Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makropolecenia w MS Access

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makropolecenia w MS Access"— Zapis prezentacji:

1 Makropolecenia w MS Access
Marcin Cybulski Michał Wieteska Arkadiusz Rączka Makropolecenia

2 WSTĘP Makropolecenia to polecenia (akcje) lub zestawy poleceń, których działanie powoduje wykonanie jednej lub kilku operacji np. otwarcie formularza, wydruk raportu. Makropolecenia

3 Obok widzimy okno makra w widoku projektu, którego akcja powoduje otwarcie formularza Klasy.
Makropolecenia

4 Przy każdej akcji można określić jej argumenty - dostarczą one dodatkowych informacji o wykonywaniu akcji takich jak obiekty lub dane, które mają być użyte. Makropolecenia

5 Obok widzimy argumenty akcji gdzie w polu Tryb danych ustawiona została wartość Tylko odczytu.
Makropolecenia

6 W argumentach akcji możemy także zdefiniować wyrażenie warunkowe w polu Warunek WHERE.
Makropolecenia

7 Wyrażenie warunkowe jest to wyrażenie obliczane przez Access i porównywane z pewną wartością np. za pomocą instrukcji typu If...Then oraz Select,Case. Makropolecenia

8 Spełnienie warunku powoduje wykonanie jednej lub kilku operacji
Spełnienie warunku powoduje wykonanie jednej lub kilku operacji. W przeciwnym razie Access pomija operacje związane z wyrażeniem i przechodzi do następnego wyrażenia. Makropolecenia

9 Makro może być także jednym makrem złożonym z sekwencji akcji lub może być grupą makr.
Makropolecenia

10 Sekwencja akcji oznacza, że makro składa się z kilku akcji (jak obok) wykonywanych przy każdym odpaleniu makra. Makropolecenia

11 Gdy pracujemy na wielu makrach pogrupowanie tych makr czyli stworzenie grupy makr powiązanych ze sobą może znacznie ułatwić zarządzanie bazą danych. Makropolecenia

12 Akcje w niektórych przypadkach mogą być wykonane tylko po spełnieniu jakiegoś warunku np. poprawność wprowadzonej wartości, ciągu znaków do pola. W ten sposób warunki mogą kierować wykonaniem makra. Makropolecenia

13 Makro obok spowoduje akcję zamknij makro, gdy w polu Klasy nie będzie żadnej wartości (Null – brak wartości). Makropolecenia

14 Przykłady warunków makr
Forms![Produkty]![ StanMagazynu]<5 Wartość pola StanMagazynu w formularzu Produkty jest mniejsza niż 5. Makropolecenia

15 [DataWysyłki] Between #2-Feb-1995# And #2-Mar-1995#
Data w polu DataWysyłki w formularzu, nie jest wcześniejsza niż 2-Feb-1995 i nie późniejsza niż 2-Mar-1995. [DataWysyłki] Between #2-Feb-1995# And #2-Mar-1995# Makropolecenia

16 Przy makropoleceniach warto wspomnieć jeszcze o zdarzeniu
Przy makropoleceniach warto wspomnieć jeszcze o zdarzeniu. Jest to akcja rozpoznawana przez obiekt (np. kliknięcie myszą) dla której można zdefiniować odpowiedź. Makropolecenia

17 Na pojedyncze makropolecenie może składać się nie więcej niż 999 osobnych czynności. Wyrażenie warunkowe musi dać się zapisać za pomocą maksymalnie 255 znaków. Makropolecenia

18 Z tylu też znaków może składać się komentarz, opisujący pojedynczą czynność w makropoleceniu.
Makropolecenia

19 Przykładowe zastosowania makropoleceń
stworzenie indywidualnego paska menu wraz z poleceniami dla dowolnego formularza Makropolecenia

20 wyświetlanie własnych pól dialogowych z komunikatami
Makropolecenia

21 sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
zmiana wartości prawie wszystkich atrybutów formularzy, raportów, ich sekcji i znajdujących się na nich detali Makropolecenia

22 filtrowanie wierszy wyświetlanych w formularzu, dowolna zmiana wiersza bieżącego, wyszukiwanie wierszy według wyspecyfikowanych kryteriów Makropolecenia

23 otwieranie i zamykanie formularzy, drukowanie raportów, uruchamianie zapytań wyszukujących i modyfikujących, automatyczne dostarczanie danych dla zapytań z parametrem Makropolecenia

24 uruchamianie i zatrzymywanie makropoleceń, anulowanie zdarzenia, które uruchomiło makropoleceniem, „zamrożenie” ekranu na czas działania makropolecenia, zatrzymanie aplikacji. Makropolecenia

25 Dziękujemy za poświęcony czas
KONIEC Dziękujemy za poświęcony czas Makropolecenia


Pobierz ppt "Makropolecenia w MS Access"

Podobne prezentacje


Reklamy Google