Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 1 Badanie opinii mieszkańców na temat działalności władz miejskich oraz życia w Bolesławcu Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku

2 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRUKTURA PRÓBY MIESZKAŃCY O SWOIM MIEŚCIE ZNAJOMOŚĆ KOMPETENCJI SAMORZĄDÓW DZIAŁALNOŚĆ LOKALNYCH WŁADZ WIZERUNEK LOKALNYCH WŁADZ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW

3 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 3 WPROWADZENIE

4 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 4 WPROWADZENIE Firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła na zlecenie Urzędu Miasta w Bolesławcu projekt badawczy w dniach: października. Celem projektu było pozyskanie informacji na temat wizerunku i oceny działalności władz miejskich, poziomu życia w mieście oraz szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej.

5 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 5 METODOLOGIA Badanie ilościowe Metoda – bezpośredni wywiad kwestionariuszowy Obszar - Bolesławiec Kwotowa próba mieszkańców miasta w wieku 18 i więcej lat Liczebność próby N = 700 osób Czas trwania wywiadu: ok. 15 minut

6 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 6 Struktura próby

7 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 7 STRUKTURA PRÓBY - PŁEĆ

8 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 8 STRUKTURA PRÓBY - WIEK

9 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 9 STRUKTURA PRÓBY – SYTUACJA MIESZKANIOWA

10 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 10 STRUKTURA PRÓBY - WYKSZTAŁCENIE

11 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 11 STRUKTURA PRÓBY – SYTUACJA ZAWODOWA

12 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 12 STRUKTURA PRÓBY – ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

13 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 13 Mieszkańcy o swoim mieście

14 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 14 OD ILU LAT MIESZKA PAN(I) W BOLESŁAWCU? Połowa mieszkańców Bolesławca mieszka w tym mieście od urodzenia, zaś 42 % - dłużej niż 8 lat. W tej drugiej grupie przeważają osoby starsze, które przybyły na Dolny Śląsk po II wojnie światowej. Wyraźnie widać, że Bolesławiec ma zasiedziałych mieszkańców. Baza: wszyscy mieszkańcy

15 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 15 CZY W CIĄGU OSTATNICH KILKU LAT ZAOBSERWOWAŁ(A) PAN(I) ZMIANY W MIEŚCIE? 8 na 10 mieszkańców, którzy mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat, deklaruje, że w okresie ostatnich kilku lat zauważyło zmiany (pozytywne lub negatywne) w mieście. Baza: osoby, które mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat

16 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 16 ZAOBSERWOWANE ZMIANY W MIEŚCIE Powyższe odsetki oznaczają liczbę osób, które wskazały przynajmniej jedną pozytywną lub negatywną zmianę w Bolesławcu w okresie ostatnich kilku lat. Ta sama osoba mogła wymienić jednocześnie zmiany pozytywne i negatywne. Im wyższy poziom dochodów mieszkańców, tym częściej dostrzegają oni pozytywne zmiany. Z kolei negatywne zmiany zauważają przede wszystkim osoby bezrobotne i respondenci o najniższym poziomie dochodów. Baza: osoby, które mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat

17 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 17 ZAOBSERWOWANE POZYTYWNE ZMIANY W MIEŚCIE (NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE) Mieszkańcy Bolesławca, zapytani o pozytywne zmiany w mieście w okresie ostatnich kilku lat, najczęściej wymieniają ogólny rozwój miasta (miasto się rozbudowuje; modernizacja; rozwój itp.). Duża grupa ankietowanych wskazała remonty budynków oraz inwestycje drogowe. Baza: osoby, które mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat

18 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 18 ZAOBSERWOWANE NEGATYWNE ZMIANY W MIEŚCIE (NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE) Negatywne zmiany, które zauważają mieszkańcy Bolesławca, to przede wszystkim wzrost bezrobocia i zła sytuacja na rynku pracy oraz zły stan infrastruktury drogowej (brak nowych dróg i zły stan istniejących). Baza: osoby, które mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat

19 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 19 DOBRE STRONY ŻYCIA W BOLESŁAWCU (NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE) Najczęściej wymieniane atuty Bolesławca to przede wszystkim wygoda związana z życiem w niezbyt dużym mieście (bliskość urzędów, sklepów itp.), spokojny charakter miasta oraz duża ilość obiektów handlowych. Baza: wszyscy mieszkańcy

20 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 20 SŁABE STRONY ŻYCIA W BOLESŁAWCU (NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE) Najgorszą stroną życia w Bolesławcu jest przede wszystkim bezrobocie – pogląd ten podziela przeszło co czwarty mieszkaniec miasta. Istotnym problemem jest również stan dróg oraz brak miejsc do spędzania wolnego czasu (głównie osoby w wieku lat) i zbyt niskie zarobki. Baza: wszyscy mieszkańcy

21 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 21 Połowa mieszkańców Bolesławca mieszka w tym mieście od urodzenia, zaś 42 % - dłużej niż 8 lat. 82 % mieszkańców, którzy mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat, dostrzega zmiany w mieście, które zachodziły w okresie ostatnich kilku lat. W pytaniu otwartym o zmiany w mieście 89 % respondentów z tej grupy wymieniło przynajmniej jedną zmianę pozytywną, zaś 23 % - przynajmniej jedną zmianę negatywną. Jako pozytywne zmiany mieszkańcy postrzegają przede wszystkim ogólny rozwój miasta oraz remonty budynków oraz inwestycje drogowe. Negatywne zmiany to przede wszystkim wzrost bezrobocia i zła sytuacja na rynku pracy oraz zły stan infrastruktury drogowej (brak nowych dróg i zły stan istniejących). Mocne strony życia w Bolesławcu to przede wszystkim wygoda związana z życiem w niezbyt dużym mieście (bliskość urzędów, sklepów itp.), spokojny charakter miasta oraz duża ilość obiektów handlowych. Największą bolączką mieszkańców jest bezrobocie. Młodzi ludzie zwracają uwagę na brak miejsc do spędzania wolnego czasu. Istotnym problemem jest również stan dróg i zbyt niskie zarobki. 4 % mieszkańców krytycznie ocenia pracę straży miejskiej. Osoby te zwracają uwagę na zbytnią nadgorliwość strażników, którzy, ich zdaniem, zajmują się nie tym, czym powinni. 3 % mieszkańców uważa, że problemem są zbyt długie roboty drogowe i związane z nimi utrudnienia w ruchu. KOMENTARZ

22 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 22 Znajomość kompetencji samorządów

23 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 23 KTÓRA Z WYMIENIONYCH INSTYTUCJI MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA TO, CO DZIEJE SIĘ W BOLESŁAWCU? Prawie 80 % mieszkańców postrzega miejski samorząd jako instytucję, która ma największy wpływ na bieg spraw w mieście. Zaskakujące, że co dziesiąty respondent wskazał wojewodę, podczas gdy samorząd wojewódzki wymieniło tylko 2 % badanych. Baza: wszyscy mieszkańcy

24 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 24 ZA JAKIE DZIEDZINY ODPOWIADAJĄ WŁADZE MIEJSKIE BOLESŁAWCA? Dziedziny, które są postrzegane jako domena władz miejskich Bolesławca to przede wszystkim: bezpieczeństwo, transport i komunikacja oraz tworzenie warunków dla nowych inwestycji w mieście. Baza: wszyscy mieszkańcy

25 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku % mieszkańców postrzega miejski samorząd jako instytucję, która ma największy wpływ na bieg spraw w mieście. Mieszkańcy sądzą, że gmina ma realną władzę i możliwości działania. Wokół tej instytucji koncentrują się oczekiwania lokalnej społeczności. Co dziesiąty respondent wskazał wojewodę dolnośląskiego, podczas gdy samorząd wojewódzki wymieniło tylko 2 % badanych. Ten wynik jest pewnym zaskoczeniem i może świadczyć o niepełnej wiedzy na temat kompetencji poszczególnych instytucji władzy rządowej i samorządowej. Dziedziny, które są postrzegane jako domena władz miejskich Bolesławca, to przede wszystkim: bezpieczeństwo, transport i komunikacja oraz tworzenie warunków dla nowych inwestycji w mieście. KOMENTARZ

26 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 26 Działalność lokalnych władz

27 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 27 NAJWIĘKSZE SUKCESY OBECNYCH WŁADZ BOLESŁAWCA Największym sukcesem władz miasta jest, w opinii mieszkańców, organizacja imprez plenerowych, w dalszej kolejności wymieniano promocję miasta (najczęściej ludzie młodzi) oraz remonty budynków (najczęściej osoby zamieszkałe w mieszkaniach spółdzielczych i ludzie o dochodach zł; najrzadziej – posiadacze własnych domów). Baza: wszyscy mieszkańcy

28 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 28 NAJWIĘKSZE PORAŻKI OBECNYCH WŁADZ BOLESŁAWCA Największe porażki władz miasta to: inwestycje drogowe (najczęściej podzielają tę opinię mężczyźni i osoby o najwyższych dochodach, najrzadziej – ludzie starsi) oraz wspieranie placówek służby zdrowia (najczęściej ludzie starsi, emeryci i renciści). Baza: wszyscy mieszkańcy

29 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 29 DZIEDZINY, NA KTÓRE WŁADZE BOLESŁAWCA POWINNY PRZEZNACZAĆ NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY Trzy najważniejsze dziedziny, na które władze miasta powinny przeznaczać najwięcej pieniędzy, to wspieranie służby zdrowia (najczęściej kobiety, osoby starsze, ludzie z wykształceniem podstawowym, emeryci i renciści, mieszkańcy o niskich dochodach), przyciąganie inwestorów (najczęściej trzydziestolatkowie, osoby, które mają stałą pracę i mieszkańcy o wysokim poziomie dochodów) oraz inwestycje drogowe (głównie mężczyźni). Baza: wszyscy mieszkańcy

30 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 30 CZY WŁADZE BOLESŁAWCA W WYSTARCZAJĄCY SPOSÓB INFORMUJĄ O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI? 37 % mieszkańców sądzi, że władze miasta w wystarczający sposób informują ich o swojej działalności, przeciwnego zdania jest 19 % ankietowanych. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 3,19

31 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 31 Najważniejszym źródłem informacji na temat poczynań miejskich władz Bolesławca jest lokalna i regionalna prasa. Najczęściej korzystają z niej mężczyźni oraz pięćdziesięciolatkowie, korzystaniu z lokalnej i regionalnej prasy sprzyjają również wykształcenie i dochody. Z telewizji czerpią wiedzę najczęściej osoby mieszkające we wspólnotach mieszkaniowych oraz w mieszkaniach spółdzielczych. ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ BOLESŁAWCA Baza: wszyscy mieszkańcy

32 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 32 Mieszkańcy czerpią informacje na temat na temat działalności lokalnych władz przede wszystkim z Ekspressu Bolesławieckiego, regionalne dzienniki i tygodniki są zdecydowanie rzadziej postrzegane jako źródło takich wiadomości. PRASA LOKALNA I REGIONALNA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ BOLESŁAWCA Baza: mieszkańcy, którzy czerpią informacje na temat działalności władz Bolesławca z lokalnej prasy

33 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 33 Największym sukcesem władz miasta jest organizacja imprez plenerowych, w dalszej kolejności wymieniano promocję miasta (najczęściej ludzie młodzi) oraz remonty budynków (najczęściej osoby zamieszkałe w mieszkaniach spółdzielczych). Największe porażki władz miasta to: inwestycje drogowe oraz wspieranie placówek służby zdrowia. Trzy najważniejsze dziedziny, na które władze miasta powinny przeznaczać najwięcej pieniędzy, to: wspieranie służby zdrowia, przyciąganie inwestorów oraz inwestycje drogowe. 37 % mieszkańców sądzi, że władze miasta w wystarczający sposób informują ich o swojej działalności, przeciwnego zdania jest 19 % ankietowanych. Najważniejszym źródłem informacji na temat poczynań miejskich władz Bolesławca jest lokalna i regionalna prasa. Z telewizji czerpią wiedzę najczęściej osoby mieszkające we wspólnotach mieszkaniowych oraz w mieszkaniach spółdzielczych. KOMENTARZ

34 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 34 Wizerunek lokalnych władz

35 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 35 OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI AKTUALNYCH WŁADZ BOLESŁAWCA Ponad połowa mieszkańców przyjmuje neutralną lub ambiwalentną postawę wobec działalności władz miejskich, 32 % ocenia ją pozytywnie, zaś 13 % - negatywnie. Najbardziej pozytywne wyniki zostały odnotowane wśród kobiet, wśród osób starszych, mieszkańców z wykształceniem zawodowym oraz w dwóch średnich przedziałach dochodów. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 3,18

36 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 36 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA - UCZCIWOŚĆ 17 % mieszkańców jest przekonanych o uczciwości władz miejskich, 28 % wyraziło przeciwstawną opinię. Ponad połowa respondentów udzieliła neutralnej lub ambiwalentnej odpowiedzi. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,84

37 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 37 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – DBAŁOŚĆ O DOBRO MIESZKAŃCÓW 22 % ankietowanych sądzi, że władze Bolesławca dbają o dobro mieszkańców, z kolei 33 % uważa, że włodarze miasta działają przede wszystkim na rzecz realizacji własnych interesów. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,86

38 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 38 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – KOMPETENCJE O kompetencji władz miejskich przekonany jest co piąty mieszkaniec, natomiast co czwarty sądzi, że władzom brakuje kompetencji. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,93

39 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 39 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – SKŁONNOŚĆ DO KOMPROMISU 22 % mieszkańców sądzi, że lokalni politycy dążą do zgody dla dobra miasta, z kolei 29 % postrzega miejscową elitę władzy jako skłóconą. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,88

40 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 40 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Czterech na dziesięciu mieszkańców pozytywnie ocenia działalność miejscowych władz w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, grupa osób krytycznie oceniających poczynania władz w tej dziedzinie jest o połowę mniej liczna. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 3,24

41 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 41 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – PROWADZENIE NOWYCH INWESTYCJI Niemal 40 % mieszkańców uważa, że miejscowe władze skutecznie prowadzą nowe inwestycje w mieście, przeciwnego zdania jest 22 % badanych. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 3,23

42 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 42 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – OTWARTOŚĆ NA DIALOG Z MIESZKAŃCAMI Pogląd o otwartości miejscowych władz na dialog z mieszkańcami podziela 23 % mieszkańców. 26 % respondentów ma inną opinię. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,95

43 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 43 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA – DOTRZYMYWANIE OBIETNIC Przekonanie o tym, że miejscowe władze wywiązują się z obietnic podziela 22 % mieszkańców, z kolei 26 % ankietowanych udzieliło przeciwnej odpowiedzi. Baza: wszyscy mieszkańcy Średnia = 2,94

44 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 44 WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA

45 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 45 Władze miasta są postrzegane jako skuteczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i, w związku z tym, jako sprawne w prowadzeniu nowych inwestycji. Negatywne cechy wizerunku to nieuczciwość, konflikty wewnątrz miejscowej elity oraz koncentracja na realizowaniu własnych interesów przez lokalnych polityków. Skutecznie pozyskują środki finansowe Nie do końca uczciwe Prowadzą nowe inwestycje WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA Skupiają się raczej na realizowaniu własnych interesów niż dbaniu o dobro mieszkańców Skłócone

46 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 46 Ponad połowa mieszkańców przyjmuje neutralną lub ambiwalentną postawę wobec działalności władz miejskich, 32 % ocenia ją pozytywnie, zaś 13 % - negatywnie. Najbardziej pozytywne oceny działalności władz Bolesławca zostały odnotowane wśród kobiet, wśród osób starszych, mieszkańców z wykształceniem zawodowym oraz w dwóch średnich przedziałach dochodów. Mieszkańcy oceniali działalność władz w ośmiu kategoriach. W przypadku każdej z nich respondentom prezentowano dwa przeciwstawne stwierdzenia, a ankietowani wyrażali swoją opinię, korzystając z pięciostopniowej skali. Władze miasta są postrzegane jako skuteczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i, w związku z tym, jako sprawne w prowadzeniu nowych inwestycji. Negatywne cechy wizerunku to nieuczciwość, konflikty wewnątrz miejscowej elity oraz koncentracja na realizowaniu własnych interesów przez lokalnych polityków. Wizerunek ten jest nie tylko portretem aktualnych władz Bolesławca w oczach mieszkańców, ale w pewnym stopniu pokazuje, jakie cechy są przypisywane całej lokalnej elicie politycznej. KOMENTARZ

47 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 47 Aktywność obywatelska mieszkańców

48 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 48 CZY ZNA PAN(I) IMIĘ I NAZWISKO OBECNEGO PREZYDENTA BOLESŁAWCA? Zaledwie 7 % mieszkańców deklaruje, że nie zna personaliów aktualnego prezydenta Bolesławca. 93 % respondentów prawidłowo wskazało imię i nazwisko prezydenta miasta. Baza: wszyscy mieszkańcy

49 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 49 CZY WIE PAN(I), JAKIE UGRUPOWANIA POLITYCZNE SPRAWUJĄ WŁADZĘ W BOLESŁAWCU? Czterech na dziesięciu mieszkańców deklaruje, że wie, jakie ugrupowania polityczne sprawują władzę w mieście. Osoby te zostały zapytane o nazwy tych ugrupowań. Baza: wszyscy mieszkańcy

50 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 50 JAKIE UGRUPOWANIA SPRAWUJĄ WŁADZĘ W BOLESŁAWCU? Mieszkańcy, którzy deklarują, że znają ugrupowania sprawujące władzę w mieście, najczęściej wskazują Prawo i Sprawiedliwość. Na kolejnych miejscach znalazły się Platforma Obywatelska oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Baza: mieszkańcy, którzy deklarują, że wiedzą, jakie ugrupowania sprawują władzę w mieście

51 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 51 CZY BRAŁ(A) PAN(I) UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2002 R.? 60 % mieszkańców deklaruje, że wzięło udział w wyborach samorządowych w 2002 r. To około 15 % więcej niż wyniosła rzeczywista frekwencja w tych wyborach (45,06 % w I turze, 39,37 w II turze). Baza: wszyscy mieszkańcy

52 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 52 CZY WEŹMIE PAN(I) UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 12 LISTOPADA 2006 R.? 51 % mieszkańców deklaruje, że weźmie udział w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. 35 % nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie uczestnictwa w wyborach. Udział w głosowaniu najczęściej deklarują osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy, którzy mają stałą pracę oraz respondenci o dochodach w gospodarstwie domowym powyżej 1500 zł. Baza: wszyscy mieszkańcy

53 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 53 Trzy czwarte mieszkańców uważa, że władze miejskie powinny w pierwszej kolejności dofinansować organizacje pożytku publicznego związane z ochroną zdrowia. Na kolejnych miejscach wymieniane były: organizacje związane z pomocą społeczną, organizacje prowadzące wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz organizacje działające na rzecz aktywizacji przedsiębiorczości. JAKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO POWINNY BYĆ DOFINANSOWANE PRZEZ WŁADZE MIEJSKIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Baza: wszyscy mieszkańcy

54 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 54 CZY NALEŻY PAN(I) DO JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, STOWARZYSZEŃ? Tylko 4 % mieszkańców deklaruje członkostwo w organizacjach pozarządowych. Przynależność do takich organizacji najczęściej deklarują mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem. Jest to wynik świadczący o niskim poziomie społecznego zaangażowania mieszkańców Bolesławca. Baza: wszyscy mieszkańcy

55 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku % mieszkańców zna imię i nazwisko prezydenta miasta. Czterech na dziesięciu mieszkańców deklaruje, że wie, jakie ugrupowania polityczne sprawują władzę w mieście. Osoby te najczęściej wskazują PiS. Na kolejnych miejscach znalazły się PO oraz SLD. 60 % mieszkańców deklaruje, że wzięło udział w wyborach samorządowych w 2002 r. To około 15 % więcej niż wyniosła rzeczywista frekwencja w tych wyborach. 51 % mieszkańców deklaruje, że weźmie udział w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. 35 % nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie uczestnictwa w wyborach. W badaniach socjologicznych w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem przeszacowania frekwencji wyborczej. Polacy podczas wywiadów deklarują udział w wyborach, ponieważ sądzą, że jest to politycznie poprawna odpowiedź. W wielu badaniach przeszacowanie wynosi nawet %. Z pewnością rzeczywista frekwencja w wyborach 12 listopada będzie niższa od deklarowanej. Trzy czwarte mieszkańców uważa, że władze miejskie powinny w pierwszej kolejności dofinansować organizacje pożytku publicznego związane z ochroną zdrowia. Na kolejnych miejscach wymieniane były: organizacje związane z pomocą społeczną, organizacje prowadzące wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz organizacje działające na rzecz aktywizacji przedsiębiorczości. 4 % mieszkańców deklaruje członkostwo w organizacjach pozarządowych. Jest to wynik świadczący o niskim poziomie aktywności społecznej mieszkańców Bolesławca. KOMENTARZ

56 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006 roku 56 KOMENTARZ Dziękuję za uwagę. KONTAKT: LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE ul. Kochanowskiego 52/ Warszawa tel. (22) tel. kom INTERNET: Osoba kontaktowa: Marcin Jóźko


Pobierz ppt "BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH ORAZ ŻYCIA W BOLESŁAWCU LBS dla Urzędu Miasta w Bolesławcu Warszawa, październik 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google