Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD WG PODRĘCZNIKA CBA

2 1. Całkowite nakłady inwestycyjne

3 2. Przychody i koszty operacyjne

4 3. Ewaluacja finansowego zwrotu z inwestycji

5 4. Źródła finansowania

6 5. Trwałość finansowa

7 6. Finansowy zwrot z kapitału krajowego

8 TABELE DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU UNIJNEGO – PRZYKŁAD 2

9 Tabela 1. Całkowite koszty inwestycyjne
razem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 1. Wydatki inwestycyjne na projekt UE wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne 80 000 30 000 50 000 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków - 10% 45 000 60 000 rezerwa dotycząca wydatków kwalifikowalnych 97 000 42 000 55 000 rezerwa dotycząca wydatków niekwalifikowalnych 8 000 3 000 5 000 Koszty inwestycyjne bez rezerwy 2. Inwestycje odtworzeniowe związane z projektem unijnym Całkowite koszty inwestycyjne (1 + 2) w tym bez rezerwy

10 Tabela 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych
2009 2010 Całkowite koszty inwestycyjne (bez rezerwy) 1. Wydatki kwalifikowalne (bez rezerwy): ustalony % dofinansowania ze środków publicznych 60,00% Dofinansowanie ze środków UE 85% 51,00% Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 15% 9,00% 78 570 34 020 44 550 Wkład własny beneficjenta 2. Wydatki niekwalifikowalne - bez rezerwy 72 000 27 000 45 000 Razem wkład własny beneficjenta dodatkowo należy zaprezentować analogiczne zestawienie źródeł sfinansowania nakładów z rezerwą

11 Tabela 3. Przychody i koszty operacyjne
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zysk na sprzedaży plus amortyzacja 30 000 Wartość rezydualna 40 000 Przyrosty operacyjnego kapit. obrotowego (-) -5 000 15 000 Nadwyżka operacyjna 85 000

12 Tabela 4. Wpływy i wydatki dotyczące projektu (finansowa trwałość projektu)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dofinansowanie ze środków UE Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 34 020 44 550 Wkład własny beneficjenta pokryty ze środków własnych 78 200 Wkład własny beneficjenta pokryty z kredytu Uzupełnienie kredytu na zapewnienie dodatnich przepływów pieniężnych 20 000 70 000 90 000 Nadwyżka operacyjna 85 000 Razem wpływy Całkowite wydatki inwestycyjne Spłata kredytów 30 000 Odsetki 12 000 29 000 35 000 10 000 Razem wydatki 65 000 Wpływy - wydatki 8 000 1 000 Skumulowane przepływy pienięzne 9 000

13 Tabela 5. Przepływy pieniężne netto
Nadwyżka operacyjna 85 000 (-) Wydatki inwestycyjne (bez rezerwy) Przepływy pieniężne netto

14 Współczynniki dyskontujące
Stopa dyskontowa 12,12% Kolejny rok prognozy 1 2 3 4 5 6 7 Współczynniki dyskontująca 0,892 0,795 0,709 0,633 0,564 0,503 0,449

15 Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji – bez dofinansowania i z dofinansowaniem
NPV/C 20 IRR/C 12,12% Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji z dofinansowaniem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Przepływy pieniężne netto + Grant UE 85 000 36,20%

16 Obliczanie FNPV/K i FIRR/K względem środków krajowych

17 Obliczanie FNPV/K i FIRR/K względem kapitału własnego


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google