Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
OLIGOPOL dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Oligopol niewielka liczba sprzedawców i wielu kupujących produkty jednorodne /oligopol homogeniczny/ lub zróżnicowane /oligopol heterogeniczny/ ograniczony dostęp do rynku /bariery techniczne i kapitałowe/ pełna informacja o rynku dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Punkt równowagi oligopolu koszty / utargi kk p1 up q1 uk ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Modele przywództwa cenowego
Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach wytwarzania Przywództwo cenowe firmy dominującej na rynku dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach
Zakładamy, że oligopoliści wytwarzają produkt jednorodny – linia popytu i utargu krańcowego jest identyczna dla wszystkich firm Cenę wyznacza firma o najniższych kosztach wytwarzania dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach kk2 koszty / utargi kk1 p2 p1 Up q2 q1 Uk ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach /2/ kk2 koszty / utargi kk1 p2 p1 Up q2 q1 Uk ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 Przywództwo cenowe przedsiębiorstwa dominującego
Znaczący udział produkcji jednego przedsiębiorstwa pozwala mu kontrolować ceny Przedsiębiorstwo dominujące ustala cenę sprzedaży produktu i pozwala pozostałym sprzedać po ustalonej cenie takie ilości, jakie zdolne są one sprzedać Przedsiębiorstwa małe są w sytuacji konkurentów doskonałych dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Przywództwo cenowe firmy dominującej na rynku
koszty 0Q*=S2D2 cena kk S P0 P0 P2 P2 P1 P1 Up D Uk S1 S2 D2 D1 Q0 Q* ilość ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 Model „łamanej krzywej popytu” oligopolu /1/
Współzależność między oligopolistami polega na tym, że: - jeśli jedno z przedsiębiorstw podnosi cenę na swoje produkty – pozostałe tego nie czynią - jeżeli jedno z przedsiębiorstw obniża cenę- pozostałe czynią to samo dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
ilość utargi up uk Jest naśladownictwo cenowe utargi Nie ma naśladownictwa cenowego up uk ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 „Łamana” krzywa popytu w oligopolu
D1 utargi D2 E up P1 uk dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Q1 ilość

14 „Łamana” krzywa popytu w oligopolu
D1 kk1 utargi kk2 D2 E up P1 uk dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Q1 ilość

15 Model „łamanej krzywej popytu” oligopolu /2/
Krzywa popytu przedsiębiorstwa „załamuje się” /”łamie się”/ Linia utargu krańcowego firmy traci ciągłość W granicach nieciągłego odcinka linii uk przedsiębiorstwo nie reaguje na wzrost kosztów krańcowych dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
A teraz niestety KARTEL dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Kartel /1/ Jest porozumieniem przedsiębiorstw oligopolistycznych określonej gałęzi dotyczącym: - warunków sprzedaży - podziału rynków zbytu - globalnych rozmiarów produkcji oraz tzw. kwot produkcji - wyznaczania cen - podziału zysków. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Kartel /2/ */ Kartel dąży do osiągnięcia stanu, gdy suma korzyści jego członków jest równa tym, które może osiągnąć dana gałąź traktowana jako całość */ Oznacza to ustalanie cen i produkcji na poziomie właściwym monopolowi dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty/utargi przeciętne i krańcowe koszty / utargi kp P0 kk up uk Q0 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Kartel koszty / utargi d=up=uk A P* P0 dkp K* B Uc=0Q*AP* dkk Kc=0Q*BK* up Zysk=K*BAP* uk Q0 Q* ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Kartel – kwotowanie produkcji /1/ koszty / utargi A’ d=up=uk A P* P0 dkp K* B dkk up uk Q0 Q** Q* ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Kartel – kwotowanie produkcji /2/ koszty / utargi d=up=uk A P* Kk* P0 dkp K* B dkk up uk Q0 Q** Q* ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Konkurencja monopolistyczna
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Konkurencja monopolistyczna
Produkty na rynku są zróżnicowane i mają bliskie substytuty Swoboda wchodzenia na rynek i opuszczania rynku /ewentualnie bariera kapitałowa/ Wielu sprzedających i kupujących Doskonała informacja o rynku dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Obszary decyzyjne przedsiębiorstw
Wolna konkurencja – ile produkować (1) Monopol – ile produkować (1) i po jakiej cenie sprzedawać (2) Konkurencja monopolistyczna – ile produkować (1), po jakiej cenie sprzedawać (2) i jak różnicować dany produkt wobec podobnych produktów innych firm (3) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie
Bariery broniące wejścia na rynek mogą być pokonane – rynek zostanie podzielony między większą liczbę producentów – krzywa popytu przesunie się w dół i stanie bardziej elastyczna dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie
Równowaga długookresowa zostanie osiągnięta kiedy krzywa popytu firmy stanie się styczna do krzywej długookresowego kosztu przeciętnego firmy /zysk = 0/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Konkurencja monopolistyczna w długim okresie koszty / utargi dkk P1 dkp up1 uk1 Q1 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Konkurencja monopolistyczna w długim okresie koszty / utargi dkk P1 dkp P2 up2 Q2 Q1 uk2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
A przecież to nie jest aż takie trudne I dlatego: dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google