Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Fic, Łukasz Gierlach, Krzysztof Kocot, Marcin Lubera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Fic, Łukasz Gierlach, Krzysztof Kocot, Marcin Lubera."— Zapis prezentacji:

1 Rafał Fic, Łukasz Gierlach, Krzysztof Kocot, Marcin Lubera.
Pracę przygotowali: Rafał Fic, Łukasz Gierlach, Krzysztof Kocot, Marcin Lubera.

2 Wszędzie dobrze, ale w domu... też prawa fizyki.

3 Dlaczego krupnik na talerzu stygnie wolniej niż czysty barszcz?
Stygnięcie zupy na talerzu polega poza parowaniem na odpływie ciepła z talerza do chłodniejszego otoczenia. Intensywność i tempo tego ruchu zależy od różnicy temperatur cieczy i powietrza. Barszcz jest rzadki i jego górna warstwa ochłodzona powietrzem staje się cięższa niż reszta cieplejszego płynu. Cięższy barszcz osiada na dno, a na jego miejsce wypływa na wierzch gorętszy Jest to konwekcja. Krupnik jest gęsty i dlatego nie zachodzi w nim zjawisko konwekcji - więc stygnie wolniej

4 Które zęby wywierają większy nacisk - siekacze czy trzonowe
Szczęka jest dźwignią jednostronną, jej oś obrotu przechodzi przez staw żuchwowy. Aby uzyskać dużą siłę nacisku na gryziony przedmiot należy skrócić ramię czyli umieścić przedmiot jak najbliżej stawu żuchwowego – między zębami trzonowymi.

5 Jak ułożyć orzech w dziadku, aby go najłatwiej rozłupać ?
Dziadek do orzechów utworzony jest z dwóch dzwigni jednostronnych. Sytuacja jest więc analogiczna jak w przypadku szczęki. Siła wywierania na orzech będzie i tutaj tym większa, im bliżej znajdzie się on od osi obrotu.

6 Dlaczego szyby zamarzają od strony ciepłego pokoju, a nie od zewnątrz,
gdzie panuje mróz ? Gdy na dworze panuje mróz szyba ma temperaturę poniżej 0°, stykające się z nią od strony pokoju ciepłe i wilgotne powietrze ulega ochłodzeniu i powstaje przy tym nadmiar pary wodnej. Osadza się na szybie w postaci igiełek lodu, dających niejednokrotnie piękne wzory.

7 Jaką jednostką fizyczną mozna by zmierzyc wygodnosc fotela?
Fotel jest tym wygodniejszy, im mniej czujemy jego nacisk na nasze ciało, a właściwie nasz na jego nacisk. Nacisk ten jest tym mniejszy, im większą powierzchnią ciała stykamy się z fotelem. Fotel miękki ugina się znacznie, przybiera kształt ciała tego, kto na nim siedzi, a przez to zwiększa powierzchnie styku. Jednostką „wygodności” jest więc średnia powierzchnia styku ciała z fotelem, przypadająca na jednostkę ciężaru „pasażera”. „Wygodność” można by więc mierzyć jednostkami odwrotnymi do jednostek ciśnienia.

8 W którą stronę pochyli się płomień świecy,
postawionej na podłodze obok gorącego pieca? Powietrze znajdujące się w bezpośredniej bliskości gorącego pieca ogrzeje się od niego i, jako lżejsze od zimniejszego zacznie się wznosić ku górze. Przez drzwi, a przede wszystkim przez szyby okna ciepło uchodzi na zewnątrz. Ochłodzone powietrze, jako cięższe, opada ku podłodze. Oba te ruchy powietrza tworzą wir, porywając górne warstwy powietrza w pokoju od pieca, a dolne ku niemu. Płomień świecy na podłodze pochyli się więc ku piecowi.

9 Jakie zjawisko fizyczne wykorzystujemy w syfonie na wodę sodową?
W syfonie wykorzystujemy zmianę rozpuszczalności gazu w cieczy w zależności od ciśnienia. Przed napełnieniem syfonu wodą nasyca się ją pod dużym ciśnieniem dwutlenkiem węgla. Gaz ten wydziela się z wody w syfonie i dopóty zbiera się w jego górnej części, dopóki ciśnienie jego nie wzrośnie do takiej wielkości, przy której zawarta jeszcze w wodzie ilość gazu nie może się już wydzielać. Gdy otworzymy kurek syfonu, ciśnienie gazu wpycha wodę na zewnątrz samoczynnie powstałe przez to obniżenie ciśnienia kompensują nowe ilości gazu wydzielające się z wody właśnie wskutek tego obniżania. tak więc syfon, po pierwsze, zabezpiecza od przedwczesnego Wydzielania się gazu, który stanowi o „smaku” wody sodowej, po drugie, Mechanizuje proces napełniania szklanki – nie wymaga przechylania.

10 Na których siedzeniach w autobusie odczuwa się najbardziej "rzucanie"
i dlaczego? Podwozie autobusu i oś (przednią lub tylną) możemy traktować jako swego rodzaju dźwignię dwustronną. Wprawiwszy w ruch jedno jej ramię (ma to miejsce w chwili najechania na kamień), powodujemy tez ruch drugiego ramienia, i to tym większy, im ramię to jest dłuższe. Pasażer, który nie chce być narażony na wstrząsy, winien zatem siadać możliwie blisko osi autobusu, które są osiami obrotu dźwigni, nie zaś z tyłu. (Na ogół autobusy nie posiadają siedzeń przed osią przednią.) Najlepsze są więc miejsca w środku, między osiami kół przednich i tylnych.

11 Dlaczego rosa tworzy się zwykle nocą, a nie w dzień?
W nocy temperatura powierzchni Ziemi obniża się w skutek braku operacji Słońca oraz wypromieniowywania ciepła. Powietrze ochładza się przez zetknięcie z zimniejszymi przedmiotami i jeśli to ochłodzenie doprowadza powietrze aż do stanu nasycenia para wodną, nadmiar jej skrapla się w postaci rosy na przedmiotach.

12 W jaki sposób prąd elektryczny może płynąć prędkością równa prędkości światła?
Przewodniki są substancjami, które obfitują w „swobodne elektrony” poruszające się chaotycznie z prędkościami ok. 3 milionów km/h. Gdy podłączony zostanie prąd, wszystkie elektrony zaczynają ruch w jednym kierunku. To nie same elektrony maja prędkość światła, lecz poruszający nimi impuls. (W ten sam sposób odkręcenie kranu połączonego z pełnym wężem ogrodowym powoduje niemal natychmiastowy ruch drugiego końca węża.) Przez włókno włączonej żarówki o mocy 60W w ciągu każdej sekundy przepływa ok. 3 miliardów elektronów.


Pobierz ppt "Rafał Fic, Łukasz Gierlach, Krzysztof Kocot, Marcin Lubera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google