Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 1.Znaczenie oraz rola praw człowieka została wskazana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 1.Znaczenie oraz rola praw człowieka została wskazana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się."— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 1.Znaczenie oraz rola praw człowieka została wskazana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”. 2.Klejonym przykładem znaczenia prawa człowieka dla państw członkowskich UE jest przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2000 r na szczycie w Nicei. a)zadania KPPUE b)katalog praw zawartych w KPPUE c)rola KPPUE d)systematyka KPPUE

2 Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a)podstawy prawne działania ERPO b)kompetencje ERPO c)niezależność ERPO d)skarga do ERPO 4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej a)zadania APPUE b)organy APPUE c)priorytetowe obszary działalności APPUE 5. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka

3 Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 6.Trybunał Sprawiedliwości sprawuję kontrolę w odniesieniu do działań instytucji na podstawie odpowiednich traktatów. Do głównych zadań Trybunału Sprawiedliwości zaliczyć należy: dokonanie wykładni prawa UE, w celu zapewnienia jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. rozstrzyganie sporów prawnych między rządami Unii a jej instytucjami rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE

4 Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej W oparciu o swoje orzecznictwo TS stworzył własny katalog praw podstawowych, do którego zalicza: – prawo do efektywnej kontroli sądowej oraz rzetelnego procesu w rozsądnym terminie – prawo własności – prawo do nietykalności mieszkania – prawo do swobody wypowiedzi – prawo do wyrażania przekonań religijnych


Pobierz ppt "Prawa człowieka w ramach Unii Europejskiej 1.Znaczenie oraz rola praw człowieka została wskazana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google