Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dziś i jutro Katowice, 8 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dziś i jutro Katowice, 8 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dziś i jutro Katowice, 8 marca 2011 r.

2 Krajowa Rezerwa Wykonania Renegocjacje RPO WSL Katowice, 8 marca 2011 r.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Alokacja RPO WSL EU KRW EU KRW EU DT EU DT EU DT powódź EU DT powódź EU NOWA Alokacja RPO WSL = EU NOWA Alokacja RPO WSL = EU

4 Krajowa Rezerwa Wykonania Cel: stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych. Źródło: dodatkowe środki finansowe wobec już alokowanych funduszy unijnych na perspektywę Termin: podział krajowej rezerwy przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 r. Kwota: pula środków na programy regionalne wynosi euro (38,5% KRW).

5 Krajowa Rezerwa Wykonania - kryteria Kryterium dopuszczające Poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO przekroczy próg 20%. Pozostałe kryteria (do rankingu przy podziale KRW). Wykorzystanie środków wspólnotowych (wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO). Kontraktacja (poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia).

6 Krajowa Rezerwa Wykonania – preferowane obszary alokacji dodatkowych środków Zgodnie z § 4 Uchwały nr 53 Komitetu Koordynacyjnego NSRO: Zasilenie dodatkowymi środkami pochodzącymi z KRW, z dostosowania technicznego ( w zakresie określonym w § 2 pkt. 1) oraz z realokacji rekomenduje się w następujących obszarach w ramach regionalnych programów operacyjnych: 1.Infrastruktura transportowa - drogowa, o znaczeniu regionalnym, 2.Transport miejski (zintegrowane rozwiązania w systemie transportu miejskiego), 3.Innowacyjność – infrastruktura sfery B+R, wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, 4.Energetyka (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna), 5.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi świadczone droga elektroniczną).

7 Wartość dodatkowych środków i ich ukierunkowanie Dodatkowe środki Wartość w EURO Ukierunkowanie dodatkowych środków Krajowa Rezerwa Wykonania , ,00 (98%) Poddziałanie ,00 ( 2%) Pomoc techniczna Dostosowanie techniczne ,00 Poddziałanie Usuwanie skutków powodzi ,00 Poddziałanie 7.1.2

8 Certyfikacja 8 Wykonanie KRW % poświadczonego EFRR przez IC do KE w EUR do alokacji RPO w EUR wyniósł 21,85 %. Próg dostępności KRW wynosił 20 %, tym samym RPO WSL osiągnął kryterium dopuszczające do podziału środków z KRW.

9 Zlecenia BGK stan na 28 lutego 2011 r. Zlecenia przekazane do BGK: ,16 PLN Środki wypłacone przez BGK: zlecenia, na kwotę ,65 PLN

10 Zlecenia BGK stan na luty 2011 r.

11 Wypłacone środki – największe zlecenia Inicjatywa Jessica: PLN, co stanowi 15,6% wypłaconych środków; Fundusz Górnośląski: PLN; Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy : PLN; Miasto Bytom: PLN; Miasto Częstochowa: PLN; Średnia wielkość zrealizowanego wniosku o płatność to zaledwie 412 tys. Zł (bez wniosku z Inicjatywy Jessica)

12 Harmonogram składania wniosków o płatność Harmonogram składania wniosków o płatność służy do: prognozowania wydatków miesięcznych prognozowania wydatków rocznych rezerwowania środków na wypłaty refundacji i zaliczek podpisywania umów o dofinansowanie ustalania celu certyfikacji Aktualizacja harmonogramów na II kwartał 2011r. 7 – 25 marca 2011r.

13 Wnioski o płatność Zgodność wniosku z harmonogramem pod względem: kwoty terminu złożenia – data wpływu wersji papierowej zgodna z miesiącem deklarowanym w harmonogramie Wnioski o płatność składane zgodnie z harmonogramem pozwalają na: sprawną wypłatę środków, rezerwowanie właściwych kwot na refundacje i zaliczki wiarygodne prognozowanie wydatków Instytucji Zarządzającej

14 Harmonogram WNP a harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram składania wniosków o płatność Harmonogram rzeczowo-finansowy składany elektronicznie aktualizowany co kwartał (elektronicznie) aktualizowany w trakcie trwania projektu nie wymaga aneksu do umowy składany papierowo stanowi załącznik do umowy każda zmiana wymaga aneksu do umowy

15 Cel certyfikacji Cel certyfikacji na rok 2011 wynosi (wydatki kwalifikowalne) ,33 PLN

16 Realizacja harmonogramów w składanych wnioskach o płatność średnia: 61,2%

17 średnia: 35% Realizacja harmonogramów w składanych wnioskach o płatność

18 Ocena, wybór i realizacja inwestycji Złożenie wniosku o dofinansowanie Wybór do dofinansowania Umowa Płatności Ocena formalna i merytoryczna (95 dni) do 6 miesięcy 12 miesięcy na rozpoczęcie inwestycji IDEALNY BENEFICJENT TO BENEFICJENT, KTÓRY REALIZUJE PROJEKT ZGODNIE Z PLANEM (plan powinien zakładać potencjalne problemy, które się pojawią) IDEALNY BENEFICJENT TO BENEFICJENT, KTÓRY REALIZUJE PROJEKT ZGODNIE Z PLANEM (plan powinien zakładać potencjalne problemy, które się pojawią)

19 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w powiązaniu z OOŚ Złożenie wniosku o dofinansowanie Umowa Pozwolenie na budowę Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania OOŚ (decyzja środowiskowa) Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania OOŚ (decyzja środowiskowa) Projekt budowlany

20 Strona internetowa – pytania, odpowiedzi, ważne informacje Wnioski, umowy, aneksy Jessica Terminowość realizacji projektów Kwalifikowalność kosztów w związku ze zmianą podatku VAT d_m=177 Uchybienia w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych

21 Dziękuję za uwagę Małgorzata Staś Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dziś i jutro Katowice, 8 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google