Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie rynków międzynarodowych Plan zajęć: Rodzaje rynków międzynarodowych. Rodzaje rynków międzynarodowych. Dobra handlowe i niehandlowe. Dobra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie rynków międzynarodowych Plan zajęć: Rodzaje rynków międzynarodowych. Rodzaje rynków międzynarodowych. Dobra handlowe i niehandlowe. Dobra."— Zapis prezentacji:

1

2 Funkcjonowanie rynków międzynarodowych

3 Plan zajęć: Rodzaje rynków międzynarodowych. Rodzaje rynków międzynarodowych. Dobra handlowe i niehandlowe. Dobra handlowe i niehandlowe. Dobra jednorodne i zróżnicowane. Dobra jednorodne i zróżnicowane. Strategiczna polityka handlowa i międzynarodowa. Strategiczna polityka handlowa i międzynarodowa. Struktury rynkowe i konkurencja. Struktury rynkowe i konkurencja. Konkurencyjność międzynarodowa. Konkurencyjność międzynarodowa.

4 Rynek międzynarodowy Ogół warunków i form organizacyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż produktów, usług, czynników produkcji i aktywów finansowych, oferowanych przez podmioty pochodzące z różnych krajów. Ogół warunków i form organizacyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż produktów, usług, czynników produkcji i aktywów finansowych, oferowanych przez podmioty pochodzące z różnych krajów. Transakcje na rynku międzynarodowym – oznaczają przekraczanie granic i księgowane są w bilansach płatniczych poszczególnych krajów. Transakcje na rynku międzynarodowym – oznaczają przekraczanie granic i księgowane są w bilansach płatniczych poszczególnych krajów. Eksport, import. Eksport, import.

5 Popyt międzynarodowy Ilość dóbr i usług, jaka kraje są skłonne kupić przy różnych poziomach cen. Ilość dóbr i usług, jaka kraje są skłonne kupić przy różnych poziomach cen. Determinanty popytu międzynarodowego: poziom dochodów (PKB per capita), preferencja popytowe (zapotrzebowanie na różnorodność), elastyczność cenowa i dochodowa popytu, stopień upodabniania się preferencji pomiędzy krajami. Determinanty popytu międzynarodowego: poziom dochodów (PKB per capita), preferencja popytowe (zapotrzebowanie na różnorodność), elastyczność cenowa i dochodowa popytu, stopień upodabniania się preferencji pomiędzy krajami.

6 Podaż międzynarodowa Ilość dóbr i usług, jakie kraje są skłonne zaoferować przy różnych cenach. Ilość dóbr i usług, jakie kraje są skłonne zaoferować przy różnych cenach. Determinanty podaży międzynarodowej: Determinanty podaży międzynarodowej: Możliwości produkcyjne, określone przez zasoby naturalne, czynników produkcji, efekty skali, poziom technologii. Możliwości produkcyjne, określone przez zasoby naturalne, czynników produkcji, efekty skali, poziom technologii. elastyczność podaży, elastyczność podaży, Dostęp do specyficznych zasobów, jak: pracownicy o wysokich kwalifikacjach, know-how, zaawansowana organizacja produkcji i dystrybucji, Dostęp do specyficznych zasobów, jak: pracownicy o wysokich kwalifikacjach, know-how, zaawansowana organizacja produkcji i dystrybucji, Porozumienia chroniące zasoby naturalne, Porozumienia chroniące zasoby naturalne, Względy moralne, obyczajowe, kulturowe ograniczające możliwości handlu. Względy moralne, obyczajowe, kulturowe ograniczające możliwości handlu.

7 Równowaga na rynkach międzynarodowych Ceny międzynarodowe Ceny międzynarodowe Ceny równowagi Ceny równowagi Konwergencja cenowa – prawo jednej ceny - zrównywanie się cen rynku krajowego z cenami międzynarodowymi. (w gospodarkach o dużym stopniu otwarcia) Konwergencja cenowa – prawo jednej ceny - zrównywanie się cen rynku krajowego z cenami międzynarodowymi. (w gospodarkach o dużym stopniu otwarcia) Dyspersja cenowa – zjawisko odwrotne. Dyspersja cenowa – zjawisko odwrotne.

8 Czynniki określające dyspersję cenową Różnice w poziomie dochodu narodowego na mieszkańca Różnice w poziomie dochodu narodowego na mieszkańca Relacje pomiędzy cenami dóbr handlowych i niehandlowych Relacje pomiędzy cenami dóbr handlowych i niehandlowych Wysokość podatków pośrednich Wysokość podatków pośrednich Cła i bariery pozataryfowe Cła i bariery pozataryfowe Zmowy przedsiębiorstw. Zmowy przedsiębiorstw.

9 Rodzaje rynków międzynarodowych Rynek dóbr Rynek dóbr Rynek usług Rynek usług Rynek kapitału Rynek kapitału Rynek pracy Rynek pracy Rynek technologii Rynek technologii Rynek finansowy: pieniężny i kapitałowy Rynek finansowy: pieniężny i kapitałowy Rynek walutowy Rynek walutowy

10 Międzynarodowa Izba Handlowa (Incoterms 2002) Określa niektóre warunki zawierania transakcji handlowych angażujących transport międzynarodowy. Określa niektóre warunki zawierania transakcji handlowych angażujących transport międzynarodowy. Np.: czas i miejsce dostawy, warunki płatności, sytuacje, w których ryzyko straty jest przenoszone z sprzedającego na nabywcę. Np.: czas i miejsce dostawy, warunki płatności, sytuacje, w których ryzyko straty jest przenoszone z sprzedającego na nabywcę. Formuły Międzynarodowej Izby Handlowej mają albo zastosowanie ogólne, albo odnoszą się tylko do transportu wodnego i morskiego. Formuły Międzynarodowej Izby Handlowej mają albo zastosowanie ogólne, albo odnoszą się tylko do transportu wodnego i morskiego.

11 Niektóre z formuł Międzynarodowej Izby Handlowej EXW- Ex Works – gdy płatność za transport i ubezpieczenie od miejsca sprzedaży, łącznie z ryzykiem są ponoszone przez kupującego. EXW- Ex Works – gdy płatność za transport i ubezpieczenie od miejsca sprzedaży, łącznie z ryzykiem są ponoszone przez kupującego. CPT – gdy ryzyko i koszt ubezpieczenia ponosi nabywca od momentu dostarczenia towaru przez przewoźnika, sprzedający ponosi koszty transportu do miejsca przeznaczenia. CPT – gdy ryzyko i koszt ubezpieczenia ponosi nabywca od momentu dostarczenia towaru przez przewoźnika, sprzedający ponosi koszty transportu do miejsca przeznaczenia. CIF – gdy koszty transportu i ubezpieczenia do portu przeznaczenia pokrywa sprzedawca CIF – gdy koszty transportu i ubezpieczenia do portu przeznaczenia pokrywa sprzedawca FOB – wszystkie koszty transportu statkiem i ubezpieczenia pokrywa kupujący FOB – wszystkie koszty transportu statkiem i ubezpieczenia pokrywa kupujący

12 Rynek dóbr Dobra handlowe – te, które są przedmiotem wymiany międzynarodowej Dobra handlowe – te, które są przedmiotem wymiany międzynarodowej Dobra niehandlowe – trafiają na rynki lokalne i handlowe Dobra niehandlowe – trafiają na rynki lokalne i handlowe wysokie koszty transportu, opłaty celne, duży popyt krajowy, względy kulturowe, tradycja, gusty, popyt ze strony zagranicy wysokie koszty transportu, opłaty celne, duży popyt krajowy, względy kulturowe, tradycja, gusty, popyt ze strony zagranicy Niektóre usługi: fryzjerskie, pralnicze, biura nieruchomości, transport lokalny, administracja publiczna, sądownictwo, policja. Niektóre usługi: fryzjerskie, pralnicze, biura nieruchomości, transport lokalny, administracja publiczna, sądownictwo, policja. Ceny dóbr niehandlowych – efekt Balassy-Samuelsona Ceny dóbr niehandlowych – efekt Balassy-Samuelsona Podział elastyczny i może ulegać zmianie Podział elastyczny i może ulegać zmianie

13 Podział dóbr wg kryterium stopnia zróżnicowania Dobra jednorodne – m.in.. Produkty masowe: zboża, kawa, pasze, ropa naftowa, metale żelazne i nieżelazne, itp. Dobra jednorodne – m.in.. Produkty masowe: zboża, kawa, pasze, ropa naftowa, metale żelazne i nieżelazne, itp. Dobra zróżnicowane funkcjonalnie- bliskie substytuty w konsumpcji Dobra zróżnicowane funkcjonalnie- bliskie substytuty w konsumpcji Obrót niektórymi produktami masowymi regulują organizacje, np.: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Międzynarodowa Organizacja Kawy, Międzynarodowa Organizacja Cukru, Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego, Międzynarodowa Grupa Studyjna ds. Gumy, Międzynarodowa Organizacja Kakao, Międzynarodowa Grupa Studyjna ds. Miedzi. Obrót niektórymi produktami masowymi regulują organizacje, np.: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Międzynarodowa Organizacja Kawy, Międzynarodowa Organizacja Cukru, Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego, Międzynarodowa Grupa Studyjna ds. Gumy, Międzynarodowa Organizacja Kakao, Międzynarodowa Grupa Studyjna ds. Miedzi.

14 Organizacja Krajów eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Powstała w 1960 r. podczas konferencji międzynarodowej w Bagdadzie, siedziba we Wiedniu. Powstała w 1960 r. podczas konferencji międzynarodowej w Bagdadzie, siedziba we Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego lat kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy naftowej Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego lat kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy naftowej Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

15 Kraje członkowskie OPEC

16 Algieria (1969), Algieria (1969), Algieria1969 Algieria1969 Angola (2007), Angola (2007), Angola2007 Angola2007 Arabia Saudyjska (1960), Arabia Saudyjska (1960), Arabia Saudyjska1960 Arabia Saudyjska1960 Ekwador ( i ponownie od 24 października 2007[1]), Ekwador ( i ponownie od 24 października 2007[1]), Ekwador października2007[1] Ekwador października2007[1] Indonezja (1962), Indonezja (1962), Indonezja1962 Indonezja1962 Irak (1960), Irak (1960), Irak1960 Irak1960 Iran (1960), Iran (1960), Iran1960 Iran1960 Katar (1961), Katar (1961), Katar1961 Katar1961 Kuwejt (1960), Kuwejt (1960), Kuwejt1960 Kuwejt1960 Libia (1962), Libia (1962), Libia1962 Libia1962 Nigeria (1971), Nigeria (1971), Nigeria1971 Nigeria1971 Wenezuela (1960), Wenezuela (1960), Wenezuela1960 Wenezuela1960 Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Zjednoczone Emiraty Arabskie1967 Zjednoczone Emiraty Arabskie1967 Do OPEC należał również: Gabon ( ) Do OPEC należał również: Gabon ( )Gabon Gabon

17 Międzynarodowa Organizacja Kawy ( International Coffee Organisation - ICO) Zrzesza kraje produkujące i konsumujące kawę, promując współpracę międzynarodową, która prowadzić ma do poprawy sektora kawowego. Zrzesza kraje produkujące i konsumujące kawę, promując współpracę międzynarodową, która prowadzić ma do poprawy sektora kawowego. Prowadzi spotkania z głównymi przedstawicielami krajów eksportujących i importujących kawę. Prowadzi spotkania z głównymi przedstawicielami krajów eksportujących i importujących kawę. Przyczynia się także do polepszania standardów życia w krajach rozwijających się. Przyczynia się także do polepszania standardów życia w krajach rozwijających się. Prowadzi raporty z rynku, tworzy modele ekonometryczne oraz szczegółowe analizy ekonomiczne. Prowadzi raporty z rynku, tworzy modele ekonometryczne oraz szczegółowe analizy ekonomiczne. Prowadzi bazę statystyczną obejmującą szeroki zakresu informacji dotyczących światowego rynku kawy. Prowadzone są także różnego rodzaju projekty rozwojowe, które mają na celu poprawę jakości kawy i zwalczenie chorób plantacyjnych. Polska stała się członkiem Międzynarodowej Organizacji Kawy z dniem 15 września 2006 roku. Prowadzi bazę statystyczną obejmującą szeroki zakresu informacji dotyczących światowego rynku kawy. Prowadzone są także różnego rodzaju projekty rozwojowe, które mają na celu poprawę jakości kawy i zwalczenie chorób plantacyjnych. Polska stała się członkiem Międzynarodowej Organizacji Kawy z dniem 15 września 2006 roku.

18 Międzynarodowa Organizacja Kawy ( International Coffee Organisation - ICO) Międzynarodowa Umowa w sprawie Kawy z 2001 roku została zawarta przez Wspólnotę Europejską Decyzją Rady w 2001 roku. Międzynarodowa Umowa w sprawie Kawy z 2001 roku została zawarta przez Wspólnotę Europejską Decyzją Rady w 2001 roku. Siedziba Międzynarodowej Organizacji Kawy mieści się w Londynie. Siedziba Międzynarodowej Organizacji Kawy mieści się w Londynie. Posiedzenia Rady ICO odbywają się dwa razy do roku – zazwyczaj w maju i wrześniu. Posiedzenia Rady ICO odbywają się dwa razy do roku – zazwyczaj w maju i wrześniu. W posiedzeniach tych biorą udział przedstawiciele Rządów krajów członkowskich oraz przedstawiciele przemysłu światowego sektora kawy. W posiedzeniach tych biorą udział przedstawiciele Rządów krajów członkowskich oraz przedstawiciele przemysłu światowego sektora kawy. Resortem odpowiedzialnym za obsługę bieżących prac tej Organizacji jest Ministerstwo Gospodarki. Resortem odpowiedzialnym za obsługę bieżących prac tej Organizacji jest Ministerstwo Gospodarki.

19 Podział dóbr wg kryterium udziału w handlu światowym Dobra przemysłowe – podstawowe dobra w handlu między krajami wysoko rozwiniętymi. Dobra przemysłowe – podstawowe dobra w handlu między krajami wysoko rozwiniętymi. Dobra nisko przetworzone – w tym surowce i produkty rolne. Dobra nisko przetworzone – w tym surowce i produkty rolne. Stawki celne na poszczególne produkty określa Światowa Organizacja Handlu (WTO) Stawki celne na poszczególne produkty określa Światowa Organizacja Handlu (WTO)

20 Światowa Organizacja Handlu (WTO) Siedziba – Genewa Siedziba – Genewa WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) Została powołana w 1994 r. w Marakeszu w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Została powołana w 1994 r. w Marakeszu w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Polska była jednym z państw założycielskich – stosowne porozumienie ratyfikowała w roku Polska była jednym z państw założycielskich – stosowne porozumienie ratyfikowała w roku Organizacja, liczy 151 członków. Organizacja, liczy 151 członków. Ostatnim państwem przyjętym w szeregi organizacji jest Tonga. Ostatnim państwem przyjętym w szeregi organizacji jest Tonga. Tonga

21 Główne zadania liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym.

22 Członkowie Światowej Organizacji Handlu

23 Specjalizacja międzynarodowa Oznacza, że w krajach uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej podejmowana jest bardziej intensywna produkcja w pewnych określonych dziedzinach w relacji do dziedzin pozostałych. Oznacza, że w krajach uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej podejmowana jest bardziej intensywna produkcja w pewnych określonych dziedzinach w relacji do dziedzin pozostałych. Konsekwencje: alokacja zasobów, eksport, import. Konsekwencje: alokacja zasobów, eksport, import.

24 Determinanty kierunków specjalizacji Wyposażenie w zasoby wytwórcze Wyposażenie w zasoby wytwórcze Siła aglomeracji – przy dużej skali – silniejsza specjalizacja Siła aglomeracji – przy dużej skali – silniejsza specjalizacja

25 Podział specjalizacji międzynarodowej Specjalizacja międzygałęziowa – przesuwanie zasobów dokonuje się między wyraźnie wyodrębnionymi gałęziami produkcji – np. między przemysłem tekstylnym a maszynowym. Specjalizacja międzygałęziowa – przesuwanie zasobów dokonuje się między wyraźnie wyodrębnionymi gałęziami produkcji – np. między przemysłem tekstylnym a maszynowym. Specjalizacje wewnątrzgałęziowa – zasoby przesuwane są w ramach gałęzi między różnymi modelami czy odmianami produktu – np.. W ramach przemysłu tekstylnego – między produkcja tkanin wełnianych a sztucznych. Specjalizacje wewnątrzgałęziowa – zasoby przesuwane są w ramach gałęzi między różnymi modelami czy odmianami produktu – np.. W ramach przemysłu tekstylnego – między produkcja tkanin wełnianych a sztucznych.

26 Podsumowanie – film!


Pobierz ppt "Funkcjonowanie rynków międzynarodowych Plan zajęć: Rodzaje rynków międzynarodowych. Rodzaje rynków międzynarodowych. Dobra handlowe i niehandlowe. Dobra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google