Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r.

2 Krajowa Rezerwa Wykonania Cel: stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych Źródło: dodatkowe środki finansowe wobec już alokowanych funduszy unijnych na perspektywę 2007-2013 Termin: podział krajowej rezerwy przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 r. Kwota: pula środków na programy regionalne wynosi 512 029 305 euro (38,5% KRW)

3 Krajowa Rezerwa Wykonania - kryteria Kryterium dopuszczające Poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO przekroczy próg 20%. Pozostałe kryteria (do rankingu przy podziale KRW) Wykorzystanie środków wspólnotowych (wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO) Kontraktacja (poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia)

4 Stan wdrażania RPO - wartość wniosków po ocenie formalnej

5 Stan wdrażania RPO - wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji

6 Stan wdrażania RPO - liczba zawartych umów

7 Stan wdrażania RPO - wartość zawartych umów

8 Stan wdrażania RPO - wydatki kwalifikowalne we wnioskach o płatność

9 Stan wdrażania RPO - wydatki kwalifikowalne we wnioskach o płatność

10 Stan realizacji KRW (27.09.2010) 1 375 865 779,37 zł – kwota stanowiąca 20% alokacji RPO WSL (po obecnym średnim kursie obrachunkowym EUR EBC na 2010 r. 1 618 665 622,79 zł – przybliżona kwota potrzebnych wydatków dla osiągnięcia 20% alokacji RPO WSL 1 303 497 611,98 zł – wartość wydatków obecnie poświadczonych do KE oraz poświadczenia w IPOC i IC 317 022 060,08 zł – przybliżona wartość wydatków potrzebnych do osiągnięcia celu 20% alokacji 180 800 372,12 zł – wydatki z harmonogramu wniosków o płatność na październik 82 107 090,16 zł - wydatki z harmonogramu wniosków o płatność na listopad

11 Konkursy w ramach RPO WSL 2007-2013 Przeprowadzono: 58 konkursów na kwotę 720,83 mln euro Inicjatywa JESSICA 51,00 mln euro Razem 771,83 mln euro (81,7% alokacji) Pozostało do przeprowadzenia : 14 konkursów na kwotę 173,71 mln euro (18,3% alokacji)

12 Wartość wniosków wybranych do dofinansowania w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich wybranych wniosków

13 Stan wdrażania RPO WSL, 28 września 2010 r.

14 Programy Rozwoju Subregionów

15 Projekty Kluczowe

16 Wartość podpisanych umów w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich podpisanych umów

17 Wartość wypłaconych środków jako procent wartości podpisanych umów w poszczególnych priorytetach

18 Wartość wypłaconych środków w poszczególnych priorytetach jako procent wartości wszystkich wypłaconych środków

19 Zaliczki deklarowane w harmonogramach na X, XI i XII 2010 r.

20 Refundacje deklarowane w harmonogramach na X, XI i XII 2010 r.

21 Wnioski o płatność - planowane Planowane do złożenia przez Beneficjentów wnioski o płatność w IV kwartale 2010r. Miesiąc/forma płatności ZaliczkaRefundacjaRazem Październik90 885 985,5689 914 386,56180 800 372,12 Listopad10 981 451,5371 125 638,6382 107 090,16 Grudzień14 018 767,46135 419 430,13149 438 197,59 Ogółem115 886 204,55296 459 455,32412 345 659,87

22 Lista Beneficjentów, którzy nie złożyli harmonogramu składania wniosków o płatność w terminie do 28.IX.2010 r. Nazwa beneficjentaTytuł projektu Śląska Izba TurystykiSerwis internetowy prezentujący zaplecze turystyczne województwa śląskiego Gmina LubliniecLubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej Śląska Organizacja TurystycznaŚląski System Informacji Turystycznej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. im. Gen. J.Ziętka Budowa kompleksowego systemu informacji turystycznej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. Gmina KochanowiceOchrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej Gmina KoniecpolWdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol Gmina Konopiska System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski etap I Gmina PopówRekultywacja Gminnego składowiska odpadów w miejscowości Więcki Gmina Myszków Słoneczny basen w Myszkowie Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej Gmina Jasienica Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica Powiat Rybnicki Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim NZOZ Medicus s.c. Maurycy Jakubiec, Urszula Jakubiec Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. w Żywcu Obwód Lecznictwa Kolejowego – SP ZOZ w Bielsku - Białej Modernizacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku – Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych

23 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na październik 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Województwo Śląskie Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych38 080 000,00 Gmina Miasto Częstochowa Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno.17 229 561,96 Miasto Ruda Śląska Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja6 225 252,44 Miasto Bielsko-Biała Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej4 443 218,17 Gmina Ciasna Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna4 072 365,78 Miasto JaworznoBudowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń3 500 000,00 Uniwersytet Śląski w KatowicachCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka3 172 161,58 Powiat Cieszyński Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie3 019 696,28 Miasto Rybnik Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego2 827 003,01 Powiat CieszyńskiPrzebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń2 658 319,80 Miasto Jastrzębie Zdrój Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I2 500 000,00

24 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na listopad 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Gmina Miejska Żory Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciagu DW 935.8 128 265,66 Miasto RybnikModernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach5 635 407,34 Miasto JaworznoBudowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń3 500 000,00 Gmina Dąbrowa Górnicza Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I2 500 000,00 Powiat Cieszyński Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie2 337 285,31 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Rozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach2 091 492,79 Miasto Jastrzębie ZdrójModernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju3 849 560,05 Gmina Tarnowskie GóryBudowa ul. Kruczej i ul. Grunwaldzkiej w Tarnowskich Górach1 709 273,97 Miasto BytomKompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - etap I1 627 864,56 Gmina Wisła Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle1 408 628,40

25 Lista Beneficjentów, którzy zadeklarowali w harmonogramach na grudzień 2010 r. największe łączne kwoty refundacji i zaliczek Nazwa BeneficjentaTytuł Projektu Kwota zadeklarowana w harmonogramie Województwo Śląskie Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych16 320 000,00 Politechnika Śląska Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania10 394 129,57 Gmina Miasto Częstochowa Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno.7 384 097,99 Miasto Bytom Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III6 153 994,07 Miasto Bielsko-BiałaPrzebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej6 034 857,95 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie5 682 879,85 Gmina Pszczyna Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą3 886 956,96 Miasto Racibórz Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów3 756 439,23 Miasto Bielsko-Biała Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej3 739 422,13 Gmina Miasto CzęstochowaE-usługi dla mieszkańców Częstochowy3 723 594,90 Gmina Łazy Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej3 462 719,57 Politechnika Częstochowska Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej – etap II3 173 282,06 Gmina Dąbrowa GórniczaMiejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza.2 704 773,14 Powiat Rybnickie-Administracja w Powiecie Rybnickim2 531 525,99

26 Dziękuję za uwagę MAŁGORZATA STAŚ Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 i KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Katowice, 1 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google