Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami ? Klasowy projekt na rzecz ochrony środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami ? Klasowy projekt na rzecz ochrony środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami ? Klasowy projekt na rzecz ochrony środowiska

2 Czym jest woda? Bez wody nie ma życia, to oczywiste. Bez niej nie przeżyje ani roślina, ani zwierze, ani nawet człowiek... Coraz większy dobrobyt i potrzeba zachowania większej higieny człowieka powoduje wzrost zużycia wody. Także rozwój przyczynia się do większego jej zużycia. Mimo iż woda na Ziemi stanowi 70 % jej powierzchni, to nie znaczy, że będzie ona wiecznie dla nas zdatna do użytku. Niestety człowiek ciągle rozrzutnie korzysta z jej zasobów - każdego roku zużywa ponad 4 biliony metrów sześciennych wody. A równocześnie nieustannie ją zanieczyszcza! Początkowo można było jeszcze pokładać nadzieję w naturalnej zdolności do samooczyszczania przyrody, jednak jej możliwości dawno już zostały wyczerpane. Oceany stały się składowiskiem odpadów, które niszczą morza, fabryki systematycznie zatruwają rzeki.

3 Źródła wody w Rudzie Śląskiej Miasto Ruda Śląska zasilane jest poprzez magistrale Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, odpowiadającego za jakość dostarczanej wody z ujęć Zakład Produkcji Wody Dziećkowice, Czaniec, Goczałkowice, Ośrodek Produkcji Wody Bibiela i Kozłowa Góra.

4 ZPW Goczałkowice ZPW Dziećkowice ZPW Czaniec Kozłowa Góra

5 Ścieki Ścieki same w sobie nie są odpadami niebezpiecznymi. Mogą jednak zawierać trucizny, zwłaszcza jeśli fabryki spuszczają chemikalia do kanałów ściekowych. Także mieszkańcy domów wlewają do kanalizacji przeróżne chemikalia, Np. środki czyszczące. Substancje te mogą niszczyć środowisko, gdy się do niego dostaną...

6 Zagrożenia rzek i mórz W Europie najbardziej zanieczyszczone są Ren, Elba i Wisła. Niektóre kraje próbują przeciwdziałać temu stanowi rzeczy - Anglikom i Francuzom udało się na przykład przywrócić czystość Tamizie i Loarze. Rzeka Ren jest w bardzo dużym stopniu zatruta ściekami. W wielu krajach także ścieki miejskie spuszcza się prosto do rzek i choć normalnie ścieki te rozkładają się w sposób naturalny, to zbyt wielkie ich stężenie może zabić wszelkie żywe istoty i powodować rozprzestrzenianie się chorób. Morze Bałtyckie niektórzy określają mianem "morza biologicznej śmierci". Wielka akcja oczyszczania Tamizy jest jedynym udanym przedsięwzięciem tego typu, przeprowadzonym na taką skalę. Podejmowane w innych krajach próby niestety się nie powiodły. Nie udało się oczyścić Renu, ani rzeki Ohio, słynącą z tego, że była tak zanieczyszczona produktami naftowymi, że kiedyś po prostu się zapaliła.

7 Oczyszczalnie ścieków w naszym mieście Orzegów – Orzegów Zabrzańska lub Ruda Południowa - Ruda Mickiewicza - Ruda Halemba Centrum – Halemba Korczaka – Wirek Barbara – Bykowina / Kochłowice

8 Wycieczka do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum

9

10 Orzegów Halemba Barbara

11 Projekt Oczyszczalnie ścieków – Ruda Śląska Na obszarze Rudy Śląskiej są prowadzone działania w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej. Polegają one na wymianie przewodów wodociągowych, unowocześnianiu systemu przepompowni wody oraz opomiarowaniu ilości wody wykorzystywanej przez mieszkańców. Efektem tych prac jest ograniczenie zużycia wody i znaczne zmniejszenie jej strat na przemyśle. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności. Realizację projektu przewidziano na lata 2002-2009. Projekt obejmuje sześć zadań inwestycyjnych: budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum, budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara, budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów, zamknięcie i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków. Celem projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" jest rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta.

12 Sposoby oczyszczania ścieków Sposoby oczyszczania ścieków Oczyszczanie mechaniczne Oczyszczanie mechaniczne sprowadza się do oddzielania, w urządzeniach oczyszczalni ścieków, ciał stałych o wielkości 40 - 100 mm (na kratach rzadkich), 10 - 30 mm (na kratach gęstych i sitach) oraz cząstek większych niż 0,2 mm (w płaskownikach).

13

14 Oczyszczanie biologiczne Oczyszczanie biologiczne jest technicznym naśladownictwem naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków intensyfikują te procesy dzięki stworzeniu warunków optymalnych dla rozwoju mikroorganizmów takich jak bakterie, glony, pierwotniaki, wrotki. Proces biologicznego oczyszczania ścieków może być spowolniony lub nawet zatrzymany przez obecność w ściekach nadmiernych ilości substancji trujących, niską temperaturę lub zbyt niski albo za wysoki odczyn pH.

15

16 Oczyszczanie chemiczne Oczyszczanie chemiczne polega na poddaniu ścieków działaniu koagulantów, powodujących łączenie cząstek koloidów w większe zespoły, wytrącające się w postaci osadów.

17 Zapobieganie zanieczyszczeniom wody Poprzez prawa, ustawy, zarządzenia i odpowiednie działania trzeba się troszczyć o to, aby ludzie mieli zarówno dzisiaj jak i w przyszłości wystarczającą ilość wody. W tym celu koniecznie trzeba: ~ tworzyć, utrzymywać i powiększać ujęcia wody pitnej oraz strefy jej ochrony, ~ utrzymywać lasy, które są spichlerzem wody pitnej, ~ nieustannie ochraniać czystość wód gruntowych, ~ systematycznie kontrolować jakość wód w strumieniach, rzekach i jeziorach, ~ budować i rozbudowywać oczyszczalnie ścieków, ~ przewidywać przy planowaniu nowych osiedli odpowiednie zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczalnie ścieków, ~ badać w trakcie projektowania zakładów przemysłowych sposoby zaopatrzenia ich w wodę oraz oczyszczania ścieków.

18 Zużycie wody w gospodarstwie domowym Nasza grupa przez 8 dni obserwowała zużycie wody w gospodarstwie domowym. Wyniki są następujące:

19 Zużycie wody w gospodarstwie domowym Jagoda 03.03.2008r.04.03.2008r.05.03.2008r.06.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -podlewanie kwiatów, -pranie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -pranie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. 07.03.2008r.08.03.2008r.09.03.2008r.10.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -podlewanie kwiatów, -pranie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna

20 Ewa 03.03.2008r.04.03.2008r.05.03.2008r.06.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -podlewanie kwiatów, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -pranie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. 07.03.2008r.08.03.2008r.09.03.2008r.10.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -podlewanie kwiatów, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel.

21 Daria 03.03.2008r.04.03.2008r.05.03.2008r.06.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -pranie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. 07.03.2008r.08.03.2008r.09.03.2008r.10.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -podlewanie kwiatów, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -podlewanie kwiatów, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -kąpiel.

22 Karolina 03.03.2008r.04.03.2008r.05.03.2008r.06.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -obiad, -pranie, -korzystanie z toalety, -kolacja, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -pranie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. 07.03.2008r.08.03.2008r.09.03.2008r.10.03.2008r. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -obiad, -podlewanie kwiatów, -pranie, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -obiad, -mycie naczyń, -korzystanie z toalety, -kolacja, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -mycie naczyń, -podlewanie kwiatów, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna. -toaleta poranna, -śniadanie, -sprzątanie, -mycie naczyń, -obiad, -kolacja, -korzystanie z toalety, -toaleta wieczorna.

23 Sposoby oszczędzania wody: ~Zakręcaj wodę podczas mycia zębów i golenia. Jeżeli myjesz zęby przy odkręconym kranie tracisz 9 litrów na minutę, w skali całego kraju daje to zawrotną ilość132 mld litrów wody rocznie (47 tys. basenów olimpijskich), ~Bierz prysznic – zużyjesz znacznie mniej wody niż podczas kąpieli w wannie. Pełna wanna to ok. 120 l wody. W ciągu 5 min kąpieli pod prysznicem zużywasz tylko 50 l., ~Unikaj zbędnego spłukiwania toalety - nie wrzucaj tam odpadków - od tego masz kosz!, ~Zainstaluj w prysznicu sitko wolno-opadowe, ~Dokręcaj kran, ~Zreperuj kapiący kran i cieknący rezerwuar w ubikacji, ~Zaizoluj rury - będziesz szybciej miał ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania podczas podgrzewania, ~Pierz tylko pełen wsad prania, ~Zainstaluj spłuczkę zużywającą małe ilości wody lub dwufazową, ~Wodę do mycia twarzy odkręć dopiero po namydleniu.

24 Zastanów się co możesz jeszcze zrobić by oszczędzić wodę i uniknąć jej zanieczyszczenia! PAMIĘTAJ:

25 Bibliografia http://www.ekoserwis.info/woda.html http://www.ochronaprzyrody.republika.pl/scieki.html http://www.wodociagi.ustka.pl/Woda_w_Twoim_Domu/Jak_oszczedzac _wode.htm http://www.ekoszkola.pl/panel_publikacje/publikacje/sposoby_na_oszc zedzanie_wody.pdf http://www.ochronaprzyrody.republika.pl/scieki.html http://www.veoliawaterst.pl/pl/komunalny/technologie/scieki/ http://www.projprzemeko.pl/oczyszczanie/ Ratujmy naszą planetę Tony Hare, wydawnictwo Almapress I ty chronisz środowisko Gertruda Mauer, wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny Katastrofy ekologiczne Jane Walker, wydawnictwo Arkady

26 Autorzy prezentacji: Grupa ściekowców w składzie: Jagoda Bełtowicz Karolina Czuwara Daria Słupik Ewa Wolny


Pobierz ppt "Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami ? Klasowy projekt na rzecz ochrony środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google