec - wrzesień 2015r. (Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Piszczac, Gmina Wisznice, Miasto Terespol, Gmina Biała Podlaska) 4. Konkursy skierowane do szkół : na rysunek, na prezentację multimedialną na film promujący zdrowy styl życia – wrzesień - październik 2015 r. 5. Wizyty dietetyka i pielęgniarki w ramach spotkań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach z terenu powiatu bialskiego - 150 spotkań.

14 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Dziękuję za uwagę. Anna Jureczek – koordynator projektu Tel. 83 351-13-42, kom. 533-712-922 e-mail: zdrowie@powiatbialski.pl


Pobierz ppt "Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google