Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stygnięcie zupy na talerzu polega poza parowaniem na odpływie ciepła z talerza do chłodniejszego otoczenia. Intensywność i tempo tego ruchu zależy od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stygnięcie zupy na talerzu polega poza parowaniem na odpływie ciepła z talerza do chłodniejszego otoczenia. Intensywność i tempo tego ruchu zależy od."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Stygnięcie zupy na talerzu polega poza parowaniem na odpływie ciepła z talerza do chłodniejszego otoczenia. Intensywność i tempo tego ruchu zależy od różnicy temperatur cieczy i powietrza. Barszcz jest rzadki i jego górna warstwa ochłodzona powietrzem staje się cięższa niż reszta cieplejszego płynu. Cięższy barszcz osiada na dno, a na jego miejsce wypływa na wierzch gorętszy Jest to konwekcja. Krupnik jest gęsty i dlatego nie zachodzi w nim zjawisko konwekcji - więc stygnie wolniej

4 Szczęka jest dźwignią jednostronną, jej oś obrotu przechodzi przez staw żuchwowy. Aby uzyskać dużą siłę nacisku na gryziony przedmiot należy skrócić ramię czyli umieścić przedmiot jak najbliżej stawu żuchwowego – między zębami trzonowymi.

5 Dziadek do orzechów utworzony jest z dwóch dzwigni jednostronnych. Sytuacja jest więc analogiczna jak w przypadku szczęki. Siła wywierania na orzech będzie i tutaj tym większa, im bliżej znajdzie się on od osi obrotu.

6 Gdy na dworze panuje mróz szyba ma temperaturę poniżej 0°, stykające się z nią od strony pokoju ciepłe i wilgotne powietrze ulega ochłodzeniu i powstaje przy tym nadmiar pary wodnej. Osadza się na szybie w postaci igiełek lodu, dających niejednokrotnie piękne wzory.

7 Fotel jest tym wygodniejszy, im mniej czujemy jego nacisk na nasze ciało, a właściwie nasz na jego nacisk. Nacisk ten jest tym mniejszy, im większą powierzchnią ciała stykamy się z fotelem. Fotel miękki ugina się znacznie, przybiera kształt ciała tego, kto na nim siedzi, a przez to zwiększa powierzchnie styku. Jednostką wygodności jest więc średnia powierzchnia styku ciała z fotelem, przypadająca na jednostkę ciężaru pasażera. Wygodność można by więc mierzyć jednostkami odwrotnymi do jednostek ciśnienia.

8 Powietrze znajdujące się w bezpośredniej bliskości gorącego pieca ogrzeje się od niego i, jako lżejsze od zimniejszego zacznie się wznosić ku górze. Przez drzwi, a przede wszystkim przez szyby okna ciepło uchodzi na zewnątrz. Ochłodzone powietrze, jako cięższe, opada ku podłodze. Oba te ruchy powietrza tworzą wir, porywając górne warstwy powietrza w pokoju od pieca, a dolne ku niemu. Płomień świecy na podłodze pochyli się więc ku piecowi.

9 W syfonie wykorzystujemy zmianę rozpuszczalności gazu w cieczy w zależności od ciśnienia. Przed napełnieniem syfonu wodą nasyca się ją pod dużym ciśnieniem dwutlenkiem węgla. Gaz ten wydziela się z wody w syfonie i dopóty zbiera się w jego górnej części, dopóki ciśnienie jego nie wzrośnie do takiej wielkości, przy której zawarta jeszcze w wodzie ilość gazu nie może się już wydzielać. Gdy otworzymy kurek syfonu, ciśnienie gazu wpycha wodę na zewnątrz samoczynnie powstałe przez to obniżenie ciśnienia kompensują nowe ilości gazu wydzielające się z wody właśnie wskutek tego obniżania. tak więc syfon, po pierwsze, zabezpiecza od przedwczesnego Wydzielania się gazu, który stanowi o smaku wody sodowej, po drugie, Mechanizuje proces napełniania szklanki – nie wymaga przechylania.

10 Podwozie autobusu i oś (przednią lub tylną) możemy traktować jako swego rodzaju dźwignię dwustronną. Wprawiwszy w ruch jedno jej ramię (ma to miejsce w chwili najechania na kamień), powodujemy tez ruch drugiego ramienia, i to tym większy, im ramię to jest dłuższe. Pasażer, który nie chce być narażony na wstrząsy, winien zatem siadać możliwie blisko osi autobusu, które są osiami obrotu dźwigni, nie zaś z tyłu. (Na ogół autobusy nie posiadają siedzeń przed osią przednią.) Najlepsze są więc miejsca w środku, między osiami kół przednich i tylnych.

11 W nocy temperatura powierzchni Ziemi obniża się w skutek braku operacji Słońca oraz wypromieniowywania ciepła. Powietrze ochładza się przez zetknięcie z zimniejszymi przedmiotami i jeśli to ochłodzenie doprowadza powietrze aż do stanu nasycenia para wodną, nadmiar jej skrapla się w postaci rosy na przedmiotach.

12 Przewodniki są substancjami, które obfitują w swobodne elektrony poruszające się chaotycznie z prędkościami ok. 3 milionów km/h. Gdy podłączony zostanie prąd, wszystkie elektrony zaczynają ruch w jednym kierunku. To nie same elektrony maja prędkość światła, lecz poruszający nimi impuls. (W ten sam sposób odkręcenie kranu połączonego z pełnym wężem ogrodowym powoduje niemal natychmiastowy ruch drugiego końca węża.) Przez włókno włączonej żarówki o mocy 60W w ciągu każdej sekundy przepływa ok. 3 miliardów elektronów.


Pobierz ppt "Stygnięcie zupy na talerzu polega poza parowaniem na odpływie ciepła z talerza do chłodniejszego otoczenia. Intensywność i tempo tego ruchu zależy od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google