Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementarz Ziemianina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementarz Ziemianina"— Zapis prezentacji:

1 Elementarz Ziemianina
Nauczyciel koordynujący projekt: mgr Aleksandra Karkuzewicz Uczestnicy: 21 uczniów klasy III A gimnazjum 1 z 20

2 Cele projektu: 2 z 20 Uczeń potrafi:
1. Wskazać indywidualne zachowania każdego człowieka przyczyniające się do ochrony środowiska i zaprezentować je w formie ulotki oraz strony internetowej. 2. Utworzyć prezentację w programie PowerPoint przedstawiającą jeden z wybranych tematów: - Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka? - Czy można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska? - Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami? 3.Dokonać analizy danych uzyskanych w wyniku pomiaru ilości produkowanych przez rodzinę śmieci za pomocą prostych funkcji programu Excel. 4. Uzyskać informacje na temat działań dotyczących ochrony środowiska w NASZYM mieście z wykorzystaniem internetu. 2 z 20

3 Opis projektu: Zadaniem uczniów realizujących projekt było stworzenie „Elementarza Ziemianina” zawierającego szereg rad, jak każdy z nas może chronić środowisko na co dzień. Wyniki swojej pracy uczniowie opublikowali w ulotce, a także udostępnili je na stronie internetowej. Zorganizowali również przedstawienie, w trakcie którego pokazali wyniki swojej pracy uczniom gimnazjum, wykorzystując do tego prezentację multimedialną utworzoną w programie PowerPoint, zaprezentowali również wiersze oraz piosenki związane z tematem projektu. Wcześniej jednak trzy grupy uczniów szukały odpowiedzi na następujące pytania: I. Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka? II.W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska? III. Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania uczniowie grupy I przez tydzień ważyli produkowane przez ich rodziny śmieci. Następnie wyliczyli ile średnio jedna rodzina wytwarza odpadów w ciągu tygodnia i jaki ich procent trafia do segregacji. Uczniowie grupy II zebrali materiały na temat konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. Dowiedzieli się, w jaki sposób racjonalnie z nich korzystać. Uczniowie III grupy codziennie przez tydzień obserwowali do jakich celów wykorzystywana jest woda w gospodarstwie domowym. Następnie sprawdzili, co dzieje się z produkowanymi w ten sposób ściekami. Ile jest oczyszczalni ścieków w naszym mieście? Na jakiej zasadzie działają? Odwiedziliśmy jedną z nich. W trakcie realizacji powyższych zadań uczniowie mieli wiele pomysłów dotyczących sposobów oszczędzania zasobów wody i energii, wykorzystywania odpadów. Podzielili się nimi z kolegami z grupy IV, odpowiedzialnymi za stworzenie elementarza. Jestem przekonana, że realizacja naszego projektu umożliwiła młodzieży „kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego”. 3 z 20

4 Wykorzystane narzędzia i programy komputerowe:
MS PowerPoint – przygotowanie prezentacji multimedialnych („Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?”, „W jaki sposób można pozyskiwać energię w trosce o ochronę środowiska?”, „Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?”, „Elementarz Ziemianina”) oraz projektu ulotki, MS Excel – wykonanie analizy pomiaru ilości produkowanych śmieci (tabela z danymi oraz wykresy przedstawiające ilość wytwarzanych śmieci w poszczególnych rodzinach oraz w różnych odcinkach czasu itp.), stworzenie wykresów przedstawiających wyniki uczniów objętych testem wiedzy o ochronie środowiska. Internet Explorer (między innymi wyszukiwarka Google oraz Mozilla Firefox) – wyszukiwanie informacji do: prezentacji, organizacji wycieczek, organizowania transportu itp., wyszukiwanie elementów grafiki, tworzenie blogów, MS Word – wykonanie testu wiedzy o ochronie środowiska, prowadzenie dokumentacji tekstowej projektu (sprawozdania, wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków), stworzenie ulotki, 4 z 20

5 Wykorzystane narzędzia i programy komputerowe:
Pajączek – utworzenie strony internetowej MS Movie Maker – zmontowanie filmu nagranego podczas wycieczki do oczyszczalni ścieków, Corel Photo-Paint, Photoshop, MS Photo Editor – edycja zdjęć dokumentujących projekt (np. z wycieczek), MS Paint, GIMP – stworzenie logo: „Elementarz Ziemianina”, Elementarz Śmieciarza” oraz „Ściekowców” i „Energetyków”, Map24 – lokalizacja nielegalnych wysypisk śmieci w Rudzie Śląskiej, WinRAR – do dzielenia plików oraz ich kopresji (niezbędne do wysyłania dużych plików pocztą internetową) Poczta elektroniczna, komunikator Gadu-Gadu – do komunikacji. 5 z 20

6 Organizacja pracy uczniów:
W projekcie wzięło udział dwudziestu uczniów klasy III A gimnazjum, którzy zostali podzieleni na 4 grupy: Grupa I „Śmieciarze”:Tomek, Łukasz, Daniel, Olek, Mateusz, Kamil i Adrian Przydzielone zadania: pomiar ilości śmieci produkowanych w gospodarstwie domowym oraz opracowanie wyników, odszukanie informacji o wysypiskach śmieci na terenie Rudy Śląskiej, zaplanowanie wycieczki „Śladami dzikich wysypisk śmieci” i wykonanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. „Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?” Grupa II „Energetycy”: Karolina, Natalia, Ola, Kasia Przydzielone zadania: stworzenie klasowego bloga: opracowanie informacji na temat konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz stanowiska Unii Europejskiej w sprawie polityki energetycznej, przygotowanie gazetki ściennej z informacjami na temat projektu, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. „W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska?” 6 z 20

7 Organizacja pracy uczniów:
Grupa III „Ściekowcy": Karolina, Ewa, Jagoda, Daria Przydzielone zadania: obserwacja zużycia wody w gospodarstwie domowym, odszukanie informacji o oczyszczalniach ścieków w naszym mieście, przeprowdzenie wywiadu z pracownikiem oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej, przygotowanie plakatów z okazji Światowego Dnia Wody, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint pt. „Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?” Grupa IV „Wynikowcy”: Agnieszka, Ania, Magda, Asia, Krzysztof, Kacper Przydzielone zadania: przygotowanie transparentu „Elementarz Ziemianina”, stworzenie uloki informacyjnej o naszym projekcie, przygotownie i przeprowadzenie testu wiedzy o ochronie środowiska dla wybranych przedstawicieli wszystkich klas gimnazjalnych oraz opracowanie uzyskanych wyników, przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint podsumowującej projekt, utworzenie strony internetowej 7 z 20

8 Rola nauczyciela: Organizacja spotkań konsultacyjnych, sporządzanie z nich sprawozdań, organizowanie niezbędnego sprzętu, np. laptop, projektor. Przygotowanie dokumentacji wycieczek, organizacja transportu i opiekunów. Kontrolowanie terminów wykonania zadań przez uczestników projektu. Pomoc w selekcjonowaniu zdobytych przez uczniów informacji. Udział w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz grup i pomiędzy nimi. Pomoc w analizie danych uzyskanych z pomiaru ilości śmieci. Dokonanie, wraz z uczniami, oceny projektu i jego uczestników. Rezerwacja auli szkolnej na końcową prezentację projektu, drukowanie ulotek, wypożyczenie sprzętu – laptop, projektor, ekran, aparat cyfrowy. 8 z 20

9 Opis kolejnych działań uczniów:
Celem naszego projektu było stworzenie „Elementarza Ziemianina”, zawierającego informacje o tym, w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony środowiska. Zebrane przez uczniów porady miały się znaleźć na stronie internetowej oraz w ulotce i prezentacji multimedialnej. W związku z tym od początku musieliśmy zadbać nie tylko o merytoryczną ale również o graficzną stronę projektu. Uczniowie wykonali następujące zadania: Stworzyli logo wszystkich grup oraz „Elementarza Ziemianina” (kilka wersji), Utworzyli klasowego bloga oraz dodatkowo blog „Śmieciarzy” Wykonali transparent „Elementarz Ziemianina”, który towarzyszył nam na wszystkich wycieczkach i imprezach. Stworzyli gazetkę ścienną z informacjami na temat naszego projektu. Dokonali pomiaru ilości śmieci produkowanych przez rodziny wszystkich „Śmieciarzy” oraz przeanalizowali otrzymane wyniki za pomocą programu MS Excel. 9 z 20

10 Opis kolejnych działań uczniów:
Przeprowadzili obserwację zużycia wody w gospodarstwie domowym. Zebrali informacje na temat oczyszczalni ścieków w naszym mieście oraz metod ich oczyszczania. Wykonali dokumentację wycieczki do oczyszczalni ścieków – zdjęcia, film. Przeprowadzili wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków, zmontowali film z wycieczki w programie MS Movie Maker. Przygotowali plakaty na Światowy Dzień Wody. Zlokalizowali nielegalne wysypiska śmieci w Rudzie Śląskiej, zebrali informacje na ich temat i przygotowali plan wycieczki do jednego z tych miejsc. Wykonali dokumentację fotograficzną wycieczki. Przygotowali pismo do Urzędu Miasta z informacją o istnieniu nielegalnego wysypiska śmieci na terenie miasta. 10 z 20

11 Opis kolejnych działań uczniów:
Przygotowali i przedstawili prezentacje w programie PowerPoint na następujące tematy: „Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?”, „W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska?”, „Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?”. Wykonali ulotkę na temat naszego projektu. Stworzyli stronę internetową zawierajacą „Elementarz Ziemianina” oraz liczne informacje na temat naszego projektu oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Przygotowali i przeprowadzili test wiedzy o ochronie środowiska dla uczniów gimnazjum. 11 z 20

12 Rezultaty pracy uczniów:
Strona internetowa Blogi: , Tabela zawierająca wyniki obserwacji zużycia wody w gosdpodarstwie domowym. Tabela z danymi pochodzącymi z pomiaru ilości śmieci wytwarzanych przez rodziny uczestników projektu wraz z wykresami zawierającymi ich analizę. Logo: „Śmieciarzy”, „Energetyków”, „Ściekowców” i „Elementarza Ziemianina”. Film z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum. Wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków. Gazetka ścienna z informacjami na temat projektu. Plakaty z okazji Światowego Dnia Wody. Prezentacje PowerPoint: „Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?”, „W jaki sposób można pozyskiwać energię z troską o ochronę środowiska?”, „Co się dzieje z produkowanymi przez nas ściekami?”. Ulotka informacyjna na temat naszego projektu. Test wiedzy o ochronie środowiska. Analiza wyników testu o ochronie środowiska. 12 z 20

13 Rezultaty pracy uczniów:
Ulotka informacyjna zawierająca informacje o naszym projekcie oraz rady, w jaki sposób każdy z nas może chronić przyrodę na co dzień: 13 z 20

14 Rezultaty pracy uczniów:
Prezentacja PowerPoint pt. „Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka, zawierająca między innymi wykresy przedstawiające analizę pomiaru ilości śmieci produkowanych przez rodziny uczniów. Aby zobaczyć pełną prezentację wejdź na stronę . Prezentacja w programie PowerPoint, zawierająca między innymi sprawozdanie z wycieczki do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej. Aby zobaczyć prezentację wejdź na stronę . 14 z 20

15 Rezultaty pracy uczniów:
Uczennice przygotowały test na temat ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum, zawierający zadania zamknięte, otwarte oraz rebusy. Analiza wyników testu znalazła się zarówno na gazetce szkolnej jak i stronie internetowej programu. 15 z 20

16 Prezentacja publiczna:
Publiczna prezentacja wyników naszej pracy miała charakter szkolnego przedstawienia, przeznaczonego dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz przedstawicieli Grona Pedagogicznego. Na początku zaproszeni goście otrzymali ulotki wykonane przez dziewczyny z grupy „Wynikowców”. 16 z 20

17 Prezentacja publiczna:
Prowadzący spotkanie uczniowie przedstawili prezentację multimedialną, zawierającą rady, w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony środowiska. Prezentacja ta przerywana była krótkimi wierszykami i piosenkami powiązanymi z prezentowaną treścią. Niezwykle ważną rolę odgrywały piękne dekoracje wykonane przez Anię oraz samodzielnie pomalowane przez nią koszulki, noszone przez konferansjerów. 17 z 20

18 Jakie korzyści odniosłaś/odniosłeś z udziału w naszym projekcie?
Wnioski uczniów: Jakie korzyści odniosłaś/odniosłeś z udziału w naszym projekcie? „Z udziału w naszym projekcie odniosłam wiele korzyści, szczególnie dużo dowiedziałam się o tym, jak można dbać o środowisko i staram się z rodziną segregować śmieci, oszczędzać światło, wodę itp.” - Karolina „Ściekowiec”. „Poprawiłem umiejętność pracy w grupie, podniosła się moja znajomość obsługi komputera, dowiedziałem się wiele rzeczy na temat ochrony środowiska.” - Tomek „Śmieciarz”. „Dzięki wycieczkom mogłam zobaczyć oczyszczalnię ścieków i wysypisko śmieci, nauczyłam się także, że powinniśmy bardziej dbać o przyrodę, by móc się nią cieszyć dłużej.” - Jagoda „Ściekowiec”. „Nauczyłam się pracy w grupie i dowiedziałam się wielu rzeczy o sobie, np. gdy coś nie jest po mojej myśli nie znaczy, że jest złe” - Ola „Energetyk”. „Przez udział w projekcie dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o ochronie środowiska, zanieczyszczeniach i alternatywnych źródłach energii. Zdałam sobie sprawę jak ważna jest ochrona przyrody i dbanie o to by zachowana była w niej równowaga.” - Ania „Wynikowiec”. 18 z 20

19 Czego się nauczyłaś/ nauczyłeś w dziedzinie ochrony środowiska?
Wnioski uczniów: Czego się nauczyłaś/ nauczyłeś w dziedzinie ochrony środowiska? „Nauczyłam się bardzo dużo o pracy oczyszczalni ścieków oraz o alternatywnych źródłach energii.” - Karolina „Ściekowiec”. „Nauczyłam się, że nawet zwykłe dokręcanie wody może pomóc naszej planecie, dlatego powinniśmy o tym pamiętać.” - Jagoda „Ściekowiec”. „Nauczyłem się jak długo rozkładają się poszczególne śmieci i jak przebiega proces oczyszczania ścieków.” - Adrian „Śmieciarz”. Wiem, że ekologia a ochrona środowiska to nie to samo. Znam organizacje ekologiczne działające w kraju i na świecie, wiem jakie są współczesne zagrożenia środowiska.” - Agnieszka „Wynikowiec”. „Z pewnością teraz wiem, co mogę sama zrobić by chronić środowisko, np. wyłączać światło, gdy nie jest potrzebne, wyciągać z gniazdka ładowarkę, czy w jaki sposób oszczędzać wodę.” - Ola „Energetyk”. Czego się nauczyłaś/ nauczyłeś w zakresie posługiwanie się komputerem i internetem? „Nauczyłam się obsługi programów Corel Draw, rozszerzyłam swoje umiejętności obsługi programów Word, Excel i PowerPoint.” - Ania „Wynikowiec”. „Doskonaliłam pracę w MS Word i w PowerPoint oraz nauczyłam się jak pracować w programie GIMP.” - Ewa „Ściekowiec”. „Nauczyłam się projektowania strony internetowej, zakładania ankiety. Udoskonaliłam posługiwanie się Corelem.” - Agnieszka „Wynikowiec”. „Przed projektem nie potrafiłam robić prezentacji w PowerPoint, a teraz nie jest to dla mnie żaden problem.” - Ola „Energetyk”. „Nauczyłam się robić strony internetowe, udoskonaliłam swoje umiejętności jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji.” - Magda „Wynikowiec”. 19 z 20

20 Co zyskałam realizując projekt?
Praca nad projektem „Elementarz Ziemianina” stanowiła moje pierwsze zetknięcie się z tą metodą. Poznałam ją bardzo dobrze i polubiłam. Z całą pewnością będę prowadziła zajęcia pozalekcyjne metodą projektu. Dzięki realizacji projektu: Zyskałam umiejętność efektywnego zarządzania czasem moim i uczniów. Poznałam inne (lepsze) metody oceniania uczniów niż tradycyjny stopień szkolny. Stałam się lepszą organizatorką zajęć i imprez szkolnych. Udoskonaliłam umiejętność obsługi wielu programów komputerowych. Miałam możliwość lepszego poznania swoich uczniów, odkrycia ich wspaniałych możliwości i talentów. Odczuwałam wielką radość i satysfakcję, a także szacunek do moich uczniów za ich poświęcenie i zaangażowanie się w realizację projektu Wykonała: Aleksandra Karkuzewicz 20 z 20


Pobierz ppt "Elementarz Ziemianina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google