Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni -dostrzegaj ich!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni -dostrzegaj ich!"— Zapis prezentacji:

1

2 Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni -dostrzegaj ich!

3 Historia osób niepełnosprawnych już od zarania była tragiczna. W starożytności na skutek istniejącego kultu ciała i fizyczności los dzieci upośledzonych umysłowo był z góry przesądzony, np. w Sparcie na górze Tajgetos wszyscy rodzice w obecności Starszyzny mieli obowiązek pokazania nowonarodzonego dziecka. Chore lub w jakiś sposób inne - decyzją starszyzny - zrzucano w przepaść. W wiekach średnich przesądy i głupota przyczyniły się do powstania przekonania, iż osoby chore umysłowo to ludzie opętani przez siły nieczyste. Jeszcze w XVIII wieku wsadzano tego rodzaju ludzi w żelazne klatki, aby w niedziele i święta wystawiać te osoby na widok publiczny, gdzie widzowie za niewielką opłatą mogli drażnić nieszczęśników, których obronne i nieudolne ruch wywoływały ogólny śmiech...

4 Przez wieki osoby niepełnosprawne nie posiadały żadnych praw. Żyły w osamotnieniu, niezrozumieniu, pozbawione jakiegokolwiek zainteresowania zarówno ze strony społeczeństwa jak i państwa. Sytuacja taka trwała niezmiennie aż do XVII w., kiedy to ludzi niepełnosprawnych powoli zaczęto postrzegać jako osoby pełnowartościowe, niezwykle wrażliwe z ogromnym potencjałem intelektualnym. Zaczęto zastanawiać się nie tylko nad problemem dlaczego rodzą się ludzie, którzy są na innym poziomie intelektualnym lub fizycznym, ale przed wszystkim rozpoczęto proces przełamywania niezliczonej ilości barier odgradzających ludzi sprawnych i niepełnosprawnych. Proces ten trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i zapewne nie zakończy się tak szybko

5 Kiedy nazywamy danego człowieka osob ą niepełnosprawn ą ? Wówczas gdy stwierdza si ę u danego człowieka obni ż on ą sprawno ść funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna i/lub psychiczna ), która trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo ż liwia ż ycie codzienne, nauk ę, prac ę oraz pełnienie ról wła ś ciwych dla płci i wieku zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi

6 Wyróżnia się osiem rodzajów niepełnosprawności. Są one przedmiotem zainteresowania pedagogiki specjalnej, podlegają rehabilitacji i działalności terapeutycznej. Klasyfikacja rodzajów niepełnosprawności wygląda następująco : 1. Niewidomi i niedowidzący 2. Głusi i niedosłyszący 3. Głuchoniewidomi 4. Oligofrenicy 5. Przewlekle chorzy 6. Osoby z uszkodzeniem narządów ruch 7. Osoby z trudnościami w uczeniu się 8. Społecznie niedostosowani

7 Obecnie na świecie żyje ok. 660 mln niepełnosprawnych, z czego ok. 80%. s ą to mieszkańcy krajów rozwijających się. W skali europejskiej liczba niepełnosprawnych wynosi od 12% do 14%. W ten sposób szacuje się, iż osoby niepełnosprawne stanowią przynajmniej 10% każdego społeczeństwa. W Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi ok. 5,4 mln, co równa się 14,3% ogółu ludności

8 Najcz ę stszymi przyczynami niepełnosprawno ś ci w skali ś witowej s ą : Ubóstwo, niedo ż ywienie i głód Degradacja ś rodowiska Choroby zaka ź ne i inne Brak pomocy słu ż by zdrowia Wypadki w pracy, komunikacji i w ż yciu codziennym

9 Niepełnosprawni i problemy? Tak-to ich specjalność. Niestety! Osoby niepełnosprawne borykają się z wieloma kłopotami występującymi na wielu płaszczyznach życia. Do najistotniejszych i najtrudniejszych z nich należą: problem pracy (bardzo ograniczone możliwości zatrudnienia) sytuacja prawna uległa zmianie na korzyść niepełnosprawnych, ale w zdecydowanej części jedynie w teorii dyskryminacja i nierówność bariery architektoniczne dostęp do edukacji

10 Liczbowe zilustrowanie naszego stosunku i gotowości niesienia pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Cyfry te bardzo dobitnie świadczą o tym, jak wiele jeszcze uprzedzeń i kontrowersji może budzić obcowanie z ludźmi niepełnosprawnymi. Natomiast pomoc słabszym, która winna być czymś naturalnym ciągle czeka na to miano... Osoby dotknięte : Nie miałbym nic przeciwko Zgodziłbym się, choć byłoby to dla mnie trudne Nie zgodziłbym się, wolałbym tego uniknąć Paraliżem nóg61,022,915,9 Ślepota66,120,712,9 Chorobą psychiczną niegroźną 41,926,331,6 Widocznym zniekształceniem ciała 73,416,8 9,6 Inwalidztwem wskutek poważnej choroby serca 74,215,19,4 Upośledzeniem, opóźnieniem umysłowym 34,126,739,0

11 Niepełnosprawność to nie kara za grzechy! To, że ktoś jest niepełnosprawny nie oznacza, że jest głupi! To, że ktoś jest niewidomy nie zawsze oznacza, że kompletnie nic nie widzi! To, że ktoś jest niesłyszący nie oznacza, że jest głuchy jak pień! To, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie nie umniejsza jego godności! To, że ktoś jeździ na wózku nie oznacza, że jest nieporadny życiowo!

12 Integracja – marzenie czy rzeczywistość?!

13 Adres stron internetowych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl www.pfron.org.ol - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychwww.pfron.org.ol www.idn.org.pl - Internet dla Niepełnosprawnycwww.idn.org.pl www.integracja.org - czasopismo Integracjawww.integracja.org www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomychwww.pzn.org.pl www.tpg.org.pl - Towarzystwo Pomocy Osobom Głuchoniewidoymwww.tpg.org.pl www.friko7.onet.pl/po/poradnia - Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzącychwww.friko7.onet.pl/po/poradnia www.cnin.uw.edu.pl - Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Słabowidzącychwww.cnin.uw.edu.pl

14

15


Pobierz ppt "Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni -dostrzegaj ich!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google