Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO SPOŁECZEŃSTWA ZMEDIATYZOWANEGO. INTERNET JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA Wykład II dr Barbara Przywara.

Коpie: 1
O D S POŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO D O S POŁECZEŃSTWA Z MEDIATYZOWANEGO Wykład II dr Barbara Przywara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO SPOŁECZEŃSTWA ZMEDIATYZOWANEGO. INTERNET JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA Wykład II dr Barbara Przywara."— Zapis prezentacji:

1 OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO SPOŁECZEŃSTWA ZMEDIATYZOWANEGO. INTERNET JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA Wykład II dr Barbara Przywara

2 A. Toffler i jego wizja dziejów świata w postaci trzech fal komputer, telenauczanieszkołamistrzoświata handlowapolitycznareligijnatajemnica domowa, interakcyjnamasowaobrzędowa, ludowarozrywka globalnaregionalnalokalnaskala działania elektryczność jądrowawęgiel, para, benzynaludzka, zwierzęcaenergia infostradakolej, autostradarzeka, drogatransport w domu, telepracadaleko od domuobok domupraca informacja, danewyroby przemysłoweżywnośćprodukt podstawowy wiedzakapitałziemiabogactwo społeczeństwo informacyjne (druga połowa XX w.) społeczeństwo industrialne (połowa XVIII w.) społeczeństwo rolnicze (ok. 6 tys. lat p.n.e.) parametry oceny przemysłowa postindustrialna 8000 p..n.e1700 n.e.1995 n.e. za: M. Szpunar

3 Społeczeństwo informacyjne cechuje nade wszystko: wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie informacji, co dostarcza źródła utrzymania dla większości społeczeństwa. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych i środków przekazu (dotyczy to przede wszystkim komputerów i telekomunikacji). Wielu autorów używa również pojęcia społeczeństwo wiedzy.

4 Społeczeństwo informacyjne 1963 - Tadao Umesamo (joho shakai ) 1978 - Alain Minc i Simon Nora (Europa)

5 4 znaczenia ideologiczne ewolucyjne technologiczne poznawcze

6 Społeczeństwo sieciowe (network society) M. Castells obecność zaawansowanych technologii komunikacji sieciowej i zarządzania dystrybucją informacji. Technologie te, w większości cyfrowe tworzą podstawową infrastrukturę szerokich układów społecznych, politycznych i ekonomicznych praktyk. reprodukowanie i instytucjonalizacja w społeczeństwie sieci, rozumianych jako podstawowe formy społecznej organizacji. [Barney 2008: 36]

7 Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa wzrost indywidualizmu sprywatyzowanie życia społecznego sieci społeczne sieci internetowe

8 Elementy sieci: punkty węzłowe (nodes) – węzły, jednostki w sieci (np. przyjaciele, komputery, firmy); powiązania (ties) – łączy jeden węzeł z drugim (np. korespondencja, połączenia kablowe, kontrakty); przepływy (flows) – to, co przechodzi pomiędzy węzłami wzdłuż powiązań (np. plotka, dane, pieniądze).

9 Węzły Powiązania (kontakty między ludźmi, rozmowa – bezpośrednio lub pośrednio) Powiązania (kontakty między ludźmi, rozmowa – bezpośrednio lub pośrednio)

10 Właściwości społeczeństwa sieci (wg Castellsa)

11 Globalny charakter ryzyka Przyczyna – przemysłowa nadprodukcja Społeczeństwo ryzyka: społeczeństwo nauki, mediów i informacji Społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka

12 Strefa technologicznego odurzenia Johna Naisbitta preferowanie rozwiązań doraźnych, od religii po jedzenie uwielbianie technologii oraz strach przed nią niwelowanie różnic pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co udawane przyjmowanie przemocy za rzecz normalną kochanie technologii tak, jak się kocha zabawkę przeżywanie własnego życia, będąc zdystansowanym i roztargnionym J. Naisbitt, Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997 J. Naisbitt, N. Naisbit, D. Philips, High Tech/high touch, Zysk i S-ka, Poznań 2003

13 Technoentuzjaści, czyli determinizm technologiczny Nicolas Negroponte - era postinformacyjna ma usunąć ograniczenia geograficzne: cyfrowe życie będzie coraz mniej zależne od przebywania w określonym miejscu w określonym czasie (Cyfrowe życie) Esther Dyson – Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej

14 Sceptycy Clifford Stoll (Krzemowe remedium): życie jest o wiele ciekawsze, ważniejsze i bogatsze niż wszystko, co możecie zobaczyć na monitorze. Neil Postman : doczekaliśmy się bowiem czasów, w których wielu wydaje się, że technika może myśleć za nas, a także może za nas odczuwać i przeżywać (Technopol. Tryumf techniki nad kulturą)

15 Społeczeństwo zmediatyzowane (T. Goban-Klas) relacje międzyludzkie w przeważającym stopniu mają charakter zapośredniczony (medialny), uważane za naturalne; media wytwarzają specyficzną przestrzeń społeczną – rzeczywistość wirtualną i specyficzną kulturę medialną ; sieć wyznaczana przez infrastrukturę telekomunikacyjną stanowi podstawę skutecznych działań jednostkowych i organizacyjnych, obejmujących wszystkie sfery życia; techniki medialno-informacyjne wspomagają większość działań ludzkich; większość pracowników zatrudniona jest na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z informacją, zaś przemysł medialny stanowi istotny element gospodarki; sektor usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych ma znaczący udział w tworzeniu PKB; informacja jest podstawową kategorią ekonomiczną, zaś rozwój społeczny w dużej mierze opiera się na wykorzystywaniu teleinformatyki

16 Komunikacja za pomocą Internetu Computer-Mediated Communication, (CMC)

17 Komunikacja poprzez Internet może być bezosobowa (Impersonal Communication) międzyosobowa (Interpersonal Communication) hiperosobowa (Hyperpersonal Communication)

18 Właściwości komunikacji językowej w Internecie (J. Grzenia) dialogowość spontaniczność kolokwialność sytuacyjność multimedialność hipertekstowość hierarchiczność automatyzacja dynamiczność

19 Język Internetu zawiera elementy nowomowy, np. split, mesg, lamer; posługuje się skrótami (akronimami), zarówno o pochodzeniu anglojęzycznym jak i polskie, np. cze @ll (cześć wszystkim), elo (z ang. hello), bry ("dzień dobry") oraz skojarzeniami fonetycznymi, jak: CU (see you), 3M się (trzymaj się); bardzo charakterystyczne są tzw. emotikony, czyli popularne smile, będące odpowiednikiem "mowy ciała", a zwłaszcza mimiki, np. ;-) (żartobliwy uśmiech), :-o (zdziwienie); pojawiają się w nim znaki graficzne i rysunki o określonych znaczeniach wplatane między słowa lub zastępujące je – tzw. gify; częste nieużywanie polskich znaków diakrytycznych, jak również lekceważenie zasad gramatyki czy ortografii (np. jush, boshe); stosowanie spontanicznego zapisu w postaci potoków składniowych, czyli ciągów zdań pozbawionych interpunkcji

20 Najczęściej używane emotikony na portalu Czateria

21 Wyjątkowość Internetu, a nade wszystko WWW polega na tym, że użytkownik (…) przejmuje kontrolę nad aktem komunikacji, tworzy sobie własne kanały tematyczne(…), staje się nadawcą i odbiorcą jednocześnie [Krzysztofek 2006: 33].


Pobierz ppt "OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO SPOŁECZEŃSTWA ZMEDIATYZOWANEGO. INTERNET JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA Wykład II dr Barbara Przywara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google