Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 z 20 Podpatrując naturę – w poszukiwaniu złotej liczby Projekt pod kierunkiem Aleksandry Kozioł wykonali członkowie koła matematycznego EUREKA – uczennice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 z 20 Podpatrując naturę – w poszukiwaniu złotej liczby Projekt pod kierunkiem Aleksandry Kozioł wykonali członkowie koła matematycznego EUREKA – uczennice."— Zapis prezentacji:

1 1 z 20 Podpatrując naturę – w poszukiwaniu złotej liczby Projekt pod kierunkiem Aleksandry Kozioł wykonali członkowie koła matematycznego EUREKA – uczennice z I klasy: Kalina, Dominika, Anita, Kinga, Kasia, Kamila, Agnieszka i Małgosia

2 2 z 20 Cele projektu Uczniowie potrafią wyjaśnić na czym polega określenie złotej liczby, złotej proporcji, złotej figury Uczniowie potrafią wyjaśnić na czym polega określenie złotej liczby, złotej proporcji, złotej figury Uczniowie potrafią poszukiwać i podać przykłady złotego podziału w otaczającym świecie Uczniowie potrafią poszukiwać i podać przykłady złotego podziału w otaczającym świecie Uczniowie potrafią wykorzystać internet w wyszukiwaniu informacji na temat projektu, kalkulator graficzny do odliczenia złotej liczby, program Cabri do wykonywania makrokonstrukcji, konstrukcji złotych figur oraz wykrywania złotej proporcji Uczniowie potrafią wykorzystać internet w wyszukiwaniu informacji na temat projektu, kalkulator graficzny do odliczenia złotej liczby, program Cabri do wykonywania makrokonstrukcji, konstrukcji złotych figur oraz wykrywania złotej proporcji Uczniowie potrafią wykorzystać program Excel do obliczania złotej liczby Uczniowie potrafią wykorzystać program Excel do obliczania złotej liczby Uczniowie potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy przy pomocy portfolio i prezentacji multimedialnej wykonanej w programie PowerPoint Uczniowie potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy przy pomocy portfolio i prezentacji multimedialnej wykonanej w programie PowerPoint

3 3 z 20 Opis projektu Podpatrując naturę w poszukiwaniu złotej liczby Projekt ma na celu rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie matematyką, Projekt ma na celu rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie matematyką, zwrócić uwagę na wszechobecność matematyki w otaczającym świecie. Podczas jego realizacji uczniowie dowiedzą się co to jest złota liczba i złota Podczas jego realizacji uczniowie dowiedzą się co to jest złota liczba i złota proporcja, poznają ich tajemnice. Spróbują też zrozumieć dlaczego już starożytni Grecy uznali jeden z podziałów odcinka za najdoskonalszy pod względem estetycznym i nazwali złotym albo boskim podziałem. Realizowany projekt poszerzy wiedzę uczniów na temat figur geometrycznych, Realizowany projekt poszerzy wiedzę uczniów na temat figur geometrycznych, ich własności, związków między bokami, kątami, przekątnymi. Uczniowie będą też doskonalić swoje umiejętności z zakresu wykorzystywania Uczniowie będą też doskonalić swoje umiejętności z zakresu wykorzystywania komputera do zdobywania nowej wiedzy. Przy pomocy programu Cabri będą wykrywać matematyczne zależności u człowieka, w przyrodzie, architekturze. Można zatem powiedzieć, że bohaterami Można zatem powiedzieć, że bohaterami projektu są projektu są złota liczba, złota proporcja i program Cabri. złota liczba, złota proporcja i program Cabri.

4 4 z 20 Narzędzia i programy wykorzystywane przy realizacji projektu Wyszukiwarki: Google, Altavista, Yaohoo, encyklopedia Wikipedia - do wyszukiwania informacji na temat złotej liczby, złotej proporcji i złotych figur Wyszukiwarki: Google, Altavista, Yaohoo, encyklopedia Wikipedia - do wyszukiwania informacji na temat złotej liczby, złotej proporcji i złotych figur Arkusz kalkulacyjny Excel – do obliczania złotej liczby (przy pomocy ułamków łańcuchowych) Arkusz kalkulacyjny Excel – do obliczania złotej liczby (przy pomocy ułamków łańcuchowych) Program Cabri: Program Cabri: - do graficznego wyznaczenia złotej liczby, - do przygotowania makrokonstrukcji złotego podziału, - do wykonania konstrukcji złotych figur i złotej spirali, badania własności figur - do wykrywania złotego cięcia Program Paint – do zapisania efektów pracy w programie Word Program Paint – do zapisania efektów pracy w programie Word Program PowerPoint – do wykonania prezentacji multimedialnej Program PowerPoint – do wykonania prezentacji multimedialnej Program Word – do zapisywania wniosków, opracowywania informacji, zapisywania wykonanych w Cabri konstrukcji Program Word – do zapisywania wniosków, opracowywania informacji, zapisywania wykonanych w Cabri konstrukcji Komputery Komputery Aparat cyfrowy – do wykonywania zdjęć niezbędnych w realizacji projektu Aparat cyfrowy – do wykonywania zdjęć niezbędnych w realizacji projektu Projektor multimedialny – do przedstawienia prezentacji Projektor multimedialny – do przedstawienia prezentacji

5 5 z 20 Organizacja pracy zespołów Projekt realizowało 8 uczniów. Organizacja ich pracy wyglądała następująco: uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę na temat głównego tematu projektu czyli złotej liczby, złotej proporcji, samodzielnie poszukują informacji, ciekawych stron internetowych, czasopism, książek uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę na temat głównego tematu projektu czyli złotej liczby, złotej proporcji, samodzielnie poszukują informacji, ciekawych stron internetowych, czasopism, książek uczniowie w parach zgłębiają wiedzę na tematy szczegółowe: złoty trójkąt, prostokąt, pentagon, pentagram, złota spirala oraz złote proporcje u człowieka, w przyrodzie, technice, architekturze uczniowie w parach zgłębiają wiedzę na tematy szczegółowe: złoty trójkąt, prostokąt, pentagon, pentagram, złota spirala oraz złote proporcje u człowieka, w przyrodzie, technice, architekturze uczniowie całym zespołem przygotowują prezentację publiczną Giełdę kół i Drzwi otwarte. Tutaj podzielili się zadaniami: uczniowie całym zespołem przygotowują prezentację publiczną Giełdę kół i Drzwi otwarte. Tutaj podzielili się zadaniami: - przygotowanie prezentacji multimedialnej, - przygotowanie prezentacji multimedialnej, - przygotowanie wystawy portfolo, literatury, wystawy fotograficznej, - przygotowanie wystawy portfolo, literatury, wystawy fotograficznej, - przygotowanie kampanii informacyjnej, - przygotowanie kampanii informacyjnej, - zaplanowanie i zorganizowanie sposobu prezentacji możliwości programu Cabri - zaplanowanie i zorganizowanie sposobu prezentacji możliwości programu Cabri - przygotowanie stanowiska do wyszukiwania mojego złotego punktu - przygotowanie stanowiska do wyszukiwania mojego złotego punktu uczniowie wspólnie, najczęściej na spotkaniach konsultacyjnych, uczyli się obsługi programu Cabri oraz dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami uczniowie wspólnie, najczęściej na spotkaniach konsultacyjnych, uczyli się obsługi programu Cabri oraz dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami

6 6 z 20 Rola nauczyciela W różnych etapach realizacji projektu moja rola zmieniała się. W pierwszej fazie moja zadanie polegało przede wszystkim na: zaciekawieniu uczniów proponowanym tematem (sama go wybrałam) zaciekawieniu uczniów proponowanym tematem (sama go wybrałam) ustaleniu z uczniami spraw organizacyjnych (harmonogramu działań, zasad oceniania itp.) ustaleniu z uczniami spraw organizacyjnych (harmonogramu działań, zasad oceniania itp.) W fazie realizacji projektu moja rola polegała na: zapewnieniu uczniom dostępu do programu Cabri - udzieleniu pomocy w ściągnięciu i zainstalowaniu programu zapewnieniu uczniom dostępu do programu Cabri - udzieleniu pomocy w ściągnięciu i zainstalowaniu programu udzielaniu pomocy podczas nauki obsługi programu Cabri, wyjaśnianiu wszelkich powstałych wątpliwości udzielaniu pomocy podczas nauki obsługi programu Cabri, wyjaśnianiu wszelkich powstałych wątpliwości pomocy uczniom w odkrywaniu własności złotych figur pomocy uczniom w odkrywaniu własności złotych figur podpowiadaniu uczniom w jaki sposób tworzyć portfolia podpowiadaniu uczniom w jaki sposób tworzyć portfolia motywowaniu uczniów, zachęcaniu do poszukiwań motywowaniu uczniów, zachęcaniu do poszukiwań Na etapie przygotowania publicznej prezentacji: pomagałam uczniom podczas selekcji informacji, które miały być wykorzystane do przygotowania wspólnej prezentacji multimedialnej pomagałam uczniom podczas selekcji informacji, które miały być wykorzystane do przygotowania wspólnej prezentacji multimedialnej udzielałam rad dla prezenterów udzielałam rad dla prezenterów zapewniłam sprzęt : komputery (trzy, w tym jeden z dostępem do internetu), projektor multimedialny, ekran zapewniłam sprzęt : komputery (trzy, w tym jeden z dostępem do internetu), projektor multimedialny, ekran

7 7 z 20 Działania uczniów w poszczególnych etapach realizacji projektu Etap I Ten etap poświęcony był przypomnieniu lub zapoznaniu się z podstawową obsługą programów wykorzystywanych w czasie realizacji projektu. Zadania dla ucznia brzmiały: Zapoznaj się lub przypomnij sobie zasady pracy z programem Excel. Zapisz ewentualne pytania związane z jego obsługą Zapoznaj się lub przypomnij sobie zasady pracy z programem Excel. Zapisz ewentualne pytania związane z jego obsługą Zapoznaj się lub przypomnij sobie zasady pracy z programem PowerPoint. Zapisz ewentualne pytania związane z jego obsługą. Zapoznaj się lub przypomnij sobie zasady pracy z programem PowerPoint. Zapisz ewentualne pytania związane z jego obsługą. Zainstaluj w swoim komputerze program Cabri. Zapoznaj się z obsługą programu. Pomocna będzie instrukcja obsługi programu Cabri. Zapisz, jakie masz problemy, pytania związane z obsługą programu. Zainstaluj w swoim komputerze program Cabri. Zapoznaj się z obsługą programu. Pomocna będzie instrukcja obsługi programu Cabri. Zapisz, jakie masz problemy, pytania związane z obsługą programu. Ze swojej pracy sporządź dokumentację - notatki związane z nauką obsługi programów, pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, przygotuj przykładową, krótką prezentację na wybrany temat, wydruki. Ze swojej pracy sporządź dokumentację - notatki związane z nauką obsługi programów, pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, przygotuj przykładową, krótką prezentację na wybrany temat, wydruki. Powstanie w ten sposób pierwsza część Twojego portfolio. Powstanie w ten sposób pierwsza część Twojego portfolio. Wynikami swojej pracy i swoimi przemyśleniami podzielisz się na spotkaniu kółka matematycznego. Wynikami swojej pracy i swoimi przemyśleniami podzielisz się na spotkaniu kółka matematycznego.

8 8 z 20 Działania uczniów w poszczególnych etapach realizacji projektu Etap II W tym etapie uczniowie mieli przede wszystkim zgłębić wiedzę na temat złotej liczby, złotej proporcji oraz ciągu Fibbonacciego i jego związku ze złotą liczbą. Uczniowie w tym etapie: poszukiwali informacji w internecie dotyczących złotej liczby, złotej proporcji, ciągu Fibbonacciego, ułamków łańcuchowych poszukiwali informacji w internecie dotyczących złotej liczby, złotej proporcji, ciągu Fibbonacciego, ułamków łańcuchowych wyznaczali wartość złotej liczby przy pomocy kalkulatora graficznego, wykonując konstrukcję w programie Cabri, korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel i ułamków łańcuchowych wyznaczali wartość złotej liczby przy pomocy kalkulatora graficznego, wykonując konstrukcję w programie Cabri, korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel i ułamków łańcuchowych ze swojej pracy sporządzali notatki w postaci wydruków, notatek, spisu stron internetowych na których znaleźli ciekawe informacje, sporządzenia bibliografii ze swojej pracy sporządzali notatki w postaci wydruków, notatek, spisu stron internetowych na których znaleźli ciekawe informacje, sporządzenia bibliografii

9 9 z 20 Działania uczniów w poszczególnych etapach realizacji projektu Etap III Główne zadania tego etapu dotyczyły poszukiwania i zgłębiania wiedzy na tematy szczegółowe (złoty prostokąt, trójkąt, pięciokąt, złote spirale) a także dalszej nauki posługiwania się programem Cabri. Zatem do głównych zadań uczniów należało: Zgromadzić i poznać tajniki związane z wybranym tematem szczegółowym (złoty prostokąt, trójkąt, pięciokąt, pentagon, złote spirale) Zgromadzić i poznać tajniki związane z wybranym tematem szczegółowym (złoty prostokąt, trójkąt, pięciokąt, pentagon, złote spirale) Wykonać konstrukcje i makrokonstrukcje złotego podziału w Cabri Wykonać konstrukcje i makrokonstrukcje złotego podziału w Cabri W Cabri wykonać konstrukcje złotych figur i zbadać ich własności (związki między ich bokami, kątami, przekątnymi) W Cabri wykonać konstrukcje złotych figur i zbadać ich własności (związki między ich bokami, kątami, przekątnymi) Przygotować prezentację multimedialną do swojej części tematu Przygotować prezentację multimedialną do swojej części tematu

10 10 z 20 Działania uczniów w poszczególnych etapach realizacji projektu Etap IV Etap ten to typowa praca badawcza uczniów. Uczniowie: wykonywali zdjęcia wykonywali zdjęcia dokonywali pomiarów dokonywali pomiarów przy pomocy programu Cabri z wykorzystaniem makrokonstrukcji złotego podziału wykrywali złote cięcia na wykonanych przez siebie zdjęciach. przy pomocy programu Cabri z wykorzystaniem makrokonstrukcji złotego podziału wykrywali złote cięcia na wykonanych przez siebie zdjęciach. uzupełniali portfolio uzupełniali portfolio

11 11 z 20 Działania uczniów w poszczególnych etapach realizacji projektu Etap V W tym etapie nastąpiło uporządkowanie zdobytej wiedzy oraz przystąpienie do przygotowań związanych z przedstawieniem wyników swojej pracy. Zadanie uczniów polegało na: podzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi członkami zespołu, wymianie uwag, wniosków, spostrzeżeń podzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi członkami zespołu, wymianie uwag, wniosków, spostrzeżeń dopracowaniu jednej, wspólnej prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki pracy nad projektem dopracowaniu jednej, wspólnej prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki pracy nad projektem przystąpienie do organizacji giełdy kół, czyli publicznej prezentacji wyników pracy nad projektem przystąpienie do organizacji giełdy kół, czyli publicznej prezentacji wyników pracy nad projektem

12 12 z 20 Rezultaty pracy uczniów Rezultaty pracy uczniów to: prezentacja multimedialna na temat złotej liczby i złotej proporcji prezentacja multimedialna na temat złotej liczby i złotej proporcji portfolio portfolio zdjęcia wykonane w celu poszukiwania złotych proporcji w otaczającym świecie zdjęcia wykonane w celu poszukiwania złotych proporcji w otaczającym świecie zgromadzenie w folderach wykonanych konstrukcji w programie Cabri zgromadzenie w folderach wykonanych konstrukcji w programie Cabri opracowanie bibliografii na temat złotej liczby – ciekawe strony internetowe, książki, czasopisma, artykuły opracowanie bibliografii na temat złotej liczby – ciekawe strony internetowe, książki, czasopisma, artykuły wykonanie zdjęciowej kroniki z przebiegu prac nad projektem wykonanie zdjęciowej kroniki z przebiegu prac nad projektem przygotowanie prezentacji efektów pracy na Giełdę kół oraz na Drzwi otwarte dla klas VI przygotowanie prezentacji efektów pracy na Giełdę kół oraz na Drzwi otwarte dla klas VI Prace uczniów umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły www.gm2.master.pl

13 13 z 20 Portfolio Portfolio – czyli teczka tematyczna w której uczniowie gromadzili wszystkie informacje dotyczące tematu projektu. Każdy uczeń opracowywał swoje portfolio. Informacje zgromadzone w portfolio uczniowie układali według własnego pomysłu. Najczęściej jednak dzielili je na: instrukcje – wszelkie materiały pomocne w nauce obsługi programu Cabri, kalkulatora graficznego: instrukcje – wszelkie materiały pomocne w nauce obsługi programu Cabri, kalkulatora graficznego: informacje związane z realizowanym tematem – informacje teoretyczne ściągnięte z internetu, ksero materiałów z czasopism informacje związane z realizowanym tematem – informacje teoretyczne ściągnięte z internetu, ksero materiałów z czasopism materiały potwierdzające wykonanie zadań z poszczególnych etapów – własne notatki, wydruki wykonanych konstrukcji, wydruki wskazujące złote proporcje w otaczającym świecie wykryte przy pomocy programu Cabri materiały potwierdzające wykonanie zadań z poszczególnych etapów – własne notatki, wydruki wykonanych konstrukcji, wydruki wskazujące złote proporcje w otaczającym świecie wykryte przy pomocy programu Cabri materiały związane z realizacją projektu, czyli: harmonogram realizacji zadań, zasady pracy w grupie, zasady oceniania, indywidualne karty projektu do poszczególnych etapów, szczegółowe zadania do kolejnych etapów. materiały związane z realizacją projektu, czyli: harmonogram realizacji zadań, zasady pracy w grupie, zasady oceniania, indywidualne karty projektu do poszczególnych etapów, szczegółowe zadania do kolejnych etapów.

14 14 z 20 Wykrywanie złotego cięcia Złote proporcje uczniowie poszukiwali przy pomocy programu Cabri. Do Złote proporcje uczniowie poszukiwali przy pomocy programu Cabri. Do tego celu wykorzystywali zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego. Zrobili zdjęcia swoich oczu, rąk, palców. Sfotografowali też swoje zwierzęta. Poszukując złotej proporcji w architekturze wykonali zdjęcia głogowskich zabytków. Gdzie wykryli złote proporcje? Polecam naszą stronę internetową.

15 15 z 20 Konstrukcje wykonane w Cabri Uczniowie wykonywali konstrukcje i makrokonstrukcje w programie Cabrii. Służyły one do badania własności złotych figur. Uczniowie doskonale bawili się. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń, do uczenia się wzajemnie. Bardzo ciekawa jest konstrukcja złotej spirali krok po kroku. Było to jednocześnie bardzo trudne i bardzo ciekawe. konstrukcja złotej liczby konstrukcja konstrukcja złotego pięciokąta złotego pięciokąta i pentagramu i pentagramu

16 16 z 20 Prezentacja wyników pracy uczniów – Otwarte drzwi Otwarte drzwi naszego gimnazjum dla klas VI, były doskonałą dla klas VI, były doskonałą okazją do publicznej prezentacji efektów pracy nad projektem. Zaproszeni uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, komentowaną przez dwie uczennice.

17 17 z 20 Prezentacja wyników pracy uczniów – Giełda kół Giełda kół to impreza przygotowywana co roku, podczas której członkowie kół prezentują wyniki swojej pracy. Na tą prezentację uczniowie przygotowali szereg atrakcji, aby jak najpełniej przedstawić wyniki swojej pracy i jednocześnie pokazać, że podczas nauki można doskonale się bawić. Uczniowie naszej szkoły mogli: obejrzeć prezentację multimedialną zobaczyć niektóre niektóre możliwości możliwości programu programu Cabri Cabri znaleźć u siebie złoty punkt znaleźć u siebie złoty punkt obejrzeć wystawę obejrzeć wystawę

18 18 z 20 Czas na refleksję Czego nauczyli się uczniowie? Odpowiadając na to pytanie trzeba niewątpliwie odnieść się do celów projektu. W odniesieniu do treści matematycznych W odniesieniu do treści matematycznych uważam, że uczniowie dobrze przyswoili sobie pojęcia związane z wielokątami. Poznali ich niektóre, ciekawe własności. Nauczyli się badać związki między ich bokami, kątami, przekątnymi. Sądzę, że trochę inaczej potrafią patrzeć na figury, trochę pewniej próbują stawiać hipotezy i podejmują się ich sprawdzenia. Nieco swobodniej operują też językiem Nieco swobodniej operują też językiemmatematyki. Ponadto uczniowie potrafią wyjaśnić Ponadto uczniowie potrafią wyjaśnić istotę złotej liczby i złotej proporcji i dostrzec ją w otaczającym świecie. Uczniowie na temat swojej wiedzy: Mam nadzieję, że łatwiej mi będzie rozwiązywać zadania z geometrii rozwiązywać zadania z geometrii Wiem, że jest we mnie złota proporcja. I z tego się bardzo cieszę proporcja. I z tego się bardzo cieszę Nie wiedziałam, że w otaczającym mnie świecie jest tyle ciekawych związków, jest tyle matematyki

19 19 z 20 Refleksji ciąg dalszy… Uważam, że uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z programami komputerowymi Uważam, że uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z programami komputerowymi wykorzystywanymi podczas realizacji projektu. Udoskonalili swoje umiejętności związanez przygotowywaniem prezentacji multimedialnych Udoskonalili swoje umiejętności związanez przygotowywaniem prezentacji multimedialnych W programie PowerPont. Moim zdaniem lepiej poruszają się po internecie w celu poszukiwania wiadomości. Sami Moim zdaniem lepiej poruszają się po internecie w celu poszukiwania wiadomości. Sami stwierdzili, że teraz wiadomości będą poszukiwać przy pomocy różnych wyszukiwarek a nie tylko zaglądać na Wikipedia. Uczniowie nauczyli się korzystać z Painta – do tej pory nie wykorzystywali tego Uczniowie nauczyli się korzystać z Painta – do tej pory nie wykorzystywali tegoprogramu. Mnie natomiast, najbardziej cieszy fakt, że uczniowie dobrze radzą sobie z programem Cabri. Mnie natomiast, najbardziej cieszy fakt, że uczniowie dobrze radzą sobie z programem Cabri. Mogłam tutaj wyraźnie zauważyć i ocenić przyrost ich umiejętności, gdyż naukę rozpoczynali od podstaw. Praca przy przygotowaniu Giełdy kół miała istotny wpływ na kształcenie umiejętności Praca przy przygotowaniu Giełdy kół miała istotny wpływ na kształcenie umiejętności współpracy. Uczniowie wykazali się tutaj dużą odpowiedzialnością. A co na to uczennice? Proszę Panią ja mogę robić trudne rzeczy ale, żeby były ciekawe Jestem gotowa, no może za miesiąc, realizować następny projekt Bardzo trudno jest mi się oceniać, nie lubię tego

20 20 z 20 I jeszcze kilka słów od siebie Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolona, że Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolona, że realizowałam ten projekt. Uważam, że było to kolejne, bardzo pouczające doświadczenie. Poznałam program Cabri, jego możliwości (z pewnością nie wszystkie) a co Poznałam program Cabri, jego możliwości (z pewnością nie wszystkie) a co najważniejsze, obsługiwać go i wykorzystywać w swojej pracy. Wydaje mi się, że swobodniej poruszam się po komputerze zgłębiając jego Wydaje mi się, że swobodniej poruszam się po komputerze zgłębiając jego możliwości. Nowym było dla mnie zastosowanie programu Paint. Pracując nad projektem przekonałam się, jak bardzo ważny jest temat Pracując nad projektem przekonałam się, jak bardzo ważny jest temat projektu. Musi on być przede wszystkim ciekawy, inspirujący dla uczniów i dostosowany do ich możliwości. Zdałam sobie sprawę, że uczniowie muszą dokładnie wiedzieć co będą robić, widzieć rezultaty swojej pracy, rozumieć czego od nich oczekuję. I jeszcze jedno. Na początku realizacji projektu uczniowie znali ogólnie swoje zadania, natomiast szczegółowe zadania otrzymywali do każdego etapu przed jego rozpoczęciem. To było dla nich motywujące, gdyż na bieżąco widzieli konkretne efekty swojej pracy. Te wszystkie rzeczy wpłynęły na moje umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją projektu. Dziękuję Dziękuję


Pobierz ppt "1 z 20 Podpatrując naturę – w poszukiwaniu złotej liczby Projekt pod kierunkiem Aleksandry Kozioł wykonali członkowie koła matematycznego EUREKA – uczennice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google