Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD WG PODRĘCZNIKA CBA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD WG PODRĘCZNIKA CBA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE."— Zapis prezentacji:

1 TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD WG PODRĘCZNIKA CBA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 1. Całkowite nakłady inwestycyjne

3 2. Przychody i koszty operacyjne

4 3. Ewaluacja finansowego zwrotu z inwestycji

5 4. Źródła finansowania

6 5. Trwałość finansowa

7 6. Finansowy zwrot z kapitału krajowego

8 TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD 2

9 Tabela 1. Całkowite koszty inwestycyjne razem Wydatki inwestycyjne na projekt UE wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków - 10% rezerwa dotycząca wydatków kwalifikowalnych rezerwa dotycząca wydatków niekwalifikowalnych Koszty inwestycyjne bez rezerwy Inwestycje odtworzeniowe związane z projektem unijnym Całkowite koszty inwestycyjne (1 + 2) w tym bez rezerwy

10 Tabela 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych Całkowite koszty inwestycyjne (bez rezerwy) Wydatki kwalifikowalne (bez rezerwy): ustalony % dofinansowania ze środków publicznych60,00% Dofinansowanie ze środków UE 85%51,00% Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 15%9,00% Dofinansowanie ze środków UE 85% Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 15% Wkład własny beneficjenta Wydatki niekwalifikowalne - bez rezerwy Wkład własny beneficjenta Razem wkład własny beneficjenta dodatkowo należy zaprezentować analogiczne zestawienie źródeł sfinansowania nakładów z rezerwą

11 Tabela 3. Przychody i koszty operacyjne Zysk na sprzedaży plus amortyzacja Wartość rezydualna Przyrosty operacyjnego kapit. obrotowego (-) Nadwyżka operacyjna

12 Tabela 4. Wpływy i wydatki dotyczące projektu (finansowa trwałość projektu) Dofinansowanie ze środków UE Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Wkład własny beneficjenta pokryty ze środków własnych Wkład własny beneficjenta pokryty z kredytu Uzupełnienie kredytu na zapewnienie dodatnich przepływów pieniężnych Nadwyżka operacyjna Razem wpływy Całkowite wydatki inwestycyjne Spłata kredytów Odsetki Razem wydatki Wpływy - wydatki Skumulowane przepływy pienięzne

13 Tabela 5. Przepływy pieniężne netto Nadwyżka operacyjna (-) Wydatki inwestycyjne (bez rezerwy) Przepływy pieniężne netto

14 Współczynniki dyskontujące Stopa dyskontowa12,12% Kolejny rok prognozy Współczynniki dyskontująca0,8920,7950,7090,6330,5640,5030,449

15 Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji – bez dofinansowania i z dofinansowaniem Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji - bez dofinansowania NPV/C 20 IRR/C 12,12% Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji z dofinansowaniem Przepływy pieniężne netto + Grant UE NPV/C IRR/C 36,20%

16 Obliczanie FNPV/K i FIRR/K względem środków krajowych

17 Obliczanie FNPV/K i FIRR/K względem kapitału własnego


Pobierz ppt "TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD WG PODRĘCZNIKA CBA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google