Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte! Osoby niepełnosprawne intelektualnie - dostrzegaj ich!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte! Osoby niepełnosprawne intelektualnie - dostrzegaj ich!"— Zapis prezentacji:

1 Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte! Osoby niepełnosprawne intelektualnie - dostrzegaj ich!

2 Upośledzenie umysłowe to zahamowanie lub upośledzenie rozwoju psychicznego, wrodzone albo bardzo wcześnie nabyte prowadzące często do zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Niepełnosprawność intelektualna to inna nazwa upośledzenia umysłowego. Jest to stan – nie choroba.

3 Klasyfikacja upośledzenia umysłowego Stopień upośledzenieIloraz inteligencji Pogranicze upośledzenia umysłowego 68-83 Upośledzenie umysłowe lekkie52-67 Upośledzenie umysłowe umiarkowane 36-51 Upośledzenie umysłowe znaczne 20-35 Upośledzenie umysłowe głębokie 0-19

4 Osoby z upośledzeniem umysłowy lekkim charakteryzuje się: (w populacji upośledzonych umysłowo stanowią najliczniejszą grupę ok. 75%) myśleniem o charakterze konkretno-obrazkowym nietrwałością uwagi zwolnionym tempem pracy brakiem samodzielności, pomysłowości pamięcią mechaniczną wymagają specjalnego bodźca do pracy w postaci np. pochwały poprawmy formułowaniem zdań, ale posiadają ubogi zasób słownictwa ich rozwój umysłowy zatrzymuje się na poziomie 12-latka

5 Upo ś ledzenie umys ł owe umiarkowane i znaczne cechuje si ę : w wieku 4-5 lat zaczynaj ą samodzielnie chodzi ć i wypowiada ć pierwsze s ł owa nie przejawianiem inicjatywy du ż ymi trudno ś ciami w koncentracji uwagi powolno ś ci ą i niedok ł adno ś ci ą spostrze ż e ń wyuczeni potrafi ą samodzielnie ubiera ć si ę, ś cieli ć ł ó ż ko, zrobi ć samodzielne, drobne zakupy itp. s ł ab ą trwa ł o ś ci ą uwagi i pami ę ci mowa jest bardzo prosta, ubogi zasób s ł ownictwa

6 Charakterystyka osób z upośledzeniem głębokim: brak percepcji brak uwagi mimowolnej mowa bardzo zaburzona, na ogół osoby te nie mówią i nie rozumieją mowy potrafią wyrażać proste emocje zadowolenia i niezadowolenia mają częste wahania nastroju osoby te nie potrafią samodzielnie dbać o swoje potrzeby, bezpieczeństwo

7 Przyczyny powstawania upośledzenia umysłowego: zakażenie i zatrucia przebyte w czasie ciąży (np. alkoholizm, toksoplazmoza) zaburzenia przemiany, wzrostu lub odżywiania (awitaminoza i niedożywienie organizmu matki w czasie ciąży) urazy lub działania czynników fizycznych (urazy czaszki, wylewy śródczaszkowe) anomalie chromosomalne tj. zaburzenie i nieprawidłowości zachodzące w podziale komórek rozrodczych wcześniactwo brak podniet psychosocjalnych (kulturowych)

8 Kształcenie osób niepełnosprawnie intelektualnie przedszkola specjalne szkoły podstawowe specjalne gimnazja specjalne zasadnicze szkoły zawodowe specjalne szkoły życia

9 Warsztaty Terapii Zajęciowej Podstawową rolą warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ich zadaniem jest nauka podstawowych sprawności zawodowych i dotyczących życia codziennego oraz nauka współżycia w grupie społecznej. Ważnym elementem terapii jest podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników dzięki tworzonym przez nich pracom i działaniom dla dobra całej grupy.

10 Najczęściej spotykane pracownie warsztatowe to... krawiecka

11 gospodarcza

12 poligraficzna

13 stolarska

14 gastronomiczna

15 plastyczna

16 Zespó ł Downa

17 Osoba urodzona z zespołem Downa ma nadmierną ilość materiału genetycznego, wyposażona jest w dodatkowy chromosom 21. Wada ta wiąże się z upośledzeniem umysłowym. Dotąd nie zostały odkryte przyczyny występowania tych genetycznych zaburzeń.

18 Z prowadzonych badań wynika, że na 600 - 700 urodzeń jedno dziecko rodzi się zespołem Downa. Tuż po urodzeniu dziecka, lekarz pediatra szybko rozpoznaje cechy charakteryzujące tę wadę, do których należą: - skośnie ustawione oczka - krótki grzbiet nosa - małe i nisko położone małżowiny uszu - krótkie dłonie i stopy - wiotkość mięśni całego ciała (m.in. powodująca specyficzny chód)

19 Ciekawostki : kobiety z zespołem Downa mogą mieć dzieci, najczęściej rodzą zdrowe dzieci. Mężczyźnie zaś są niepłodni zespół Downa sporadycznie jest dziedziczny (2%) osoby z zespołem Downa przeżywają średnio 49 lat osoby z zespołem Downa często wykazują zdolność plastyczne, muzyczne częstość występowania zespołu Downa jest ok. 10 razy wyższa w grupie noworodków urodzonych przez kobiety powyżej 40. roku życia

20 Ważna jest każda chwila. Każdy moment. Dla takiego dziecka nie istnieje później ani zaraz. Jego prośby i marzenia - te większe i te malutkie - muszą być realizowane natychmiast. Bo to dzięki nim nasze życie ma sens. Zespół Downa jest nieuleczalny, ale można go "leczyć" miłością. Prawdziwa miłość jest uzdrawiająca. Zarówno rodziców, jak i dzieci. Jean Vanier, twórca wspólnot "Wiary i Światła", gdzie osoby upośledzone żyją wraz ze zdrowymi, powiedział, że "leczyć miłością to akceptować dziecko ze wszystkimi jego słabościami, ale jednocześnie - wierzyć w jego możliwości rozwoju. Wierzyć i uczynić wszystko, by rozwój mógł się dokonać. Zofia (Sonia) Matecka, matka dziewczynki z zespołem Downa.

21 Niepełnosprawność to nie kara za grzechy! To, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie nie umniejsza jego godności! To, że ktoś jest niepełnosprawny nie oznacza, że jest głupi! To, że ktoś jest niewidomy nie zawsze oznacza, że kompletnie nic nie widzi! To, że ktoś jest niesłyszący nie oznacza, że jest głuchy jak pień! To, że ktoś jeździ na wózku nie oznacza, że jest nieporadny życiowo!

22 Najczęściej spotykane pracownie warsztatowe to... krawiecka poligraficzna gastronomiczna stolarska plastyczna


Pobierz ppt "Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte! Osoby niepełnosprawne intelektualnie - dostrzegaj ich!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google