Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 OLIGOPOL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 OLIGOPOL."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1

2 2 OLIGOPOL

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Oligopol niewielka liczba sprzedawców i wielu kupujących produkty jednorodne /oligopol homogeniczny/ lub zróżnicowane /oligopol heterogeniczny/ ograniczony dostęp do rynku /bariery techniczne i kapitałowe/ pełna informacja o rynku

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 ilość koszty / utargi 0 Punkt równowagi oligopolu q1 p1 kk up uk

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Modele przywództwa cenowego Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach wytwarzania Przywództwo cenowe firmy dominującej na rynku

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach Zakładamy, że oligopoliści wytwarzają produkt jednorodny – linia popytu i utargu krańcowego jest identyczna dla wszystkich firm Cenę wyznacza firma o najniższych kosztach wytwarzania

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 ilość koszty / utargi 0 p1 q1 kk1 kk2 q2 p2 Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach Up Uk

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 ilość koszty / utargi 0 p1 q1 kk1 kk2 q2 p2 Przywództwo cenowe firmy o najniższych kosztach /2/ Up Uk

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Przywództwo cenowe przedsiębiorstwa dominującego Znaczący udział produkcji jednego przedsiębiorstwa pozwala mu kontrolować ceny Przedsiębiorstwo dominujące ustala cenę sprzedaży produktu i pozwala pozostałym sprzedać po ustalonej cenie takie ilości, jakie zdolne są one sprzedać Przedsiębiorstwa małe są w sytuacji konkurentów doskonałych

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 Przywództwo cenowe firmy dominującej na rynku ilość cena S D ilość koszty kk 0 Q0Q0 P0P0 P0P0 P1P1 P1P1 S1S1 D1D1 Q* P2P2 P2P2 S2S2 D2D2 0Q*=S 2 D 2 Up Uk

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Model „łamanej krzywej popytu” oligopolu /1/ Współzależność między oligopolistami polega na tym, że: - jeśli jedno z przedsiębiorstw podnosi cenę na swoje produkty – pozostałe tego nie czynią - jeżeli jedno z przedsiębiorstw obniża cenę- pozostałe czynią to samo

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 ilość utargi up uk 0 Jest naśladownictwo cenowe Nie ma naśladownictwa cenowego

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 „Łamana” krzywa popytu w oligopolu ilość utargi up uk 0 E Q1Q1 P1P1 D1D1 D2D2

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 „Łamana” krzywa popytu w oligopolu ilość utargi up uk 0 E Q1Q1 P1P1 D1D1 D2D2 kk 1 kk 2

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Model „łamanej krzywej popytu” oligopolu /2/ Krzywa popytu przedsiębiorstwa „załamuje się” /”łamie się”/ Linia utargu krańcowego firmy traci ciągłość W granicach nieciągłego odcinka linii uk przedsiębiorstwo nie reaguje na wzrost kosztów krańcowych

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 A teraz niestety KARTEL

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Kartel /1/ Jest porozumieniem przedsiębiorstw oligopolistycznych określonej gałęzi dotyczącym: - warunków sprzedaży - podziału rynków zbytu - globalnych rozmiarów produkcji oraz tzw. kwot produkcji - wyznaczania cen - podziału zysków.

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Kartel /2/ */ Kartel dąży do osiągnięcia stanu, gdy suma korzyści jego członków jest równa tym, które może osiągnąć dana gałąź traktowana jako całość */ Oznacza to ustalanie cen i produkcji na poziomie właściwym monopolowi

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 ilość koszty / utargi kp kk up uk 0 Koszty/utargi przeciętne i krańcowe Q0Q0 P0P0

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20 ilość koszty / utargi dkp dkk up uk 0 Kartel Q0Q0 P0P0 d=up=uk A P* Q* B K* Uc=0Q*AP* Kc=0Q*BK* Zysk=K*BAP*

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 ilość koszty / utargi dkp dkk up uk 0 Kartel – kwotowanie produkcji /1/ Q0Q0 P0P0 d=up=uk A P* Q* B K* Q** A’

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 ilość koszty / utargi dkp dkk up uk 0 Kartel – kwotowanie produkcji /2/ Q0Q0 P0P0 d=up=uk A P* Q* B K* Kk* Q**

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Konkurencja monopolistyczna

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Konkurencja monopolistyczna Produkty na rynku są zróżnicowane i mają bliskie substytuty Swoboda wchodzenia na rynek i opuszczania rynku /ewentualnie bariera kapitałowa/ Wielu sprzedających i kupujących Doskonała informacja o rynku

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Obszary decyzyjne przedsiębiorstw Wolna konkurencja – ile produkować (1) Monopol – ile produkować (1) i po jakiej cenie sprzedawać (2) Konkurencja monopolistyczna – ile produkować (1), po jakiej cenie sprzedawać (2) i jak różnicować dany produkt wobec podobnych produktów innych firm (3)

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie Bariery broniące wejścia na rynek mogą być pokonane – rynek zostanie podzielony między większą liczbę producentów – krzywa popytu przesunie się w dół i stanie bardziej elastyczna

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie Równowaga długookresowa zostanie osiągnięta kiedy krzywa popytu firmy stanie się styczna do krzywej długookresowego kosztu przeciętnego firmy /zysk = 0/

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 ilość koszty / utargi dkp 0 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie up 1 uk1uk1 dkk Q1Q1 P1P1

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 30 ilość koszty / utargi dkp 0 Konkurencja monopolistyczna w długim okresie up 2 uk2uk2 dkk Q1Q1 P1P1 Q2Q2 P2P2

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 31 A przecież to nie jest aż takie trudne I dlatego:


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 OLIGOPOL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google