Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości KRRiT w kształtowaniu jakości reklamy w rtv

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości KRRiT w kształtowaniu jakości reklamy w rtv"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości KRRiT w kształtowaniu jakości reklamy w rtv
Często następuje konieczność przedstawienia materiału o problematyce technicznej publiczności nie obeznanej z tematem czy słownictwem. Materiał ten może być skomplikowany i bogaty w szczegóły. W celu efektywnego zaprezentowania problematyki technicznej zastosuj się do wskazówek prezentacji Dale Carnegie Training®. Rozważ jakim czasem dysponujesz i przygotuj się do organizacji materiału. Zawęź temat. Wyraźnie podziel prezentację na części. Zachowaj logiczny postęp argumentacji i nie odbiegaj od tematu. Zakończ prezentację streszczeniem, powtórzeniem kluczowych punktów lub logicznym wnioskiem. Cały czas pamiętaj o słuchaczach. Na przykład: pamiętaj, żeby dane były jasne, a przekazywane informacje dotyczyły tematu. Dostosuj poziom szczegółów oraz słownictwa do poziomu słuchaczy. Korzystaj z materiałów wizualnych na poparcie kluczowych argumentów czy punktów. Otwierając się na potrzeby słuchaczy, znajdziesz w nich bardziej uważną publiczność. Stanisław Celmer

2 Akty prawne USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 29 grudnia 1992 r. ROZPORZĄDZENIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów We wprowadzeniu wyjaśnij słuchaczom znaczenie tematu. Przedstaw krótki przegląd prezentacji oraz zaznacz znaczenie, jakie może ona mieć dla publiczności. Podczas doboru słownictwa, przykładów oraz ilustracji weź pod uwagę zainteresowanie słuchaczy tematem oraz ich znajomość rzeczy. Skoncentruj się na znaczeniu, jakie temat ma dla słuchaczy, a będą oni uważniej słuchali.

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
Art. 36.  4. Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji. Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

4 Ustawa o ritv reklamą jest każdy przekaz, nie pochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

5 Konstytucja RP Art. 54.  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

6 Ustawa o ritv Art. 13.  1. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. 2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam lub innych przekazów Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

7 Ustawa o ritv Art. 16.  1. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

8 Rozporządzenie „o reklamie”
Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzedaży nadawca powinien uwzględnić charakter audycji poprzedzających i następujących po przekazach Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

9 Rozporządzenie „o reklamie”
W reklamach zakazane jest wykorzystywanie głosu lub wizerunku osób, które prowadziły audycje informacyjne i publicystyczne lub audycje dla dzieci w programie radiowym lub telewizyjnym w okresie krótszym niż 3 miesiące przed nadaniem reklamy Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

10

11 Ustawa o ritv Art. 16a.  1. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami, z zastrzeżeniem ust. 2-7. 2. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży, o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

12 Ustawa o ritv Art. 16a.  3. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania, transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części, reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

13 Ustawa o ritv Art. 16a.  4. Filmy fabularne i filmy telewizyjne, z wyłączeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych, trwające ponad 45 minut, mogą być przerwane, w celu nadania reklam lub telesprzedaży, wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne, jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

14 Ustawa o ritv Art. 16a.  5. Audycje inne niż określone w ust. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży, jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut, a w programie radiowym co najmniej 10 minut

15 Ustawa o ritv Art. 16a.  6. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń, 2) audycji o treści religijnej, Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

16 Ustawa o ritv Art. 16a.  6. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut; jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut, stosuje się przepisy ust. 2-5; 4) audycji przeznaczonych dla dzieci.

17 Ustawa o ritv Art. 16a.  7. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji, z wyjątkiem audycji, o których mowa w ust. 3 Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

18 Ustawa o ritv Art. 16b. 1. Zakazane jest nadawanie reklamy:
1) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

19 Ustawa o ritv Art. 16b. 1. Zakazane jest nadawanie reklamy:
2) napojów alkoholowych, w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

20

21 Ustawa o ritv Art. 16b. 1. Zakazane jest nadawanie reklamy:
3) usług medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)), świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

22 Ustawa o ritv Art. 16b. 1. Zakazane jest nadawanie reklamy:
4) produktów leczniczych, w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

23

24 Ustawa o ritv Art. 16b. 1. Zakazane jest nadawanie reklamy:
5) wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

25

26 Ustawa o ritv Art. 16b. 2. Zakazane jest nadawanie reklam:
1) nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług, 2) zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

27

28 Ustawa o ritv Art. 16b. 2. Zakazane jest nadawanie reklam:
3) wykorzystujących zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach, 4) w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach, 5) oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

29 Peugeot

30 Rama znak

31 Ustawa o ritv Art. 16b. 3. Reklama nie może:
1) naruszać godności ludzkiej, 2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, 3) ranić przekonań religijnych lub politycznych, 4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, 5) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. Jeśli omawiasz kilka argumentów, kroków czy problemów kluczowych powtórz procedurę wielokrotnie. Stwierdź, czy słuchacze są w stanie zrozumieć nowy pomysł, nauczyć się metody, czy zagłębić się bardziej w znane już pojęcie. Każdy punkt zaopatruj w odpowiednie wyjaśnienie. Uzupełniaj prezentację stosownymi danymi technicznym na wydrukach, dyskietkach, przez pocztę lub Internet. Każdy krok rozwijaj odpowiednio, tak aby utrzymać kontakt ze słuchaczami.

32 Tymbark

33 Winiary

34

35 Dziękuję za uwagę celmer@krrit.gov.pl
Ustal zakończenie prezentacji najlepsze dla publiczności i dla prezentacji. Zakończ streszczeniem; zaoferuj alternatywy; zaproponuj strategię; zasugeruj plan; ustanów cel. Trzymaj się tematu podczas całej prezentacji, a łatwiej osiągniesz swój cel.


Pobierz ppt "Możliwości KRRiT w kształtowaniu jakości reklamy w rtv"

Podobne prezentacje


Reklamy Google