Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY Moderatorzy: Janina Mierzejewska-Majcherek Magda Jabłońska Krzysztof Pikulski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY Moderatorzy: Janina Mierzejewska-Majcherek Magda Jabłońska Krzysztof Pikulski."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY Moderatorzy: Janina Mierzejewska-Majcherek Magda Jabłońska Krzysztof Pikulski

2 KILKA SŁÓW O DEBACIE Debata jest efektem finalnym projektu Debata jest efektem finalnym projektu 20 lat wspólnie – dobry początek realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 CELE PROJEKTU I DEBATY przybliżenie młodym ludziom idei samorządności przybliżenie młodym ludziom idei samorządności zaangażowanie młodzieży w działalność zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz społeczności lokalnej na rzecz społeczności lokalnej konfrontacja opinii i pomysłów młodych ludzi oraz dorosłych i stworzenie planów przyszłych wspólnych działań konfrontacja opinii i pomysłów młodych ludzi oraz dorosłych i stworzenie planów przyszłych wspólnych działań

4 PROGRAM DEBATY 1. Uczniowie ZSP nr 4 zaprezentują wnioski i rekomendacje z badań w obszarze: komunikacja społeczna, komunikacja miejska, rozrywka i jej bezpieczeństwo, infrastruktura miasta 2. Komentarze ekspertów i decydentów 3. Pytania i komentarze gości 4. Odpowiedzi przedstawicieli władz

5 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Jest procesem wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami oddziałujących na siebie podmiotów.

6 FUNKCJE KOMUNIKACJI SPOŁ. 1) informacyjna – polega na pozyskiwaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, które regulują interakcje społeczne i osiąganie celów, 2) motywacyjna – ma na celu przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów, 3) kontrolna – treści komunikowania społ. zawierają informacje o sferze powinności, obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie, 4) emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokojenie potrzeb psychospołecznych.

7 PRZEDMIOT I KRYTERIA ANALIZY Oficjalny portal miejski: www.lowicz.eu (w tym Biuletyn Informacji Publicznej), Oficjalny portal miejski: www.lowicz.eu (w tym Biuletyn Informacji Publicznej),www.lowicz.eu Oficjalny portal Powiatu Łowickiego: www.powiatlowicki.pl (w tym Biuletyn Informacji Publicznej), Oficjalny portal Powiatu Łowickiego: www.powiatlowicki.pl (w tym Biuletyn Informacji Publicznej), www.powiatlowicki.pl czy spełnia 4 wyżej wymienione funkcje. czy spełnia 4 wyżej wymienione funkcje.

8 WNIOSKI Z ANALIZY PORTALU MIEJSKIEGO przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców, turystów i inwestorów, przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców, turystów i inwestorów, informacja jest rzetelna, dokładna, kompletna, aktualna i zrozumiała, informacja jest rzetelna, dokładna, kompletna, aktualna i zrozumiała, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych oraz planowanych i odbytych imprezach, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych oraz planowanych i odbytych imprezach, jest zakładka Oceń naszą stronę oraz sondy na różne tematy, jest zakładka Oceń naszą stronę oraz sondy na różne tematy, jest możliwość kontaktu e-mail z Panem Burmistrzem i Wiceburmistrzem, jest możliwość kontaktu e-mail z Panem Burmistrzem i Wiceburmistrzem, są dane teleadresowe UM, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych oraz ich zadania, są dane teleadresowe UM, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych oraz ich zadania, jest wyszukiwarka, jest wyszukiwarka, widoczna usterka to błąd w adresie kina, widoczna usterka to błąd w adresie kina, możliwości korzystania z newslettera. możliwości korzystania z newslettera.

9 WNIOSKI Z ANALIZY PORTALU POWIATU przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców i turystów, przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców i turystów, informacja jest rzetelna, dokładna, aktualna i zrozumiała, informacja jest rzetelna, dokładna, aktualna i zrozumiała, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach oraz planowanych i odbytych imprezach, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach oraz planowanych i odbytych imprezach, jest zakładka Czy podoba Ci się nasz serwis (80% na tak), jest zakładka Czy podoba Ci się nasz serwis (80% na tak), jest możliwość zapisu do newslettera, jest możliwość zapisu do newslettera, jest możliwość kontaktu e-mail z Panem Starostą, Wicestarostą i członkami Zarządu, jest możliwość kontaktu e-mail z Panem Starostą, Wicestarostą i członkami Zarządu, są dane teleadresowe Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz wydziałów w Starostwie i ich zadania, są dane teleadresowe Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz wydziałów w Starostwie i ich zadania, jest wyszukiwarka, jest wyszukiwarka, są linki do gmin, są linki do gmin, brak informacji dla inwestorów i sond dla mieszkańców. brak informacji dla inwestorów i sond dla mieszkańców.

10 KOMUNIKACJA MIEJSKA – WNIOSKI Z ANALIZY I OBSERWACJI na oficjalnym portalu miasta jest aktualna informacja o MZK i możliwość kontaktu telefonicznego oraz e-mail, na oficjalnym portalu miasta jest aktualna informacja o MZK i możliwość kontaktu telefonicznego oraz e-mail, jest też aktualny rozkład jazdy linii 1, 2 i 3, brak dla linii nr 5, jest też aktualny rozkład jazdy linii 1, 2 i 3, brak dla linii nr 5, małe autobusy są ciasne, spóźniają się, nieczytelne rozkłady jazdy (patrz www.radiovictoria.pl z 13.10.2010 r.), małe autobusy są ciasne, spóźniają się, nieczytelne rozkłady jazdy (patrz www.radiovictoria.pl z 13.10.2010 r.), www.radiovictoria.pl zły stan techniczny pojazdów. zły stan techniczny pojazdów.

11 REKOMENDACJE poprawić czytelność rozkładów jazdy, poprawić czytelność rozkładów jazdy, na rozkładzie jazdy podać bezpośredni kontakt do MZK, na rozkładzie jazdy podać bezpośredni kontakt do MZK, większe autobusy w godzinach szczytu, większe autobusy w godzinach szczytu, zakupić autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. zakupić autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

12 Z ostatniej chwili 28. 10. jest realizowana dostawa 6 niskopodłogowych autobusów typu Urbino 10 przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, 28. 10. jest realizowana dostawa 6 niskopodłogowych autobusów typu Urbino 10 przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. zakup w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 ROZRYWKA I REKREACJA DZIĘKUJEMY WŁADZOM MIASTA I POWIATU ZA: cykliczne imprezy kulturalne: Łowickie Kolędowanie i Choinkę miejską, Och Film Festiwal, Dzień Europejski, Łowicki Maraton Rockowy, Dni Łowicza, Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim, Jarmark Łowicki, Międzynarodowy Festiwal Organowy J. S. Bach, Księżackie Jadło, Biesiadę Łowicką, Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza i Kolory Polski, Biesiadę Kasztelańską, Dzień Papieski, Drugi Obieg Art Festiwal, Festiwal Piosenki Integracyjnej, cykliczne imprezy kulturalne: Łowickie Kolędowanie i Choinkę miejską, Och Film Festiwal, Dzień Europejski, Łowicki Maraton Rockowy, Dni Łowicza, Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim, Jarmark Łowicki, Międzynarodowy Festiwal Organowy J. S. Bach, Księżackie Jadło, Biesiadę Łowicką, Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza i Kolory Polski, Biesiadę Kasztelańską, Dzień Papieski, Drugi Obieg Art Festiwal, Festiwal Piosenki Integracyjnej,

14 ROZRYWKA I REKREACJA wystawy okolicznościowe w Muzeum, wystawy okolicznościowe w Muzeum, rekonstrukcje historyczne, rekonstrukcje historyczne, szereg propozycji filmowych w ŁOK i DKF Bez nazwy oraz spektakli teatralnych, szereg propozycji filmowych w ŁOK i DKF Bez nazwy oraz spektakli teatralnych, pierwszy na ziemi łowickiej szlak rowerowy (Szlak Książęcy), pierwszy na ziemi łowickiej szlak rowerowy (Szlak Książęcy), promocję młodych talentów, promocję młodych talentów, nowoczesny OSiR oraz liczne imprezy sportowe, nowoczesny OSiR oraz liczne imprezy sportowe, boiska Orlik. boiska Orlik.

15 W ROLI DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH ZASTOSOWANE METODY DIAGNOZOWANIA ŚRODOWISKA LOKALNEGO: obserwacja ukierunkowana, obserwacja ukierunkowana, analiza danych zastanych (oficjalne portale), analiza danych zastanych (oficjalne portale), sondaż (wykorzystaliśmy naszą ankietę i sondy na www.lowicz.eu). sondaż (wykorzystaliśmy naszą ankietę i sondy na www.lowicz.eu).

16 WYNIKI BADAŃ I ANALIZ Łowicz kojarzy się przede wszystkim z Nowym Rynkiem i Błoniami, Łowicz kojarzy się przede wszystkim z Nowym Rynkiem i Błoniami, badani najchętniej spędzają wolny czas na Błoniach, Nowym Rynku, Galerii Łowickiej, pubach i kinie, Starym Rynku, badani najchętniej spędzają wolny czas na Błoniach, Nowym Rynku, Galerii Łowickiej, pubach i kinie, Starym Rynku, Mało respondentów wskazało pływalnię, muzeum i STS, Mało respondentów wskazało pływalnię, muzeum i STS,

17 OCENA ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ supermarkety i STS, supermarkety i STS, puby, puby, kino Fenix, kino Fenix, Nowy Rynek, Nowy Rynek, Galeria Łowicka i Stary Rynek, Błonia, Galeria Łowicka i Stary Rynek, Błonia, osiedla. osiedla.

18 OCENA ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PRZEZ ŁOWICZAN (średnia wieku: 32 lata) Katedra, Katedra, osiedla i ul. Zduńska, osiedla i ul. Zduńska, Muzeum i pływalnia, Muzeum i pływalnia, ŁOK i Galeria Łowicka, ŁOK i Galeria Łowicka, Błonia, puby i Stary Rynek, Błonia, puby i Stary Rynek, Nowy Rynek, Nowy Rynek, Kino Fenix. Kino Fenix.

19 Z kim najczęściej przebywasz w tych miejscach? z przyjaciółmi, z przyjaciółmi, samotnie, samotnie, z rodziną, z rodziną, ze zwierzętami. ze zwierzętami.

20 MIEJSCA UNIKANE osiedla, głównie tzw. Pekin i Tkaczew, osiedla, głównie tzw. Pekin i Tkaczew, ciemne ulice, ciemne ulice, stacja PKS i PKP, stacja PKS i PKP, Stary Rynek i Błonia nocą, Stary Rynek i Błonia nocą, Tomitex Tomitex

21 Czego brakuje? dyskotek, dyskotek, lunaparku i aguaparku, lunaparku i aguaparku, boisk do gry, boisk do gry, większego kina i teatru oraz basenu, większego kina i teatru oraz basenu, Skateparku, Skateparku, sezonowych miejsc rozrywki, np. lodowiska, siatkówki plażowej, sezonowych miejsc rozrywki, np. lodowiska, siatkówki plażowej,

22 Rekomendacje do działań organizacja sezonowych miejsc rozrywki, organizacja sezonowych miejsc rozrywki, organizacja dyskotek i Skateparku, organizacja dyskotek i Skateparku, reklama miejsc rozrywki, np. na bilbordach, reklama miejsc rozrywki, np. na bilbordach, organizacja klubów sportowych dla kobiet i imprez sportowych dla amatorów, organizacja klubów sportowych dla kobiet i imprez sportowych dla amatorów, powstanie nowych sekcji sportowych, powstanie nowych sekcji sportowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (monitoring i straż miejska). zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (monitoring i straż miejska).

23 WNIOSKI Z ANALIZY INFRASTRUKTURY MIASTA mała liczba parkingów przy instytucjach, np. bankach, mała liczba parkingów przy instytucjach, np. bankach, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, nierówna nawierzchnia parkingów, nierówna nawierzchnia parkingów, brak publicznych toalet, brak publicznych toalet, brak parkingu miejskiego, brak parkingu miejskiego, nie wszędzie czysto. nie wszędzie czysto.

24 Rekomendacje do działań większa liczba darmowych i czystych toalet, większa liczba darmowych i czystych toalet, budowa parkingu miejskiego i parkingu dla autokarów, budowa parkingu miejskiego i parkingu dla autokarów, zwiększenie kontroli stopnia czystości miasta, zwiększenie kontroli stopnia czystości miasta, wydzielenie miejsc dla osób ze zwierzętami, wydzielenie miejsc dla osób ze zwierzętami, więcej ławek w miejscach natężonego ruchu pieszych. więcej ławek w miejscach natężonego ruchu pieszych.

25 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ MŁODZIEŻY ZSP nr 4 powołanie Forum Łowickich Samorządów Szkolnych, powołanie Forum Łowickich Samorządów Szkolnych, akcja młodzieży Zobacz, co tracisz, akcja młodzieży Zobacz, co tracisz, nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, np. edukacja w zakresie praw konsumentów, zadłużania się itp. nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, np. edukacja w zakresie praw konsumentów, zadłużania się itp.

26 MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PROSIMY O KOMENTARZE EKSPERTÓW I DECYDENTÓW


Pobierz ppt "DEBATA ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY Moderatorzy: Janina Mierzejewska-Majcherek Magda Jabłońska Krzysztof Pikulski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google