Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementarz Ziemianina Nauczyciel koordynujący projekt: mgr Aleksandra Karkuzewicz Uczestnicy: 21 uczniów klasy III A gimnazjum 1 z 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementarz Ziemianina Nauczyciel koordynujący projekt: mgr Aleksandra Karkuzewicz Uczestnicy: 21 uczniów klasy III A gimnazjum 1 z 20."— Zapis prezentacji:

1 Elementarz Ziemianina Nauczyciel koordynujący projekt: mgr Aleksandra Karkuzewicz Uczestnicy: 21 uczniów klasy III A gimnazjum 1 z 20

2 Cele projektu: Uczeń potrafi: 1. Wskazać indywidualne zachowania każdego człowieka przyczyniające się do ochrony środowiska i zaprezentować je w formie ulotki oraz strony internetowej. 2. Utworzyć prezentację w programie PowerPoint przedstawiającą jeden z wybranych tematów: - Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka? - Czy można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska? - Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami? 3.Dokonać analizy danych uzyskanych w wyniku pomiaru ilości produkowanych przez rodzinę śmieci za pomocą prostych funkcji programu Excel. 4. Uzyskać informacje na temat działań dotyczących ochrony środowiska w NASZYM mieście z wykorzystaniem internetu. 2 z 20

3 Opis projektu: Zadaniem uczniów realizujących projekt było stworzenie Elementarza Ziemianina zawierającego szereg rad, jak każdy z nas może chronić środowisko na co dzień. Wyniki swojej pracy uczniowie opublikowali w ulotce, a także udostępnili je na stronie internetowej. Zorganizowali również przedstawienie, w trakcie którego pokazali wyniki swojej pracy uczniom gimnazjum, wykorzystując do tego prezentację multimedialną utworzoną w programie PowerPoint, zaprezentowali również wiersze oraz piosenki związane z tematem projektu. Wcześniej jednak trzy grupy uczniów szukały odpowiedzi na następujące pytania: I. Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka? II.W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska? III. Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania uczniowie grupy I przez tydzień ważyli produkowane przez ich rodziny śmieci. Następnie wyliczyli ile średnio jedna rodzina wytwarza odpadów w ciągu tygodnia i jaki ich procent trafia do segregacji. Uczniowie grupy II zebrali materiały na temat konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. Dowiedzieli się, w jaki sposób racjonalnie z nich korzystać. Uczniowie III grupy codziennie przez tydzień obserwowali do jakich celów wykorzystywana jest woda w gospodarstwie domowym. Następnie sprawdzili, co dzieje się z produkowanymi w ten sposób ściekami. Ile jest oczyszczalni ścieków w naszym mieście? Na jakiej zasadzie działają? Odwiedziliśmy jedną z nich. W trakcie realizacji powyższych zadań uczniowie mieli wiele pomysłów dotyczących sposobów oszczędzania zasobów wody i energii, wykorzystywania odpadów. Podzielili się nimi z kolegami z grupy IV, odpowiedzialnymi za stworzenie elementarza. Jestem przekonana, że realizacja naszego projektu umożliwiła młodzieży kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego. 3 z 20

4 Wykorzystane narzędzia i programy komputerowe: MS PowerPoint – przygotowanie prezentacji multimedialnych (Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?, W jaki sposób można pozyskiwać energię w trosce o ochronę środowiska?, Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?, Elementarz Ziemianina) oraz projektu ulotki, MS Excel – wykonanie analizy pomiaru ilości produkowanych śmieci (tabela z danymi oraz wykresy przedstawiające ilość wytwarzanych śmieci w poszczególnych rodzinach oraz w różnych odcinkach czasu itp.), stworzenie wykresów przedstawiających wyniki uczniów objętych testem wiedzy o ochronie środowiska. Internet Explorer (między innymi wyszukiwarka Google oraz Mozilla Firefox) – wyszukiwanie informacji do: prezentacji, organizacji wycieczek, organizowania transportu itp., wyszukiwanie elementów grafiki, tworzenie blogów, MS Word – wykonanie testu wiedzy o ochronie środowiska, prowadzenie dokumentacji tekstowej projektu (sprawozdania, wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków), stworzenie ulotki, 4 z 20

5 Wykorzystane narzędzia i programy komputerowe: Pajączek – utworzenie strony internetowej http://elementarz- ziemianina.eu.interia.pl/,http://elementarz- ziemianina.eu.interia.pl/ MS Movie Maker – zmontowanie filmu nagranego podczas wycieczki do oczyszczalni ścieków, Corel Photo-Paint, Photoshop, MS Photo Editor – edycja zdjęć dokumentujących projekt (np. z wycieczek), MS Paint, GIMP – stworzenie logo: Elementarz Ziemianina, Elementarz Śmieciarza oraz Ściekowców i Energetyków, Map24 – lokalizacja nielegalnych wysypisk śmieci w Rudzie Śląskiej, WinRAR – do dzielenia plików oraz ich kopresji (niezbędne do wysyłania dużych plików pocztą internetową) Poczta elektroniczna, komunikator Gadu-Gadu – do komunikacji. 5 z 20

6 Organizacja pracy uczniów: W projekcie wzięło udział dwudziestu uczniów klasy III A gimnazjum, którzy zostali podzieleni na 4 grupy: Grupa I Śmieciarze:Tomek, Łukasz, Daniel, Olek, Mateusz, Kamil i Adrian Przydzielone zadania: pomiar ilości śmieci produkowanych w gospodarstwie domowym oraz opracowanie wyników, odszukanie informacji o wysypiskach śmieci na terenie Rudy Śląskiej, zaplanowanie wycieczki Śladami dzikich wysypisk śmieci i wykonanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka? Grupa II Energetycy: Karolina, Natalia, Ola, Kasia Przydzielone zadania: stworzenie klasowego bloga: http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/ opracowanie informacji na temat konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz stanowiska Unii Europejskiej w sprawie polityki energetycznej, przygotowanie gazetki ściennej z informacjami na temat projektu, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska? 6 z 20

7 Organizacja pracy uczniów: Grupa III Ściekowcy": Karolina, Ewa, Jagoda, Daria Przydzielone zadania: obserwacja zużycia wody w gospodarstwie domowym, odszukanie informacji o oczyszczalniach ścieków w naszym mieście, przeprowdzenie wywiadu z pracownikiem oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej, przygotowanie plakatów z okazji Światowego Dnia Wody, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami? Grupa IV Wynikowcy: Agnieszka, Ania, Magda, Asia, Krzysztof, Kacper Przydzielone zadania: przygotowanie transparentu Elementarz Ziemianina, stworzenie uloki informacyjnej o naszym projekcie, przygotownie i przeprowadzenie testu wiedzy o ochronie środowiska dla wybranych przedstawicieli wszystkich klas gimnazjalnych oraz opracowanie uzyskanych wyników, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint podsumowującej projekt, utworzenie strony internetowej http://elementarz-ziemianina.eu.interia.pl/http://elementarz-ziemianina.eu.interia.pl/ 7 z 20

8 Rola nauczyciela: Organizacja spotkań konsultacyjnych, sporządzanie z nich sprawozdań, organizowanie niezbędnego sprzętu, np. laptop, projektor. Przygotowanie dokumentacji wycieczek, organizacja transportu i opiekunów. Kontrolowanie terminów wykonania zadań przez uczestników projektu. Pomoc w selekcjonowaniu zdobytych przez uczniów informacji. Udział w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz grup i pomiędzy nimi. Pomoc w analizie danych uzyskanych z pomiaru ilości śmieci. Dokonanie, wraz z uczniami, oceny projektu i jego uczestników. Rezerwacja auli szkolnej na końcową prezentację projektu, drukowanie ulotek, wypożyczenie sprzętu – laptop, projektor, ekran, aparat cyfrowy. 8 z 20

9 Opis kolejnych działań uczniów: Celem naszego projektu było stworzenie Elementarza Ziemianina, zawierającego informacje o tym, w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony środowiska. Zebrane przez uczniów porady miały się znaleźć na stronie internetowej oraz w ulotce i prezentacji multimedialnej. W związku z tym od początku musieliśmy zadbać nie tylko o merytoryczną ale również o graficzną stronę projektu. Uczniowie wykonali następujące zadania: Stworzyli logo wszystkich grup oraz Elementarza Ziemianina (kilka wersji), Utworzyli klasowego bloga http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/ oraz dodatkowo blog Śmieciarzy http://smieciarze.blog.onet.pl/.http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/http://smieciarze.blog.onet.pl/ Wykonali transparent Elementarz Ziemianina, który towarzyszył nam na wszystkich wycieczkach i imprezach. Stworzyli gazetkę ścienną z informacjami na temat naszego projektu. Dokonali pomiaru ilości śmieci produkowanych przez rodziny wszystkich Śmieciarzy oraz przeanalizowali otrzymane wyniki za pomocą programu MS Excel. 9 z 20

10 Opis kolejnych działań uczniów: Przeprowadzili obserwację zużycia wody w gospodarstwie domowym. Zebrali informacje na temat oczyszczalni ścieków w naszym mieście oraz metod ich oczyszczania. Wykonali dokumentację wycieczki do oczyszczalni ścieków – zdjęcia, film. Przeprowadzili wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków, zmontowali film z wycieczki w programie MS Movie Maker. Przygotowali plakaty na Światowy Dzień Wody. Zlokalizowali nielegalne wysypiska śmieci w Rudzie Śląskiej, zebrali informacje na ich temat i przygotowali plan wycieczki do jednego z tych miejsc. Wykonali dokumentację fotograficzną wycieczki. Przygotowali pismo do Urzędu Miasta z informacją o istnieniu nielegalnego wysypiska śmieci na terenie miasta. 10 z 20

11 Opis kolejnych działań uczniów: Przygotowali i przedstawili prezentacje w programie PowerPoint na następujące tematy: Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?, W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska?, Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?. Wykonali ulotkę na temat naszego projektu. Stworzyli stronę internetową zawierajacą Elementarz Ziemianina oraz liczne informacje na temat naszego projektu oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Przygotowali i przeprowadzili test wiedzy o ochronie środowiska dla uczniów gimnazjum. 11 z 20

12 Rezultaty pracy uczniów: Strona internetowa http://elementarz-ziemianina.eu.interia.pl/http://elementarz-ziemianina.eu.interia.pl/ Blogi:http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/, http://smieciarze.blog.onet.pl/http://elementarz-ziemianina.blog.onet.pl/ http://smieciarze.blog.onet.pl/ Tabela zawierająca wyniki obserwacji zużycia wody w gosdpodarstwie domowym. Tabela z danymi pochodzącymi z pomiaru ilości śmieci wytwarzanych przez rodziny uczestników projektu wraz z wykresami zawierającymi ich analizę. Logo: Śmieciarzy, Energetyków, Ściekowców i Elementarza Ziemianina. Film z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum. Wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków. Gazetka ścienna z informacjami na temat projektu. Plakaty z okazji Światowego Dnia Wody. Prezentacje PowerPoint: Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?, W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska?, Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?. Ulotka informacyjna na temat naszego projektu. Test wiedzy o ochronie środowiska. Analiza wyników testu o ochronie środowiska. 12 z 20

13 Rezultaty pracy uczniów: Ulotka informacyjna zawierająca informacje o naszym projekcie oraz rady, w jaki sposób każdy z nas może chronić przyrodę na co dzień: 13 z 20

14 Rezultaty pracy uczniów: Prezentacja PowerPoint pt. Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka, zawierająca między innymi wykresy przedstawiające analizę pomiaru ilości śmieci produkowanych przez rodziny uczniów. Aby zobaczyć pełną prezentację wejdź na stronę http://85.11.76.2/strona/public/ekologia/ smieciarze.ppt. http://85.11.76.2/strona/public/ekologia/ smieciarze.ppt Prezentacja w programie PowerPoint, zawierająca między innymi sprawozdanie z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej. Aby zobaczyć prezentację wejdź na stronę http://85.11.76.2/strona/public/ekologia/sciekow cy.ppt. http://85.11.76.2/strona/public/ekologia/sciekow cy.ppt 14 z 20

15 Rezultaty pracy uczniów: Uczennice przygotowały test na temat ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum, zawierający zadania zamknięte, otwarte oraz rebusy. Analiza wyników testu znalazła się zarówno na gazetce szkolnej jak i stronie internetowej programu. 15 z 20

16 Prezentacja publiczna: Publiczna prezentacja wyników naszej pracy miała charakter szkolnego przedstawienia, przeznaczonego dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz przedstawicieli Grona Pedagogicznego. Na początku zaproszeni goście otrzymali ulotki wykonane przez dziewczyny z grupy Wynikowców. 16 z 20

17 Prezentacja publiczna: Prowadzący spotkanie uczniowie przedstawili prezentację multimedialną, zawierającą rady, w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony środowiska. Prezentacja ta przerywana była krótkimi wierszykami i piosenkami powiązanymi z prezentowaną treścią. Niezwykle ważną rolę odgrywały piękne dekoracje wykonane przez Anię oraz samodzielnie pomalowane przez nią koszulki, noszone przez konferansjerów. 17 z 20

18 Wnioski uczniów: Jakie korzyści odniosłaś/odniosłeś z udziału w naszym projekcie? Z udziału w naszym projekcie odniosłam wiele korzyści, szczególnie dużo dowiedziałam się o tym, jak można dbać o środowisko i staram się z rodziną segregować śmieci, oszczędzać światło, wodę itp. - Karolina Ściekowiec. Poprawiłem umiejętność pracy w grupie, podniosła się moja znajomość obsługi komputera, dowiedziałem się wiele rzeczy na temat ochrony środowiska. - Tomek Śmieciarz. Dzięki wycieczkom mogłam zobaczyć oczyszczalnię ścieków i wysypisko śmieci, nauczyłam się także, że powinniśmy bardziej dbać o przyrodę, by móc się nią cieszyć dłużej. - Jagoda Ściekowiec. Nauczyłam się pracy w grupie i dowiedziałam się wielu rzeczy o sobie, np. gdy coś nie jest po mojej myśli nie znaczy, że jest złe - Ola Energetyk. Przez udział w projekcie dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o ochronie środowiska, zanieczyszczeniach i alternatywnych źródłach energii. Zdałam sobie sprawę jak ważna jest ochrona przyrody i dbanie o to by zachowana była w niej równowaga. - Ania Wynikowiec. 18 z 20

19 Wnioski uczniów: Czego się nauczyłaś/ nauczyłeś w dziedzinie ochrony środowiska? Nauczyłam się bardzo dużo o pracy oczyszczalni ścieków oraz o alternatywnych źródłach energii. - Karolina Ściekowiec. Nauczyłam się, że nawet zwykłe dokręcanie wody może pomóc naszej planecie, dlatego powinniśmy o tym pamiętać. - Jagoda Ściekowiec. Nauczyłem się jak długo rozkładają się poszczególne śmieci i jak przebiega proces oczyszczania ścieków. - Adrian Śmieciarz. Wiem, że ekologia a ochrona środowiska to nie to samo. Znam organizacje ekologiczne działające w kraju i na świecie, wiem jakie są współczesne zagrożenia środowiska. - Agnieszka Wynikowiec. Z pewnością teraz wiem, co mogę sama zrobić by chronić środowisko, np. wyłączać światło, gdy nie jest potrzebne, wyciągać z gniazdka ładowarkę, czy w jaki sposób oszczędzać wodę. - Ola Energetyk. Czego się nauczyłaś/ nauczyłeś w zakresie posługiwanie się komputerem i internetem? Nauczyłam się obsługi programów Corel Draw, rozszerzyłam swoje umiejętności obsługi programów Word, Excel i PowerPoint. - Ania Wynikowiec. Doskonaliłam pracę w MS Word i w PowerPoint oraz nauczyłam się jak pracować w programie GIMP. - Ewa Ściekowiec. Nauczyłam się projektowania strony internetowej, zakładania ankiety. Udoskonaliłam posługiwanie się Corelem. - Agnieszka Wynikowiec. Przed projektem nie potrafiłam robić prezentacji w PowerPoint, a teraz nie jest to dla mnie żaden problem. - Ola Energetyk. Nauczyłam się robić strony internetowe, udoskonaliłam swoje umiejętności jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji. - Magda Wynikowiec. 19 z 20

20 Co zyskałam realizując projekt? Praca nad projektem Elementarz Ziemianina stanowiła moje pierwsze zetknięcie się z tą metodą. Poznałam ją bardzo dobrze i polubiłam. Z całą pewnością będę prowadziła zajęcia pozalekcyjne metodą projektu. Dzięki realizacji projektu: Zyskałam umiejętność efektywnego zarządzania czasem moim i uczniów. Poznałam inne (lepsze) metody oceniania uczniów niż tradycyjny stopień szkolny. Stałam się lepszą organizatorką zajęć i imprez szkolnych. Udoskonaliłam umiejętność obsługi wielu programów komputerowych. Miałam możliwość lepszego poznania swoich uczniów, odkrycia ich wspaniałych możliwości i talentów. Odczuwałam wielką radość i satysfakcję, a także szacunek do moich uczniów za ich poświęcenie i zaangażowanie się w realizację projektu. Wykonała: Aleksandra Karkuzewicz 20 z 20


Pobierz ppt "Elementarz Ziemianina Nauczyciel koordynujący projekt: mgr Aleksandra Karkuzewicz Uczestnicy: 21 uczniów klasy III A gimnazjum 1 z 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google