Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r.

2 Krajowa Rezerwa Wykonania Cel: stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych Źródło: dodatkowe środki finansowe wobec już alokowanych funduszy unijnych na perspektywę Termin: podział krajowej rezerwy przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 r. Kwota: pula środków na programy regionalne wynosi euro (38,5% KRW)

3 Krajowa Rezerwa Wykonania - kryteria Kryterium dopuszczające Poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO przekroczy próg 20%. Pozostałe kryteria (do rankingu przy podziale KRW) Wykorzystanie środków wspólnotowych (wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO) Kontraktacja (poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia)

4 Stan wdrażania RPO - wartość wniosków po ocenie formalnej

5 Stan wdrażania RPO - wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji

6 Stan wdrażania RPO - liczba zawartych umów

7 Stan wdrażania RPO - wartość zawartych umów

8 Stan wdrażania RPO - wydatki kwalifikowalne we wnioskach o płatność

9 Stan wdrażania RPO - wydatki kwalifikowalne we wnioskach o płatność

10 Stan realizacji KRW ( ) ,37 zł – kwota stanowiąca 20% alokacji RPO WSL (po obecnym średnim kursie obrachunkowym EUR EBC na 2010 r ,79 zł – przybliżona kwota potrzebnych wydatków dla osiągnięcia 20% alokacji RPO WSL ,98 zł – wartość wydatków obecnie poświadczonych do KE oraz poświadczenia w IPOC i IC ,08 zł – przybliżona wartość wydatków potrzebnych do osiągnięcia celu 20% alokacji ,12 zł – wydatki z harmonogramu wniosków o płatność na październik ,16 zł - wydatki z harmonogramu wniosków o płatność na listopad

11 Konkursy w ramach RPO WSL Przeprowadzono: 58 konkursów na kwotę 720,83 mln euro Inicjatywa JESSICA 51,00 mln euro Razem 771,83 mln euro (81,7% alokacji) Pozostało do przeprowadzenia : 14 konkursów na kwotę 173,71 mln euro (18,3% alokacji)

12 Wartość wniosków wybranych do dofinansowania w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich wybranych wniosków

13 Stan wdrażania RPO WSL, 28 września 2010 r.

14 Programy Rozwoju Subregionów

15 Projekty Kluczowe

16 Wartość podpisanych umów w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich podpisanych umów

17 Wartość wypłaconych środków jako procent wartości podpisanych umów w poszczególnych priorytetach

18 Wartość wypłaconych środków w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich wypłaconych środków

19 Zaliczki deklarowane w harmonogramach na X, XI i XII 2010 r.

20 Refundacje deklarowane w harmonogramach na X, XI i XII 2010 r.

21 Wnioski o płatność - planowane Planowane do złożenia przez Beneficjentów wnioski o płatność w IV kwartale 2010r. Miesiąc/forma płatności ZaliczkaRefundacjaRazem Październik , , ,12 Listopad , , ,16 Grudzień , , ,59 Ogółem , , ,87

22 Lista Beneficjentów, którzy nie złożyli harmonogramu składania wniosków o płatność w terminie do 28.IX.2010 r. Nazwa beneficjentaTytuł projektu Śląska Izba TurystykiSerwis internetowy prezentujący zaplecze turystyczne województwa śląskiego Gmina LubliniecLubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej Śląska Organizacja TurystycznaŚląski System Informacji Turystycznej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. im. Gen. J.Ziętka Budowa kompleksowego systemu informacji turystycznej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. Gmina KochanowiceOchrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej Gmina KoniecpolWdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol Gmina Konopiska System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski etap I Gmina PopówRekultywacja Gminnego składowiska odpadów w miejscowości Więcki Gmina Myszków Słoneczny basen w Myszkowie Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej Gmina Jasienica Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica Powiat Rybnicki Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim NZOZ Medicus s.c. Maurycy Jakubiec, Urszula Jakubiec Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. w Żywcu Obwód Lecznictwa Kolejowego – SP ZOZ w Bielsku - Białej Modernizacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku – Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych

23 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na październik 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Województwo Śląskie Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych ,00 Gmina Miasto Częstochowa Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno ,96 Miasto Ruda Śląska Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja ,44 Miasto Bielsko-Biała Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej ,17 Gmina Ciasna Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna ,78 Miasto JaworznoBudowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń ,00 Uniwersytet Śląski w KatowicachCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ,58 Powiat Cieszyński Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie ,28 Miasto Rybnik Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego ,01 Powiat CieszyńskiPrzebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń ,80 Miasto Jastrzębie Zdrój Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I ,00

24 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na listopad 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Gmina Miejska Żory Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciagu DW ,66 Miasto RybnikModernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach ,34 Miasto JaworznoBudowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń ,00 Gmina Dąbrowa Górnicza Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I ,00 Powiat Cieszyński Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie ,31 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Rozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ,79 Miasto Jastrzębie ZdrójModernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju ,05 Gmina Tarnowskie GóryBudowa ul. Kruczej i ul. Grunwaldzkiej w Tarnowskich Górach ,97 Miasto BytomKompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - etap I ,56 Gmina Wisła Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle ,40

25 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na grudzień 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Województwo Śląskie Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych ,00 Politechnika Śląska Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania ,57 Gmina Miasto Częstochowa Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno ,99 Miasto Bytom Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III ,07 Miasto Bielsko-BiałaPrzebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej ,95 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie ,85 Gmina Pszczyna Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,96 Miasto Racibórz Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów ,23 Miasto Bielsko-Biała Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej ,13 Gmina Miasto CzęstochowaE-usługi dla mieszkańców Częstochowy ,90 Gmina Łazy Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej ,57 Politechnika Częstochowska Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej – etap II ,06 Gmina Dąbrowa GórniczaMiejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza ,14 Powiat Rybnickie-Administracja w Powiecie Rybnickim ,99

26 Dziękuję za uwagę MAŁGORZATA STAŚ Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia Katowice


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google