Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Więcek Paweł Chciuk Maciej Gr: SC04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Więcek Paweł Chciuk Maciej Gr: SC04."— Zapis prezentacji:

1 Więcek Paweł Chciuk Maciej Gr: SC04

2 IATA – Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA- zostało założone w kwietniu 1945 roku w Hawanie. Jest spadkobiercą istniejącego od 1919 roku Stowarzyszenia Międzynarodowego Ruchu Lotniczego. Stare IATA do 1939 roku jednoczyło tylko europejskie linie lotnicze (pierwszym jego członkiem spoza starego kontynentu był amerykański Pan American). Główne założenia i cele tej organizacji obejmowały promowanie ekonomicznego i bezpiecznego pasażerskiego ruchu lotniczego. Gdy w 1944 roku podpisano konwencję chicagowską i utworzono ICAO, zdano sobie sprawę z konieczności zreorganizowania struktur i dostosowania starej IATA do coraz szybszej rozwijającego się przemysłu lotniczego. Pierwsze projekty zmian sygnalizowano już podczas spotkania przedstawicieli 35 linii lotniczych, zorganizowanego w Chicago pod koniec 1944 roku. Ostateczny projekt statutu nowej organizacji został opracowany i podpisany kilka miesięcy później w Hawanie. Siedziba IATA znajduje się w Genewie.

3 Cele: Według R. Milla i A. Morisona, najważniejsze cele stojące przed IATA, można ująć w siedem punktów: Bezpieczeństwo i ochrona. Promowanie pewności, solidarności i bezpieczeństwa lotów na całym świecie. Uznanie ekonomiczne. Osiąganie uznania znaczenia transportu lotniczego dla ogólnoświatowego społecznego i ekonomicznego rozwoju. Możliwości finansowe. Pomaganie przemysłowi lotniczemu w osiągnięciu dostatecznych poziomów opłacalności. Produkty i obsługa. Zapewnianie wysokiej jakości oferowanych usług, spełniających oczekiwania i w sposób optymalny zaspokajających potrzeby klientów. Standardy i procedury. Rozwijanie wydajnych i ekologicznych standardów oraz procedur, przyczyniających się do rozwijania międzynarodowego transportu lotniczego. Wsparcie branżowe. Identyfikowanie i wyrażanie opini branży lotniczej na temat wszelkich działań, mających znaczenie dla funkcjonowania lotnictwa cywilnego. Dobry pracodawca( przyciąganie, zatrzymanie i rozwój pracowników przemysłu lotniczego).

4 Według IATA, prywatyzacja linii lotniczych oraz zawieranie przez nich różnych porozumień są wyrazem zmian zachodzących we współczesnym świecie. Konkurencja ustępuje kooperacji, a wszystko po to, by móc zaoferować pasażerom produkt o możliwie najwyższym standardzie. Dlatego też IATA w bardzo ogólny formułuje misję swojej działalności – „reprezentowanie i służenie przemysłowi lotniczemu”. Kryje się za tym jednak wyjątkowo szeroki zakres celów, które można zaklasyfikować do czterech grup i przedstawić w postaci czterech haseł: promować bezpieczny, regularny i ekonomiczny transport lotniczy na rzecz ludzi z całego świata, rozwijać handel lotniczy oraz rozwiązywać problemy z tym związane, zapewniać forum dla dyskusji i konsultacji branżowych problemów zaistniałych miedzy członkami IATA lub miedzy nimi a innymi instytucjami powiązanymi z tym rynkiem. Dostarczać obszernych analiz na temat działalności przemysłu lotniczego oraz wykonywać takie scentralizowane usługi i prace badawcze, jakich członkowskie linie lotnicze mogą potrzebować, współpracować z ICAO oraz innymi międzynarodowymi organizacjami i regionalnymi związkami linii lotniczych, reprezentować stowarzyszenia przewoźników lotniczych, którego przeznaczeniem jest regulowanie zasad współzawodnictwa i wolnego handlu w transporcie lotniczym.

5 CZŁONKOWSTWO Członkowstwo w IATA, jest otwarte dla każdego przedsiębiorstwa, które posiada rządową licencję na prowadzenie regularnych przewozów lotniczych. Członkowie organizacji są podzieleni na dwie grupy: czynni i stowarzyszeni. Status członka czynnego posiadają linie lotnicze, utrzymujące regularne połączenia krajowe i międzynarodowe (transport pasażerów, poczty i towarów), natomiast członkami stowarzyszonymi mogą być przewoźnicy oferujący usługi wyłącznie na liniach krajowych. W 2002 roku Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu lotniczego liczyło 274 członków, z czego 246 miało status członków czynnych. W działalności IATA, ważną role odgrywają tzw. partnerzy IATA, którzy pomagają Stowarzyszeniu we wprowadzaniu w życie wyznaczonych przez nie standardów i procedur. Dotyczy to zwłaszcza takich dziedzin, jak: infrastruktura, rozkłady lotów, technologie informatyczne, finanse, cargo (tj. przewóz towarów), obsługa lotnisk, turystyka. W zależności od zaangażowania Partnerów, IATA dzieli się ich na cztery grupy: Industry Associates – najszerzej zaangażowana w prace organizacji; mogą uczestniczyć w Dorocznym Zgromadzeniu Generalnym (Annual General Metting). Registered Suppliers, którzy koncentrują się na jednym bądź dwóch kierunkach działalności. Specialized Category Registered Suppliers, którzy pracują w komitetach lub grupach roboczych, zajmujących się reprezentowaną przez nich branżą. travel Partners, którzy pomagają w poprawianiu i ulepszaniu transportu i usług turystycznych.

6 Władze i struktura organizacji:
Na dorocznym zgromadzeniu Generalnym, w maju 2001 roku w Madrycie, zarząd IATA podjął decyzję o zreformowaniu dotychczasowej struktury organizacyjnej. Jej głównym celem było skonsolidowanie i wzmocnienie pozycji IATA. Nowa struktura funkcjonuje od początku kwietnia 2002 roku. Na czele Stowarzyszenia stoi dyrektor wykonawczy i rada nadzorcza, a cała organizacja podzielona jest na pięć wydziałów: - Relationship Management – odpowiedzialny za kontakty z członkami IATA oraz stosunki IATA z rządami państ, - Operation & Infrastructure- odpowiedzialny za opracowywanie strategii rozwoju infrastruktury oraz program ułatwiający podróże pasażerskie - Marketing and Commercial Services – odpowiedzialny za całość działalności marketingowej IATA, publikacje oraz konstruowanie taryf, opracowywanie zasad dotyczących przewożenia bagażu przeliczenia walut itp. - Industry Distribution & Financial Services – odpowiedzialny za sieć akredytowanych przy IATA agentów, sprzedających bilety lotnicze i usługi cargo. - Corporate Services – odpowiedzialny za pomoc prawna dla wszystkich członków IATA.

7 Działalność IATA dba o interesy oraz organizuje bezkonfliktową współpracę czterech podstawowych podmiotów występujących na rynku przewozów lotniczych: linii lotniczych, władz państwowych, społeczeństwa i tzw. osób trzecich, czyli: touroperatorów, agentów podróży, firm spedycyjnych, dostawców ekwipunku itd. Nadrzędnym celem takich działań jest zagwarantowanie pasażerom linii lotniczych maksymalnego komfortu poruszania się po całej kilu ziemskiej oraz maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Aby zwiększyć postępy w jego poprawianiu, Stowarzyszenie wprowadziło nowy program pod nazwą Safety Strategy programme. Zawiera analizy osiągnięć poszczególnych linii lotniczych w dziedzinie obsługi lotów, które stanowią podstawowe źródło wiedzy dla całego przemysłu lotniczego. Całość prac Organizacji skoncentrowana jest na czynniku ludzkim w lotnictwie, który traktowany jest jako podstawowy i najważniejszy czynnik, tworzący kulturę bezpieczeństwa we wszystkich liniach lotniczych. Ponadto IATA wprowadziła nowe standardy jakości w obsłudze lotów, które są obowiązkowe dla wszystkich nowych członków, a rekomendowane dla dotychczasowych. Zawiera je specjalny, opracowany przez IATA „ podręcznik bezpieczeństwa dla linii lotniczych, w pełni zaakceptowany przez ICAO i ONZ.


Pobierz ppt "Więcek Paweł Chciuk Maciej Gr: SC04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google